2021. február 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2021. február 25-én Medjugorjéból

 A Szűzanya 2021. február 25-i üzenete

 

Drága gyermekek! Isten megengedte nekem, hogy ma is veletek legyek, hogy imádságra és böjtre hívjalak titeket. Éljétek ezt a kegyelmi időt és legyetek a remény tanúi, mert megismétlem nektek, kicsi gyermekeim, hogy imádsággal és böjttel háborúkat is meg lehet állítani. Kicsi gyermekeim, higgyetek, és éljétek hitben és hittel ezt a kegyelmi időt, és Szeplőtelen Szívem senkit sem hagy közületek békétlenségben, aki hozzám menekül. Közbenjárok értetek a Magasságbelinél és imádkozom szívetek békéjéért és a jövőbe vetett reményetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A MIHEZTARTÁS VÉGETT: A HÍVEK NYELVRE ÁLDOZÁSI LEHETŐSÉGE TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN VAN!

Első tétel:
„Ismerjék el a hívek jogát a szentáldozáshoz, és a szentségimádáshoz az előírt módok szerint. Ne essünk ezen a téren az állami hatóságok és a püspök rendelkezéseit meghaladó túlzásokba.” (Az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Örömmel térjünk vissza az Oltáriszentséghez!” kezdetű levele a Püspöki Konferenciák Elnökeihez a szent liturgia ünnepléséről a COVID-19 okozta járvány alatt és után. Vatikánváros, 2020. augusztus 15.)
Második tétel:
„A hívőnek mindig megvan a joga ahhoz, hogy saját választása szerint a nyelvére kérje a szentostyát.” (Római Misekönyv Általános Rendelkezései, 161. pont. Idézi az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Redemptoris Sacramentum” instrukciója 92. pontja. Vatikánváros, 2004. április 30.)
Harmadik tétel:
„Kérjük a szentmiséken (…) a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét.” (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi közleménye. Budapest, 2020. március 5.)

Negyedik tétel:
„Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében […] az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen.” (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi közleménye. Budapest, 2020. szeptember 4.)
Konklúzió:
Amennyiben csak „kéri” (sic!) az MKPK, akkor nem tiltja kifejezetten. Ha ezzel kötelez, rendelkezése érvénytelen, mivel általánosabb rendelkezésnek, és magasabb egyházi fórumon hozott speciális döntésnek ellentmond, mely esetben az utóbbiak maradnak hatályban. Egy magyar pap, de egy magyar püspök sem kötelezhet egy hívőt arra, hogy kézre kényszerüljön áldozni. Továbbá nem kényszeríthető egy magyar püspök, vagy pap sem, hogy az MKPK ezen „közleménye” (sic!) szerint a híveket kizárólag kézre áldoztassa meg.
Ha ezért bárkit retorzió ér, az törvénytelen, a kánoni hatalommal való visszaélésből ered, és ennélfogva minden kánoni következménye is érvénytelen, vagyis semmis. (Például, ha ezért „engedetlenség” címén a papi tevékenység alól egy igazságtalan és zsarnok, vagyis a magasabb törvényekkel önkényesen szembemenő ordinárius, lett légyen az egy metropolita érsek, akár felfüggeszti, vagy akár kiközösítéssel fenyegeti egyházmegyés papját és a véle egyetértő híveit.)
Akit bővebben érdekel, annak Főtisztelendő Alácsi Ervin János tábori lelkész tavaly márciusban kifejtett és alátámasztott gondolatait ajánljuk elolvasásra:

 

https://strigonium.blogspot.com/2020/03/akkor-most-nem-aldohatok-nyelvre.html

Róma 13 és pásztor James Coates


 Ez a videó Justin Peters bevezetőjével kezdődik, és utána jön egy prédikáció, amit egy olyan lelkész mond el, aki tudja, hogy egy ideig, vagy lehet végleg, ez az utolsó üzenete, mivel börtönbe kerül azért, mert engedelmeskedik Isten parancsának, és teszi azt, ami egy lelkipásztor dolga: engedelmeskedik az Úr Jézus Krisztusnak, táplálja és vezeti a rá bízott nyájat, Krisztus menyasszonyát. Mindez nem a Közel-Keleten történik, nem Afganisztán, nem is India, hanem Kanada. Egy személyes megjegyzés: a videó közben többször sírtam és szégyelltem magam és bűnvallást tettem az Úrnak, napok óta alig aludtam. Úgy nézd meg, hogy ez egy feddés lesz mindannyiunknak. Részlet Justin Peters bevezetőjéből: "Pásztor James Coatest letartóztatták, aki Kanadában, Alberta államban a Grace Life Church pásztora. Pár napja, 2021. február 16-án tartóztatták le. Amiatt tartóztatták le, mert úgy vezette a gyülekezetet, ahogyan az a Szentírás alapján meg van írva, ami a gyülekezetnek meg van parancsolva a feje, Jézus Krisztus által. Amely parancsolat úgy szól, hogy a helyi gyülekezetben a helyi hívők gyűljenek össze, Istent imádni, és egymással közösségben lenni. Jamest emiatt a bűncselekmény miatt tartóztatták le. A legszigorúbban őrzött fegyházban tartják fogva. …. 2021. február 14. Istentisztelet van. James pedig Róma 13-ból egy csodálatos üzenetet prédikált. Arról beszélt, hogy engedelmeskedni kell a kormánynak…. Úgy mondta el, hogy tisztában volt azzal, hogy ezután le fogják tartóztatni. Már egyszer eljöttek érte, egy héttel korábban, még nem vitték el, de tudta, ha megint lesz istentisztelet, akkor már elviszik…. Mert egy hűséges pásztor ezt teszi. Pásztorolja a nyájat. Isten Igéjét hirdette február 14-én, vasárnap. Gondoskodott a nyájról. … De pásztor James megértette Lukács 14:26-ot. Megértette az igazi jelentését. Megértette annak a felelősségnek a súlyát, amit Isten ad annak, akire rábízza azt, hogy pásztorolja az Úr nyáját. Börtönben van… A büntetőbíró azt mondta neki, hogy szabadon engedik, ha nem tart istentiszteleteket, nem prédikál, ahogy azt korábban tette… James Coates ezt nem teheti meg, börtönben marad. Ilyen az az ember, aki valóban hiszi azt, hogy egy nap számot kell adnia azokért a lelkekért, akiket az Úr rábízott. Ő tényleg elhiszi ezt. Mindannyiunknak, akik szolgálók, prédikátorok, pásztorok - én nem vagyok pásztor, evangélista vagyok -, de mindenkinek a szolgálatban tudnunk kellene, hogy egy napon el fogunk számolni az Úr előtt amit tanítottunk, amit ránk bízott lelkeket. Azon gondolkodom, valójában közülünk mennyien hisznek ebben TÉNYLEGESEN? James Coates hiszi ezt. …Ez az ember most egy magánzárkában van, egy szigorúan biztonságos börtönben, mert Istennek kell engedelmeskedni inkább, mint embernek…. Eljutottunk ahhoz az istentisztelethez, amit pásztor James Coates prédikált 2021. február 14-én … Ennyit erről, most hallgassuk meg az istentiszteletet. Róma 13-ból James Coatestől. … Hallgasd meg az üzenetet, figyelj, akár többször is hallgasd meg. Egy kiváló igehirdetés, különösen, tudva azt, hogy James testvér bebörtönzése előtti utolsó üzenete, és ki tudja, mikor és lesz-e még egyáltalán üzenete. Így még mélyebb a jelentése. Ez bátorítás lesz neked, egyúttal feddés és figyelmeztetés azoknak, akik azt gondolják,a kormányzatnak joga van megmondani nekünk azt, mit tehetünk és mit nem Krisztus gyülekezetében."

2021. február 24., szerda

Az augsburgi püspök a Miatyánk saját változatát hirdeti

 

Nagyböjti lelkipásztori levelében Bertram Meier augsburgi püspök a Miatyánk saját változatát hirdeti, bár az eredeti változat maga Krisztusé, és a Biblia hangsúlyozza, hogy "a szolga nem nagyobb az uránál" (János 13,16).

"Ahelyett, hogy napi kenyeret kérnék, újra és újra imádkozom: 'Add meg nekünk ma a napi szavunkat!'." - írja a bölcsen feltörő prelátus, és utánzásra ajánlja privát változatát.

Egyedül az anyagi dolgok nem elégségesek - hangsúlyozza Meier - "kapcsolatokra, barátságra, egymásnak jó szavára, Isten Igéjére, közös imádatra van szükségünk".

Először is, a kenyér iránti kérelem nem az "anyagról" szól, és nem is az "anyagi" szóról, másodszor a Miatyánk manipulálása nem érvényes eszköz a további "kapcsolat" létrehozására, harmadszor pedig a Meier által ajánlott dolgok egyenes támadása a Covid 19 rezsim diktatúrája ellen.

https://gloria.tv/post/GN7uiTqcv7uP3mR6KnFp2DbCv

Visszatért a kommunizmus: Felgyújtottak egy újabb lengyel templomot

 

A lengyelországi Lublinban található Szent Kereszt-templomot február 23-án verőfényes nappal felgyújtották.

A tűzoltók azzal kicsinyítették le a nyilvánvaló bűncselekményt, hogy "valószínűleg" gyújtogatásról volt szó. A templom bejárata megsérült, és egy bent tartózkodó ember füstmérgezést szenvedett.

