2013. augusztus 19., hétfő

A Hit Éve legnagyobb egyházi megmozdulása?


A Fatimai Miasszonyunk szobrot októberben Rómába viszik. Ferenc pápa októberben a világot felajánlja Mária Szeplőtelen Szívének a világot...
A Szentatya kívánsága szerint, a Fatimai Miasszonyunk szobrát, melyet a jelenések kis kápolnájában őriznek, október 12/13-ra Rómába viszik, hogy jelen legyen az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának Konferenciáján. Október 13.-án, a Miasszonyunk szobor előtt, Ferenc pápa felajánlja Mária Szeplőtelen Szívének a világot.
Ez a Mária ünnep lesz a Hit évének egyik legjelentősebb pápai eseménye, mely számos Máriás mozgalmat és intézményt Rómába fog gyüjteni.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, Rino Fisichella bíboros, levelében, melyet Antonio Marto püspökhöz, Leiria-Fatima püspökéhez intézett, arról értesítette, hogy minden Máriás lelkiségű egyházi intézménynek szól a meghívás, hogy vegyenek részt ezen a Mária-ünnepen. E napoknak fontos eseménye, október 12-én a Péter apostol sírjához való zarándoklat, a közös elmélkedések, imák, és október 13.-án a Szent Péter téren a szentmise, melyet Ferenc pápa celebrál. .
Fisichella bíboros e levelében a következőket írta: A Szentatya nagy vágya, hogy ez a Mária ünnep sajátos jel legyen, s ezért gondoltunk az egész kereszténység számára legjellegzetesebb Mária ábrázolásra, az eredeti Fatimai Miasszonyunk szobrára.
Therefore, the Statue of Our Lady will depart from the Shrine of Fatima on the morning of October 12 and return on the afternoon of October 13. Scheduled to take its place in the Little Chapel of Apparitions is the first Pilgrim Statue of Our Lady of Fatima, which is enthroned in the Basilica of Our Lady of the Rosary since December 8, 2003.
LeopolDina Simões
(Fordította: Ágnes testvér )

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Arra fogják kérni őket, hogy egy új eskü által tegyenek fogadalmat azon hűségükről, hogy továbbra is hűek maradnak az Egyházhoz

2013. augusztus 18. vasárnap, 17:45
Drága szeretett leányom, a hamis próféta általi terv, hogy megtévessze a világ papságát, elkezdődött.
A Katolikus Egyház megújításának és újjászületésének leple alatt, ezen egyház minden papját lelkigyakorlatra fogják küldeni, hogy az új apostoli hivatás elfogadására ösztönözzék őket. Ez széles körben el fog terjedni, és sokaknak azt fogják mondani, hogy a cél az, hogy az igazságosság nevében a világon mindenkit egyesíteni kell. Ez az új küldetés – fogják mondani – fel fogja karolni a világ szegényeit és arra fog törekedni, hogy egységet hozzon létre. Arra fogják kérni őket, hogy egy új eskü által tegyenek fogadalmat azon hűségükről, hogy továbbra is hűek maradnak az Egyházhoz. Nem fogják azt kérni tőlük, hogy higgyenek Bennem vagy Szent Szavamban. Ehelyett, ők hűséget fognak esküdni azoknak az új önjelölt vezetőknek, akik Péter Székét átvették.
Ne essetek tévedésbe: Azoktól, akik a Pappá Szentelés Ajándékával vannak megajándékozva, azt fogják kérni, hogy egy csalásban vegyenek részt, ahol nem Én, Jézus Krisztus leszek előtérben, bár ez úgy fog tűnni, mintha ez lenne a helyzet. A pénz egy hajtóerő lesz és egy új pénzügyi szervezetet hoznak majd létre, hogy ellenőrizzék az anyagi eszközök hasznosítását annak biztosítására, hogy a világ szegényeinek javára fordítsák.
Ha a Pappá Szenteléseteket bárhogyan is megváltoztatjátok, és aztán olyan valakinek ajánljátok fel életeteket, aki minden kapcsolatot megszakít Velem, akkor már nem lesztek képesek szolgálni Engem. Minden úgy fog tűnni, hogy (csak) le van egyszerűsítve Isten Szemében. A terv az lesz, hogy meggyőzzék felszentelt szolgáimat, hogy önként vegyenek részt az utálatban, mely össze fogja kapcsolni a társadalmi és egy szekuláris (világi) világot azzal az egyházzal, melyet Én, Jézus Krisztus hoztam létre.
Így fognak megsérteni Engem. A hitetlenek meg fognak tapsolni minden arra tett erőfeszítést, ami felkarolja a szekularizmust, és ezt egy jó dolognak fogják tartani az új, úgynevezett modern mai társadalom számára.
Hamarosan különös lesz a Keresztények számára, amikor majd azt látják, hogy a szekuláris világ tagjai oly lelkesen ölelik át a Katolikus Egyházat. De sokan félre fogják seperni kétségeiket és eltaszítják aggodalmaikat, mivel majd a nagy csalás miatt elesnek. Az Egyház forradalmasítására hozott ezen terv magjában az Irántam lévő gyűlölet rejlik és minden iránt, amit Én adtam az Egyháznak. Az elkövetkezendő napokban mindent meg kell kérdőjeleznetek. Követeljetek választ, amikor azért változtatják meg Tanításaimat és ferdítik el azokat, hogy megfeleljenek a pogányoknak. Egyetlen Általam kiválasztott tanítványnak sem adható meg valaha is az a hatalom, hogy ezt tegye, mert ez egy istenkáromlással érne fel.
Jaj, azoknak, akik lehetővé teszik, hogy Szent Szavamat manipulálják és teret engednek a változtatásnak, csakhogy tiszteletet mutassanak azoknak, akik letagadnak Engem.
Jézusotok

Hogyan gondolkodunk Isten királyságáról?

Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. (Máté 13:44)

Jézus a Mt 13-ban több példázatot is elmond Isten országával vagy királyságával kapcsolatban. Közülük az egyik a szántóföldben elrejtett kincsről szól. A példázat fontos igazságokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellene Isten királyságát megélnünk az életünkben.

Fontos tisztázni, hogy mit értünk Isten országa, királysága vagy a mennyek országa kifejezések alatt. Nem más ez, mint Isten királyi uralma, mely megvalósul az életünk fölött. Amikor Jézus Isten országáról beszél, arra az uralomra gondol, mellyel Atyja rendelkezik a hívők életében. A példázatsor (Mt 13) központi témája is ez az uralom.

1. Elrejtett kincs

Jézus története rámutat, mennyire nagy értéket képvisel Isten országa. Ez nem valamiféle kacat, melyet bármelyik bazársoron meg lehet kapni. Igazi kincs, mely ritkaság számba megy. Olyan kincs, ami egyedülálló az értéktelen utánzatok között, melyeket könnyebb megszerezni. A példázatból kiderül, hogy mivel elrejtett kincsről van szó, keresnünk kell azt (vö. Mt 6:33), mert nem természetes, hogy befektetés nélkül meg fogjuk találni. Mégse mi vagyunk a lényeg, mert nem rajtunk múlik, hogy megtalálunk-e valamit. Rajtunk kívülálló erő munkálkodik az érdekünkben — maga Isten, aki szeretné, ha rátalálnánk a kincsre.


2. Visszatemette

Miután megtalálja a főszereplő a kincset, nagyon érdekes fordulatot vesz a történet. Ahelyett, hogy hazavinné (mi talán erre számítanánk), visszatemeti, és eladja mindenét, hogy megvásárolhassa azt a földet. Isten országát nem kaphatjuk meg úgy, ahogy mi elképzeljük azt. Nem vehetjük el csupán egyes, nekünk szimpatikus részeit, pl. az örök életet, a lelki békességet, a testvéri köteléket. Az egész „csomagot” el kell fogadnunk, mert csak együtt működik. Jézus nem csak Mester, nem csak Megváltó, aki tanít minket és meghal értünk, hanem Úr is, aki uralkodni akar fölöttünk, és engedelmességet vár tőlünk (vö. Jn 13:13-14).


3. Nagy örömmel elment

A főszereplő örömmel távozik a jelenet helyszínéről. Amikor Istent megismerjük, valódi öröm tölti el az életünket (Fil 4:4), és olyan lelki békét tapasztalunk, mely mindent felülmúl (Fil 4:6-7). A keresztények időnként hajlamosak arra, hogy az örömüket múlandó dolgokban keressék. Ha ezeket nem kapják meg, akkor elvész a boldogságuk. Isten viszont arra szeretne megtanítani, hogy minden körülmény között annak örüljünk, hogy ő velünk van. Erre bátorít a régi Taizé ének is: „Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden…”4. Minden vagyonát eladta

Jézus követésének, Isten uralma megtapasztalásának ára van. A példázatban annyira megörült a szereplő a kincsnek, hogy kész volt mindenét eladni, hogy megkaphassa. A Mt 6:25-34 egy furcsa anomáliára hívja fel a figyelmünket. A modern ember küzd az anyagi dolgokért, és arra számít, hogy az Istennel való kapcsolatát ingyen megkapja majd, anélkül, hogy bármit is tennie kellene érte. Jézus viszont épp ellentétes módon gondolkodott. Szerinte ugyanis meg kell dolgoznunk Isten országának kereséséért az életünkben, és ha ez rendben van, Istentől ráadásul (bónusz, grátisz, ajándék) megkapunk mindent. Az egyik legnagyobb hiba, hogy küzdünk azért, ami ingyen van, és ingyen várjuk azt, amiért mindenünket oda kellene adni — és csodálkozunk, hogy nem működik jól az életünk. Bár az üdvösségünk ingyen van (Ef 2:8-9), a tanítványságunk árát nekünk kell megfizetni.

Isten uralmát akkor tapasztaljuk meg igazán az életünkben, amikor…   1. felfedezzük, milyen értékes az, hogy Istent ismerhetjük,
   2. nem szabunk feltételeket, hanem alkalmazkodunk Isten elképzeléséhez,
   3. rádöbbenünk arra, hogy Isten miatt minden okunk megvan az örömre, és
   4. készek vagyunk ezért a kapcsolatért (Isten országának megéléséért) bármilyen árat megfizetni, bármit odaadni, bármiről lemondani (vö. Fil 3:7-9).
(Tóth-Simon Károly)