2013. július 2., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek

2013. július 1. 16:43
Gyermekem, ha a Fiamért szenvedsz, akkor rendben van, hogy sírsz a fájdalomtól, mert te végül is csak ember vagy. Amikor tanúja voltam Fiam megkorbácsolásának és az Ő borzalmas Keresztre feszítésének, magamon kívül voltam a bánattól. És amint láttam, amit szánalomra méltó Teste elvisel, melyet egyetlen állat sem lenne képes a vágóhídon elviselni, oly sokszor elájultam a rémülettől, hogy alig tudtam megállni a lábamon.
Azt, hogy mennyire szenvedett soha senki nem fogja megtudni, mert aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek. Ez az oka annak, hogy kevés leírás adatott arról a megalázó sértésről, amelyet neki okoztak, mert annyira megdöbbentő volna, ha leírásra kerülne, hogy bemocskolná az Ő Szent Nevét.
Te szenvedsz gyermekem, de csak egy töredékét az Ő fájdalmának. Tudnod kell – miközben fizikai fájdalmad van -, hogy Fiam csak azoknak engedi meg, hogy megnyilvánuljon bennük az Ő Szenvedése, akiket kiválasztott. Amikor Ő ezt teszi – drága Fiamnak adott szabad akaratod ajándéka által -, akkor ez segít neki szembeszállni a gonosz hatalmával és legyőzni azt. Ezáltal úgy a lelked, akárcsak a tested megszentelődik és ez egy nagyon különleges ajándék Neki – egy ajándék, mely lehetővé teszi Számára, hogy másokat is megmentsen.
Így tehát, kérlek, értsd meg, hogy amikor Fiam megnöveli fájdalmadat, és amikor Ő valóban szenved benned, akkor ez egy Kegyelem, amelyet nem szabad visszautasítanod. Öleld azt át. Hamarosan meg fogod érteni, hogy ez milyen erőteljes. Amikor a Fiam megnyilvánítja Sebeit egy választott lélek testében, akkor az, szörnyű üldöztetést hoz magával. Ez az az eset, amikor a gonosz komolyan és erőszakos dühvel támad. Először is félni fogsz, de most, hogy megérted, el fogod ezt fogadni és egyszerűen meg fogod védeni magad azáltal, hogy egy nap legalább háromszor elmondod Legszentebb Rózsafüzéremet.
Gyermekem, kérlek, gondoskodj arról, hogy ne engedd meg a félelemnek, hogy elvonjon téged ettől a munkától, mert éppen ez az, amit a gonosz akar. Fel kell állnod, el kell viselned és csendben kell maradnod, amikor növekszik ellened a gyűlölet.
Ezek a megpróbáltatások várhatóak egy ilyen méretű Küldetésben. Légy békében és tudd, hogy minden angyal és szent veled van és vezet téged.
Szeretett Édesanyád
Isten Anyja
Az Üdvösség Anyja

A Szűzanyánk 2013. július 2-ai üzenete Medjugorjéből

Medjugorje, 2013. július 2.
Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, ajándékozzátok nekem szíveteket, hogy felajánlhassam Fiamnak és megszabadíthassalak benneteket, megszabadíthassalak mindattól a rossztól, amely egyre inkább rabul ejt és eltávolít benneteket az egyetlen Jótól Fiamtól; mindez téves úton vezet benneteket és elveszi békéteket. Én szabadságra, Fiam által megígért szabadságra szeretnélek elvezetni titeket, mert azt szeretném, hogy itt teljességben megvalósuljon Isten akarata; hogy a Mennyei Atyával való kiengesztelődés, az imádság és a böjt által megszülessenek Isten szeretetének apostolai, apostolok, akik szabadon és szeretettel hirdetik majd Isten szeretetét gyermekeimnek, apostolok, akik terjeszteni fogják a Mennyei Atya szeretetébe vetett bizalmat és megnyitják a mennyország ajtaját. Drága gyermekek, nyújtsatok szeretetteljes örömet és támaszt pásztoraitoknak, mint ahogyan ezt Fiam tőlük kérte a számotokra. Köszönöm nektek.
Kedves  Testvérem!
Segítségét szeretném kérni a magyar nyelven sugárzó, Délvidéki Mária Rádió megmentéséhez. Adományokat gyűjtünk e célra. Kérjük, hogy ezt az e-mailt minél több barátjának továbbítsa! Engedje meg, hogy röviden ismertessem, miért kellett Hallgatóinkhoz fordulni pénzbeli támogatásért.
A helyzet
A Délvidéki Mária Rádió a szerbiai magyarság számára, a Mária Rádiók közössége, a Mária Rádió Világcsalád támogatásával jött létre tíz éve. A Délvidéki magyarság önmagában nem tudja fönntartani a helyi Mária Rádiót, ezért tíz éve a Világcsalád fedezi a működést. A Világcsalád anyagi helyzete miatt a közeljövőben megszünteti a Délvidéki Mária Rádió működési támogatását, s ez esetben megszűnne a délvidéki Mária Rádió működése.
A helyzetben rejlő veszély
Ha a Délvidéki Mária Rádió megszűnne, akkor az olyan lenne, mintha Szerbiában bezárná kapuit több magyar nyelvű iskola és templomok válnának múzeum épületté. Miért? A Délvidéki Mária Rádió szerepe kettős. Egyrészt evangelizál, másrészt mintát ad a magyar nyelv helyes használatára. Ezen túl közösségépítő és megtartó ereje van. Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a Mária Rádió a Délvidéken egyszerre tölti be a templom és az iskola szerepét. Hitet ad. Anyanyelvet ápol. Nemzeti hovatartozás tudatot erősít. A rádió hangja mindennap eljut oda, ahová pap csak hetente egyszer, vagy talán még ritkábban, juthat el.
Az ÖN segítsége
Nagyon szépen köszönjük, ha a Délvidéki Mária Rádió megsegítésére bármekkora összeget utal át. Fontos lenne egy rendszeres havi adományozás kialakulása. Tájékoztatom, hogy a délvidéki Mária Rádió havi működési költsége kb.10.000,-Euro, azaz kb. 3 millió Ft. Bővebb információ a http://mariaradio.hu/delvidekimrkampany oldalon
Adományt a Délvidéki Mária Rádió számára, a következő bankszámlára utalhat:
Mária Rádió Közhasznú Egyesület
(8200 Veszprém, Házgyári út 7.)
UNICREDIT BANK
10918001-00000069-12310031
Külföldről történő utaláshoz szükséges adatok:
Mária Rádió Közhasznú Egyesület
UNICREDIT BANK
HU17 1091 8001 0000 0069 1231 0031
SWIFT: BACXHUHB
Ha bármilyen kérdése merül fel levelemmel kapcsolatban, kérem, forduljon hozzám bizalommal, vagy nyugodtan keresheti a feladattal megbízott önkéntes munkatársamat, Rákóczi Piroskát a rakoczi.piroska@mariaradio.hu email címen.
Szeretettel:
Szabó Tamás
a Mária Rádió elnöke