Már majdnem egy éve annak, hogy a lengyel halálpárti aktivisták ostromolják a katolikus templomokat azzal, hogy megszakítják a miséket és betörik az ablakokat.

Ezek a gyűlölködők utálják az egyházat, mert az egyház ellenzi a gyermekek meggyilkolását az anyjuk méhében.

https://gloria.tv/post/2CY9LCm6G6V7CNiYv6hJLa1Xx


Alençon kármelita kolostor a siker felé

 

Amikor a második vatikáni zsinat felkérte a kolostorokat, hogy vizsgálják felül szabályaikat és alkotmányukat, a francia Alençoni karmelita apácák megállapították, hogy az avilai Szent Teréz által írt rendelkezések rendben vannak.

Úgy folytatták életüket, mintha a második vatikáni zsinat soha nem történt volna meg. Ez volt az első szerencsés döntésük. Második szerencsés döntésük az volt, amikor Summorum Pontificum (2007) nyomán a hagyományos latin szentmisét kérték.

"Megállapítottuk, hogy a mise áldozati dimenziója kevéssé fejeződött ki az emberek előtt tartott misén, míg a hagyományos forma tökéletesen kifejezi a katolikus tant" - mondta egy apáca a HommeNouveau.fr lapnak (február 5).

A kolostor egyhangúlag megszavazta ezt a változást. Jacques Habert püspököt, aki akkoriban Séesben tartózkodott, nem ellenezték. Csak arra kérte az apácákat, hogy fokozatosan vezessék be a változásokat.

Alençon kármelita kolostor egyike azon kevés európai kármelitáknak, akik teljesen elfogadták a régi rítust: "Rájöttünk, hogy sok fiatal keresi ezt" - mondja az egyik apáca.

https://gloria.tv/post/ZW4cVEViFmnY38j2PZSY1ADu4

Sebestyén Péter: Haláltánc

 

A sátán vezényel. Az emberiség húzza. MOSTANSÁG leginkább a járvány kottájából, amit szintén ő komponált. A mi hozzájárulásunkkal. De azt is folyton átírja. Hangulatjelekkel, hullámzásokkal, a ritmus diktálásával. Minél rohamosabb tempóban. Minél több disszonanciával. Minél több hangszerrel és annál is több, fals hanggal. Igyekszik minél több groteszk, fülsiketítő és ördögi szólamot megszólaltatni. Legyen belőle félelmetes, lelket-szellemet szétszedő, őrült hangzsivaj. Minden harmóniára utaló jelet kivenni, amennyire csak lehet. Nagy ez a zenekar. Az Astra Zeneca csak az egyik vonósnégyes. És ott a többi is. Egyik az öregeknek, másik a fiataloknak, harmadik a középkorúaknak. De egyik se jó mindenkinek, vagy annyi nincs is. (Annyi narancslé áll a szupermarketekben, hogy annyi narancs a világon nincs is…) Ha nem jelentkeznek elegen, bezárjuk az oltásközpontokat. Miközben a másik hír szerint már májusig telítettek az országos előjegyzési listák? Mi van? Ki érti ezt?…

A tudomány az elsőhegedűs, az egészségügy a kontrás. Ügyesen leosztva a többi szólamokat egyéb hangszereknek. Az egymást licitáló laboroknak és tudományos csoportoknak. A különféle gyógyszerlobbiknak és pénztárosoknak. A világhírű filantrópoknak és a segítőkész karvalytőkének. Mint Chaplin filmjében: a gyerek parittyával betöri az ablakot, aztán jön apu, s kínálja az ablaküveget. Jó pénzért. A wuhani WHO-ellenőrző csoportot eddig már megpuhították. Gates testvér azt nyilatkozta, ő a maláriára gondolt és nem volt szándékos víruscsinálás.

A szakemberek szerte a világon egymásnak ellentmondóan nyilatkoznak, ásnak egy gödröt és abba temetik azt a földet, amelyet az előző gödörből kiástak. Országos fő tisztiorvosunk is összeszámolta: közel 4000-en kapták el a vírust az első, és közel 300-an a második oltás után. Sőt már a harmadik hullámnál tartunk, mert létezik már dél-afrikai, brazíliai, norvég és brit mutáns is. De a tudomány még nem tudja, mikor lesz vége az álarcos bálnak. Óvatos becslések is mindmáig pusztán egy év garanciát adnak azoknak, akik beoltatták magukat. S utána? Kezdünk mindent elölről? Az eddigi eredmények lenullázzák az azelőttieket? Töröljük az emberiség memóriájából mindazt, amit értéknek nevezünk? Hiszen mostantól, a hitványság, a gazemberség, a manipulálhatóság lesz az érték. Szemetet termelünk, de a hulladékot értéknek tekintjük. Munkahelyeket teremthetünk. A körforgásos hulladékgazdálkodás a fenntartható fejlődés motorja. Nem?

De miért kell annyi műanyagot termelni?  A szén, a gázolaj, a fa a hibás? Persze. A parasztgazdálkodás, a kertvégi WC szennyez, de a városi puhány életmód melléktermékei nem szennyeznek? Ugyan már! A nejlon nem szennyez? Kétszáz év múlva sem? (Lásd a tengerekben is felgyűlt sok csomagolóanyagot, egészségipari és egészségügyi veszélyes hulladékot, milliárdnyi maszkot, stb.) Évfolyamnyi egyetemista puskázik onlájn és „tölti le” vizsgáját sikerrel, mert megszülettek a digitális értékek?

Annyira összefonódott a pénz-tudomány-politika, hogy most már külön-külön sincs semmiféle hitelük. Hátborzongató ez a bizalmi válság, amibe az emberiséget beletaszították. Ez a káosz, amit a léleknek és szellemnek okoztak. Amivel összezavarták belső iránytűnket. Ez a tesze-tosza, kapkodó, magát mindennap újrafogalmazó és kijavító, hazug téblábolás.

Egyik internetes „vitapartnerem” azzal intézte el a vallásos emberek meggyőződését, hittapasztalatát, hogy az puszta pótcselekvés. Szerinte a vallásos hit nevetséges… (Most meg azt látom, hogy a világ „tudományos”, egymásnak ellentmondó, kínnal-bajjal összeeszkábált, erőltetett „érvei” még nevetségesebbek…) Neki az aminosav az istene. Egyébként is kisbetűvel írja a mi Istenünket. Mert hát istent ki teremtette? A lélek, ha van, hogy kerül a sejtbe? (sic), meg hát nemlétező dolgokat ő nem ír nagybetűvel. Íme, az ateizmus apoteózisa. Amikor istenítjük világunkat, tudásunkat, társadalmi berendezkedésünket, és közben kínunkban saját farkunkat harapdáljuk, körbe-körbe, mert az istentelen értékrendünk fojt meg, kerít be és öl meg minket.

Ezt szenvedi ma a posztmodern világ.

A tavalyi nagyböjt még csak edzés volt. Egyfajta bemelegítő kovid-lelkigyakorlat. Az idei már „élesben” megy. Be jó lenne, ha a mostaniban már azzal a céllal „böjtölnénk”, mi, keresztények, úgy kapaszkodnánk – bűnbánattal, alázattal, imádságos lélekkel – a szenvedő Krisztus ma is megújuló agóniájába, hogy ki tudnánk mondani: Atyám, legyen meg a te akaratod! Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!

Mert Krisztus akkor még a keresztről is hozzánk tud fordulni, és meghív a Paradicsomba. Mint a jobb latort.

Emlékezzél meg rólunk Urunk, a te Országodban!

Mert tiéd, csakis a Tiéd egyedül a hatalom és a dicsőség!

Válts meg önzésünkből, hiszen az emel föl minket, amiben Rád szorulhatunk!

https://katolikus.ma/halaltanc/?fbclid=IwAR0tcl3PhcdzsIa_KR0KmjMXfOnj93-dxM5IEdzfEQnzj9_M1o1vSk4qCIA

2021. február 23., kedd

Német nagyböjt: "Papnő" hamvazza az embereket

 

Az egyházmegye által fizetett lelkipásztori dolgozók hamvazószerdán hamvazták a híveket Achertalban, a freiburgi érsekségen, miközben papnak álcázták magukat.

A freiburgi érsekség még képeket is tett közzé róluk a Facebook.com-on (február 21). Fehér "miseruhákba" és lila "stólákba" öltöztek. Kritika után a bejegyzést törölték.

Ugyanazok a nők játszottak papnőket 2020-ban, ugyanazzal az álruhával. Ezek a képek továbbra is elérhetők (például a cikk fotója).

https://gloria.tv/post/W7B7vV98KS4t4iJg86y7T6w7J


Vatikáni tudósító: Ferenc pápa Istene egy "karikatúra"

 

Róma nem rendelkezik pápával, mert Ferenc pápa "nem Péter utódjaként teljesíti kötelességét" - jelentette ki Aldo Maria Valli vatikáni tudósító a RadioRomaLibera.org oldalon (február 2).

Bergoglio leminősítette a pápai hivatalt, saját személyét az előtérbe helyezte, és az ENSZ káplánja lett - magyarázza Valli.

Elemzi, hogy Ferenc pápa nem a Biblia Istenéről beszél, hanem egy karikatúráról, egy istenről, amely alkalmazkodott "az emberhez és követeléséhez, hogy igazoltnak kell tekinteni létezését, miközben úgy él, mintha a bűn nem létezne".

Bergoglio teológiai perspektívája azért tér el Valli számára, mert Ferenc pápa istene "nem az, aki megbocsát, hanem az, aki minden hibát elhárít", aki tartózkodik a parancsolattól, és inkább megérteni és mentegetni akar. Ez az isten nem bíró, hanem csak "közelség". Ferenc pápa az emberi "törékenységről" beszél, nem pedig a bűnről. Bergoglio elképzelése szerint Istennek kötelessége megbocsátani, az embereknek pedig joga, hogy Isten megbocsásson nekik.

Valli azt kérdezi, vajon ez az isten sátán lehet-e, aki a kárhozat felé visz, és tagadja, hogy a bűnök és a sorsok, amelyekkel kísért minket, megölhetik a lelkünket.

https://gloria.tv/post/woAuB11ZwQK92jKMMgDbCTLwn

Mesterséges megtermékenyítés: Az orosz ortodox egyház semmivel sem jobb, mint a katolikus egyház

 

Az orosz ortodoxok újra megvizsgálják az in vitro mesterséges megtermékenyítés (IVF) álláspontját.

Publikálták a "Mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos etikai problémák” című dokumentumot, hogy március 29-ig különböző hangokat gyűjtsenek a témában.

2000-ben a moszkvai patriarchátus kiadott egy papírt, amely mindenféle in mesterséges megtermékenyítést "erkölcsileg megengedhetetlennek" nevezett. Az új dokumentum azt állítja, hogy 2000 óta történt "orvosi előrelépés".

Az új cikk azt javasolja, hogy az mesterséges megtermékenyítés használatáról szóló döntést hagyja annak a papnak a belátása szerint, aki ismeri a házaspárt és képességüket arra, hogy "továbbra is hordozzák a gyermektelenség keresztjét".

Orvosi szempontból 2000 óta semmi sem változott. Az eljárás során sok gyermeket hoznak létre, akik közül talán egy születik meg, és körülbelül 30%-os sikerarányt ér el. Az orosz ortodoxok követik azt az államot, amely egy évvel ezelőtt kezdte finanszírozni a mesterséges megtermékenyítést.

https://gloria.tv/post/GLgGzHKTpKuU3HzpgHMCcK467

A Vatikán az összes püspöknek írt levélben támadja a latin misét

 

Arthur Roche érsek, az Istentisztelet Kongregáció katolikusellenes titkára, akit háttérbe szorította a már nyugdíjba vonult Sarah bíborost, támadást indított a latin szentmise ellen.

Az UnaVoceScotland.org (február 21) közzétette a angol fordítást egy Roche által írt, 2020. február 19-i esszéből, amelyet minden püspöknek továbbítottak.

Az esszé valószínűtlen módon azt állítja, hogy az új mise a római rítus "hiteles fejlődése", és végrehajtását "egyházi kötelességnek" nevezi - bár senki nem követi a Novus Ordót, amelyet csak ürügyként használnak üres liturgikus kísérletekhez.

Roche elmondja a viccet, hogy a Novus Ordo "több áldozati szókincset tartalmaz, mint az 1570-es misekönyv", miközben a latin misétől meg kellett szabadulni az állítólagos "ismétlésektől" és "gyűjtőszavaktól".

Úgy véli, hogy a Novus Ordo bevezetésére a második vatikáni zsinat "teológiai tartalmának" fogadtatása miatt volt szükség, amely tudatában volt a "megváltozott világnak". A második vatikáni zsinat azonban csak pásztor zsinat volt, és a "megváltozott világnak" alig volt igénye a Novus Ordóra.

Roche a liturgia "klerikális elképzelését" kritizálja, amelyben a "papság egyedül" aktív, a hívek "passzívak", és ahol a "pap egyedül" ünnepel. Ez szépen tükrözi a Novus Ordo valóságot, például a temetéseket és esküvőket, ahol a pap magának beszél, mert a hallgatóság a legalapvetőbb liturgikus válaszokat sem ismeri.

https://gloria.tv/post/j8ghG23rbtna4rF2Py6KR9L7a


2021. február 22., hétfő

A ghánai püspökök támogatják a "kereszteshadjáratot" az "utálatos homoszexualitás" ellen

 

A ghánai püspökök felszólították a kormányt, hogy ne engedjen a homoszexuális terv bevezetésére irányuló erőfeszítéseknek.

A Philip Nameeh érsek által aláírt február 19-i nyilatkozat hangsúlyozza, hogy még az Emberi Jogok Európai Bírósága is kimondta, hogy a homoszexuális álházasságokat nem tekintik emberi jognak.

Nameeh méltatta Moses Foh-Amoaning ügyvédet, a megfelelő emberi szexuális jogokért és családi értékekért felelős Országos Koalíció ügyvezető titkárát, amiért küzdött az EU homoszexuális programjuk diktálásának kísérleteivel.

A püspökök "elítélik" mindazokat, akik támogatják a "homoszexualitás gyakorlását" Ghánában. Üdvözlik Foh-Amoaning álláspontját és koalícióját, amely évek óta küzd a "homoszexualitás elleni keresztes hadjáratért".

Az egyház ellenzi ezt az "utálatos gyakorlatot", és észreveszi, hogy a Biblia a homoszexualitást "perverziónak és pogány utálatosságnak" tekinti - írja a közlemény.

https://gloria.tv/post/9RsdVNbnUJb91pTpXTDyQ6HJs


2021. február 21., vasárnap

Bécsi székesegyház: Visszajött a pizsama

 

A bécsi székesegyház szentélyében ismét hatalmas pizsama lóg, hogy megdöbbentse az embereket a nagyböjti mutatvány.

A túlméretezett ruhadarabot a Novus Ordo étkezőasztal mögé tették, és eltakarja a főoltárt. A Gloria.tv képeket tett közzé vasárnap.

Úgy tűnik, hogy az egyházmegyei bohócok kifogytak a viccekből, mivel ugyanazt a pizsamát már tavaly használták, amikor az világméretű gúny okává vált.

A második, szintén tavalyi évből újrahasznosított tétel egy hatalmas melegvizes palack emberi lábakon, amely a székesegyház előtt egy sarokban áll. Tavaly barna volt. Ismeretlen okokból idén narancssárgára festették.

https://gloria.tv/post/Dof8xdZs1MZG6wXo9sr731UcN

Eltűnt szabadság: Kitiltották a püspököt Twitter-ről, mert nem hirdette az öngyilkosságot

 

Az oligarchák Twitter.com-ja kitiltotta Elphin Kevin Doran püspököt (67), amiért kritizálta az ír kormány eutanázia "legalizálására" vonatkozó tervét - írja David Quinn, a Sunday Times újságírója (Twitter.com, február 20).

Ez az a tweet, ami miatt kitiltották: "A halálban méltóság van. Papként nagy megtiszteltetés számomra, hogy gyakran tanúja lehetek ennek. A segített öngyilkosság, ahol ezt gyakorolják, nem a szabadság vagy a méltóság kifejezése, hanem a társadalom sikertelensége, hogy elkísérje az embereket "keresztútjukon". "

A püspök eutanizálása érdekében a Twitter.com felfordította Doran nyilatkozatát, amelyben azt állította, hogy megsértette a Twitter.com szabályait az "öngyilkosság vagy önkárosítás előmozdításával vagy ösztönzésével". A valóságban Doran megsértette a Twitter.com szabályait azáltal, hogy kritizálta az eutanáziát, amelyet a Twitter.com hirdet. A nemzeti szocialista Németország erőteljesen támogatta az eutanáziát.

A püspök tiltása nem volt hiba. A Twitter.com elutasította a fellebbezést, és "nem fogja visszavonni" a döntést. A lépés akkor következett be, amikor több csoport sikeresen küzd az írországi eutanázia elleni nyilvános vitáért.

A Twitter.com eddigi legmagasabb kitiltott alakja a prágai Dominik Duka bíboros.

https://gloria.tv/post/esR6Lms4QXai12EcjZ4JKtkFM

Három világvallást egyesítő neo brutalista temegóga épül Berlinben

 

Tíz év tervezés után májusban indul Berlinben a világ első univerzális vallási épülete, a

. Az „Egy Ház” – amelyet a Guardian

churmosquagogue-nak becéznek, amit jobb híján most „temegóga” névre fordítottunk – szinte mindenben, ám mégsem teljesen egészen különbözik a templomtól, a mecsettől és a zsinagógától.

Nincs rajta kereszttel templomtorony, sem félholdas minaret, sem Dávid-csillag. Az összelegózott neobrutalista épület Berlin keleti részében épül fel, és valójában inkább három épületet jelent: a központi rész közös, ám onnan három irányba lehet kijutni, egy zsinagógának, egy mecsetnek és egy templomnak szánt részbe. Így az épület vallási része mégsem egészen egyetemes – azaz καθολικός (katolikosz) –, hiszen maguk a vallási szertartások külön termekben zajlanak.

Az interreligionális projektre 43 millió eurót szánnak. Ebből 30 milliót Berlin város biztosít, 9 millió euró adakozásból jött össze, ehhez remélnek még gyűjteni további 8 milliót.

A House of One keresztmetszete a központi, közös térrel és a külön-külön használható szakrális részekkel. Fotó: House-of-one.org

„Ez több, mint egy szimbólum. Ez egy új kor kezdete, amelyben megmutatjuk, hogy nincs közöttünk gyűlölködés” – mondta Andreas Nachama rabbi, aki szerint sok út vezethet istenhez és mindegyik út helyes. Hasonló szellemben beszélt a projektről Roland Stolte keresztény teológus is. A keresztény itt kézenfekvően ökumenikusat jelent, bár nem világos, hogyan fogja a keresztény térben megjeleníteni a katolikusok által tisztelt szenteket úgy, hogy a szenteket elutasító protestánsoknak is megfeleljen. (A képletet tovább bonyolíthatja a pravoszláv világ megjelenítésének nehézsége).

A House of One a Petriplatzon épül fel, ahol a második világháborúban megsemmisült 19. századi Szent Péter templom állt. Előtte bő ötszáz éven át egy temető is volt a területen, egy korábbi templom körül. Az ezzel kapcsolatos ásatások az 1960-as években indultak meg. Később szélesebb körben is végeztek ásatásokat, több mint 3500 sírt tártak fel, a városrész középkori épületnyomait és a korábbi templomok maradványaira is rábukkantak. A tér helyreállításáról csak 2006-ban született döntés, ezután pályázatot írtak ki arra, milyen épülettel lehetne emlékezni a tér hosszú történelmére.

Bár ezt az első olyan vallási épületként hirdetik, amely a három vallásnak helyet ad, valójában ilyenek már léteznek – csak épp a bahai vallás templomaiként szolgálnak. A bahai a 19. században jött létre Iránban. A Mirzá Hoszejn-Ali Núri által alapított vallás lényege, hogy Mózes, Buddha, Jézus és Mohamed egyazon vallás küldöttei. Németországban már száz évvel ezelőtt is volt közösségük, legnagyobb németországi templomuk Frankfurtban van. Az emberiség és a vallások egységességét hirdető bahainak világszerte 5-6 millió követője van, központja az izraeli Haifában van.

kép.png

https://noizz.hu/city-life/kozos-zsido-muszlim-kereszteny-imahely-epul-berlinben/r4qhkd6

https://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=egy+vil%C3%A1gvall%C3%A1s

Az új világvallás, amelyet minden ember számára készítettek, vonzani fogja a nem Keresztény vallásokat

Nyomtatóbarát változat

2014. december 11. csütörtök, 21:50

Drága, szeretett leányom, ma olyan hírt hozok nektek, ami fel fogja deríteni a szíveteket. Nektek, dédelgetett tanítványaim, akik hűségesek vagytok Isten Igéjéhez, különleges kegyelmeket fogok adni. Ezek a Kegyelmek, amelyek azokra fognak kiáradni, akik az Én Szent Nevemért szenvednek, rendkívüli vigaszt fognak nektek hozni az előttetek álló megpróbáltatások során.

Megadom nektek azt a Kegyelmet is, hogy megmentsétek mindazokat a szegény, összezavarodott, félrevezetett és felzaklatott lelkeket, akik kiiktattak Engem az életükből. Mindaz, amire szükségem van, imáitok és kitartásotok, melyeket engesztelésül kell felajánlanotok Nekem ezekért a lelkekért. Ez egy különleges Ajándék, amit azért adok nektek, mert hamarosan egy olyan nagyméretű zűrzavar fog kavarogni a Keresztény vallások között, hogy sokan el fognak hagyni Engem.

Mint újoncok, akik egy hadsereghez csatlakoznak, mely készen áll a háborúra, úgy fognak az emberek is csatlakozni a Kereszténynek álcázott új valláshoz, amelyre úgy fognak hivatkozni, mint az emberek vallására – egy olyan vallásra, mely megöleli az erőset, a gyengét és minden bűnöst, és amelyről azt fogják mondani, hogy áthidal minden politikai megosztottságot. Sokan azt fogják gondolni, hogy ezzel a saját vallásukat támogatják, s közben ők cserben fognak hagyni Engem. Ehhez a nagy megtévesztéshez vezető utat most már elkészítették, és az új vallás vezetőit már kinevezték. Már egy jó ideje annak, hogy sok nemzetben, csendben, gondosan és eltökélten elvetették a magokat, melynek hamarosan látni fogják az eredményeit.

Az új világvallás könyörületesnek fog látszani. Az új világvallás, amit minden ember számára készítettek, vonzani fogja a nem Keresztény vallásokat, és mindenféle meggyőző hazugságokkal fognak előhozakodni, csakhogy megvédjék ezt a mozgalmat. Isten Törvényeit teljesen figyelmen kívül fogják hagyni, és új megközelítéseket alkalmazván, minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy igazolják a „globális evangelizációt”.

Azok, akik Egyházamban a változások megvédése érdekében beszédeket fognak tartani - amelyekre azért lesz szükség, hogy az új hamis tan első részét bevezessék -, jellegzetes hamissággal fognak rendelkezni. A szavak, amelyekkel a Tanításaimat elő fogják adni, már nem lesznek ismerősek azon Keresztények számára, akik valóban ismernek Engem. A Rám való hivatkozás alkalmával használt nyelvezet megalázó és sértő lesz Istenségemet illetően.

Én ismerem az Enyéimet, és ők is ismernek Engem. Én ismerem ellenségeimet is, és ők azt fogják mondani mindenkinek, akik őket meghallgatják, hogy ismernek Engem. Legyetek éberek ellenségeimmel szemben, akik bár azt mondják, hogy Tőlem valók, de ugyanakkor megvetéssel beszélnek Rólam, kevés tiszteletet mutatnak Igémmel szemben, vagy pedig megpróbálják azt újra fogalmazni. Hiszen még a legravaszabb ellenségem is ellentmondásba fogja keverni saját magát, mert mindaz, ami ellenségemtől származik, az mindig össze fog zavarni. Mindaz, ami Istentől jön, és ahol jelen van a Szentlélek, az soha, semmilyen módon nem fog gúnyolni Engem, Jézus Krisztust.

Mihelyt zűrzavarnak és olyan új tanoknak lesztek a tanúi Egyházamban, amelyek az emberek igényeit és vágyait tisztelik, annak terméséből semmit sem fogtok jónak érezni. Ti, drága követőim, bizonytalanok lesztek, félni fogtok, és tele lesztek szomorúsággal. Ezen eljövendő dolgok miatt fogom megadni a Kegyelmeket azoknak, akik valóban szeretnek Engem, hogy segítsenek Nekem megmenteni Isten gyermekeit ettől a nagy utálattól, mely hamarosan fel fogja emelni ocsmány fejét.

Fogadjátok el Ajándékaimat, amelyeket most nektek hozok, Ígéretemet, hogy segítek nektek, és vezetlek benneteket. Az emberiség már rég megkapta Igémet. Az Ige nem új. Az az ember, aki bármit is hozzáad vagy elvesz belőle, nagyon fog szenvedni. Ez meg volt jövendölve a Szent Bibliában, és most pontosan ez fog megtörténni. Ellenségeim meg fogják hamisítani Igémet, és a világ le fogja nyelni a hazugságokat, amelyek ennek eredményeként bekövetkeznek.

Jézusotok.
Jakob Tscharntke: A Jelenések könyve – A kereszténység vigasz-könyve

Jakob Tscharntke pásztor prédikációja 2021. február 21-én, Nagyböjt első vasárnapján
A felvétel itt tekinthető meg: „Die Offenbarung – Das Trostbuch der Christenheit” („A Jelenések könyve – A kereszténység vigasz-könyve”)

Bibliai szöveg: Jel 1,1-3:
„Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten neki adott, hogy szolgáinak megmutassa mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. És kijelentett, angyala által küldvén azt szolgájának, Jánosnak, ki tanúságot tett az Isten igéje mellett és Jézus Krisztus tanúbizonysága mellett, mindarról, amit látott. Boldog az, aki olvassa, és aki hallja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami abban meg van írva, mert az idő közel van!”
„Apocalypsis Iesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere ser vis suis, quae oportet fieri cito, et significavit mittens per angelum suum servo suo Ioanni, qui testificatus est verbum Dei et testimonium Iesu Christi, quaecumque vidit. Beatus, qui legit et qui audiunt verba prophetiae et servant ea, quae in ea scripta sunt; tempus enim prope est.”

Kevés könyv van a Bibliában, amit annyira különbözőképpen értékelnek, mint a Jelenések könyve. Vannak, akik számára János apostol e könyve hétpecsétes titkokat tartalmaz, amit ezért legjobb érintetlenül a könyvespolcon hagyni. Mások a könyvben található hátborzongató üzenetek miatt kerülik el nagy ívben. – Pedig az első három évszázadban ez volt a Biblia legolvasottabb és legtöbbre becsült könyve. Már a 2. században, tehát alig pár évtizeddel keletkezése (Kr. után 95.) után hihetetlen sebességgel eljutott mindenhova, Szíriától Galliáig, Rómától Afrikáig, mindenhova, ahol keresztény közösségek voltak. E könyvet a közösségek mindenütt felvették a sugalmazott könyvekről készített saját listájukra, ezért az első hivatalos szentírási jegyzék a Biblia e könyvével kapcsolatban már csak azt a tényt erősítette meg, amit a keresztény közösségek már a kezdetektől vallottak. Tehát bizonyossággal kimondható, hogy a kereszténység első századaiban a Jelenések könyve volt a Biblia legolvasottabb és legtöbbre becsült könyve, amit a keresztények Isten hiteles szavaként tiszteltek.

