2014. augusztus 15., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Azok, akik akadályozzák Isten Akaratának azon Tervét, hogy lelkeket mentsen meg, magukra fogják vonni Atyám Haragját

2014. augusztus 14. csütörtök, 15:00
Drága szeretett leányom, azt szeretném tudatni, hogy azok, akik akadályozzák Isten Akaratának azt a tervét, hogy lelkeket mentsen meg, magukra fogják vonni Atyám Haragját.
Amikor az ember Örök Atyám Isteni Akaratának köszönhetően egy nagy ajándékot kap, és aztán visszadobja azt, Atyám sír. De amikor az ember megpróbálja megállítani, tönkretenni, vagy megakadályozni a Tervemet, hogy Atyám szövetségét beteljesítsem, mely üdvösséget hoz a világ számára, nagyon fog ezért szenvedni. Amikor az ember saját erejében bízva, úgy gondolja, hogy az fölülmúlja Isten erejét, akkor ő tehetetlenné lesz téve. Amikor egy ember megölel Engem – ahogyan azt Júdás is tette – és azt mondja, hogy szeret Engem, megcsókolja az Arcomat, és aztán elárul Engem, akkor ő nem különb annál, mint aki átadott Engem a hóhéraimnak.
Én nagy kegyelmeket hozok az emberiségnek ebben az időben. Én e küldetés által nagy Ajándékokat hozok az embernek – és ő mit tesz? Az Arcomba köp, annyira tele van a lelke féltékenységgel, rosszindulattal és gyűlölettel. Azokat, akik ezt teszik, mély bánat fogja sújtani, ami a magányosságból született, melyhez hasonlót eddig még sohasem éreztek. Ők az Istentől való elszakadás fájdalmát fogják ebben a földi életben elszenvedni, és amikor ez megtörténik, tudni fogják, hogy ezt az okozta, hogy Engem, Jézus Krisztust, az egyetlen Megváltójukat elárulták. Ők egyébként teljes mértékben, meg fogják érteni Nagy Irgalmasságomat, mert azáltal, hogy szenvedés adatik nekik a Földön, esélyt adok nekik arra, hogy bűnbánatot tartsanak, és teljes egészében megújuljanak. Amikor méltósággal elfogadják Akaratomat, akkor Én a Királyságomban való életet hozom nekik.
Ébredjetek fel mindnyájan, és értsétek meg, hogy az Én egyetlen vágyam az, hogy Szerető Karjaimba vegyelek benneteket. Én nem vagyok a ti ellenségetek – szeretlek benneteket, és annyira vágyom utánatok, hogy ti azt képtelenek vagytok megérteni. Nem azért küldöm a prófétákat, hogy megfélemlítsenek benneteket, hanem, hogy hírül vigyék nektek az Igazságot, hogy Örök Üdvösséget hozhassak mindnyájatoknak különösen azoknak, akik arra a legméltatlanabbak.
Jöjjetek. Hallgassatok Hívásomra – Tervem meg fog valósulni, nem számít, hogy milyen ellenállást fejtetek ki azzal szemben. A teljes igazság, amelyre szükségetek van, hogy visszaszerezzétek az örökségetekre való Isten adta jogotokat, hamarosan megismertetésre kerül.  Amikor Én ezzel a hírrel jövök, nektek üdvözölnötök kell azt, vagy ha mégsem, akkor elveszítitek a lelketeket.
Jézusotok

MAGYAR KIRÁLYI SZENT LÁSZLÓ LOVAGREND 2014.08.15.SZÁMÚ RENDKÍVÜLI GYORSJELENTÉSE !!! JÁN OROSCH NAGYSZOMBATI ÉRSEK 2014. AUG. 20. ELÉ IDŐZÍTETT TITKOS LÉPÉSÉRŐL.

Három  órával ezelőtt  került nyilvánosságra az a hír, hogy a budapesti Szent István napi ünnepi / aug. 20 / szentmisére  Dr. Erdő Péter magyar bíboros érsek úr által szónokként meghívott  nagyszombati tót érsek,  Ján Orosch a Nagyszombati érsekségtől teljesen független Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó Révkomáromi Rendház  minden vagyonát a Révkomáromi Telekkönyvi hivatalnak adott titkos rendelkezésével /!/   a saját Nagyszombati Érsekségének a nevére iíatta a tegnapi napon  mindenfajta bírósági  vagy hatósági döntés nélkül  !!!


Dr. Szalay György a Rendház jogi képviselője,aki teljesen véletlenül értesült e  botrányos és  tudatosan augusztus 20. elé időzített törvénytelen érseki akcióról  döbbenetének adott kifejezést e titkos vagyonfosztó akció miatt.


Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát azonnal tiltakozó levelet juttatott el Ján Orosch  nagyszombati tót érsekhez ,akit azután neveztek ki az érsekség élére ,miután elődje , a magyar barát Bezák érsek botrányos pénzügyi manipulációkat leplezett le az érsekségnél. Úgy a szlovák,mint a magyar hívek élesen tiltakoztak Bezák érsek elmozdítása miatt. Úgy tűnik, hogy a hiányt most Jan Orosch érsek a magyar vagyon eltulajdonításával óhajtja pótolni! Elképesztő pimaszság ez úgy, ahogy van!


Elvárjuk, hogy Dr. Erdő Péter bíboros érsek úr azonnal hatálytalanítsa Ján Orosch tót érsek szónoki meghívását és ünnepi szónoknak  a meghívottnál ezerszer méltóbb magyar embert Dr. Bábel Balázs érsek urat kérje fel  ezen állami, nemzeti és egyházi ünnepünkön örömet okozó szónoknak. A mi nagy ünnepünk nem fulladhat látványos botrányba  egy ilyen időzített arcátlanság miatt.

Kérjük a Püspöki Kar azonnali összehívását. Ebben a helyzetben csak ők képviselhetik döntésükkel az egyetemes magyar  és egyházi érdekeket, senki más.


Másolatban  kapja:

Dr. Erdő Péter prímás érsek úr hivatali címén  ( egyházi részről ) , érsekek és püspökök tájékoztatásul.

Dr. Orbán  Viktor Magyarország miniszterelnöke. ( állami részről )

Lovagrendek  és neves értelmiségiek  ( társadalmi részről )Budapest 2014.augusztus 15-én , Nagyboldogasszony nagy ünnepén 16 óra 05.perckor.


A fentiek hiteléül kiadmányozta:

Dr. Nagy László

Rendi kormányzó

Email: dr.nagy@t-online.hu