2012. augusztus 24., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: A Megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását
 
2012. augusztus 23. csütörtök, 12:40
Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél több az ellenállás Fiam Szent Szavával szemben ebben az időben, annál több kegyelem árad ki szeretett Fiam tanítványaira.
Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten minden gyermeke elfogadná a megtérés kegyelmét.
A megtérés gyengítheti az Antikrisztus hatását. A napi imáitok, beleértve a Keresztes imahadjárat imáit is, segíteni fog ennek elérésében.
Kérlek benneteket, imádkozzatok azok lelkéért, akik ellenzik Fiam küldetését a Földön.
Ez a csata a lelkekért intenzív, és nektek a gyötrelmeken és a megostorozáson fölül kell emelkednetek, megkérvén Engem, hogy imádkozzak azokért a szegény félrevezetett lelkekért, akik azt hiszik, hogy a Fiam nevében beszélnek, azonban a csaló megtévesztette őket.
Fiam sohasem fogja feladni a lelkek megkeresését, különösen azokét, akik Őt visszautasítják, Szent Szavát kigúnyolják, és akiknek a lelkük a bűntől megfeketedett.
Nektek, mindnyájatoknak erősnek kell maradnotok gyermekek, és maradjatok szilárdak azon elhatározásotokban, hogy Fiam Szent Akaratát tegyétek.
Ez nem lesz könnyű, hiszen nem könnyű belépést nyerni az Új Paradicsomba.
Ez sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és annak képességét, hogy megbocsássatok mindazoknak, akik bánatot okoznak nektek, és akik Szent Fiam Szavát megszentségtelenítik.
Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.
Az Üdvösség AnyjaFontos üzenet az Atyaistentől: Megvédem a Pokol kapuitól azokat a lelkeket, akikért imádkoztok
 
 2012. augusztus 23. csütörtök, 15:15
 Legdrágább leányom, ritkán volt, hogy a Szentháromság ilyen módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen jellegű küldetést hagytam jóvá.
Gyermekeim, sokan azok közül, akik nem ismerik fel ennek az Isteni beavatkozásnak jelentőségét, rövidesen meg fogják érteni, hogy mért van erre szükség.
Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele előzetes figyelmeztetés nélkül következne be, akkor az Én drága gyermekeim sohasem lépnének be az Új Paradicsomom kapuin.
Ők soha nem lettek volna képesek lelküket felkészíteni, és nem lettek volna alkalmasak arra, hogy elfogadottak legyenek a Béke Új Korszakára.
Ez egy olyan kommunikáció, amelyre nehéznek fogja találni a világ, hogy válaszoljon.
Oly sötét a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy csak néhány lélek lesz alkalmas arra, hogy Isteni Ígéretem Fényét meglássa.
A gonosz erői mindig jelen vannak a világban, megakadályozva Gyermekeimet, hogy eljussanak Hozzám.
Az elhatározásom, hogy családomat közelebb hozzam és Keblemen egyesítsem őket, nagyon erőteljes.
Ne mulassza el egy ember sem annak megértését, hogy Én az emberiség gyors megtérését akarom megkönnyíteni, bármilyen áron is.
Meg volt engedve, hogy minden gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, a csodák, melyeket elrendelek, kinyitják majd bezárt szívüket.
Íme, az Ígéretem, mely mindnyájatoknak szól, drága kicsiny gyermekeim.
Én, a ti szeretett Atyátok, arra vágyom, hogy eljuttassalak, összegyűjtselek, és Szívemhez közel tartsalak titeket, és hogy biztonságba helyezzelek benneteket.
Szeretetem mélységét oly kevesen ismerik közületek. Ha egyszer megtapasztaljátok Szeretetemet, Örök Atyátok szeretetét, akkor soha többé nem válnátok el ismét Tőlem.
Én vigaszt akarok nektek adni.
Szeretném közölni veletek, hogy Szeretetem azt jelenti, hogy Fiam, Jézus Krisztus által nagy Irgalomban részesültök, még azok is, kiknek a szívük kőből van, és azok is, akiknek oly fekete a lelkük, hogy csak egy csoda mentheti meg őket.
Azoknak, akik szeretnek Engem, a következőket mondom: Az Irántam való szeretetetek, Atyátok iránt, bőségesen lesz viszonozva nektek.
Drága Fiam iránti szeretetek azzal lesz megjutalmazva, hogy megvédem a Pokol kapuitól azokat, akikért imádkoztok.
Semmi sem lehetetlen.
Szeretetem végtelen.
Bízzatok Bennem.
Ha megteszitek, akkor nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség megmentése érdekében.

Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten