2010. november 17., szerda

2010.11.16.

2010. november 16. Kedd
Sajnos a mai napon nagyon sokat kellett tanulnom, ezért nem is tudtam beszélgetni az Égiekkel. Jézus: Drága gyermekem, ne légy szomorú, én megértelek. Amint alkalmad van rá, használd ki az időt a velünk való benső beszélgetésekre.
Pio atya: Drága gyermekem! Szeresd az Urat! Vállald boldogan a feladatokat, melyekkel megbíz téged az Úrjézus. Hidd el, ha minden testi-lelki erőddel követed az Úr akaratát, akkor még sok-sok kegyelem vár rád az elkövetkezendő időszakban.
Mielőtt elindultam a szentmisére, először nem akartam a nyakamban hordani a kék kendőt, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis felveszem a Szűzanya kedvéért. Jézus: Drága gyermekem, hidd el, nagyon boldoggá tetted ezzel a cselekedeteddel Édesanyámat.
Szentmise előtt
Látomásban középen ültem, egyik oldalamon a Szűzanya, a másikon az Úrjézus ült. Mindketten szeretettel és mosolyogva fogták a kezemet. Jézus: Drága gyermekem! Édesanyám és Én szorosan melletted vagyunk, és kezedet megfogva vigyázunk rád.
Szentmise elején
Látomásban újból láttam az Úrjézust a trónon ülni. Mellette állt a Szűzanya alázatosan és imára kulcsolt kézzel. Mögöttük angyalok sokasága volt. Jézus: Drága gyermekem! Édesanyám és Én egyek vagyunk a szentmisében.
Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya jött el hozzánk, hogy felolvassa nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem! Megmutattam neked, hogy nemcsak Én olvashatom fel az evangéliumot számotokra, hanem Mennyei Atyám és a Szentlélek is.
Miatyák
Látomásban a Szűzanya középen állt és kitárt karokkal mondta velünk a Miatyánkot. Közben az angyalok körben álltak vagy térdeltek. Jézus: Drága gyermekem! Édesanyám példáján keresztül élhettek a legtökéletesebben.
Isten Báránya
Látomásban az Úrjézus egy fehér keresztre volt feszítve. A kereszt lábánál a Szűzanya, mögötte angyalok sokasága térdelt az Úr előtt. Jézus: Drága gyermekem! Édesanyám példáján keresztül mindig kérjétek irgalmamat.
Isten Báránya után
Látomásban a Szentháromságot láttam. A Szentháromság szívéből egy piros fény áradt, hasonlóan, mint az irgalmas Jézus képen. Jézus: Drága gyermekem! Most úgy láttál Minket, mint a végtelenül irgalmas Szentháromságot. Gyermekem, légy boldog, mert nagyon kevés választottam látott így bennünket.
Szentáldozás
Látomásban a Szűzanya és mellette a Szentlélek fehér ruhában áldoztatott bennünket. Mielőtt odaértem a Szentlélekhez, mosolyogva azt mondta nekem: „Fogadd szeretettel az Úrjézus Szent Testét.” Szentlélek: Drága gyermekem, látomásban megmutattam Magamat neked, hogy lásd hogyan is nézek ki. Készülj fel drága kis választottam, mert a Nagy Figyelmeztetéskor hasonlóképpen fogunk találkozni, mint szentáldozáskor.
Szentmise végén
Látomásban a Szűzanya mosolyogva és szeretettel megáldott bennünket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Előtte mindkét kezében egy keresztet láttam. Szűzanya: Drága gyermekem, ezek a kis keresztek szenvedéseket jelentenek. Másrészt pedig kegyelmeket, hogy szeretettel és örömmel követni tudjátok Szentfiamat a kereszt hordozásában.
Sétáltam a lépcsőkön. A lépcső tetején látomásban a Szűzanya várt rám és kezét felém nyújtotta. Lélekben megfogtam a Szűzanya kezét és együtt sétáltunk. Szűzanya: Drága gyermekem, mindig fogd a kezemet és akkor megmutatom neked az igazi életszentség útját, mely egyenesen a mennybe vezet.
Kápolnában
Látomásban a Mennyei Atya jött el hozzánk, gyermekeihez. Lábainál angyalokat láttam térdelni, majd megáldott bennünket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Tegyetek félre minden kétséget

2010. november 16. kedd, 23.00

Szeretett leányom, írd a következőket: Azok a kétségek, már várhatóak voltak, amelyek lelkedet felkeresték. Igen,  téged is kísért a csaló,  hogy elfordulj Tőlem,  de nem fog neki sikerülni, mert  te Hozzám tartozol. Szeretett leányom, te sokkal erősebb vagy, mint gondolnád,  mert nagyon kevés kiválasztott lélek lenne képes arra,  hogy eleget tegyen ennek a szent kérésnek, úgy, ahogyan azt te  teszed. Bátorság kell ahhoz,  hogy el tudjad viselni azt, ahogyan előtted kinyilvánítom önmagam. Nem szaladtál el rémült félelmedben. Már az első pillanatban tudtad,  hogy ezek Isteni szent közlemények.
Rövidesen különleges megvilágosodásban lesz részed,  melynek hatására eltűnnek  kétségeid. Amikor ez megtörténik,  lelked még jobban meg fog nyílni,  hogy befogadhassa azokat a különleges kegyelmeket, amelyekre azért lesz szükséged,  hogy ezeket az üzeneteket  bátorsággal és határozottsággal tudjad továbbítani.
Igen, leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  téged választottalak ki,  hogy felkészítsd az emberiséget a Megtisztulás folyamatára, arra a tisztulásra, amely János Könyvében is megtalálható, és ami nemsokára bekövetkezik. Szeretett leányom,  amikor megszabadulsz a félelemtől,  a vonakodástól és a bizonytalanságtól,  el fogod végezni ezt a különleges feladatot, amelyre felkértelek. Tedd azt, amit most mondok neked: mindennap, délután háromkor imádkozz Isteni Irgalmasságomhoz, a lelkek megmentéséért. Továbbra is imádkoznod kell a rózsafüzért,  amelyet drága Anyám a világnak adott,  hogy együttműködve Velem, felkészítse a világot második eljövetelemre.
Az utóbbi időben,  nagyon sok lélek kárhozik el,  mert az ördög naponta ragadja el őket Tőlem. Semmit sem tudok értük tenni. Kérlek, segíts Nekem, szegény lelkük megmentésében! Gondolj mindig arra,  hogy mi a te feladatod. Segíts, hogy szemük felnyíljon, és ezáltal menekülésükre lehetőséget kaphassanak. Meg fogod érteni, hogy ez miért ilyen fontos, ha továbbra is a végeredményt tartod szemeid előtt és azt is,  hogy miért lett  ez elhívatás számodra. Mindez tiszta szeretetem jelképe,  azé a szereteté, amelyet Szent Szívem által minden gyermekem számára tartogatok.
Szemléld a következőképpen: az odaadó szülők szeretetének nincs határa. Amikor egy gyermek megtéved és a kárhozat útjára tér,  akkor szüleinek olyan nagy szívfájdalmat okoz a bánat,  mintha szívüket tőr döfné át. Minden szülő,  aki gyermekeit szereti, a végsőkig fog értük harcolni. Sohasem adják fel. Velem is így van ez. Mindent meg fogok tenni, ami Isteni hatalmamban áll,  hogy szívüket visszahozzam Szívemhez, de szabad akaratukat mindig tiszteletben fogom tartani. Leányom, ebben te segíteni fogsz Nekem.
Az engedelmességre és a teljes önátadásra nem kell emlékeztesselek. Ez a te elhívatásod,  amiért kiválasztottalak.  Vedd kardodat. Harcolnod kell a te Isteni Megváltód oldalán, mert ez az utolsó próbálkozás arra,  hogy gyermekeim még az ítélet előtt meggyógyuljanak.
Menj most békével és szeretettel, hogy testemet magadhoz vehesd.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

Felsorolása jelenések és üzenetek
A Madeleine Aumont a Dozulé Normandiában, Franciaország

"Mivel április 12, 1970, éreztem feltámadásáról lelkem és a lélek."

