2012. január 9., hétfő

Selymes atya előadása a prófécia intézményéről az ősegyházon át napjainkig, a Szentírás alapján.

Selymes József atya előadásai

 Az alábbiakban meghallgathatóak Selymes atya kiválóan megszerkesztett, lényegre törő, számunkra komoly teológiai segítséget adó előadásai, a jelenések világából, általában a jelenésekről, a megkülönböztetésről, a nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban, illetve Medjugorje vonatkozásában. Ő kutatta, tanulmányozta ezt a világot is, ezért is tartjuk fontosnak ezek meghallgatását. Sok kérdésre megadja a választ.
Selymes József atya előadása a nagy figyelmeztetésről
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 1. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 2. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 3. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 4. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 5. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 6. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 7. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 8. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 9. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 10. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 11. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 12. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 13. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 14. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 15. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 16. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 17. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 18. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 19. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 20. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 21. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 22. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 23. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 24. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 25. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 26. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 27. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 28. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 29. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 30. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 31. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 32. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 33. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 34. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 35. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 36. rész
Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 37. rész
38. rész: Hogyan próbálta a „Gospa nevű államellenes mozgalmat” megoldani az akkori Jugoszláv kommunista vezetés 1981-ben?
Mi az oka annak, hogy az emberek nagy többsége, beleértve a papokat is, nem fogadjuk el Isten prófétai működését, holott napnál világosabb, hogy a prófétaság intézménye szerves része Krisztus Egyházának.
Selymes atya előadása a prófécia intézményéről az ősegyházon át napjainkig, a Szentírás alapján.
 Medjugorje – a nagy kegyelmek ideje 38. rész – 2012. január 9.

http://www.nagyfigyelmeztetes.com/index.php/a-nagy-figyelmeztetes-hanganyagok/selymes-atya-eloadasa-a-nagy-figyelmeztetesrol/#hny 
Kedves Barátaim!


     Hazánk, Magyarország most pénzügyileg nagyon nehéz helyzetben van. Sorsfordító napokat élünk át. A pénzügyi  világ  összefogott ellenünk.
     Korunkban a háborúkat a „fejlett” világban már nem fegyverekkel vívják, hanem a tőke, a pénz, a valutaárfolyamok arzenáljával.
     Mi kicsi ország lévén ezekkel szemben védtelenek vagyunk. Földi dolgok már nem segítenek rajtunk.
     Ezért fordulok hozzátok, hogy emelkedjünk felül minden pártoskodáson, minden kicsinyes ellenségeskedésen, hisz itt már nem személyekről, pártokról van szó, hanem szeretett hazánkról, Magyarországról.
     Csak az egység és az összefogás segíthet rajtunk. Ha túllépünk évszázados megosztottságunkon, - mely az utóbbi időben észveszejtő méreteket öltött - és egy szívvel, egy lélekkel fordulunk a Mindenség Urához, Ő megsegít bennünket. Istennek semmi sem lehetetlen.
     Voltunk mi már ennél nehezebb helyzetben a tatárjárás idején és akkor is megmenekültünk. Mikor a tatárok 1241-ben Magyarországra törtek, IV. Béla király és felesége – az akkor áldott állapotban lévő Laszkarisz Mária – fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják. A megszülető Margit ezt a fogadalmat megerősítette és beváltotta, mikor is „Margit imái vezekelve szálltak”.
     Most Szent Margit ünnepéhez közeledve (január 18.) szálljanak a mi imáink is vezekelve Isten elé.
     Ki-ki hite, felekezeti hovatartozása szerint imádkozzon és könyörögjön Istenhez hazánkért, reménységünk szeretett földjéért, Magyarországért.
     Imádkozzunk kilencedet január 10-től 18-ig úgy, hogy minden nap imádkozzuk el a Mindenszentek litániáját (Hozsanna 80-83.o.) az alábbi módon. A litániában a „Könyörögj érettünk” helyett azt imádkozzuk, hogy:
„Esdekeld / esdekeljétek ki számunkra Isten Szent Szeretetét és imádkozz / imádkozzatok nemzetünkért, Magyarországért”.
     Másik módja a kilenced elvégzésének, hogy naponta imádkozzuk a Rózsafűzért, vagy legalább egy tizedet belőle.
     Protestáns testvéreink naponta imádkozzák el Urunknak, Jézus Krisztusnak az imáját, a Miatyánkot.
     Szeretettel kérem azokat is, akik még nem hisznek Istenben, hogy őseink és gyermekeink földjéért mondjanak naponta egy fohászt, hisz Isten feltétel nélkül szereti őket is és meghallgatja kéréseiket.
     Befejezésül a jó Isten áldását kérem szeretett hazánkra, Magyarországra és mindazokra, akik csatlakoznak ehhez az imahadjárathoz.
 
