2012. április 10., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült

2012. április 9., hétfő, 10:00
Gyermekem, a világ most az utolsó változásoknak van alávetve, miközben a lelkekért folytatott harc egyre fokozódik.
A sátán megsebzi majd a Katolikus Egyházat, és Engem, az Isten Anyját, belerántanak majd az Egyház megoszlásába.
Az Én szerepemet, mint Társmegváltó, Közvetítő és Szószoló, a megoszlás okozói nem fogják majd elfogadni a Katolikus Egyházban.
Sok helyen nem fognak elfogadni Engem abban a szerepben, amely nekem adatott a lelkek üdvözülésében.
Szegény Fiamat annyira megsebzik azzal a móddal, ahogyan Engem, az Isten Anyját elutasítanak.
Szerepemet, mit a sátán elpusztítóját, nem értik.
Én meg vagyok áldva kegyelmekkel és az erővel, hogy legyőzzem és elpusztítsam a Gonoszt. Neki, a Gonosznak, a Katolikus Egyházon belül sok követője van, akik szembe akarnak szállni a hatalommal, amely a Legmagasságosabb Isten által adatott Nekem.
A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült.
Erre a Béke Korszakára Fiam Második Eljövetele után kerül majd sor, és 1000 évig fog tartani.
Ez akkor fog eljönni, amikor az Ég és a Föld, mint egy dicsőséges Új Paradicsom egybe olvad.
Gyermekeim hitének, és az Irántam, szeretett Anyjuk iránti odaadásuknak köszönhetően, sok lélek fog az Új Paradicsomba belépni.
A Sátán most keményen munkálkodik azon, hogy meggyőzze a Katolikus Egyház tagjait, hogy ne legyenek (az Egyház) tagjai.
Szerepemet, mint az Üdvösség Anyját, és mint Társmegváltót szeretett Fiam mellett dolgozván a Második Eljövetel hirdetésén, tagadják.
Gyermekeim, imádkozzatok, hogy azok a lelkek, akik áldozatai a csalónak a Katolikus Egyházon belül, ne térítsék el gyermekeimet üdvösségük pillanatában.
Imádkozzatok, hogy Benedek Pápa meg tudja akadályozni, hogy ez a gonoszság keresztülhatoljon a Katolikus Egyházon.
Ne adjátok fel soha azt a harcot gyermekek, hogy kiálljatok az igazság mellett. 
Fiam azon ígérete, hogy visszatér, és hogy elhozza az örök életet az emberiség számára, beteljesedőben van. De Őt minden lépésében meg fogják akadályozni azok a lelkek, akik engedtek a Gonosz megtévesztésének, hogy elfordítsa fejüket.
A Fiam iránti hűség az Egyházon belül egyre gyengül.
Az Én szerepemet, mint Társmegváltó, Közvetítő, és Szószoló nem fogják elfogadni.
Imádkozzatok, hogy Fiam papjai erősek maradjanak, és hogy megvédjék az igazságot.
Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja