2014. január 5., vasárnap

ELHALLGATJÁK NÁLUNK PUTYIN VÉLEMÉNYÉT


PUTYIN CÁR LEFESTETTE A NYUGATI MOCSKOT
Vlagyimir Putyin a közelmúltban fejtette ki nézeteit arról az euro-atlanti hatásról, amely a keresztény európai gyökerek határát próbálja ezoterikus megközelítéssel kelet felé tolni. Az orosz miniszterelnök szerint a kereszténység bölcsője az Atlanti-óceántól az Uralig terjed – ahogy ezt de Gaulle is kijelentette. Mostanra azonban, a hagyományokban bővelkedő, büszke kontinens teljesen átformálta és felforgatta több ezer éves kultúráját. Sötét erők dolgoznak a jelenlegi modern euro-atlanti világban, amely térben és időben egyaránt pusztít. Putyin így fogalmazott: Ezt a világot olyan sátáni erők irányítják, amelyek elkötelezett hívei a kereszténységnek. Ebben a kultúrában Lady Gaga, az Android, Tim Burton, stb. képviselik az értéket, lesöpörve Mozart, vagy Tolsztoj által teremtett kultúrát. Ez az új nyugati világ a kereszténység álarca mögött, a fehér emberek nyakába zúdít minden rosszat, az új pápa pedig hátat fordítva a heteroszexualitásnak, szemet huny a homoszexualitás növekvő térnyerése felett. Nem tesz különbséget jó és rossz között, átlép az ősi nyugati keresztény hagyományokon. A keresztény nyugat jelenleg egy olyan koncepciót vázolt fel, amely befogadja az orosz ortodox lelkeket és az egész birodalmat, amely valamiféle kegy gyakorlása a volt Szovjetúnió múltjának eltörléséért. Az euro-atlanti civilizáció három nagyhatalma – az Egyesült Államok (amely leginkább a mátrixra hasonlít, legkevésbé sem nemzetállamra), Anglia (intellektuálisan a legveszélyesebb, gondoljunk csak például Bacon lázadására) és Franciaország (amely 1789 óta hasznosan idióta tagja a pokoli hármas szövetségnek) -, olyan lázadó angyalok, akik bibliát forgatnak. Ez a bűnös civilizáció felelős a tudományosan megtervezett rendbontásokért, lázadásokért és olyan parádés napirendi pontokat dolgoz ki, amelyek az embereket megosztják, lelküket felaprózzák, majd megsemmisítik. A szociáldemokrata utópia szajkózása abszurd: az a 300 leggazdagabb amerikai oligarcha beszél humanitárius viselkedésről és világbékéről, akiknek vagyona 2300 milliárd dollár és akik az emberek lelkével a legcsekélyebb mértékben sem foglalkoznak. A világot fenekestől felfordítani, megosztani és bankautomatákat gyártani, ez az egyetlen programjuk. Ez az egész, ami zajlik, Hamletbe illő zakkant színjáték. Gustav Flaubert a Salammbo c. könyvében, írt az oligarchikus világról és a keleti civilizációról. Leírja, hogy a nyugat mennyire a pénz megszállottja, hogyan képes manipulálni az embereket degenerált, mocskos tervének végrehajtásához. Leginkább Karthágóhoz hasonlítható ez a trend, ahol a vallás rendszeresen