Ma a Jelenések könyve mindazok számára „zavaró dolog”, akik kényelmes keresztény életet akarnak élni. Ők egy olyan világot építettek fel a maguk számára, amiben jól be tudnak rendezkedni. Meglehet, ez ránk is vonatkozik, hiszen a csak néhány éve tartó őrületeken kívül valójában mi is kényelmes életet éltünk és élünk. Ugyanakkor az első évszázadok keresztényei számára egészen más volt a helyzet, ők egészen másképp érzékelték és értékelték a körülöttük levő világot.
Amit mi ma elképzelhetetlen szomorúságnak érzünk, az az ő számukra a normalitáshoz tartozott. Mégpedig attól az első perctől kezdve, hogy Jézus követőivé váltak. Mégha helytől és kortól függően különböző intenzitással is, de az üldöztetések már Jézus életében elkezdődtek. Tudjuk, hogy Jézust saját városában is meg akarták ölni (lásd: Lk 4,16-29). Nem véletlen, hogy Jézus inkább Jeruzsálemtől távol működött, míg végül saját népe a római helytartó kezére adta Őt.

Vannak olyan jámbor lelkek, akik védve a zsidó népet, tiltakoznak ezen állítás ellen, és azt hajtogatják, hogy nem a zsidó nép mint nép, hanem csak a zsidó vezetők akarták Jézus halálát.
Néhány megjegyzés ehhez: Először is, ez nem igaz. A nép nagy része készségesen hagyta magát saját Messiása ellen felizgatni. A népből is sokan vettek részt ebben a gyalázatban és sokan hallgattak hozzá. Ez a tény az, ami a mai napig nem menti fel őket. De ha tényleg csak a nép vezetői lettek volna azok, akik Jézust keresztre feszíttették, spirituális értelemben az sem változtatna sokat, mert Isten előtt a népeket a vezetőik képviselik, ez hozzátartozik a bibliai rendhez. Ugyanez vonatkozik a családokra is. Egy családot az apa, mint a „család feje” képviseli, ha ő meghal, akkor az anya. A bibliai üdvtörténetben is ez a rend, például Isten előtt Noé reprezentálta egész családját, annak minden tagját, holott a Bibliában sehol nem olvasunk arról, hogy ők is annyira istenfélő életet folytattak, mint Noé; lehet, hogy igen, de lehet, hogy nem, a Biblia nem tartja fontosnak, hogy erről beszámoljon. Mózes is egy emberként reprezentálta a zsidó népet. Amikor Isten választott népére tekintett, elsőnek Mózesre nézett. És Mózesnek e szerepében több ízben sikerült is elfordítani Isten haragját a zsidó néptől. Mózes e szerepében imádkozott Istenhez népéért.
Ugyanakkor ez a rend nem csak pozitív, hanem negatív értelemben is érvényes. Ha Isten ma a hivatalos római egyházra tekint, akkor elsőként Bergogliot látja,
aztán Marx-t, aki a német evangélikusok vezetőjével együtt eltakarta mellkeresztjét Izraelben tett látogatásakor. És ha a német népre néz, akkor Merkelt látja, meg Södert [és ha a magyarokra, akkor Orbánt és csapatát]. Hogy ez a látvány tetszik-e Neki vagy sem, hogy ez arra indítja-e Őt, hogy kegyelmének áradatát öntse ki, vagy inkább arra, hogy villámokat zúdítson rájuk, azt ki-ki döntse el maga.

Hogy Isten úgy ítélte meg, hogy Jézus meggyilkolásában a zsidó nép ugyanannyira vétkes, mint vezetőik, azt a jeruzsálemi templom lerombolása bizonyítja. Isten válasza az volt a zsidók tettére, hogy megengedte, hogy a rómaiak – 40 évvel Jézus kereszthalála után – földig rombolják Jeruzsálemet és benne a templomot. Nem csak a zsidó nép vezetői, de az egész zsidó nép kétezer év óta folyamatosan az isteni harag ítélete alatt áll.
Másfelől az is tény, hogy Jézus közösségeinek első nagy ellenségei szintén a zsidók voltak.

Mindezt azért kell tudnunk, hogy megismerjük és megértsük azt a környezetet, amiben a Jelenések könyve megíródott. A zsidó néptől indultak el a keresztényüldözés nagy hullámai, amiről egyébként a Biblia is részletesen beszámol. Ahol pedig a zsidók nem tudtak elég nagy nyomást gyakorolni a keresztény közösségekre, ott az állami hatalmat uszították a keresztények ellen, vagy a római hivatalnokokat hívták segítségül, mint ahogy Pilátust is ők zsarolták meg, hogy Jézust hajlandó legyen halálra ítélni. A Jézus halála utáni első évtizedekben, amikor a rómaiak aktívak lettek, ez mindig a zsidók feljelentéseire történt. Ez a helyzet csak Néró után kezdett lassan megváltozni, és azután, hogy a zsidóság befolyása meggyengült. Néró nem csak abban lelte kedvét, hogy Rómát felégesse, hogy ily módon a saját tervei, ízlése és kedve alapján építhesse újjá – a hatalmon levők között ez a módszer azóta is sok követőre talál, mostanában különösen sokra –, hanem abban is, hogy a keresztényeket állatbőrbe varrassa, kátránnyal leöntesse, és meggyújtassa, hogy neki égő fáklyaként adjanak világosságot. [A történészek kételkednek abban, hogy valóban Néró gyújtatta fel Rómát – de az elbeszélés többi része stimmel.]
Ha mi nyomorúságokról és bajokról beszélünk, melyek a jövőben érhetnek bennünket, akkor elég egy pillantást vetnünk az első keresztény évszázadokra, hogy reális, félelmetes képeket kapjunk mindarról, ami a keresztényekre az elmúlt kétezer évben valahol a földön mindig várt és a jövőben is várhat.

Mindezek a képek mutatják, hogy az első évszázadok keresztényeinek teljesen más perspektívájuk volt, mint nekünk. Őket nem sokkolták azok a szörnyű események, melyekről a Jelenések könyvében olvastak. Ilyeneket ők szinte naponta átéltek. Ők a könyv kapcsán valami egészen másra tekintettek: a Bárányra, aki a trónon ül, aki a közösségeik üldözöttei és szorongatottai között áll és a karjaiban tartja őket. A harcot naponta átélték, de ez a könyv azt mondta nekik, hogy ez a harc már régen eldőlt, azaz a győztes személye már régen ismert: a győztes Jézus, és ők az Ő, azaz a győztes oldalán állnak. Ezért volt számukra a nagy bajban a Jelenések könyve éppenséggel a vigasz könyve.
És ezért fontos a mi számunkra is, hogy ezt a könyvet helyes perspektívából olvassuk és értékelni megtanuljuk. Az elkövetkezendő időben sok minden függhet attól, hogy megértjük-e, hogy mit akar ez a könyv a számunkra mondani, és hogy hogyan használjuk fel a vigasz szavait, melyek ebből a könyvből szólnak hozzánk, és hogy tudunk-e erőt és bizakodást meríteni belőle.

„Jézus Krisztus kinyilatkoztatása”, e szavakkal kezdődik a Jelenések könyve. Ez a könyv megmutatja nekünk az Atya és a Fiú abszolút identitását, de az isteni egységen belüli különbözőségüket is. A könyv forrása az igaz Istenben, az Ószövetség Jáhvéjében van.
Régen is, most is sokan vannak, akik azt hirdetik, hogy az Ószövetség Istene nem azonos az Újszövetség Istenével, mert az Ószövetség Istene gonosz, és ezért szembenáll a szeretet, azaz az Újszövetség Istenével. A gnoszticizmus, az első századok eretneksége ezt a dualizmust hirdette, és azt tanította, hogy az anyagot egy gonosz isten teremtette, a megváltás célja tehát a rossz anyagtól való megszabadulás. Ezen irányzat egyik képviselője Mani volt, akitől a manicheizmus eretnekség a nevét kapta. A manicheizmus szerint két öröktől fogva való lény van, a fény és a sötétség, akik szembenállnak egymással.
Akik ilyesmit vallottak, és ma vallanak, azok nem ismerik a Bibliát, és nem üdvtörténetként fogják fel. Azok, akik manapság is kételkednek abban, hogy az Ószövetség szigorú, igazságos Istene azonos az Újszövetség szeretet Istenével, valójában az evolúciós elmélet által félrevezetett emberek, s mint eme elmélet, ők sem tudnak semmit a bűnbeeséséről. És csak azt látják a világból, amilyen az ma, minek következtében arra a következtetésre jutnak, hogy a világ teremtője egy s mást rosszul csinált, ha a világ olyan, amilyennek ma látják. Hogy a világ a bűnbeesés miatt vált olyanná, amilyennek ma látjuk, arról a mai embernek fogalma sincs. Se a magukat kereszténynek mondóknak, se a pogányoknak.
A mai ezoterikusok – és karizmatikusok és modernisták – között is nagyon elterjedt az a nézet, hogy Jézus egészen más, mint az Ószövetség Istene. Ez a szemlélet valójában abból fakad, hogy a mai ember egyfelől egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni a gonosz létezését, másfelől Istent a szeretetre redukálja. Egy haragvó, igazságos és ítélkező Istent nem tudnak összeegyeztetni a szeretettel. Az ő istenük egy jámbor és ártalmatlan kedvesség. Ezért logikus módon még az Újszövetségből is mindent eltüntetnek, aminek valami köze van Isten ítéletéhez és haragjához. Ezért nem tudnak a Jelenések könyvével sem mit kezdeni.

