2012. május 30., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az imák el tudják hárítani azokat a rémtetteket, amelyeket az atombombák sürgős bevetésére terveznek  

2012. május 29. kedd, 17:42
Drága szeretett leányom, prófétáim, hírnökeim és minden igaz látnokom a világban, lélekben egyesülnek ebben az időben, hogy Szent Szavamat hirdessék.
Azok, akiket a nehéz küldetésre választottak, hogy minden ember lelke számára biztosítsák a felkészülést Második Eljövetelemre, jelenleg utasításokat kapnak, hogy felszólítsák a világot.
Ők hamarosan sürgős imára lesznek ösztönözve, hogy segítsenek azoknak, akik az eljövendő háborúkban szenvedni fognak.
A háborúk kitörésének ideje közel van, és sok ártatlan lélek lesz áldozata ezeknek az Isten gyermekei ellen elkövetett gyűlölettel telt rémtetteknek.
Sokan különböző irányba fognak elszakadni egymástól ezekben a háborúkban, és Közel Keleten nagy zűrzavar fog keletkezni.
Nagyon sok kisebb háború fog kiterjedni.
Először sok szárnyra oszlanak, majd egy kisebb számú szárnyba olvadnak.
Aztán a nagyobb hadseregek sok nemzetet maguk után vonnak, melyek belekeverednek.
Mennyire folynak könnyeim ezen szörnyű gonoszságok felett, amelyeket a Sátán hatására irányítanak, aki a lehető legtöbb embert akarja megölni, és ezt a lehető leggyorsabban.
Imádkozzatok e háborúk enyhüléséért.
Imádkozzatok, hogy Isten gyermekei imáik által elkerüljék a rémtetteket, amelyeket az atombombák bevetésére terveznek.
Drága leányom, a sátán mindent meg fog tenni ebben az időben hatalmánál fogva, hogy arra bátorítsa a Katolikus Egyházat, hogy elítéljenek téged, és hogy ezeket az üzeneteket eretnekségként tüntessék fel.
Neked figyelmen kívül kell hagynod ezeket a támadásokat. Mindazoknak, akik követik tanításaimat, csak arra van szükségük, hogy a szívüket kövessék, mert ők könnyűnek fogják találni, hogy felismerjék az igazságot.
Ha prófétáimnak nem adattak volna égi kegyelmek, hogy az ilyen üldöztetésnek ellenállhassanak, akkor Szent Szavamat, Utasításaimat arra vonatkozólag, hogy Isten minden gyermeke felkészülhessen Második Eljövetelemre, nem hallották volna meg.
Ha nem lenne Isten minden prófétája és hírnöke makacsul kitartó már az idők kezdete óta, akkor Isten gyermekei tudatlanok maradnának.
Amikor ismereteket adnak nektek, drága követőim, akkor már nem kell félnetek, mert ti az Örök Élethez vezető ösvényt követitek. Minden más ösvény, a dicsőségtől függetlenül értéktelen, azok csak kísértések, amelyek a világi csapdák felé húznak benneteket, és nem Hozzám fognak vezetni titeket.
Mert ha a Szent Eukarisztiámról elkezdenek a hazugságok kialakulni, és amikor kialakulnak, akkor legyetek bátrak, és távolodjatok el.
Imádkozzatok az erőért, az elszántságért és a bátorságért, hogy követhessetek Engem az Üdvösséghez vezető végső Ösvényen.
Szeretett Jézusotok