2011. december 13., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A lelki féltékenység borzasztó dolog

2011. december 12., hétfő, 19:00
Drága leányom, a lelki féltékenység borzasztó dolog, és sok látnokomat lesújtja.
Azokat a követőimet is lesújtja, akik úgy érzik, hogy elszigeteltek és kissé csalódottak, amikor kiválasztok bizonyos lelkeket, hogy segítsenek Nekem az emberiség megmentésében. Helyette azonban tudniuk kell, hogy Én mindannyiukat egyenlően szeretem.
Meghasad a Szívem attól, ha a kiválasztott lelkek, különösen más kiválasztott lelkek által érzik fenyegetve magukat.
Minden általam kiválasztott lélek más feladatot kap, és különböző ösvények (utak) követésére van felkérve. A közös nevező mindig ugyanaz: azt kívánom minden látnokomtól és prófétámtól, hogy egy szent küldetést vállaljon magára a lelkek megmentéséért.
Én különböző lelkeket kérek fel, alázatos szívű lelkeket, céljaim elérésére.
A sátán mindig megpróbálja a kiválasztott lelkek szíveit elfordítani Tőlem, kigúnyolván őket. Ő nagyon jól tudja, hogy hogyan érintsen meg egy érzékeny idegszálat a lelkükben, bemesélve nekik, hogy más kiválasztott lélek fontosabb, mint ők.
Azután a megbántás és a féltékenység érzését kelti a szívükben. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egymást szeretnék és a kegyelem állapotában maradnának, annak a kísértésnek vannak kitéve, hogy lenézzék egymást. Sok esetben azonnal elutasítják egymást, és megengedik a büszkeség bűnének, hogy megtámadja lelküket.
Oly sok követőm számára nemcsak ellenszenvesek a kiválasztott látnokok, hanem még meg is vetik őket: éppen úgy, ahogyan az öntelt farizeusok bántak Velem.
Az Én időmben is a földön elemeztek és elemeztek minden egyes Szót, mely az ajkamról jött. Mindenféle ravasz kihívás elé állítottak, hogy csapdába csaljanak, bizonyítékul, hogy nem voltam más, mint egy hazug. A mai modern világ látnokait és prófétáit is így kezelik.
A sátán kínozza azokat a követőimet, akiknek azzal, hogy kételyeket ültet elméjükbe a látnokaimmal kapcsolatban, Szent Szavamat akarja lejáratni. Ez a célja.
Imádkozz keményen, hogy közületek mindenki megkaphassa azt a kegyelmet, hogy tiszteletben tudja tartani drága látnokaim tolláról adott Szavamat.
Látnokok, sohase essetek a lelki féltékenység csapdájába. Ez méltatlan, és kardként szúrja át a Szívemet.
Szeressétek egymást.
Legyetek tisztelettel egymás iránt, és becsüljétek egymást az Én nevemben.
Ez a legfontosabb lecke.
Ha úgy találjátok, hogy ezt nehéz megtenni, akkor minden más Számomra elvégzett munka értelmetlenné válik.

Tanítótok és Megváltótok,
Jézus Krisztus

Nagyfalui engesztelő ima

"Bizalommal kérem ma is a Mennyei Atya áldását,Jézus Krisztus békéjét, a Szentlélek vezetését,a Szűzanya oltalmát, az összes angyalok és szentek segítségét. Különösen kérem, hogy járjanak közbe értem és szándékaimra: Szent Mihály,Szent Gábriel, Szent Rafael főangyalok, az őrangyalommal együtt. Hittel kérem az engesztelő közösség oltalmazóit: Boldog II. János-Pál pápát, Szent Páter Piót, Szent Fausztínát, védőszentjeinket, az égbe költözött szeretteinket, az aprószenteket és a tisztítótűzben szenvedő őseinket. Az összes égiek áldását kérem ma is: a pápára, a bíborosokra, a püspökökre,a papokra, a szerzetesekre, az Istennek szentelt személyekre, lelki és fizikai családomra, minden élőre és elhunytra, akik Isten irgalmára szorulnak. Ma is az Úr Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe, a legbiztosabb védelembe helyezem magamat és az egész emberiséget. Akarom Jézusom, hogy ma is:a lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön,szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen,elménk gondolata egy legyen,fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához, irgalomért! A Szűzanya Szent Kezei által ma újra felajánlom magamat a Szentháromságnak, különösen: a testemet, lelkemet, akaratomat, elképzeléseimet, anyagi javaimat,egész életemet,... így, ahogy vagyok. Irgalmas Jézusom kérlek,bocsáss meg nekem szegény bűnösnek, hogy ezáltal mindig a szívem Királya legyél. Add Istenem, hogy életem minden napján kérjem: tisztíts meg Uram a Te Szent Véreddel és tölts be Szentlelkeddel! Ámen.  
Ezt az imát Cs. János atya és V. Ilona állították össze.