Százhalombatta, 2012.január  6. péntek
Vízkereszt ünnepe
 
      Gátai Tamás Péter
      nyugdíjas mérnök  és
      lelkipásztori munkatárs  
Ui.: Kérlek Benneteket, hogy levelemet küldjétek tovább mindazoknak, akiknek e-mail címe benne van címjegyzéketekben.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Jézus hívja a gyermekeket az egész világon

2012. január 8. vasárnap, 15.30
Legdrágább, szeretett leányom, ma hívok minden 7 évesnél idősebb gyermeket, és hívom minden egyes gyermekemet a világon.
Ti, kicsiny gyermekeim, olyanok vagytok, mint a drágakövek, az Én szememben.
Gyengéd szeretetet nyújtotok Nekem, és Én örömömet lelem társaságotokban.
Tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretlek benneteket. Közületek néhányan már ismertek Engem, és ez jó.
Meghívlak benneteket, hogy beszélgessetek Velem többet, a saját szavaitokkal, mint egy barát.
Soha ne érezzétek úgy, hogy nektek muszáj imákat megtanulni, vagy mondani, ami talán nehéz számotokra.
Inkább jöjjetek Hozzám, és osszátok meg Velem gondolataitokat, félelmeiteket, híreiteket, vagy problémáitokat.
Én mindig mellettetek vagyok, még akkor is, amikor mellőztök Engem. Én mindig bizakodom.
Nektek szegény fiatalok – akiknek az élete tele van csalárdsággal, hamissággal, vagy akik alkohol vagy drogproblémákkal küzdenek – tudnotok kell a következőt.
Bár lehet, hogy üresek vagytok belül, mégis oda kell adnotok a kezeteket Nekem, és Én meg fogom fogni azt. Ki foglak menteni benneteket az összezavarodottság tengeréből.
Sokan közületek értéktelennek és jelentéktelennek érzitek magatokat.  Annyira letaglóznak benneteket azok, akiket bálványoztok a zenei világban és a hírességek világában, hogy teljesen elégtelennek (kevésnek, nem megfelelőnek) érzitek magatokat.
Soha ne érezzétek így kicsiny gyermekeim, mert az Én szememben ti nagyon különlegesek vagytok.
Mindegyikőtöknek különleges helye van a Szívemben. Hadd vigyelek el benneteket egy utazásra, egy csodálatos új jövőbe.
Hamarosan be fogom mutatni a Béke és Dicsőség egy csodálatos új Korszakát a földön.
Erősnek kell maradnotok. Soha ne adjátok fel, akkor sem, ha magatok alatt vagytok. Soha ne essetek kétségbe, ha értéktelennek érzitek magatokat.
Ne feledjétek, ti okkal születtetek. Mindegy milyen életkörülményeitek vannak, születésetek oka a következő: azért születtetek, hogy egyesüljetek Velem, Új Dicsőséges Királyságom részeseként.
Tudom, nehéz nektek meghallani Hangom, mivel oly sok hamis isten próbálja megragadni figyelmeteket.
Ígéretem nektek a következő: Éljétek életeteket reményben, és Irántam, Jézusotok iránt való szeretetben, és nektek adom majd a Paradicsom ajándékát. Ez a Paradicsom vár rátok, ha csak kérnétek Engem, hogy segítsek nektek a Hozzám tartó utazásotokban.
Én vagyok a szeretet, ami hiányzik az életetekből.
Én vagyok a béke, amit kerestek.
Én vagyok a segítség, amelyre szükségetek van, hogy ismét szeretetet érezzetek szívetekben.
Én vagyok a Szeretet.
Én vagyok a Világosság.
Nélkülem sötétségben fogtok maradni.
Én szeretlek bennetek, nem számít, hogy esetleg mennyire sértetek vagy bántotok meg Engem.
Mondjátok ezt a rövid imát, és Én azonnal futva jövök hozzátok:

