2014. március 20., csütörtök

Az új lourdes-i barlangot Lourdes püspöke áldja meg

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen most folyik az új lourdes-i barlangépítmény és környezetének kialakítása. A pünkösdi búcsúra a kegyhelynek már ez a része is elkészül. A felújítási munkák befejezése 2015 tavaszára várható – közölte Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató a Ferences Sajtóközponttal.Új helyre, a szent kút mellé kerül a lourdes-i barlang, ami tovább erősíti a francia kegyhely forrása és a mátraverebélyi szent kút felfakadásának történeti párhuzamait. A hívek által adományozott hálatáblákkal borítják be a barlangot, de marad hely újabbaknak is. A Szűzanya és Szent Bernadett szobrai eddig a szabadtéri oltár fölött, nehezen megközelíthető helyen álltak. Az új elhelyezés következtében az idősek és a kerekesszékkel közlekedők is könnyen megközelíthetik e kultuszhelyet, és mindenki számára megérinthető lesz a barlangban a Szent Szűz és a pásztorlány, Bernadett szobra.A kegyhely liturgikus tereinek felszentelését a felújítási munkák teljes befejezése utánra tervezik a szentkúti ferencesek, de a barlangot már ez év október 5-én, a Magyarok Nagyasszonya-ünnep keretében Nicolas Brouwet, a franciaországi Tarbes-Lourdes-i Egyházmegye püspök áldja meg.A francia főpap joghatósága alá tartozik Európa leglátogatottabb kegyhelye, és ő az európai országok egy-egy kegyhelyét magába foglaló, Mária Háló nevet viselő szövetség elnöke is. E testületben hazánkkal kivételt tettek, mivel két nemzeti kegyhelyünk van. Így a görög katolikus Máriapócs után a római katolikus Mátraverebély–Szentkút is tagja a Mária Hálónak.


http://hirporta.hu/?hir=23679

Mária oltalmába ajánlják országaikat a skandináv püspökök


A Skandináv Püspöki Konferencia a svédországi Lundban tartja plenáris ülését március 21. és 26. között. 
Március 22-én a püspökök Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlják népeiket. Megújítják ezzel azt a felajánlást, amelyet II. János Pál pápa tett 25 évvel ezelőtt, amikor az északi országokba látogatott. Az ünnepélyes szentmisét Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Elősegítése Pápai Tanácsának elnöke mutatja be. 
A bíboros párbeszédet folytat Antje Jackelénassal, a svéd evangélikus egyház választott érsekével, ezt követően pedig ökumenikus imavirrasztást tartanak. A svéd evangélikus egyház honlapja is megemlékezik a pápa 25 évvel ezelőtti látogatásáról, amikor 11 nap alatt 39 beszédet mondott. Az akkori evangélikus érsek, Bertil Werkström jóbarátként üdvözölte a pápát: „Péter ma eljött hozzánk, II. János Pál a neve” – mondta. 
(Magyar Kurír)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Azok, akik Engem átkoznak, ők maguk lesznek átkozottak

2014. március 19. szerda, 16:05
Drága szeretett leányom, amikor Én utalást teszek ellenségeimre, mindig azokra gondolok, akik fondorlatos eszközökkel lelkeket próbálnak lopni Tőlem. Különösen azokra utalok, akik az életszentség álarcát használják arra, hogy szándékosan bűnbe vezessék a lelkeket. Amikor valaki arra próbál csábítani egy másik lelket, hogy hamisságokat higgyen Szent Szavamról – amely Atyám Könyve által adatott a világ számára –, akkor ő Nekem ellenségem.
A legnagyobb fájdalom, amelyet elviselek, azok keze által történik, akik azt vallják, hogy az Én buzgó követőim, és akik a Rólam való tudásukkal büszkélkednek. Amikor ezek az emberek megpróbálnak másokat bántani, és nem gondolnak semmi másra, minthogy az Én Nevemben megfeddjék őket, ez Számomra nagyon fájdalmas. Én megtalálom azokat a lelkeket, akik közel állnak Hozzám, és többféle módon vonzom Magamhoz őket; és itt most nem csak azokra gondolok, akik már tagjai földi Egyházamnak. Elsősorban Én mindig azok után törekszem, akik szétszóródtak, elveszettek, és akik nem képesek látni. Ezek a lelkek az elsők, akiket felkeresek, és mivel ők az egyedüliek, akiket – mivel rossz kezekben vannak – félre lehet, és félre is fognak vezetni.
Arra kérlek benneteket, hogy imáitokban mindig emlékezzetek meg azokról a nemzetekről, vallásokról, és azokról, akik egyáltalán nem hisznek Bennem. Kérem, hogy úgy üdvözöljétek őket, mint ahogyan azt Én is tenném. Soha ne erőltessétek rájuk meggyőződéseteket, és ne bántalmazzátok őket az Én Nevemben. Mindig szeretettel és nagylelkűséggel közelítsetek feléjük, mert ők éppen olyan fontosak Számomra, mint közületek a legjámborabbak. Nem számít, hogy éppen ki az, akit elértetek, tudnotok kell, hogy egyik sem dicséretreméltóbb a másiknál, mert mindnyájan bűnösök vagytok.
Idővel Isten minden gyermeke szemtanúja lesz annak, ahogyan Végső Tervének Igazsága beteljesíti majd Szövetségét. Mindenki ismerni fogja az Igazságot, és aztán könnyebb lesz majd nekik elfogadniuk Irgalmasságom Kezét. Azon a Napon, minden vallású, hitfelekezetű, bőrszínű ember és minden nemzet látni fogja Létezésem bizonyítékát. Azok, akik ledöntik a korlátokat, melyeket önmaguk és Teremtőjük közé helyeztek, hálakönnyeket fognak sírni, mert végül szemtanúi lesznek Isten Szeretetének. És miközben az előttetek álló időre terveztek és készültök fel, tudnotok kell, hogy ellenségeimmel a legszigorúbban fogok elbánni, független attól, hogy milyen akadályokat helyeznek elétek az Örök Élet felé való menetelésetek során.
Azok, akik Engem átkoznak, ők maguk lesznek átkozottak. Azok, akik Atyám lelkeket mentő Terve ellen harcolnak, vereséget fognak szenvedni. És azok, akik Isten gyermekeit üldözik, és az Úr útjába állnak, ők maguk is annak a szolgának lesznek üldözöttei, akinek hűséggel adóztak. Semmi sem fog az utamba állni, mert az lehetetlen. Isten Hatalma által minden ellenség meg lesz semmisítve, és mindazok, akik az antikrisztus szavait, tetteit és cselekedeteit hirdetik, félre lesznek dobva, és aztán Isten Királysága beteljesedik.
Jézusotok