szedte emberi áldozatait, különösen a gyermekeket kínozta kifinomult kegyetlenséggel. Napjainkban a gyermekek éppen ilyen gyötrelmeknek vannak kitéve, gyakran pusztán árut jelentenek az interneten. A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát, amelybe beletartozik a mai Róma és Vatikán is. Flaubert azt mondta, Karthágóban a pénz az úr, ahol az oligarchák szabad kezet kapnak a hatalomhoz és a közvélemény megvásárlásához, ennek következménye a kaotikus politika. Oroszország mindezt tapasztalhatta már Jelcin idején, de ugyanez mondható el a globalizáció, mint az új világrend alapítóiról, a francia Sárközyről és az amerikai Bushról is. A II. világháború után felépített Bilderberg Európa Amerika autokrata vezetését követte, a Rousseau-féle menetrend azonban értelemszerűen nem volt képes megőrizni a szociális, kulturális és nem utolsó sorban a lelki, de még a demográfiai örökségeket sem. A szemlélet igazán a 90-es évekre bontakozott ki, ma pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a vezető német és francia politikusok köpnek saját zászlóikra. Merkel a legutóbbi választási győzelmével végképp hátat fordított a német zászlónak, emellett meg kell említeni, hogy választóinak átlagos életkora 60 év. Itt lenne az ideje, hogy a kiöregedett választók tartózkodjanak a szavazástól. Vlagyimir Putyin kifejezésénél maradva, az euro-atlanti erők baljós szerepe már Lovecraft rémálmaiban is szerepelt. A múltban, őseink féltek a nagy óceán hullámzásának irányától, de ez semmi rosszat nem jelent. Jean Parvulesco könyvében beszámolt Putyin hihetetlen példamutató szerepéről és egyben rámutat: mostantól az európaiaknak semmi köze Ázsia ősi hagyományaihoz. Vlagyimir Putyin kifejtette még az euro-atlanti erők sötét mítosza szerint, a háborgó Földközi-tengeren erőszakos szélnek kitett hajó pusztulását, megemlítette Atlantis eltűnését, de kitért a Platón által leírt degenerált áltudományra is. Putyinnak nagy kihívással kell szembenéznie: ugyanis valóban léteznek a tengerben szörnyek, de úgy tűnik, ő nagyon is tudja, kik foglalkoznak velük. (angol nyelvű pravda, 2013 okt.)
Putyin egyik mondatában arra célzott, hogy a német Merkel kancellár amikor legutóbb győzött, az egyik német hazafi őszinte rajongásában egy kisebb német zászlót nyújtott át neki – egyetlen tévé sem mutatta nálunk –, de a kancellárnő a zászlót tüntetőleg eldobta, nehogy a zsidósajtó „nacionalistának” kiáltsa ki. Itt tartunk. Persze nem kell nekünk Németországra pillantani. Elég, ha megnézzük patkányköztársaság elnökének újévi beszédét, ahogy a nemzeti zászló láthatatlanná volt téve! Teljes erővel harcoljunk a cionista patkánydiktatúra globalista ügynökei ellen. A szerk. Kép:MNO

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/elhallgatj%C3%A1k-n%C3%A1lunk-putyin-v%C3%A9lem%C3%A9ny%C3%A9tOroszország jogi forradalmat robbant ki


Az Egységes Oroszország képviselője javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy törvény mondja ki az orosz nemzeti jog kizárólagosságát és az úgynevezett "nemzetközi jog" hatályon kívül helyezését Oroszország határain belül.
Evgyenij Fedorov az Izveesztyija újságban megjelent írásában részletesen is kifejti; az orosz jogban jelenleg még bevett szokás az úgynevezett "általánosan elfogadott normák" mentén megfogalmazott nemzetközi jogra hivatkozni, - a nyugati országokban végbemenő változások azonban egyértelművé tették, hogy ilyen általánosan elfogadott "közös" normák nem léteznek. Fedorov kifejtette, hogy amire a nyugati országok saját nemzeti jogalkotásukban nemzetközi jogként hivatkoznak, azt többek között olyan törvények alátámasztására használják fel, mint a homoszexuális propaganda támogatása. Emiatt nemzetközi szinten általánosan elfogadott normákra hivatkozni többé nem lehet, - mert az orosz társadalom nem fogadja el se a homoszexualitás reklámozását, se a társadalmat bomlasztó más devianciák elfogadottként feltüntetését.
Az Állami Duma előreláthatóan még tavasszal megteszi a szükséges intézkedéseket, és törvényeket hoznak arra vonatkozóan, hogy az orosz jogalkalmazásban az úgynevezett "nemzetközi joggal" szemben a tradicionális értékeket védelmező orosz jog működjön kizárólagosan.
Alexander Agejev, az alkotmányos törvényhozásért felelős bizottság alelnöke is kijelentette, az orosz társadalom nem fogja elfogadni a homoszexualitást, és a homoszexuális házasságkötést elfogadó nyugati országok sem nevezhetik azt "általánosan elfogadott" normának, mivel a buziházasság világszerte kevesebb mint 20 országban van legalizálva.
Vadim Szoloviov (Oroszország Kommunista Pártja) elmondta, a hatóságok már most figyelmen kívül hagyják az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseit. "Oroszország korábban önként írta alá a vonatkozó egyezményt, de semmilyen nemzetközi megállapodás nem kényszeríthet emberellenes értékeket az orosz társadalomra." Emiatt a kormány felmondja az Európai Emberi Jogi Bírósággal kötött egyezményeket és Oroszországban a nemzetközi jog érvényét veszti.
Ennek következményei pedig nemzetközi viszonylatban is jelentősek. A nyugati társadalmakban tapasztalható dekadencia elérte azt a szintet, hogy a posztszovjet társadalmak és a nyugati országok értékrendje közti szakadék áthidalhatatlanná vált. Oroszország a nemzetközi jog hatályon kívül helyezésével jogi forradalmat robbanthat ki a posztszovjet térségben. Az európai országok számára ugyanis mindeddig nem volt nagyhatalom által támogatott alternatíva a nyugati országok dekadenciát támogató törvényhozásával szemben. Most, hogy megjelent egy ilyen alternatíva, a posztszovjet országok egy újabb választás előtt állnak: el kell dönteni, hajlandóak-e a társadalmi érdek képviselete mentén forradalmasítani a jogalkalmazást, vagy ebben a tekintetben is a Nyugat süllyedő hajójához láncolják magukat.
Hazánk szintén ilyen választás előtt áll. Döntetnünk kell, milyen jogrendszert akarunk. Olyat, ami a gyermekeinknek egy egészséges társadalmi közege biztosít, vagy olyat, ami a társadalom betegségeinek ad jogi alapot. Ez a döntés számunkra egyértelmű, - a kérdés csak az, lesz-e elég erő a magyar társadalomban ahhoz, hogy keresztül vigye a szükséges változásokat.
Az orosz jog sok tekintetben példának tekinthető. A homoszexuális propaganda büntetése, a külföldről pénzelt ál-civil szervezetek működésének ellehetetlenítése, a vallásgyalázó bűncselekményekkel szembeni példaértékű fellépés mind előre mutat. Az Oroszországban zajló változásokkal még csak ketté szakadt a nemzetközi jog, - de nemsokára eljön az idő, amikor minden kelet-európai ország az alapvető értékek; a rend, erkölcs, általános létbiztonság mentén forradalmasítja majd a jogrendet.
Molnár István

A hamis proféta 10 mondata, ami megváltoztatta a világot:

Március 13.
Már megválasztása utáni legelső szavai is nagy hatásúak voltak, attól az éjszakától fogva azonban egyre több mondata járta be a világot:
„Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem. A nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára.”

Március 17.
Még a vasárnap sem az igazi, ha Ferenc pápa nem valami meghökkentő, mégis kedves megjegyzéssel zárja le az Úrangyalát:
„Szép vasárnapot és jó ebédet!”
Március 16.
A kezdetektől látszik, hogy Ferenc pápa nem rajong az előre megírt beszédekért. Ennek a jele volt az is, amikor a konklávé után az újságírókhoz szólva váratlanul felsóhajtott:
„Mennyire szeretnék egy szegény egyházat, amely a szegényekért él!”
Március 28.
A pápa gyakran említi, hogy olyan Egyházra van szükség, ahol a pásztorok közel vannak a juhokhoz:
„Ezt kérem tőletek: olyan pásztorok legyetek, akiknek bárányszaga van.”
Március 27.
Ferenc pápának hála, most már minden keresztény tudja, hogy egy külváros nincs is olyan messze a központtól, mint gondoltuk:
„Ha Jézussal akarjuk átélni a nagyhetet, akkor meg kell tanulnunk kilépni önmagunkból, hogy másokkal találkozhassunk; meg kell tanulnunk az egzisztenciánk külvárosait is meglátogatni.”

