2011. október 4., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok.

2011. október 3., hétfő, 12:30
Drága szeretett leányom, ma a Nagyfigyelmeztetés fontosságának megértése miatt beszélek veled, hogy minden zavarodottság eloszoljon körülötte. Sok ember fél és azt hiszik, hogy ez az ítélet napja lesz. De ez nem az. Ez a dicsőséges Isteni Irgalmasság napja lesz, amely teljesen betakarja majd az egész világot. Irgalmasságom sugarai minden egyes lélekre ki fognak áradni, minden férfira, nőre és gyermekre. Senki sem fog kimaradni. Egyetlen egy sem.
Ez az Én visszatérésem lesz, hogy ez mégegyszer megmenthessen benneteket. Nem tudtátok, hogy én mindig irgalmas vagyok? Arra nem gondoltatok, hogy Én sohasem várnék az Utolsó Ítélet napjáig, anélkül, hogy mégegyszer megpróbálnálak megmenteni benneteket?
Ez az a megtisztulás, amiről eddig beszéltem. Ennek a nagy eseménynek a bekövetkezéséig, az utolsó néhány évben, a világ egy megtisztulási folyamatot szenvedett el. Megengedtem, hogy az emberiség szenvedjen és alázatot nyerjen a veszteség miatt, amelyet a globális piac összeomlása eredményezett, habár ezt az összeomlást nem én okoztam. Ezek a globális csoportok a hatalmi helyekről mesterkedtek, beleértve a kormányzati folyosókat is az egész világon, akiket a gonosz kapzsiság vezetet. Az általuk okozott szenvedések miatt, most több millió ember áll készen arra, hogy meghallgassák Szavamat, és hogy elfogadják Irgalmasságomat. Különben nem lennének készen erre. Nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem, és ha azok után a parancsolatok után éltek, amelyet Mózes által kapott a világ, az Örök Atya utasítására.
Visszatérésemre szeretettel és örömmel várakozzatok és legyetek hálásak azért, hogy a mai világban éltek, hogy megkaphatjátok Tőlem a megváltás nagy ajándékát. Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök ismét hozzátok. Azért teszem, mert olyan nagyon szeretlek benneteket. Mivel fel akartalak készíteni és közelebb akartalak hozni Szívemhez benneteket, szeretett leányom által üzeneteimet adtam a világnak.
Ezek az üzenetek, a Nagyfigyelmeztetés után is folytatódnak, hogy annyi útmutatást adjanak nektek Tanításaimhoz, amennyi csak lehetséges. Az Én Szavam (Igém), amelyet ez a könyv tartalmaz, és amelyet Én az Igazság Könyvének nevezek, egy új Keresztény Hadsereget fog létrehozni, mely védelmezni fogja a Nevemet, egészen az új béke korszakának kezdetéig.
Most legyetek örömteljesek, gyermekeim. Engedjétek, hogy megvigasztaljalak benneteket, mert ez lesz az első alkalom, hogy szemtől szembe kerültök majd Velem. Követőim számára ez, a nagy szeretet, a béke és a boldogság pillanata lesz. Álljatok most fel és legyetek erősek. Hiszen ti kiváltságot élveztek és ezért dicsérnetek kell Istent, a Mindenható Atyát, aki mindezt jóváhagyta.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus