2014. január 29., szerda

Hol tart ma az újegyház – hírek innen-onnan

A Szeplőtelen Fogantatás előestéjén egy pap transzvesztitaként lépett fel
Santiago de Compostela érsekség területén a Szeplőtelen Fogantatás főünnep előestéjén egy egyházmegyei ifjúsági találkozót rendeztek, melyen egy pap transzvesztitaként lépett fel. [lásd a képet]
Az érsekség Pastoral Santiago internetes honlapján részletesen és sok képpel számoltak be az eseményről. Az ismert spanyol történész és blogger, Francisco de la Cigona „ízléstelennek” nevezte, hogy egy pap nőnek öltözzön, ahogy ezt a homokos transzvesztiták szokták: „Még az is lehet, hogy a papnak jó volt a szándéka [?], és a fiatalokkal való kapcsolatot kereste. Ezért azonban se nem szükséges, se nem illő, hogy nőnek öltözzön. És pláne nem a Szeplőtelen Fogantatás előestéjén”, írta blogján de la Cigona, majd így folytatta: „Úgy tűnik, hogy az egyházmegyében vannak olyanok, akik azon a véleményen vannak, hogy a katolikus ifjúsági gondozás ezen formája »jópofa«. Mi van azonban így a papi méltósággal?”
Miután de la Cigona kritikáját nyilvánosságra hozta, és az érseket felszólította, hogy a honlap szerkesztését bízza másra, a képeket eltávolították az egyházmegye honlapjáról.
A katolisches.info -n több kép is látható az eseményről

2.
Gracian bíboros: „A homoszexuálisok nem bűnözők”
India Legfelsőbb Törvényszéke hatályon kívül helyezte a Delhi-i Legfelsőbb Bíróság 2009-ben hozott ítéletét, mely legalizálta a homoszexuális cselekményeket. A homo-szövetségek most azzal vádolják a hindu, iszlám és keresztény szervezeteket, hogy nyomást gyakoroltak a törvényszékre.
     A Legfelsőbb Törvényszék e döntésével újra hatályba léptette azt a törvényt, mely a homoszexuális cselekedeteket „a természet elleni gaztettnek” minősíti és elítéli.
2009. július 2-án Delhi Legfelsőbb Bírósága hatályon kívül helyezte az indiai büntetőtörvénykönyv 377. paragrafusát (a homoszexuális cselekedetek természet elleni gaztettek), mely még a brit gyarmati időből származott. A Bíróság megállapította, hogy a szexuális cselekedetek, két felnőtt személy között megállapodva zajlanak le, ezért a privátszféra részét képezik, és ezért nem büntetendők. Addig 10 évig terjedő börtönnel lehetett valakit homoszexuális cselekedetért elítélni, sőt súlyos esetben akár életfogytiglan. Valójában ezt a paragrafust a gyakorlatban nem használták.
     E bírói döntés ellen Shri B. P. Singhal, a hindu-nacionalista Bharatiya Janata Party vezető képviselője óvást emelt, mert a „homoszexuális cselekedetek illegálisak, erkölcstelenek és az indiai kultúra ethosza ellen vétenek”.
A mostani döntéssel kapcsolatban Mumbai érseke, Oswald Gracias bíboros, aki a Ferenc által áprilisban kinevezett C8-bíborostanács tagjaként Ázsiát képviseli, az Asianews-nak így nyilatkozott: „A katolikus egyház soha nem tekintette bűnözőknek a homoszexuálisokat. »Nem« a homo-házasságra, de elítéljük a diszkrimináció minden formáját. A homoszexuálisoknak ugyanolyan méltóságuk van, mint minden más embernek.” A vatikáni bíboros-bizottság tagja hangsúlyozta: „Keresztényként teljes tisztelettel vagyunk a homoszexuálisokkal szemben.”
A bíboros kijelentését keresztény csoportosulások bírálták, mint például a Christian Mission Movement. Ezt írták: „Tisztelettel” minden embernek, mint személynek tartozunk, de nem azért, mert valaki homoszexuális, mert ezzel szexuális cselekedeteiket tisztelnénk. Ezek azonban bűnök. Ezért a bíboros szavai nem helyénvalók, és nem szolgálják a katolikus hitnek a homoszexuális praktikát folytató emberek közötti terjesztését.
(A bal oldali képen Ferenc és a 8 tagú bíborostanács)
(www.katolikus-honlap.hu )