Ezen eretnek szemléletekkel ellentétben az egész Újszövetség arra a tényre épül, hogy Jézus Isten, az Ószövetség Jáhvéjének Fia. Amit János apostol leírt, annak eredete Jahvében van. Jahvétől kerül ez a kinyilatkoztatás Jézushoz, aki ezt az üzenetet egyik angyalával küldi el Jánoshoz, aki nekünk erről beszámol, miként ezt a könyv első három versében olvassuk. Mi emberek vagyunk az utolsó szint.
Ez a kinyilatkoztatás azon eseményekről jövendöl, melyeknek a jövőben meg kell történniük. János apostol prófétai könyvét görög kifejezés alapján Apokalipszisnek nevezik. Németül „Offenbarung”, azaz „Enthüllung”, felfedése annak, ami rejtve van. Az elkövetkezendő történések „felfedése” isteni elv, miként ezt már Ámos prófétánál olvashatjuk: „Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak.” – „Az Úr Isten sem cselekszik semmi dolgot, hogy ki ne jelentse titkát szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámos 3,7)

Biztosak lehetünk tehát benne, hogy Isten nem küld semmit váratlanul, hanem előbb tudatja velünk, hogy mi fog történni; Ha nem is minden részletében, de főbb vonalaiban kinyilatkoztatja, hogy minek KELL megtörténnie. A német Biblia-fordításokban e helyen a „soll” szó áll, ami helytelen. A „sollen” ige ugyanis azt jelenti, hogy valaminek hogyan kellene valójában megtörténnie, de nem fejez ki abszolút kötelezettséget. Az eredeti görög szót, ami e helyen áll, helyesen „muß”, a müssen szó felkiáltó alakjával kell lefordítani, mivel az itt álló szó olyasmit fejez ki, aminek mindenképpen meg KELL történnie, akár akarják, akár nem. Mondhatnánk, hogy ez a KELL, németül muß, az isteni szakkifejezés olyasmire, amit Isten elhatározott, és ami emiatt az szilárdabban áll, mint bármely törvény. Az isteni meg KELL lennie, amit németül helyesen a muß fejez ki, olyasmi, aminél nem létezik semmilyen kitérési lehetőség. Az meglehet, hogy könyörgő imák hatására egy ideig elhalasztódik, és/vagy veszt keménységéből, de akkor is érvényes rá az az alapelv, hogy mindenképpen meg kell történnie.
A karizmatikusok és az ezoterikusok itt is tévednek, amikor azt hiszik, hogy csak elég erősen kell igyekezniük, és több "pozitív erőt kell kibocsátaniuk", és akkor elkerülhetik, hogy a szigorú isteni jövendölések beteljesüljenek. Ez gigantikus tévedés.
Amit Isten elhatározott és kinyilvánított, ott a legkisebb kétely sem lehetséges, annak mindenképpen meg kell történnie, és meg is fog történni, mert az elhatározás és erről az üzenet Isten trónjáról érkezik. Nem létezik olyan hatalom az univerzumban, ami megállíthatja azt, ami Isten trónjáról indul ki.

És amikor jön, akkor gyorsan fog bekövetkezni – Ebben a mondatrészben: „aminek csakhamar meg kell történnie”, a „csakhamar” szó szintén helytelenül adja vissza a görög eredetit. Mind a magyar „csakhamar”, mind a német fordításokban itt álló „bald”, vagy „in Kürze” időbeli közelséget jelent, és ezzel nem azt fejezi ki, amit a görög eredeti mond. Az ugyanis e helyen az elkövetkezendő események nagyon gyors lefolyásáról beszél. Gyorsaságról beszél (az itt álló görög szóból származik a tachométer kifejezés is, ami az autókban méri a sebességet). A Biblia itt valójában arról tudósít, hogy az események lélegzetelállító sebességgel fogják követni egymást.
A Jelenések könyve tehát szó szerint azt mondja, amit legkésőbb 2015. óta mi átélünk: Ebből is látszik, hogy János apostol könyve mennyire égetően aktuális könyv. Eddigi világunkat őrületes sebességgel rombolják most szét, és rendezik át. És aki még mindig azt hiszi, hogy mindez csak valami váratlan szerencsétlenségből, vagy tudatlanságból történik, az semmit nem fog fel abból, hogy valójában mire is megy ki ez az egész, mi ennek a teljes pusztításnak a valódi célja. Az nem veszi, vagy nem hajlandó észrevenni, hogy mindez a sátáni rombolás abszolút szándékosan történik.

Akik a mostani őrületben hagyják, hogy eltántorítsák őket kötelességük teljesítésétől – és ma ide tartoznak az orvosoktól, kutatóktól kezdve a tanárokon át a rendőrökig, az összes hivatalnok réteg tagjaitól, az összes művészeti ág képviselőiig, egyszóval mindazok, akiknek munkájukból adódóan tudniuk kell, hogy ami itt folyik az csalás, hazugság, szándékos pánikkeltés –, azok maguk is tettessé válnak. Senkinek nincs joga arra, hogy bárkit arra szólítson fel, hogy munkáját ne teljesítse. Németországban a 2015-ös migráns-invázió idején a rendőrség nem zárta le a határokat, holott fel volt erre készülve, mert Merkel, kijelentve, hogy ilyesmit nem lehet megtenni, ezt megtiltotta nekik. És ők neki engedelmeskedtek, nem pedig az esküjüknek. Ma egyszerre gyerekjáték lezárni a határokat a saját polgáraik elől, ráadásul nem is csak a külső, hanem a belső, tartományok közötti határokat is. Az intézkedések olyan ütemben jönnek, hogy már senki nem tudja követni őket. A népeket a világ csaknem összes országában az egyik disznóságból a másikba űzik vezetőik.
És a Jelenések könyve pont az események bekövetkezésének a mostanihoz hasonló követhetetlenül gyors sebességéről beszél. Ha valaki a nap 24 órájában csak ezzel foglalkozik, akkor sem győz mindazzal az őrülettel lépést tartani, amit elrendelnek, és amit ránk zúdítanak. Űzött, agyonhajszolt, terrorizált emberek lettünk, akik közül sokan már egzisztenciálisan és/vagy testileg-lelkileg tönkrementek. Ki hitte volna alig egy évvel ezelőtt, hogy jól berendezettnek tűnt, jogbiztonságban élő világunkat ilyen iszonyatos erővel és ilyen lélegzetelállító sebességgel egy év alatt tönkreteszik. Hogy alig van olyan országa a földnek, ahol a sziklaszilárdnak hitt alaptörvények egy év elteltével ne egy fillért sem érjenek már. És ezen se a politikusok, se a média nem háborodik fel, ez ellen egyetlen hivatalos fórum sem tiltakozik! Holott társadalmunk, világunk központi fő oszlopait atomizálták és semmisítették meg egyetlen év alatt.

A Jelenések könyvének első mondata pont erről beszél: A végidőben az események összecsapnak az emberek feje fölött. Amikor a dolgok ekkora sebességgel zúdulnak ránk és a világra, akkor ez annak a jele, hogy már benne vagyunk a végidőben.
Az én személyes véleményem az, hogy már átléptük a végidő Rubiconját, világunkkal többé már vissza nem fordítható, meg nem változtatható dolgok történtek.
Többé már nem várhatók lényeges késlekedések. Ellenkezőleg, a sátáni, embert-megvető gonoszság sebessége egyre csak nőni fog. Sok, jól informált ember van azon a véleményen, hogy a felettünk jogtalanul uralkodók végleg eldöntötték, hogy az emberiséget egy teljesen új, egy összes elemében teljesen más szabályokkal működő világba terelik és kényszerítik. Ezért én egy év óta már azért imádkozom, hogy Urunk, amennyire ez isteni terveibe beleillik, legalább fékezze a Gonoszt, és amennyire lehetséges engedje kevesebb kárt okozni, de egyúttal – és újabban elsősorban – azért, hogy Isten Fia eljövetelének időpontját hozza előre, és a Gonosz idejét rövidítse meg.

A mai bibliai szöveg 3. versében egy másik aspektus is kifejezésre jut: „mert az idő közel van.” A görög kifejezés itt szintén mást jelent, mint a szokásos fordításokban használatos szavak. A görög szó e helyütt nem csak térbeli közelséget jelent, amiről a fordításokban szó van, hanem azt, hogy ami történik, az már olyannyira közel van, hogy belénk is fúródott már, tehát nem csak majdnem, és pár pillanat múlva ér el bennünket, hanem már valóságosan, fizikailag is belénk vágott.

Mindazonáltal az idő már kétezer évvel ezelőtt is „közel” volt, amennyiben ezek az események már akkor megindultak, sőt már egy ideje folyamatban voltak, amikor János apostol látta és leírta őket. Erről tanúskodik Szent Pál apostol, amikor a tesszalonikaiaknak küldött második levelében ezt írja: „A gonoszság titka már munkálkodik.” (2 Tessz 2,6) És ő mindezt a Jelenések könyve előtt 40-50 évvel korábban írta le! Vagyis az antikrisztusi szellem már akkor működésben volt.
Tehát, amiről Szent János apostol beszámolt, az nem csak mára érvényes, sőt, ő maga azt írja, hogy üzenete aktuálisan a hét egyházközségnek szól. Amit Jézus kinyilatkoztatott az minden idők összes közösségére érvényes volt és marad mindenütt, ahol ezek a Gonosz valóságával szembesülnek, ahol a keresztények ez alatt szenvednek, ahol ez üldözi őket – amikor nyilván ők is közel kerülnek/kerültek a kétségbeeséshez. Mindezen veszélyes helyzetekben a Jelenések könyvének üzenete még különösebb, fontosabb jelentőséget nyer.