Július 25.
Rio de Janeiróban cselekvésre szólította fel a fiatalokat:
„Azt szeretném, hogy induljatok és tegyetek valamit a plébániátokon, azt szeretném, hogy lépjetek ki a komfortzónátokból. Azt szeretném, hogy az Egyház lépjen ki az utcára.”

Március 17.
Kezdettől fogva egyértelműen kifejezte, hogy a világnak szóló üzenetének kulcsszavai a jóindulat és az irgalom:
„Isten megért minket, és vár ránk. Nem fárad bele a megbocsájtásba, ha megbánjuk bűneinket, és őszinte, nyitott szívvel állunk elé.”

Július 7.
„Ne féljetek, ne féljetek. Az Úr a vigasztalás és gyengédség Ura.”

November 11.
Bár Isten soha nem fárad bele a megbocsájtásba, Ferenc pápa azt is hozzáfűzte, hogy a keresztények nem élhetnek kettős életet:
„Be kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk. Igen, mi mindannyian, bűnösök vagyunk. De nem lehetünk romlottak.”

Október 4.
A családokat arra kérte, hogy mindig legyenek megbocsájtóak egymással, a konfliktusok és nehézségek ellenére:
„Mindig azt tanácsolom a fiatal házasoknak: vitatkozzatok, amennyit csak akartok, akár a tányérok is röpülhetnek. De soha ne érjen véget a nap kibékülés nélkül. Soha!”
Nem tudjuk itt most Ferenc pápa valamennyi nagy erejű kijelentését felsorolni, de felidéztünk néhányat azok közül, amelyek a legnagyobb hatást váltották ki. Némelyikük a következményei miatt vált nevezetessé, mások az újszerűségükkel lepték meg a hallgatóságot. Egy biztos: szavai nem maradtak visszhang nélkül.
Rome Reports/Magyar Kurír
10 szó amely hiányzik Ferenc pápa mondataiból:
1.Eukarisztia, 2. Biblia, 3. Szentháromság,
4. Dicsőítés, 5. Rózsafüzér, 6.Megváltás,
7. Örökélet, 8.Kárhozat,9. Megtérés,
10. Dicsértessék Jézus Krisztus

A szenteltvíz erejéről

A szenteltvíz az Egyház, exorcizmussal egybekötött vízszentelő imájából meríti erejét és hatását, amelyet a pap mond a víz megáldásakor Vízkereszt ünnepén:
„Áraszd erre a megtisztulást jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét! A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ezen víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé! Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme! Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése! E a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy Szent Neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.”

Ezen ima felszáll a mennybe valahányszor valaki a Szentháromság nevében 3x meghinti magát vagy másokat a jelen- vagy távollévőket (akár a tisztítótűzben szenvedő lelkeket is) szenteltvízzel. Isten áldása száll testükre-lelkükre. Az ördög gyűlöli a szenteltvizet, melynek hatalma van felette.