Kirill pátriárka útmutatást adott a törvényhozóknak

Az Orosz Ortodox Egyház vezetője a parlament felsőháza előtt tartott beszédében felszólította a képviselőket, hogy a helyi szintű tiltásokat követően állami szinten is tiltsák be a homoszexuális házasságkötések engedélyezését. Kirill pátriárka elmondta, ez a család intézményének védelmére tett elkerülhetetlen óvintézkedés. "Sajnos mostanra a nemzetközi viták középpontjába került ez a kérdés, így egyértelműen ki kell jelentenünk; a házasság egy férfi és egy nő egyesülését jelenti, szeretetben és kölcsönös megértésben, annak céljából, hogy gyermekeik világra jöjjenek".
Kirill pátriárka egyben ígéretet tett arra is, hogy az egyház támogatást nyújt minden országnak, mely a tradicionális keresztény értékek mellett nyíltan kiáll, de ez nem politikai befolyásra törekvést, pusztán a kereszténység védelmét jelenti. Amikor az állam alapvető erkölcsi normák védelmének érdekében hoz meg egy intézkedést, az nem is feltétlen vallásosságot jelent, hanem azt, hogy az állam a jóság védelmében cselekszik, ami pusztán logikai alapon is minden állam érdeke.
A törvényhozókhoz intézett felhívásában azt is kifejtette, hogy a vallási oktatás terjesztése több téren is segíti a hatóságok munkáját, segít az extrémizmus és terrorizmus elleni harcban. A jól felkészült, hitében erős ember intellektuális ellenállást fejt ki mind az iszlám fanatizmusával, mind pedig a tömegkultúra hedonizmusával és agressziójával szemben. Vagyis az extrémizmus elleni fellépés egyértelműen a szélsőségesen társadalomellenes nyugati tömegkultúra visszaszorítását jelenti.
Az Orosz Ortodox Egyház soha nem fogadta el az azonosneműek "házasságkötését", korábban az egyház képviselőinek egy-egy felszólalása köré is hatalmas botrányokat kerített a nyugati média, főként azokban az országokban, ahol a politikai vezetők egy része homoszexuális és emiatt személyesen sértve érezte magát. Oroszországban szintén a politikai közbeszéd tárgyává vált a társadalom betegségeinek visszaszorítása, miután Moszkva betiltotta az orosz gyermekek örökbeadását a nyugaton házastársaknak elismert homoszexuálisok számára. A törvényhozás visszautasította a nyugati országok vádaskodását, ugyanis a vonatkozó törvények nem "kirekesztőek", hanem a gyermekek védelmében lettek meghozva. Minden gyermeknek joga ugyanis, hogy egészséges családban és nyugodt környezetben nőjön fel, a homoszexuálisok kétes életvitele pedig nem felel meg ennek a követelménynek.
Ezek a törvények hazánk számára is példaértékűek, egy nemrég publikált tanulmány szerint ugyanis a budapesti "melegbárok" látogatói évente több mint 100 különböző személlyel létesítenek szexuális kapcsolatot. El lehet képzelni, milyen környezetben nőhet fel egy olyan gyermek, akit homoszexuálisoknak adnak örökbe. Az Orosz Ortodox Egyház mindig is nyíltan kiállt a kereszténység és az egészséges életvitel védelmében, ami példaértékű nem csak a magyar törvényhozás, de a hazánkban működő hanyatló nyugati kereszténység számára is.

http://www.hidfo.net/2014/01/29/kirill-patriarka-utmutatast-adott-torvenyhozoknak

