A 2019-es évben egy reform cunami  fog végigsöpörni a katolikus Egyházon. Ezt  Reinhald Marx bíboros, a német katolikus Egyház püspöki konferenciájának elnöke nyilatkozta néhány hónappal ezelőtt. Ahogyan most közeledünk az őszi pán-amazóniai szinódushoz, kezd kirajzolódni előttünk miről is beszélhetett Marx bíboros. Az őszi, Rómában tartandó szinódus munkadokumentumában, az Instrumentum laboris-ban leírtak, ha azokat elfogadná a szinódus, a Hittani Kongregáció volt prefektusa, Müller bíboros szerint a katolikus Egyházat egészében változtatnák meg.
Térjünk most kicsit vissza Marx bíboros talán prófétai szavaihoz. Egy cunami nem szokott maga után mást hagyni, mint hatalmas pusztítást. Miért pont ezzel a kifejezéssel élt? A Katolikus Egyházon végigsöprő reform cunami nem jelenthet mást, mint egy hatalmas pusztítást Krisztus Egyházában. Mindezt pedig valószínűleg a három hónap múlva induló pán-amazóniai szinódus fogja, mint egy óceán alatti földrengés előidézni.
Mit tehet Isten népe akkor, ha tudja, hogy néhány hónap múlva egy pusztító cunami fog keresztül haladni rajta?  Az Ószövetségben, mikor valami nagy pusztulás fenyegette a népet, az mindig magába szállt, zsákruhába öltözött és meghintette magát hamuval. Ma már ez a gyakorlat nem használatos. De Isten népének ma is megvannak az eszközei arra, hogy egy hatalmas pusztulást kivédjen. A pusztítás itt most elsősorban lelki értelemben értendő.  A teljes fizikai jólét közepette jön egy új hullám, mely teljesen kiirtja az emberek szívéből az igaz katolikus hitet. A dolgok jelenlegi állása szerint ezt fogja kiváltani az őszi pán-amazóniai szinódus, mely egy lelki értelemben vett pusztító cunamiként fog az egész világra lesújtani. Pusztítás persze eddig is volt, s a kisebb viharok eddig is sok mindent romba döntöttek. De ennek ellenére, hazánkban még ma is él a katolikus hit. Él úgy, ahogyan meg tudott maradni a II. vatikáni zsinat helytelen értelmezésének romboló hatásai ellenére.
Kedves katolikus Testvérek! Ez a most még álló magyar Katolikus Egyház nagy veszélyben van. A cunami elsöpörni készül magyar Egyházunkat is. Mindazok segítségére, akik ezt a veszélyt megértették, látják, és súlyosságát felismerték, szüksége van katolikus Egyházunknak. Egyként kell most felállnunk és megvédenünk magyar Katolikus Egyházunkat. Meg kell védenünk azokat, akik a pusztulás közeledtéről mit sem tudnak. Támogatnunk kell azokat, akik egyházunkat vezetik: püspökeinket, papjainkat. Mi a Szűzanya országa vagyunk! Ha most egyként egyesülve kérjük mennyei Édesanyánk oltalmát és segítségét, megmenekülhetünk.
Testvérek! Most minden eddiginél jobban és többet imádkozzunk! Imádkozzunk egyedül és imádkozzunk csoportokban! Imádkozzuk a szent rózsafüzért felajánlva azért, hogy a Szűzanya védje meg Fia szent és Katolikus Egyházát hazánkban. Ajánljunk fel minél több böjtöt és önmegtagadást a magyar katolikus Egyház megmaradásáért! Ajánljunk fel minél több szentmisét a magyar katolikus Egyház megmaradásáért!  Imádkozzunk bíborosunkért, püspökeinkért, papjainkért, és ajánljunk fel minél több szentmisét értük! Végezzünk kilencedeket e szándékra! Beszéljünk a bizonytalanságban vergődő testvéreinknek az igaz krisztusi tanításról! Mindent tegyünk meg, ami csak tőlünk telik, hogy a magyar katolikus Egyházat megvédjük a pusztításától.
Hogy a cunami után mi marad hazánkban, az tőlünk függ. A mennyei seregek támogatásában bizton reménykedhetünk. Egy hatalmas láthatatlan, spirituális küzdelem áll előttünk!
Kérjük Szent Mihály, a mennyei seregek vezérének segítségét is!
Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Kérjük, aki olvassa és szükségét látja, segítsen abban, hogy minél több katolikus testvérhez eljusson ez az üzenet!

http://petersziklaja.hu/mi-marad-egy-cunami-utan/