Jelenések 1-10 :                                    

1. jelenése, március 28, 1972, Nagy Butte; "lesz, hogy ismert, ez a kereszt, és akkor vinni. "
2. jelenése, November 8, 1972, Nagy Butte, "Itt az ideje, hogy megmentse mindazokat, akik bűnös nem szeretni Jézust."
3. jelenése, december 7, 1972, Nagy Butte, "Mondd meg a papnak, hogy a Dicsőséges Kereszt épült ezen a helyen, és egy szentélyt építettek tövében."
4. jelenése december 19., 1972, Nagy Butte, "fogja látni ezt a keresztet még háromszor."
5. jelenése, december 20, 1972, Nagy Butte, "Mondd meg a pap, hogy a Dicsőséges Kereszt emelt ezen a helyen kell hasonló Jeruzsálemben."
6. jelenése december 21., 1972, Nagy Butte, "Find három embert, és mondani a rózsafüzért együtt áll, hogy a Dicsőséges Kereszt itt a külvárosi Dozulé."
7. jelenése, december 27, 1972, a templom mellett felállított amit virágok esküvőre, "Ne féljetek. Én vagyok a názáreti Jézus, az Emberfia feltámadt a halálból."
8. jelenése, június 12, 1973, Szent József kápolna, "Have a dicsőséges kereszt és a Szentély Megbékélés épített."
9. jelenése, július 6, 1973, Szent József kápolna, "Az Úr szolgája fog beszélni a nyelvet, amely idegen neki."
10. látomás "Örüljetek! Örüljetek az Úrban szüntelenül. Örüljetek, mint az Úr szolgája itt jelen van túlterheltek öröm a Fény, hogy ő érzékeli. "

Jelenések 11-20 :                                         

11. jelenése október 5., 1973, Szent József kápolna, "Mercy, én Istenem.""A Glorious Cross összehasonlíthatónak kell lennie a vertikális dimenzióban (738 méter), a város Jeruzsálem. Meg kell nagyon erős."
12. jelenése, november 2, 1973, Szent József kápolna, "Dozulé ezentúl egy áldott és szent városba."
13. jelenése, január 4, 1974, Szent József kápolna, "Miért félsz? Miért kételkedsz? itt vagyok!"
14. jelenése március 1., 1974, Szent József kápolna, "Örvendj, mert az idő közel van, amikor az Emberfia visszatér a dicsőség."
15. jelenése, április 5, 1974, Szent József kápolna, "A Glorious Cross majd vezekel minden bűntől. "
16. jelenése, május 3, 1974, Szent József kápolna, "Siess, hogy a Dicsőséges Kereszt emelt a helyén."
17. jelenése május 31., 1974, Szent József kápolna, "Én vagyok Michael, arkangyal.""Én vagyok a názáreti Jézus az Emberfia feltámadt a halálból." "Kérjen egy gyertyát. Gyújtsd meg, és állítsa le. május mindazokat, akik ebbe a kápolnába nem ugyanaz."
18. jelenése július 5., 1974Jézus megjelent, de nem szólt semmit."
Július 9, 1974 "Víz-ben fedezték fel a medencében."
19. jelenése, augusztus 3, 1974, "Site a Kereszt"High Butte,"Gyere ide a felvonulás, mindenkinek, és ne félj mosni. Ez a víz nem a tavasz. Ez a víz, amely beszivárog a földről."
20. jelenése, szeptember 6, 1974, Szent József kápolna, "Ne gyászolni."

Jelenések 21-30                                                 

21. jelenése, november 1 1974-ben a templom Dozulé; "után ezekben a napokban a tárgyalás, az Emberfia maga jelenik meg az égen."
22. jelenése február 14., 1975, Szent József kápolna, "Az Úr megjelent nekem ... Nem mondott semmit nekem."
23. jelenése február 21., 1975, Szent József kápolna, "Mondd meg a pap, hogy a neve Isten és rajta keresztül, hogy már megjövendölt."
24. jelenése, február 28, 1975: "Ez a generáció a legnagyobb képmutató és a gonosz."
25. jelenése, március 7, 1975, Szent József kápolna, "Ez a boldog és szent város védett lesz ..." "Légy alázatos, de nem fogad el semmilyen segítséget magadnak."
26. jelenése, március 14, 1975 "kitartó vagy, Madeleine, az imádság, a böjt, és az önmegtartóztatás."
27. jelenése, március 21, 1975 "Begin egy Novena holnap."
28. Jelenések. Március 28, 1975, a templom Dozulé, "Ez a dicsőséges kereszt, ami a jele az Ember Fiának, hogy a világ lesz mentve."
29. jelenése, április 11, 1975, Szent József kápolna, "Mondd meg a pap:" Azt akarom, hogy mindenki tudja az üzenet. "
30. jelenése, május 2, 1975, Szent József kápolna, "Örök megújulás."

Jelenések 31-40                                         

31. jelenése, május 30, 1975, Szent József kápolna, "Azok, akik jönnek, hogy bűnbánatot lábánál a Dicsőséges Kereszt, azt meg fogja hosszabbítani a atyám szelleme."
32. jelenése, június 27, 1975, Szent József kápolna, "Mondd meg az apáca, hogy legyen olyan kedves, hogy jöjjön ide pénteken."
33. jelenése Július 4., 1975, Szent József kápolna, "Ez a levél címzettje a vezetője az egyház." ... Te, vezetője az egyházak, mondom az igazat megvallva, azt ez a kereszt alatt meg világnak, hogy a nemzetek lesz mentve. "
34. jelenése szeptember 19., 1975, Szent József kápolna, "Te, papok és vallási megbízott az Üzenet, ne hagyd, az emberiség futni annak tönkre."
35. jelenése, december 5, 1975, Szent József kápolna, "... Ebben az életben, a Sátán nem lesz több erő fölöttük."
36. jelenése december 25., 1975, Karácsony, Szent József kápolna, "Novena: First Day" "az emberiség nem fogja tudni, a béke, amíg tudja, hogy az üzenetet és teszi ezt a gyakorlatban."
37. jelenése december 26., 1975, Szent József kápolna, "Második nap" "Én is szaporodnak kegyelmekkel a lelkét a papok és a vallásos, mert rajtuk keresztül, hogy én az üzenetet el kell ismertetni."
38. jelenése, december 27, 1975, Szent József kápolna, "Harmadik nap" "Én folyamatosan jámbor és hűséges lelket közel áll a szívemhez, mert megvigasztalt az út a Kálvária."
39. jelenése december 28., 1975, Szent József kápolna, "Negyedik nap" "Én is kitöltök sugarai My Grace a pogányok és mindazok, akik még nem ismernek engem, amint azok tudják Saját üzenet."
40. jelenése december 29., 1975, Szent József kápolna, "Ötödik nap" "Én vonzani fogja a lelkét az eretnekek és a schismatics, hogy egységben az Egyház."

Jelenések 41-50                                             

41. jelenése, december 30, 1975, Szent József kápolna, "hatodik nap" "Én kap a gyermekek és alázatos lelkeket, hogy a lakhelye My Heart, hogy ezek tartják fenn a sajátos szeretetét Mennyei Atyánk."
42. jelenése, december 31, 1975, Szent József kápolna, "hetedik nap" "Menj, mondd meg a bíró ennek a városnak, hogy Isten bíz rá, hogy az egyháznak a földet, amelyet meg kell válni övé."
43. jelenése, január 1, 1976, Szent József kápolna, "nyolcadik nap" "Én is mentesíti a lelkek a purgatóriumban. Vérem majd hűtsük le, hogy égési sérülést okoz."
44. jelenése január 2., 1976, Szent József kápolna, "kilencedik nap" "Én is feléleszteni a legkeményebb szíveket, a fagyott lelkek, akik seb a szívem leginkább fájdalmasan."
Jelenés 44A december 10., 1976, Szent József kápolna, "Én nem érzem vették a mennybe, mint én, amikor Jézus tűnik számomra." (Lásd a 47. Jelenések)
45. jelenése, július 1., 1977, Szent József kápolna, "ő mondja Grace mindazoknak, akik hallgatni őt, és megáldja azokat, akik az Ő Üzenet ismert, és azt a gyakorlatban is."1
46. jelenése, december 2, 1977, Szent József kápolna, "Lennél olyan kedves, és kezét a kéziratokat, hogy a pap által kijelölt ember."
47. jelenése, február 3, 1978, Szent József kápolna, "a Sátán már elcsábítani téged." "Te, Madeleine, aki az egyetlen látható jele a My üzenet, nem esnek hiba újra."
48. jelenése, július 7, 1978, Szent József kápolna, "Ez van ezt az áldott és szent hegy, a helyszín által választott neki, hogy minden dolog megújul."
49. jelenése, Október 6, 1978, Szent József-kápolna, "A harmadik alkalommal, Madeleine, kérem, hogy én apostolnak a megvalósítása a feladat, amelyet kértem tőled. Ne félj. Lesz gyűlölte, mert engem . De utána, fiai Fény tavaszi fel ezt a várost. "
50. jelenése, augusztus 6 1982 "... Szent Mihály, az arkangyal:" ... Mert az engedetlenség a papok, Jézus ad kegyelme minden, akik az üzenetet nem ismert. ""

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Figyelmeztetés a Klérus (Egyházi rend) számára..


2010. november 16. csütörtök; 9:55
Leányom, tegnap visszautasítottak téged, mivel az emberek kétséget próbáltak ébreszteni benned. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavaim meghallgatásra fognak kerülni. Munkád során akadályokba fogsz ütközni, amelyek csalódottá tesznek téged.
Leányom, Én vezetlek téged. Erre kell gondolnod, és Ígéretemet sohasem szabad elfelejtened. Azt tettem, amire kértél, megengedtem neked, hogy az elmúlt éjszaka nyugodtan aludj. Most már erősebb vagy. Érzed ezt?
Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követőim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok, akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a te szíved mond.
A világ látszhat olyannak, amilyennek mindig is látszott, mégis van változás, ami most van beteljesedésben. Ez a változás gyermekeimet a sötétségbe vezeti, ami beburkolja őket, és elhomályosítja Irántam való szeretetüket.
Miért kell gyermekeimnek megkérdőjelezniük folyamatosan az Igazságot? Nem követik tanításaimat, pedig ezt az ajándékot már apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetből és a Szentlélek ereje által, a világ számára a legkülönlegesebb ajándékot adták. Az Igazság ajándéka, tanítva és terjesztve volt, az egész világon, minden gyermekem számára. Sok gyermekem ezt a vezetést, évszázadokon keresztül követte.
Mások pedig, az Igazság tanításait megváltoztatták, saját elhatározásuk alapján, saját véleményük szerint, vágyaik, kívánságaik után, és a hatalomvágy érdekében. Aztán követőim, már nem tudtak különbséget tenni Isten szavának igazsága és a hazugságok között, amit a félrevezetett emberek terjesztettek.  Ez az, ahogyan a gonosz dolgozik. Ő az összezavarodottságot, kétséget és reménytelenséget hozza, és ezt a Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Ő nem fog győzni, leányom.  A mennyei vezetés ereje újra éleszti majd a hitet gyermekeimben prófétáim tanításai által.
Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban látnak. Kérd meg őket, hogy nyissák meg szívüket, szemüket és értelmüket, hogy meglássák azokat a hazugságokat, amelyeket a sátán terjeszt. Ő szövi azt a hálót, amely tele van ígéretekkel, hogy gyermekeim vonzódást érezzenek a külső csodákhoz. A csodák és a hamis dicsőség pedig üresek.
Nem sugároznak sem szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, amikor ennek üressége megnyilvánul.
A gonoszság ereje egyre nő most, gyermekem. Ezeket a sátán tervezi gonosz követőinek hadserege által. A sátán ezen követői a kapzsiság és az önszeretet miatt, engedelmes imádattal követik őt, addig, ameddig bevezetik őket az általa megvillantott „paradicsomba”. Az általa megígért paradicsom, nem más, mint sötétség, és amikor ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idő a megmentésükre.


