2011. augusztus 24., szerda

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Árpádházi Szent Margit

Drága magyar testvérem! Bizonyára már nem vagyok ismeretlen számodra. Értékeld ezeket a csodálatos kegyelmeket, melyeket az Úrtól kaptál, mert ezek csak nagyon keveseknek adatnak meg. Szenteld egészen magadat Jézusnak! Én már gyermekkoromtól tudtam, hogy életemet egészen Istennek akarom szentelni. Jézus egyre növelte bensőséges szeretetemet, melyet az ő szenvedései iránt éreztem. Így elhatároztam, hogy vezeklő életet élek, és önfeláldozóan segítek a betegek gondozásában. Életem alapszabálya: Istent mindenek fölött szeretni, és felebarátunkat, mint önmagunkat. Soha sem lenni tekintettel önző énünkre. Embertársunkat soha meg nem vetni, vagy elítélni. Tanulj a példámból, és ha megtartod ezt az alapszabályt, akkor minden más lesz az életedben!
Testvérem, most az Istennel való találkozásra akarlak felkészíteni. Ettől a végső találkozástól függ minden ember örök sorsa. Nem mindegy, hogyan találkoztok Istennel. Ha tökéletesen szeretitek Istent, akkor boldogít titeket a találkozás, mert Isten befogad, és boldoggá tesz. Ha valaki gyűlöli Istent, akkor a találkozás borzalmas lesz. Akkor a lélek arra a helyre menekül, amely Istentől a legtávolabb van. És ez a pokol, ahol a kárhozott lelkek tökéletesen boldogtalanok. Az is lehet azonban, hogy valaki tökéletlenül szereti Istent, azért szégyelli majd magát előtte. Ez a szégyen meggyötri mint a tűz, de meg is tisztítja a Tisztítótűzben, hogy méltó lehessen a Mennyországra. Ha azt akarjátok, hogy boldogító legyen a találkozás, akkor készülnötök kell olyan módon, hogy tökéletesítitek a bennetek lévő szeretetet. Kérjétek a Szűzanyát, hogy segítsen rajtatok, és irányítson titeket, mert eljön az idő, hogy amikor meghaltok, szemtől szembe találkoztok Istennel az ítéleten. Megáldalak titeket magyar testvéreim a mindennapi felkészülés lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A brazil főpásztorok örömmel fogadták a hírt, hogy hazájukban rendezik meg a következő Ifjúsági Világtalálkozót

A XVI. Benedek által bevezetett hároméves időszak helyett a következő nemzetközi találkozóra két év múlva, 2013-ban kerül sor, mivel Brazília 2014-ben a labdarúgó világbajnokság házigazdája lesz.
Ez a második alkalom, hogy a fiatalok nemzetközi találkozóját Latin-Amerikában rendezik meg, azon a földrészen, ahol a lakosság 47%-a katolikus. Az első GMG-re 1987-ben került sor az argentin fővárosban, Buenos Airesben.

A brazil főpásztorok XVI. Benedek bejelentését a következő szavakkal fogadták: „nagy kihívás, egyben rendkívül sajátos pillanat az ország helyi egyháza számára”.

Szeptember 18-án érkezik meg Brazíliába a GMG keresztje és az azt kísérő Mária ikon; a két jelkép, amelyet Boldog II. János Pál rendelt el 1984-ben illetve 2003-ban.
(radiovaticana.org)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Egyetlen bűn sem olyan súlyos, hogy ne lehetne megbocsátani

2011. augusztus 23. kedd; 23:45
Leányom, te most kezded el megérteni a szenvedés valóságát. Amikor a kiválasztott lelkeket arra kérem fel, hogy szenvedjenek, akkor ők úgy szenvednek, amint azt Én tettem a Keresztre feszítésem kínjainak átélésekor. Amint Halálom által az embereket megváltottam a bűnből, úgy a ti szenvedésetek is megmentheti az emberiséget az örök kárhozattól. Azáltal, hogy önként felajánljátok szenvedéseteket, áldozatot hoztok, mely által az emberi lelkeknek megmutatkozhat az Isteni irgalmasság.
Ha több lelket kérnék fel arra, hogy ezt tegyék, talán félelmet mutatnak és elutasítanák. Ugyanakkor sok olyan lélek szenved, akik nincsenek tudatában annak, hogy ők is kiválasztott lelkek. Sok gyermekem azt kérdezheti, hogy egyes emberek miért szenvednek és mások miért nem? Az Én válaszom az, hogy azokat az igaz szívűeket választom ki, akik  alázatosak ebben az életben, akik mások szükségleteit a sajátjuk elé helyezik.  Egy gyengéd szívű lélek felveszi az Értem való szenvedés szerepét. Ez egy ajándék Tőlem. Lehet, hogy nem tűnik ajándéknak, de amikor ezt az ajándékot megkapjátok, akkor lelkek ezreit mentitek meg naponta az Én nevemben.
Most fel szeretném szólítani Követőimet napi egy  áldozat meghozatalára, mely hasonlít a szenvedéshez (lemondáshoz), hogy ezáltal segítsenek Nekem azon lelkek megmentésében, akik meghalhatnak halálos bűnben a Nagyfigyelmeztetéskor. Kérlek benneteket, hogy kérjétek Tőlem ezt az ajándékot.
Kérem az alázatos lelkeket, hogy hozzanak egy személyes áldozatot, Dicsőségemre. Azok a lelkek pedig, akik úgy érzik, hogy ezt nem tudják megtenni, azt mondom, hogy különleges kegyelemmel áldlak meg benneteket, mert tudom, hogy az Irántam való szeretetetek és imáitok által megmentitek testvéreitek lelkeit.
Gyermekeim, tudnotok kell a következőt: az üzenetek hatására követőim hadserege naponta növekszik. Nemsokára milliós nagyságúvá nő. Csak azokat szólítom fel, akik elég bátrak ahhoz, hogy felvegyék a kesztyűt. A bátorság a szeretetből fakad. A bátorság értelmezése eltér ember és ember között. Egyszerűen arra kérlek benneteket, hogy szeretetemről beszéljetek a világnak. Emlékeztessétek arra az igazságra őket, amelyet a Szentírás tartalmaz. Mondjátok meg nekik, hogy nemsokára visszatérek, hogy Irgalmasságom nagy ajándékát felajánljam. Mert ha hamarosan ítélni jönnék vissza a világba, akkor a Mennyország kihalt lenne, annyira elterjedt ma a bűn.
Terjesszétek Örömhíremet. Emlékeztessétek arra őket, hogy amikor valaki iránt szeretetet éreznek, őszinte, tiszta szeretetet, még akkor is, ha csak egy futó pillantás, vagy egy jó tett lenne az, aminek tanúi vagytok, akkor Én ott jelen vagyok.
Mondjátok el nekik, hogy szeretet nélkül kiszáradnának és semmivé válnának.
Mondjátok el nekik, hogy amikor rájuk nézek, akkor ők meztelenek, világi tulajdon nélküliek, az Én szememben. Én csak a jóságot, vagy a romlottságot látom a lelkükben.
Mondjátok el azoknak a szegény, félelemmel telt lelkeknek, akik szégyenkeznek életvitelük miatt, hogy Én megbocsátó vagyok, minden irgalommal teli, és hogy kitárt szerető Karjaimban fogom őket köszönteni.  Csak annyit kell tenniük, hogy jöjjenek Hozzám, és kérjék segítségem.  Sohasem fogom elutasítani a bűnösök könyörgéseit, nem számít, milyen sötétek bűneik. Megbocsátok mindazoknak, akik őszintén bűnbánóak, bármely korábban elkövetett vétkükért.
Szívük meg fog könnyebbülni, és szeretetem vissza fogja hozni a világosságot az életükbe. Dicsőségben fogok eljönni újra, gyermekeim, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem, hogy ajándékaimat hozzam nektek, ugyanazokat az ajándékokat, amelyeket a sátán munkálkodása miatt visszautasítottatok.
Jöjjetek. Hajtsatok fejet. Tegyétek félre szégyenkezésetek és kérjetek megbocsátást Tőlem most. Semmi sem botránkoztat meg Engem, gyermekeim. Egyetlen bűn sem olyan nagy, amit Én ne tudnék megbocsátani, ha őszinte bűnbánatot mutattok. Ne késlekedjetek. Most keressétek a megváltást, még mielőtt túl késő lenne.
A ti szerető Jézus Krisztusotok
Az Emberiség Megváltója