2013. május 17., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Szeretet csak Tőlem jön. A gyűlölet nem.

2013. május 16. csütörtök 15:30
Drága szeretett leányom, a Szeretet Ereje által lesz az, hogy az emberiség megmentésre kerülhet, és meg is lesz mentve. A Szeretet, amelyről beszélek, az Isten Szeretete, ami Isten gyermekeinek szívébe áramlik. Isten Szeretete jelen van minden gyermekének a szívében, beleértve azokat is, akik megtagadják Őt. Az egymás iránti szeretetetek fog fenntartani benneteket az előttetek álló megpróbáltatások alatt. Mutassatok szeretetet és könyörületességet felebarátotok iránt, és legyetek kedvesek a szegénnyel, a gyengével és a védtelennel szemben, és Tulajdonommá teszlek benneteket egy egész örökkévalóságon át.
Azok közületek, akik durván bánnak másokkal, akik fájdalmat okoznak azoknak, akik fölött uralkodnak, és akik rosszindulattal suttognak másokról, olyanok lesznek, mint egy üres edény, amely semmit sem tud Nekem felkínálni. Nektek követnetek kell mindig Tanításaimat. A Szeretet csak Tőlem jön. A gyűlölet nem.
Azok, akik azt mondják, hogy tisztelnek Engem, de rosszat beszélnek másokról, bár azt állítják, hogy megtartják Szavamat és őrzik a Nevemet – ők nem tisztelnek Engem. Ők megbántanak Engem, és szégyenük a Nagy Napon nyilvánvaló lesz. Soha, még egy percre se gondoljátok azt, hogy élni tudnátok a nélkül, hogy a szívetekben ne lenne mások iránt szeretet, mert ha nincs bennetek mások iránt szeretet, akkor megtagadjátok azt az Ajándékot, mely szabadon adatott Isten minden gyermekének. Ha valóban szerettek Engem, akkor szeretettel és tisztelettel fogtok bánni másokkal.
Amikor kegyetlenek vagytok másokhoz, rosszat mondotok róluk, vagy igazságtalanul bíráljátok őket, akkor visszautasítjátok a Szeretetet, amellyel megajándékoztalak benneteket. Ahol nincs szeretet, ott mindig gyűlölet van. A gyűlölet egy másik emberi lény iránt csak a Sátántól származhat. Ha megengeditek, hogy a gyűlölet megkeményítse a lelketeket, akkor eltávolodtok Tőlem, és mélységesen zaklatottak lesztek a lelketekben.
Amikor másokat szerettek az Én Nevemben, akkor ezt szavaitok, tetteitek és az irgalmasság cselekedetei által fogjátok tenni. Isten Szeretete, gyermekein keresztül – akik Akarata szerint élnek – megmentheti az emberiséget. A Szeretet legyőzi a gonoszt. A Sátán hatalma azonnal megsemmisül, ha azokkal szemben gyakoroltok szeretetet, akik rosszul bánnak veletek. Nektek keményen kell dolgoznotok – engedvén így, hogy a szeretet beborítson benneteket -, hogy ezt a nagy kegyelmet másokra is kiterjesszétek.
A Szeretet másokból szeretetet vált ki. A Szeretet életet hoz. A Szeretet megbocsátást hoz. A Szeretet elpusztítja a gonoszt. Szeretet nélkül a gonosz erősödni fog.
Jézusotok

Így tért jó útra az olasz abortuszkirályAz olasz Antonio Oriente hosszú évekig híres, jól kereső és népszerű szülész-nőgyógyász volt, aki saját bevallása szerint mások magzatait ölte meg, ha erre kapott megbízást. A spanyol nyelvű és globális kitekintésű keresztény portál, a Religión en libertad összefoglalta a jó útra térő doktor tanulságos történetét.
A sokáig sikeres orvos felesége gyakorló katolikus, és mások gyermekeit gyógyító orvos volt, az orvos házaspárt viszont elkerülte a gyermekáldás, és nem tudták, miért, de sokáig nem törődtek az okokkal. Egészen addig éltek így, amíg maguk is nem kezdtek nagyon vágyni saját gyermekre.
Az apa is járni kezdett egy imakörbe, de csak akkor teljesült az orvos házaspár leghőbb vágya, amikor Oriente doktor valóban megbánta addigi magzatelhajtó tevékenységét, és írásos tanúságtételt adott át az imakör egyik tagjának, hogy élő szoborként mindig emlékeztesse nagy ígéretére. A testamentumban megfogadta, hogy amíg él, nemet mond a művi vetélések gyakorlatára.
Ettől kezdve megváltozott az élete, mert kollégáinak többsége elfordult tőle, jóval kevesebbet keresett, ám felesége rövid időn belül két fiúgyermekkel ajándékozta meg. Oriente doktor két fia ma már serdülő, apjuk-anyjuk pedig boldog szülő, de a művi vetélés egykori bajnoka egyáltalán nem sírja vissza foglalkozásának gyűlölt oldalát.
Helyette létrehozta a Katolikus Szülész-Nőgyógyászok Egyesületét, amelynek most alelnöke és kongresszusain mindig elmondja az új tagoknak jó útra térésének-megtérésének történetét. És ilyenkor nem szenvtelenül fogalmaz, mint abortuszt végző kollégái, hanem mindig így fog bele történetébe: eddig mások gyermekeit öltem meg.
st/Magyar Kurír