2011. április 12., kedd


Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: G:\Dokumentumok\2011\Engesztelés\BoldogÖzséb.jpg

Leírás: Leírás: Leírás: arpadhazi_szent_margit

Boldog Gizella

Boldog Özséb

Árpád-házi Szent Margit


ENGESZTELŐK TALÁLKOZÓJA
Az engesztelés gondolata az első magyar szentcsalád óta jelen van hazánk történelmében. Szent István királyunk felesége, Boldog Gizella miután eltemette férjét és gyermekeit, és látta, hogy a kereszténységet a készülődő pogány-lázadásokkal veszély fenyegette, hazájába visszatérve Passauban apácaként engesztelt a magyarságért.
A tatárjárás idején újra felerősödött az engesztelés gondolata nemcsak Árpád-házi Szent Margit vezeklő-engesztelő életében, hanem a Pilisben és szerte az országban remete életet élők körében is. Történelmünk más korszakait is említhetnénk. A közelmúltban ilyen volt a II Világháború és az utána következő évek. Az engesztelés gondolata a jelenben is felerősödött. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2006-os évet az engesztelés évének hirdette meg.
Sok felé működnek ma hazánkban engesztelő csoportok. A tatárjárás korában a Boldog Özséb barlangja előtti kereszt körül összegyűltek az apró lángok és egyesültek, közösen nagyobb erőt tudtak kifejteni. Ma is szükség van az engesztelő közösségek összegyűjtésére, összefogására, hogy hatékonyabb lehessen az engesztelés. Ezt a célt szolgálja egy felépülőben lévő a honlap http://engesztelok.bocsajozsef.hu és az Engesztelők Találkozója.
Ideje: 2011. május 21. szombat
Helye: Szent Anna Piarista Templom, Vác
Programja:
Délelőtt 9 órától előadások: Az engesztelés gondolata és gyakorlata néhány szerzetesrend életében
1. Pálosok: Bátor Botond tartományfőnök
2. Karmeliták: Zselepszky Fábián atya
3. Domonkosok: Mészáros Domonkos atya
4. Piaristák: Bocsa József atya
Egy hosszabb ebédszünet után, amelyben lehet egymással spontánul találkozni délután
14.00 Közös engesztelés (vezeti Csilik János atya)
16.00 Püspöki szentmise (Főcelebránsa Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr)
Várjuk mindazokat a közösségeket, csoportokat, egyéneket, akiknek valamilyen formában fontos az engesztelés. Kérjük, hogy előre jelentkezzetek, hogy kitűzőket készíthessünk, és ezek segítségével könnyebben megszólíthassuk egymást. Kérjük, hogy írjátok meg azt is, milyen formában végzitek az engesztelést, hogy ezeket összesíteni tudjuk és kicserélhessük tapasztalatainkat!
A jelentkezést a következő címre várjuk: talalkozo@bocsajozsef.hu;
vagy Rózsahegyi Margit: 2600 Vác, Galamb utca 8. T: 06305248291

Böjte Csaba OFM Parancsolatok – A szabadság útjelző táblái

Böjte Csaba boldogságmondásai a tízparancsolatra
I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak, a világ teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának, barátjának tarthat, és vele élheti a mindennapjait.
II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel veszi szájára, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak.
III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
Boldog az az ember, aki a hét egy napján – Jézus Krisztus feltámadásának emlékére ez a nap a vasárnap – megáll, az Ég felé fordítja szemét, a hét százhatvannyolc órájából legalább egyen a nagycsaládjával, az egyházközségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a mindennapi munkát.
IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!
Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.
V. parancsolat: Ne ölj!
Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában jelenik is meg.
VI. parancsolat: Ne paráználkodj!
Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a testi szerelmet.
VII. parancsolat: Ne lopj!
Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója.
VIII. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből bizalom, élet fakad.
IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad.
X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!
Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes fáradozást az élet értékének tekinti.
-Iránytű a Végtelenhez c. könyvből-