Ráadásul a Jelenések könyvének hitelességéről az utolsó élő apostol, Jézus szeretett tanítványa kezeskedik. „Aki tanúságot tett az Isten igéje mellett és Jézus Krisztus tanúbizonysága mellett.” Mint utolsó élő apostol, János az akkori kereszténység legfőbb tekintélyének számított, mert ő volt az utolsó tanítvány, aki egy asztalnál ült Jézussal az Utolsó Vacsora termében, és szemtanúként számolt be mindarról, amit átélt és látott. Mi aligha tudjuk elképzelni, hogy ez mekkora tekintélyt jelentett számára a keresztények előtt: Vitathatatlan, magától Jézustól kapott tekintélyt. Amit ő leírt, az biztos és fontos volt. Ezért mondja az Úr „boldog az, aki olvassa, és aki hallja ennek a jövendölésnek igéit”.
És ezért kell nekünk is állandóan olvasni, átgondolni, megőrizni és továbbadni azt, amit János leírt. Hogy gondolkodásunkat és cselekedeteinket ezek formálják. Egész lelki-szellemi gondolkodásunkat át kell itassák azok a képek, amikről a Jelenések könyvében olvasunk. Tekintetünket előre, végső célunk felé kell irányítsák, Isten trónja felé – ahogy ez a trón e könyvben sokszor megjelenik.

Ebből a könyvből vigaszt, reményt, hitet és bizakodást meríthetünk. Függetlenül attól, hogy hol állunk most, a harcok kétezer év óta alapjaiban véve mindig ugyanazok. A Jelenések könyve a Jó és a Rossz, a Fény és a Sötétség, az élő Isten és a Sátán között a végidőben dúló harcokat írja le. Abban, amit leír nem maga a harci állapot a különleges, hanem az az ultimátumszerű kiéleződés, ami ezeket a végidőkben lezajló harcokat jellemzi, és az előzőkétől megkülönbözteti. Kétségtelen, hogy ezek korábban elképzelhetetlenül kegyetlen kiéleződések, de azért ha nem is ekkorák, de ehhez hasonló éles harcok az elmúlt kétezer évben máskor is előfordultak már, ami miatt az akkor élt emberek úgy gondolták, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, és ezért fokozott mértékben várták Urunk újraeljövetelét [az első századokon kívül, különösen Nagy Szent Gergely, az első évezred végén és Ferreri Szent Vince korában].

Mindazonáltal a célra törő tekintet mindig ugyanaz volt, a tudat, hogy a Gonosz már legyőzetett szintén. És közeleg az a nap, amikor ez a győzelem a Sötétség minden hatalmassága számára is nyilvánvalóvá fog válni. Az egész földkerekség fel fogja ezt ismerni. És ugyanekkor válik a végig kitartó hűek megdicsőülése is nyilvánvalóvá. Amikor minden szenvedés, minden baj véget ér.

Az üldözött közösségek számára mindig ez a látvány adott erőt és bizalmat, és ennek nálunk is így kell lennie. Mert bizonyosan tudjuk, hogy ez a nap már közel van. És ez ok arra, hogy szívünk örömmel teljen el. Amen.

http://katolikus-honlap.hu/2101/predik4.htm

2021. február 20., szombat

Hamispróféta mellkeresztje: Nagyon furcsa

 

 

Őrület: A Jó Pásztor bal lába hátra van fordítva Ferenc pápa mellkeresztjén.

A mellkeresztet Antonio Vedele (+1997) tervezte. Ferenc pápa azóta, hogy Buenos Aires érseke lett, ezüstben és aranyban viselte. Ann Barnhardt a Barnhardt.biz oldalon (február 18) felsorolja azokat a démonokat, akiknek a lábuk és a lábfejuk hátra van fordulva:

• A maják Tata Duende kicsi démona, csúnya, gonosz arccal.

• Dél-Ázsia: Churel, más néven Pichal Peri, gyönyörű nőnek tűnik, aki kiszolgáltatott férfiakat céloz meg.

• Brazília: Curupira, egy démon, aki úgy néz ki, mint egy férfi vagy egy törpe, rossz lábnyomokat produkál a lábával, hogy összezavarja a vadászokat és az utazókat (a képen lent, 1926, amazóniai legenda).

• India: Bhuta, gonosz szellem vagy egy elhunyt szelleme.

• Dominikai Köztársaság: Ciguapa, egy falánk női lény, megeszi az emberek húsát és lelkét (képek).

A fordított lábak egy eszköz arra, hogy megtévesztéssel tévútra tereljék az áldozatokat.

Ilyen mellkeresztet időnként Joseph Bernardin chicagói bíboros (+1996) (képek) is hordott, aki homoszexuális bántalmazásokat követett el, és aki II. János Pál alatt ellenőrizte az amerikai püspökök kinevezését.

https://gloria.tv/post/1oyddaTpJscqEcsVuAPhDUJSC


Katolikus Tanzánia: Nem kell Covid-19 vakcina

 

Tanzánia egészségügyi minisztere, Dorothy Gwajima február 1-jén jelentette be, hogy az országnak nincs szüksége oltásokra, és "nem tervezi azok befogadását".

Tanzániában 60 millió ember él. Minden vakcinának miniszteri jóváhagyást kell kapnia. Gwajima kifejtette, hogy Tanzánia biztonságos, és arra biztatta az embereket, hogy étkezzenek egészségesen, javítsanak higiéniai szokásaikon, használjanak fertőtlenítő szereket és gőzinhalációt.

Napokkal azelőtt John Magufuli katolikus elnök veszélyesnek és feleslegesnek nevezte az oltásokat, mondván, hogy "Isten megvédi"a nemzetet.

Márciusban Magufuli úgy döntött NEM zárja be a templomokat. Arra biztatta az embereket, hogy menjenek el dolgozni, és vegyenek részt istentiszteleti helyeken.

Tanzánia egyike azon három országnak világszerte, amelyek nem vesznek részt a Covid-19 hisztériában, és nem adnak ki "fertőzési adatokat". A többi Türkmenisztán és Észak-Korea. Az oligarchák Wikipédiája most Tanzániát "Covid-19 tagadásával" vádolja.

https://gloria.tv/post/39LvDogetYVB2iTnBkWi7FrD9


 

A német érsekség homoszexuális követőket mutat be "szerelemként"

 

A hamburgi érsekség február 14-én tett közzé egy Valentin-napi videót, amely azt mutatja, hogy párok simogatják egymást.

A felvételeket a szerelemről szóló híres himnusz kíséri, amely az 1. Korintusiak 13. könyvéből származik. A bemutatott párok között van két nő, akik egy francia ágyon fekszenek és csókolóznak.

Az érsekséget Stefan Heße, egy ismert homoszexuális propagandista vezeti, aki karrierjét a kétértelmű Joachim Meisner dubiai bíborosnak köszönheti (+2017).

https://gloria.tv/post/V2d3vf7RfbpN2VCxk3G4NfkZp

2021. február 18., csütörtök

A Covid bíboros látta a Szűzanyát, miközben az intenzíven volt

 

Perugia bíborosa, Gualtiero Bassetti február 16-i hálaadó szentmisét tartott az olaszországi Arezzóban található Segítő Miasszonyunk templomban, miután felépült a Covid-19 fertőzésből.

Utána elmondta az újságírónak, hogy a Covid-19 olyan, mint egy "mocsár", hogy az intenzíven a végéhez közeledett, és hogy a Segítő Miasszonyunkra bízta magát. Az intenzív kezelés alatt Bassetti még azt is látta, hogy a Szűzanya "átalakult: olyan szép, olyan fényes, olyan mosolygós, még soha nem láttam."

"Mehettem volna tisztítótűzbe, mivel olyan sokan mentek tisztítótűzbe e szörnyű betegség miatt" - ismerte el Bassetti, anélkül, hogy figyelembe vette volna a pokolba kerülés lehetőségét, bár a pokol sokkal jobban tanúskodik az evangéliumban, mint a tisztítótűz és még a hamispróféta is erre utalt.

Azonban az "isteni gondviselés azt akarta, hogy itt maradjak. Ez még mindig megérint” - vallotta be az érzelmes bíboros.

https://gloria.tv/post/uq6WMN4d7Du86xaN1Lj2at7yV

A Vatikán a Szűzanyát hirdeti, mint az iszlám modellje

 

"Mária, a hit és élet példaképe a kereszténység és az iszlám számára" - ez a címe annak az online webes szemináriumsorozatnak, amely a Szűzanyát "hídként" mutatja be az egyház és az iszlám között - írja a FamigliaCristiana.it (február 13).

A sorozat február 18-án kezdődik, és heti tíz konferenciát kínál a Mária Pápai Akadémia szervezésében. Őket közösen szervezi az Antonianum, a Ferences Rend Római Egyeteme.

A katolikus és muszlim beszélők közösen beszélnek "Máriáról, egy hívő nőről" vagy "Istenről, aki maga a szeretet és a hit." Sem a kereszténységben, sem az iszlámban nincs arra utaló jel, hogy Isten "maga a hit".

https://gloria.tv/post/yPicnnxDQuta6FNvNVmvPJkrA

Kína: A pápának és a Vatikánnak nincs beleszólása a kínai püspökök megválasztásába

 

Kína új "igazgatási intézkedéseket tett a vallási klérusért", amely május 1-jén lép hatályba.

A BitterWinter.org (február 17) szerint, amelyet Massimo Introvigne Ferenc pápa párti szociológus publikált, a rezsim létrehozta a felügyeleti rendszert, és megerősítette az amúgy is szigorú ellenőrzést minden klérus tag felett.

