Ő Eminenciája Gánswein Georg Érsek , Prefektusa a Pápa Őfelsége “háztartásának “és személyes titkára a Nyugalmazott XVI Benedek Pápának, kéri a világot , hogy imádkozzanak a Szentatyáért . Ő Eminenciája kijelentette , hogy a Nyugalmazott XVI Benedek “ olyan mint egy gyertya amelyik lassan békésen halványul. Ő csendesen , Istennel , magával és a világgal megbékélve van . Nem tud járni segítség nélkül és már nem tud Szentmisét mondani .” (https://777blog.hu/2017/10/18/nem-igaz-hogy-haldoklik-xvi-benedek/Nem igaz, hogy haldoklik XVI. Benedek)
Ajánljuk imáinkat a Szentatyáért ahogy folytatja a földi útját , az élet útján Krisztussal akit Ő nagyon szeret és akit Ő szolgált annyi szeretettel és vágyik a vele szemtől szemben találkozásra és változatlanul szolgál.
Minden magasztalás és dicsőség a Tiéd mindenható és örök Isten. Te teremtetted a Földet és mindent ami benne van és ezt a mi gondunkra bíztad úgy, hogy az emberi kéz munkája által mi is részesei lehessünk a Te teremtő erődnek ás építsük az emberi társadalmat . Tekints kegyesen és áldással , Benedekre, a mi Szentatyánkra aki vezette a mi Egyházunkat és aki most lelassulóban van. Add meg neki az örömét és tudatát mindannak amit Ő elért és add meg neki az elégtételt, megnyugvást és kiteljesedést minden munkájáért , mint ahogy Te is a hetedik napon , amikor megpihentél és láttad , hogy mindaz amit tettél jó volt.Adj neki békét és segítsd Őt át ezen az átmeneti időszakon. Erősítsd (nyugtasd meg) meg Őt a mi szeretetünkről és köszönetünkről a sok évért amikor Ő volt a Te nyájadnak a Pásztora.Vigyázz a Te hűséges szolgádra és a Te Szent Anyaszentegyházadra az elkövetkezendő napokban ahogy keressük a Szentlelked vezetését . Magasztalunk Téged , Szeretet Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus által . Ámen.


IMÁK XVI. BENEDEK PÁPÁÉRT A KERESZTES  IMAHADJÁRAT IMÁIBÓL.

Keresztes Imahadjárat 23. imája: Ima Benedek pápa biztonságáért.

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében – és azokért a szenvedésekért, amelyeket azért szenvedett el, hogy megmentse a bűntől a világot – most arra kérlek, hogy védd meg Szent Helytartódat, Benedek Pápát, a Katolikus Egyház Vezetőjét, hogy ő is segítsen megvédeni gyermekeidet és Felszentelt Szolgáidat a Sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalainak uralmától, akik a Földön körbejárva, lelkeket lopnak.
Ó, Atyám, védelmezd Pápádat, hogy gyermekeidet az Igaz Ösvényen vezesse, Földi Új Paradicsomod felé.
Ámen.

Keresztes Imahadjárat 38. imája: Ima Benedek Pápáért és a szent papokért.


Ó, Üdvösségnek áldott Anyja, kérlek, hogy ezekben a nehéz időkben imádkozz a Katolikus Egyházért és szeretett Pápánkért, XVI. Benedek Pápáért, hogy enyhüljenek szenvedései.
Kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy Szent Palástoddal borítsd be Isten szent szolgáit, hogy megkapják mindazokat a kegyelmeket, amelyek erőssé, hűségessé és bátrakká teszik őket a megpróbáltatások közepette, amelyekkel majd szembesülniük kell. Imádkozz azért is, hogy ők a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően törődjenek nyájaikkal.
Ó, Istennek Szent Anyja, add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk Fiad Királysága felé vezetni a lelkeket.
Kérünk Téged, ó, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől, akik lelkük védelmére törekednek, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új földi Paradicsom kapuján.
Ámen


Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért.


Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembe kell néznünk, mivelhogy az utolsó Igaz Pápa már befejezte Irántad való Küldetését.
Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel szembe kell most néznünk annak az Egyháznak az összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertünk.
Ne engedd meg soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek, arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk Neked és a Szentségeknek, amelyeket Te adtál a világnak.
Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonló erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétától és az Antikrisztustól.
Segítsd földi Egyházadat, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítse testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre.
Ámen.