Ima a Megmenekülésért


Minden gyermekemnek, ha csak családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogyha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni  (felém fordulni), mondván a következőket: „Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív és jóságod által, add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át engem.”
Mindazon gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgattatnak. Könyörgéseik megmentésükért, és azokért, akiket szeretnek, meghallgatásra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Édesanyám vezetett, fáradhatatlanul próbálkoztam figyelmeztetni a világot. Nagyon sok esetben látnokaimat, bár kezdetben elutasították, végül mégis elfogadták őket. Ez alkalommal, már nem lesz elegendő idő adva látnokaim számára, hogy Enyéim közül elegen meghallhassák üzeneteiket.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól


De figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól. Sok igaz látnokot félrevezettek már.  Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak, amelyekkel az Igazságomat továbbítani tudják, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik őket, amelyeket nem lehet, és nem is akarnak letagadni.
Meghasad a Szívem, amikor azt látom, hogy legszentebb szolgáim miként utasítják vissza látnokaim nagy részét. Ugyanezek a szolgáim, akiket azért küldtem, hogy gyermekeimet tanítsák, feladataikban kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez.
Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek, meg kell hallgatniuk kérésemet.  Ti most Engem szolgáltok. Újítsátok meg fogadalmaitokat. Higgyétek és kövessétek szent üzeneteimet. Legyetek erősek, mert ti most mind arra vagytok felszólítva, hogy tanúságot tegyetek a Jövendölés Könyvének Igazságai mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idő. Most készüljetek fel erre a nagy eseményre. Ne tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat Nekem. Erőteljesen és meggyőződéssel prédikáljatok. Ne hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok követőimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az, hogy az igazságra felhívjátok nyájaitok figyelmét.
Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne.  Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat.
Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért győzitek meg őket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bűneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól.  De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva.
Nem szégyellitek magatokat?  Olyannyira ragadtak el benneteket a föld által kínált világi csábítások, hogy követitek a népszerű elfogadás által diktált hamis dogmát, ezt pedig a sátán terjesztette el gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeimnek iránymutatásra (vezetésre) van szükségük.  Nekik meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés és az isteni ígéretek között, amelyek Tőlem származnak.
Miért ne hinnének Gyermekeim az isteni beavatkozásban? Miért tüntetitek fel jelentéktelennek ezt, amikor ismertetik ezt veletek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy az Igazság üzenetei meghallgatásra kerüljenek.
Üzenet a püspököknek


Püspökeimnek a következőket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tőletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok.  Ezért bűneitek nem lesznek megbocsátva.
A felszentelt apostolaim bűnei, azok, akik az Én ösvényemet választották, nagyon bántanak Engem. Nyissátok meg szíveteket, szemeteket, és forduljatok vissza szent könyvem tanításaihoz.
Üzenet a bíborosoknak


Bíborosaimnak a következőket mondom: milyen magaslatra kerültetek, hogy a szentségeket és tanításaim igazságát elfelejtettétek, ami által vezetnetek kellene nyájamat. Ereszkedjetek le és kövessétek vezetésemet. A hamisság ne tereljen el benneteket, amely megfertőzte az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem.
Felkérem mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én bátor pápámért, az utolsó igaz pápáért.


Benneteket, apostolaim, a csaló félrevezet. Ő (a csaló) megismertette magát Templomaim folyosóin, és gonosz módszerei most mutatkoznak meg. . Mindazoknak, akik nyitott szemmel járnak, a következőket mondom: azok miatt legyetek éberek, ami előttetek és a hátatok mögött zajlik. Meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek csalásainak.
Kérlek benneteket, imádkozzatok közületek mindenkiért.  Kérjétek a vezetésemet. Könyörögjetek a megbocsátásért, és hagyjátok, hogy újra vezethesselek benneteket.
Mindazoknak, akik ezt az utasítást megkérdőjelezik, azt mondom, hogy figyeljenek: miért ne kommunikálhatnék veletek ezen az úton? Mindannyiatokat az apostolok által tanítottalak, akik a Szentlélek vezetése által adták át üzeneteimet a világnak, ami azóta is él. Az idő most már közel van. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra sürgetlek benneteket, hogy hallgassátok meg kérésemet.
A ti Isteni Megváltótok


Jézus Krisztus