Lesz egy nemzeti adatbázis, amely tartalmazza az öt, állam által engedélyezett vallás által képzett és elismert hivatalos papság neveit. A párt iránti lojalitásukat rendszeresen szociális hitel odaítélésével vagy szankciókkal értékelik, amelyek az állami adatbázisban való regisztráció elvesztését okozhatják.

Az adatbázisból törölt katolikus, protestáns, buddhista, muszlim és zsidó vallási képviselők "bűncselekményt" követnek el, ha továbbra is papként képviselik magukat.

A 16. cikk azt mondja a katolikusoknak, hogy a kínai püspököket "demokratikusan" választják meg a Kínai Hazafias Katolikus Egyesület útján. Érdekes módon a Vatikánról vagy a pápáról nem esik szó a választási folyamat részeként.

https://gloria.tv/post/8rgUguEZUdYd2CVzG7Vn29rmt

2021. február 17., szerda

2021 húsvét: A Vatikán meg akarja ismételni a tavalyi botrányt

 

A Sarah bíboros által vezetett liturgiai gyülekezet február 17-én jegyzetet adott ki a 2021-es nagyhét ünnepéről, amelynek középpontjában nem Krisztus feltámadása, hanem a Covid-19 áll.

A feljegyzés arra kéri a püspököket, hogy "körültekintő döntéseket" hozzanak húsvétra a "mi lehetséges" kérdésben. Tiszteletben kell tartaniuk az egészség védelmét és a politikai hatóságok döntéseit - ez a megfogalmazás, amely Ferenc pápa törvényfelfogása szerint "legalizmus" és "merevség" illatú.

A kongregáció 2020 márciusi rendeletére hivatkozik, miszerint a 2020-as iránymutatásuk 2021-ben is alkalmazható.

"A liturgikus könyvekben szereplő normál idők figyelembevételével elkészített normák és irányelvek nem teljesen alkalmazhatók az ilyen válság kivételes pillanataiban" - állítja a jegyzet is, mintha ezeket a normákat komolyan vették volna a koronavírus megjelenése előtt.

Az egyház nyilvános liturgiájában való részvétel helyett inkább a családi és személyes imádságot javasolják, bár egyiket nem lehet helyettesíteni a másikkal.

https://gloria.tv/post/246KYqutAAwE3VtLQA8KgqHkW

AZ EGYHÁZ ÚJBÓL ELESETT!!

 

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodi, és szíve elfordul az Úrtól” – „Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye.” (Jer 17,5/7)

„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” (Zsolt 118,8)

5Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. 6Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. 7Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. 8Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. 9Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? 10Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint. (Jeremiás: 5-10.)

3Ne építsetek a nagyokra, az emberre, aki nem tud segíteni! 4Az élet elhagyja, visszatér a porba, s odavan minden terve. 5Jó annak, akinek Jákob Istene a gyámola, aki az Úrba, Istenébe veti reményét...(Zsoltárok: 62:9.10. 146:3-5.)

91 1Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, 2az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! 3Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. 4Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod. 5Nem kell félned az éji kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól; 6sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. 7S ha ezren esnek is el oldaladon, a jobbod felől tízezren, téged nem találnak el. 8Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bosszút a bűnösökön. 9Te, aki így beszélsz: az Úr a menedékem, te, aki a Fölségest hívtad oltalmadra. 10Így nem ér semmi baj, csapás nem közelít sátradhoz. 11Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. 12A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. 13Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el. 14„Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. 15Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. 16Napok teljességével áldom meg és megmutatom neki üdvösségemet.”

2021. február 16., kedd

BKP: Hogyan viszonyul Isten az mRNS oltáshoz?

Jelenleg a keresztények tisztában akarnak lenni lelkiismeretükben a globális és erőszakos oltásokkal kapcsolatban.
A bizánci katolikus patriarchátus prófétai és apostoli tekintély alatt határozottan figyelmeztet az oltási autogenocida előtt.

Arciheretikus Bergoglio, elfoglalva a pápai hivatalt, köztudottan elősegíti a népirtó „védőoltást mindenki számára”, és állítja: „ezt meg kell tenni!” Minden kereszténynek meg kell tudni, hogy Bergoglio, aki imádja a Pachamama démont, nem szolgálja Istent, de tudatosan ellene áll! Aki hallgat a Bergogliora és belső egységben van vele, nem üdvözülhet. S vége a tűz tava lesz, együtt ezzel a szodómiát, oltást és forgácsolást apokaliptikus fenevad jelével hirdető hamis prófétával.

Hitehagyott Vatikán hangosan reklámozza, hogy Bergolio oltása után, a Vatikán tobbi tagjai oltatják be magukat, és az egész vatikáni kórház a 3000 alkalmazottjával us. Abszurd állítás szerint két oltás után látszólag 100% immunitás és 1000-szer több antitestek van. Ebben a Bergoglioval folytatott innovatív propagandában Bartolomej és Kirill ortodox pátriárka is egységet alkot. Ortodox hívőknek nem szabad hallgatni e két renegátra, akik ezt a mennybe kiáltó bűnt és az emberiség elleni bűncselekményt helyeselik.

Az új mRNS-vakcina nemcsak megváltoztatja az emberi genomot, hanem a chippelés egyik formája is, és az emberiség korai és örök népirtásához vezet. A katolikusok a Biblia szerint - Gal 1: 8, valamint a Cum ex apostolatus officio dokumentum szerint nem hallgathatnak heretikusra. Az érsek Bergoglio, bár ki záratta magát a Krisztus egyházából, kényszeríti a híveket:

1) Isten és törvényei ellen állni,

2) öngyilkos ként a saját ész és lelkiismeret ellen menni,

3) figyelmen kívül hagyni a merész szakértők figyelmeztetését

Miként folyamodjon a felelős keresztény az mRNS oltáshoz?

Az ember köteles az értelmét használni és azon keresztül keresni az igazságot. Ki adhat ismereteket az igazságról a virológia területén? Semmi esetre ez nem lehet az orvostanban tudatlan Bergoglio, aki bojkottálja minden szilárd tudós figyelmeztetését. Továbbá, nem lehetnek olyan orvostani tudósok, akik ismerik az igazságot, de a haszon, megvesztegetés és a félelem miatt titkolják azt, vagy akár nyilvánosan, és bátran hazudnak. Ugyanúgy nem közvetíthetik az igazságot az áruló mainstream médiák, vagy megvesztegetheto politikusok vagy Bergogliot szolgáló papok.

A koteles oltás a legsúlyosabb bűncselekménynek minősül az emberiség ellen! Minden kereszténynek ki kell állnia az oltási népirtó rendszer ellen, amíg van idő. Amikor a mechanizmus beindul, már csak két lehetőség marad: Sátán mártírja,vagy Krisztus mártírja lenni. Aki megkapta az oltást, annak a rendszernek az ellenőrzése alá kerül, amely allat az elit NWO a Sátánt szolgálja. Ezzel Isten oltalma alol kizárja magát es elveszíti azt. Ezt követi az oltás okozta reménytelen testi és lelki szenvedés, halál, és halála után a tűz tava. Aki ellenáll és nem fogadja el az oltást, még ha perzekúció is vár rá, az Isten fennhatósága alatt marad. Isten vagy megvédi, vagy megadja neki a vértanúság kiváltságát. Halála után az örök dicsőség koronája várja.

10 NEM az mRNS vakcinához

1) A vakcina nem ment át az előírt vizsgálati időszakon.

2) Az mRNS vakcina megváltoztatja az emberi genomot.

3) Ez a csipizáció eszköze, az emberből Biorobotot csinál.

4) Lényegében nem oltóanyag.

5) Az oltóanayg eszköz a népirtás vagy népességcsökkenésre, mint elismerte Gates.

6) Az mRNS vakcinát bűnügyi nyomás alatt hajtják végre.

7) Az igazi szakembereknek megakadályozzák, hogy figyelmeztessenek az oltások veszélyeire.

8) A vakcina hatástalan a covid-19 ellen, mert a vírus mutálódik, és soha nem izolálták.

9) A betegek nem juthatnak hatékony gyógyszerhez és az egészségeseket kényszerítik a védőoltásra.

10) A nanochip a vakcinában – a fenevad jele – eszköze a szabad akarat elvesztéséhez, és ezáltal nem
lehetetlenné teszi a bűnbánatot. A Biblia tűz tavával figyelmeztet!

A következtetés: Az igazi szakértők, az értelem, a tudat és az Isten szava határozottan óv a veszélyes mRNS vakcinától! A bizánci katolikus Patriarchátus a Szentháromság Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében figyelmeztet a népirtó vakcina elol. Ugyanakkor ez a patriarchátus lelkiismeretben Isten előtt elkötelezi az összes keresztényt és jóakaratú embert az egységes és kategorikus ellenzékre.

+ Illés
A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Methodius OSBMr + Timóteus OSBMr
Püspöki titkárok

4. 2. 2021

A Bizánci Katolikus Patriarchátus (BCP) kolostorokban élő szerzetesek, papok és püspökök közössége. A BCP élén Illés pátriárka áll, két titkár püspök, + Timóteus és + Methodius. A BCP abból adódott, hogy meg kell védeni az alapvető keresztény igazságokat az eretnekségekkel és a hitehagyással szemben. Nem ismeri el a pszeudo Bergoglio pápát, és nem tartozik alá.

Subscribe to BCP newsletters