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha

2014. január 28. kedd, 23:15
Drága szeretett leányom, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy nem találja meg az Igazságot Atyám Könyvében, a Szent Bibliában. Az Ige ott van, mint évszázadokkal ezelőtt, hogy annak mindenki tanúja lehessen. A Szent Biblia az Igazságot tartalmazza, és minden elvárás az emberiség felé, nyíltan fel van tárva.
Mindaz, ami prófétáim és tanítványaim ajkáról áradt, akiket a Szentlélek vezetett, fellelhető benne. Az Igazság benne van az Igében, ami Atyám Könyve. Akkor tehát miért vonja kétségbe az ember az Ige érvényességét? Mindaz, ami az ember lelki javáért adatott, megtalálható a Szent Bibliában.
Az Igazságot a lelkek különböző módon emésztik meg. Azok, akik lélekben alázatosak, és akik elfogadják Isten Szavát, nem kérdőjelezik meg azt. Mások fogják, és félredobnak részeket belőle, míg végül az már nem hasonlít az Igazsághoz. Aztán ott vannak azok, akik sohasem fogják elfogadni az Igazságot, mert számukra annak kevés jelentősége van. Ők a Szent Bibliában foglalt Igazságot nem tekintik másnak, mint néphagyománynak.
Manapság kevesebben hisznek Isten Szavában, mint valaha. Azok, akik csak azokat a részeket veszik ki belőle, amelyek a saját életmódjuknak felelnek meg és eltávolodnak Isten Törvényeitől, nem fognak semmiféle vonzódást érezni iránta. Az Igazság, amit ma tanítanak, csak egy árnyéka annak, amit a Bibliába foglal magába.
Én most három okból kifolyólag beszélek nektek az Igazságról. Az első: hogy az Igazság Szavára emlékeztesselek benneteket, amit Atyám Könyve tartalmaz. A második: hogy megerősítsem azt a tényt, hogy Isten Szava nem írható át. A harmadik ok az, hogy Én Isten Igéjével táplálhassam Isten gyermekeit egy olyan időszakban, amikor azt hamarosan meg fogják vonni tőletek. Ezt most az Igazság Könyve által teszem, ami a próféták által meg volt ígérve számotokra. Ha az Igazság nem nyeri el a tetszéseteket, akkor ti Isten Szavát nem fogadjátok el. Ha ti nem fogadjátok el Isten Szavát, akkor Én nem vihetlek benneteket Királyságomba, és nem hozhatok nektek üdvösséget, amit akkor ígértem meg, amikor meghaltam a Kereszten a bűneitekért.
Jézusotok

Csider Sándor: Légy hálás!


Könyörögj az éghez, hogy amikor eljön az ideje, kezedet fogva, szelíden vezessen. Fel, magas hegyre. Virágzó fa vár a tetőn. Alatta fehér asztal. Ülj le oda. Tégy üres lapjára tarisznyádból mindent, amit éveid során kaptál, s amit teremtettél.
Ne búslakodj, ha a kirakott holmi megfér egy szegleten.  Adományod minden darabja: kincs. Lehetne több is, kevesebb is. Ne méricskélj. Vedd tudomásul, hogy formába nem öntött gondolataid már örökre a Semmiségben maradnak. Helyetted senki nem szülheti világra azokat.
Légy hálás! Szerepelhettél a világ legszebb színpadán. Sugallatok szerint, de szabadon cselekedtél. Utadon angyalok óvtak és ördögök csábítottak. Isteni lények szárnyának suhogását követhetted; a csábító, hamis ösvények porából pedig néha sikerült aranyat öntened. Szent célok felé vezettek tévelygő lépteid is.
Látod? Amit hoztál lassan mind fénnyé válik, árad felhők fölé. Örökre magukba fogadják a Mindenség sugarai.

http://zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=777&sessid=KjcxMDc5MjE1MTM5MTE5MzM3NDc1NTg0OTY4

Szép új világ - megjelent az első leszbikus pár a Disney-csatornán


Mérföldkőhöz ért a gyerekcsatorna: leszbikus párost mutatott egy sorozatban.
A Disney Channel eddig kerülte a felnőtt sorozatokban, főképp szitkomokban már megszokott meleg és leszbikus párosok szerepeltetését, de ez a hagyomány is megszakadt a minap. Az itthon is vetített és kedvelt Sok sikert, Charlie! című szériában tűnt fel egy női páros, méghozzá úgy, hogy Charlie (aki egy kislány) egy kis barátját, Taylort várja, aki be is toppan, egyből két anyukával.

http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/5366-szep-uj-vilag-megjelent-az-els-leszbikus-par-a-disney-csatornan