Jézus, ha hallasz engem,
Hallgasd meg segélykiáltásomat,
Kérlek, segíts kezelni azokat, akik fájdalmat okoznak nekem,
Segíts nekem, hogy ne az irigység uralja az életemet, és ne vágyódjak olyan dolgok után, ami nem lehet az enyém,
Inkább nyisd meg szívem Feléd, drága Jézus,
Segíts nekem, hogy igaz szeretetet – a Te szereteted -, és igaz békét érezzek szívemben. Ámen.

Örvendezzetek Gyermekeim, mert Én beszélek most szívetekhez a Mennyekből.
Én valóságos vagyok.
Én létezem.
Én szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a harcot, hogy megmentselek benneteket, hogy így elvihesselek benneteket, családjaitokat és barátaitokat,  a Földi Új Paradicsomba.
Ez a Paradicsom Ádámnak és Évának teremtetett, és most vissza fog térni a földre.
Azt akarom, hogy részesei legyetek ennek az új, minden álmotokat felülmúló, Dicsőséges életnek.
Megáldalak most benneteket.
Szeretett barátotok,
Jézus

Márton által Dejtéről 2012. január 8-án

Azt kérte a Szűzanya, hogy az életünkkel mutassuk meg az embereknek, hogy van Isten. Azt mondta, hogy sok mindent kérünk, de a legfontosabb lenne a szeretetet kérnünk, mert a szeretet maga Isten. Amikor a Miatyánkot imádkozta a Szűzanya a látnokokkal, annál a kérésnél, hogy “jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod” a Menny megérintette a földet. Jézus és az Ő Szíve szeretetébe merített a Szűzanya.

Imádkozzunk azért, hogy a világon béke legyen és Izrael földjén, hogy ismerjék el a palesztin népet és ezzel a világnak a békéje meg fog valósulni.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek

2012. január 8., vasárnap, 2:04
Én vagyok az egész Teremtés Királya. Én vagyok az Alfa és az Omega. Az egész emberiség tisztelni fog Engem, az Istent, a Mennyei Atyát, a Teremtőt és a legmagasságosabb Királyt.
Drága szeretett leányom, végre már nagyon közel van az idő az egész emberiség számára, hogy teljes dicsőségemben tiszteljenek Engem, Mennyei Atyjukat.
Szeretett gyermekeim imái, akik alázatos szolgáim, sok lelket mentenek meg - az emberiség nagy részét - a Földet behálózó sötétség erőitől.
Íme, ezt mondom mindnyájatoknak, alázatos követőim, és azoknak, akik hisznek Bennem, az egész emberiség Teremtőjében, hogy egyesüljetek! Nektek egy erőt alkotván kell egyesülnötök, hogy együtt tiszteljetek Engem, Atyátokat.
A globális megtérésért most egységben kell imádkoznotok. 2011. május 10 - én Szentlelkem kiáradt az egész világra.  Már akkor sok jó léleknek adott jelet arra, hogy hirdessék Igéimet.
Most, amikor a sátán hatalma egyre csökken, annyi lelket fog megtámadni, amennyit csak lehetséges. A legkegyetlenebb támadásokat Egyházamnak fogja okozni és mindazoknak, akik tisztelnek Engem, Mennyei Atyjukat.
Egyházam hite tovább fog gyengülni, de azok hite, akik meghajolnak Előttem, hatással lesz majd a jó keresztények gondolkodására, és közelebb hozza őket Hozzám.
Gyermekeim között sok zűrzavar fog napvilágot látni.  Mindazok, akiket elvonnak az imáiktól, melyet Hozzám, a Legmagasságosabb Istenhez intéznek, hallgassák meg most az emberiséghez szóló kérésemet:
Ne engedjétek, hogy bárki is elvonjon benneteket Szent Szavam igazságától, melyet az emberiségnek adok a lelkek megmentése érdekében!
Ne engedjétek, hogy bárki is megakadályozzon benneteket azon meggyötört lelkekért végzett imáitokban, akiket a sátán megszerzett magának!
Egyként egyesüljetek, gyermekeim, és imádkozzatok még utoljára Irgalmasságomért!  Szükségem van imáitokra, melyek segítenek Nekem abban, hogy megmentsem az emberiség nagy részét
Leányom, te fogsz a legtöbbet szenvedni, aki az utolsó idők prófétája vagy.  Küldetésedre való tekintettel, az utolsó üzeneteket kapod, mint olyan, a világ számára, és ezért elsődleges célpontja leszel a sátánnak és csatlósainak.
Jelenleg számos próféta van a világban, akiknek szent küldetés adatott, és akik az Én segítségemmel vezetik az emberiséget.
Miután küldetésedet befejezted, már nem fogok többé senkit küldeni, hogy üzeneteimet ismertté tegye, mert ez a világ, ahogyan azt ti most ismeritek, örökre meg fog változni.
Lévén az utolsó idők prófétája, a te hangod lesz leginkább visszautasítva a hívők részéről, akik agresszív módon fognak ellent mondani ezeknek az Isteni üzeneteknek, mely téged, leányom, megrémiszt és félelemmel tölt el.
A sátán támadni fogja ezeket a szegény lelkeket, hogy fájdalmat okozzon Nekem. Máris megvakította sok hívőm szívét az igazság előtt.
Ő ki fogja forgatni az igazságot azok fejében, akik tisztelnek Engem, Mennyei Atyjukat és szeretett Fiamat, Jézus Krisztust.
Mégis örüljetek a sok megtérésnek, mely más látnokoknak és prófétáknak köszönhetően következett be az egész világon.
Munkájuk által már nagyon sok katasztrófa hárult el.
Azonban egy bizonyos számú büntetés mégis sújtani fogja a világot azért, hogy a nemzetek megtisztuljanak.
Leányom, a kígyó hatalma meg lesz törve, mégpedig hamarosan. Ezért gyermekeimnek nem kell a jövőtől félniük.  Gyermekeim, előttetek egy dicsőséges jövő áll!
Mindaz, amit most tennetek kell: imádkozzatok testvéreitekért, és teljes mértékben bízzatok Bennem!
Mivel a Nagyfigyelmeztetés hamarosan és váratlanul fog megtörténni, és lelkeket fog megmenteni, továbbra is sok imára van szükség.
Az imákat, amelyeket most kérek tőletek, különösképpen a világ minden táján élő fiatalokért ajánljátok fel!
Ezek azok a gyermekek, akik a sátán gonosz hazugságai által felállított csapdába estek. Ezek azok a gyermekek, akik idejük nagy részét hamis bálványok imádásával töltötték, és egy álomvilágban élnek.
Nekik van szükségük legjobban imáitokra.
Egyesüljetek, gyermekeim!
Emelkedjetek fölül nézeteltéréseiteken!
Vessétek le a büszkeség köntösét!
Szeretettel és alázattal boruljatok térdre és kérjétek számotokra a szükséges kegyelmeket!
Ezek a kegyelmek- a Szentlélek által- elárasztják majd lelketeket.
Csak ily módon találnak majd imáitok meghallgatásra és válaszra.

Szeretett Mennyei Atyátok,
A legmagasságosabb Isten

Jézus hívja a gyermekeket az egész világon