Forrás: Szabadíts meg a gonosztól

Imádság háza, MEHR - beszámoló

Az Imádság Háza alakulása kapcsán döntöttünk úgy, hogy idén elmegyünk a Johannes Hartl féle MEHR konferenciára Augsburgba. Ő az, aki már 5-6 éve csinálja jelenleg 15-öd magával az Imádság házát Augsburgban, miközben adományokból élnek és miközben Augsburgban, ahogy írtam, megszűnt a prostitúció, az abortusz és csökken a bűnözés - Tobish Bori, a Cor et Lumen Christi tagja beszámolója:
Hartl 35 éves, 4 gyereke van és teológiai doktorátusa, fantasztikus figura és azzal, hogy ilyen fiatal, a MEHR és maga a Gebetshaus is főleg a fiatalokat tudja megszólítani, ami fantasztikus.
Mielőtt leírnám kissé részletesebben, hogy mi mindenről volt szó, hadd osszam meg veletek azt a bennem egyre inkább összeálló képet, amit az idők jeleinek is nevezhetünk és ami bennem, mint kis puzzle darabok, egyre inkább nagy egésszé állnak össze.
Mi körülbelül  15-20 éve vagyunk a Megújulásban. Láttuk a kezdeti tüzet és láttuk azt lassan kihunyni. Vártuk a csodákat és jeleket, vártuk az ígéretek teljesedését, "Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”-de ezek nem jöttek. Vagy ha jöttek, hát a hírük csak Indiából, Afrikából a távol keletről, hogy micsoda ébredések vannak, elsősorban a pünkösdista és egyéb szabadegyházak által. És akkor azt kérdeztük az Úrtól, Uram, miért nem Európa? Azt mondtad, ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem, és kevés bűnösebb földrészt tudok elképzelni, mint a modern nyugati világ, ahol az ember Isten játszik és a New Age isteneit imádja és legyilkolja a meg sem születetteket. És Uram, és miért nem a katolikus egyház, ami a Te igaz menyasszonyod?
És aztán először is 2008-ban felbukkant Damian Stayne, akinek ugyanez volt a problémája és aki megoldást talált rá Istentől a közösségével együtt. Egy katolikus közösséggel együtt, akik szintén adományokból élnek és szolgálnak Istenben.
A következő jel számomra Reinhard Bonnke a –szerintem- ma élő legnagyobb evangelizátor pár évvel ezelőtti prófétikus álma. Ez a Bonnke az, akinek szolgálata által sokak gyógyulnak és térnek meg, sőt még egy halott is feltámadt egyszer. Az ő egyik előadásában beszámol arról, hogy volt egy álma, melyben 2 hang beszélgetett egymással, és arról beszélnek, hogy Európa megújul és Németországban fiatalok az Urat fogják az utcán hangosan dicsőíteni és hirdetni és egész Európa megújul (X évvel Augsburg előtt álmodta ezt!) és ő, Reinhard Bonnke a maga szerénynek nem nevezhető szolgálatával csupán „előfutár” azokhoz képest, akik ezután jönnek majd, férfiak és nők százai, akik az Urat szolgálják.
Ekkor már kezdtem azt érezni, hogy itt valami történik! Teljes szívemből vágytam arra, hogy történjen, hogy ott legyünk és lássuk és Isten használjon minket is. Elég volt nekem a „majd eljön az idő” meg a „kellő időben”, amikor is szintén egy BOnnke előadásban azt hallgattam: Istennél mindig MA van, MOST van itt az idő és MOST van itt a perc.
És ezzel egybecsengett Damian Stayne cikke, aki szintén leírta 2009-ben, hogy az utóbbi időben mind a saját, mind a mások szolgálatában egy erőteljes váltást lát. Hogy valami történik! Hogy valami egészen újnak a kezdetén vagyunk!
És ezek után érkezett meg a betlehemi tanácskozásról szóló beszámoló Mary Healytől , mely azt mondja, Isten megújítja, erővel tölti el a katolikus karizmatikus megújulást, valami újat kezd. (Honlapunkon ezek az írások is olvashatók.) 
Közben itthon válaszul a diákrelax és egyáltalán a New Age guruk előretörésére, többen úgy érezték, valamit tenni kell! Imában az Úr elé vitték az ügyet és a válasz az volt rá: Imáság, imádság, imádság, eljött az idő, hogy létrejöjjön az Imádság Háza Magyarországon is! Eljött a kései esők ideje. Eljött az idő, hogy az elfojtott pünkösd teljesen virágba boruljon! Eljött az ideje, hogy Európa megtérjen! Eljött az aratás ideje!
Augsburgban az első tanítás a szamariai asszonyról szólt. De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Isten igazi imádókat keres magának! Nem az imádatot magát, mert arra nincs szüksége, hanem igazi imádókat, olyanokat, akik álarcok nélkül, a maguk sebzettségével szeretik Istent. Istent nem az álarcaink érdeklik, Őt mi érdekeljük, akik vagyunk, minden szégyenletes bukásunkkal együtt. Gondold el, hogy elkövetsz valami olyasmit, amitől jelenleg rettegsz csak rágondolni is, ami másnap megjelenik a bulvársajtóban, ami miatt az emberek az utcán mutogatnak rád-ez az a pont, amikor Jézus odalép hozzád és elfogad és szeret a bukásoddal együtt. Merjünk tehát egészek lenni, ne csak a szépet mutogassuk Istennek, hanem azt is adjuk oda, amit a szívünk mélyén szégyenkezve, titkolva rejtegetünk.
Amikor Ádám bűnbe esett, elrejtőzött Isten tekintete elől. Azóta is az ember rejtegeti szégyenét Isten előtt és ahelyett, hogy Isten szerető tekintete alatt lenne, mások tekintete alá helyezi magát. És magára sem tekint úgy, ahogy Isten szeretné: szeretettel, elfogadással és örömmel, hanem utálkozva, szégyenkezve, vádaskodva. Eredmény? Nem hisszük el, hogy Isten mindenestül szeret minket. Kettős személyiségünk lesz, egy vasárnapi keresztény, meg egy hétköznapi. Beteg lesz a testünk. Nem leszünk szabadok, nem élünk Isten fiainak szabadságában. Nem imádjuk Istent, hanem elrejtezünk előle.
Miért azt mondja Isten, hogy menj a kamrádba és ott imádkozzál? Azért, hogy kivond magad mások tekintete alól és csak Isten tekintete alatt légy. Hogy ne legyen módod egyéni teljesítményeket produkálni, csupán Isten szerető tekintete alatt időzni.Beszélt arról is Hartl, hogy világszerte hány Imádás Háza van már, ahol éjjel nappal dicsőítik Istent és ennek milyen fantasztikus hatása van. (A puzzle újabb darabkája! Ébredés, az ima, mint tömjén füstje folyamatosan száll fel most már a Földről az Úr trónusa elé-és ez nem marad meddő! Hiszen Isten az, ki ezt az egészet cselekszi, amúgy is, mi csak válaszolunk a m meghívásra)
Eljött egy orvos és tanúságot tett róla, hogy mióta folyamatosan dicsőíti Istent, amit úgy ért el, hogy vett egy ébresztőórát, ami 3 percenkét rácsöngött, bárhol volt, boltban, rendelőben, -eleinte nem győzte elmagyarázni a pénztárosnak fizetés közben, a rendőrnek, az óvó néninek, hogy most miért csörgött rá a vekkere- hogy akkor most dicsőítse az Urat, hogy azóta csodák történnek körülötte. Azóta a betegei csodás módon gyógyulnak.
Beszélt Hartl arról is, hogy ragyognunk kell itt a világban, igen, a gyengeségeinkkel együtt. Hogy a természetfelettiben kell élnünk, hogy gyakorolnunk kell a Lélekben való életet, és harcolnunk kell! Hogy a természetes képességeinket át kell járni a Léleknek, mert anélkül meddő minden cselekedet. A Lélekben kell imádkoznunk, melyet hitben kell elkezdenünk, kell dicsőíteni, rendszeres imaéletet élni. És végül, hogy kezdjük el!
Ne várjunk arra, aki nem jön, azzal kezdjük el, akiben ugyanaz a vágy él!
Fantasztikus előadást tartott Gabrielle Kuby a Gender Mainstreaming-ről. Elmondta az egésznek az ördögien ravasz rejtett felépítését, hogyan próbálják már kisgyermek kortól formálni ebbe az irányba az emberpalántákat de beszámolt arról is, hol s hogyan mennyien érzik egyre többen ebben a hazugságot és hol, s hogyan mozdulnak meg, s tiltakoznak ez ellen leginkább a fiatalok.
Említette Magyarországot is, hogy bár a nyugati sajtóhírek alapján Magyarországban fasizmus van, de ennek épp az ellenkezője igaz, említette az alkotmányunkat (házasság csak férfi és nő közt lehetséges stb), hogy nem csoda, hogy a nyugat nekimegy az országunknak, álhíreket, hamisságot terjesztve rólunk, de felsorolt egyébként még rengeteg országot, ahol ilyen-olyan formába elindultak a tiltakozások, csak nem tudunk róla, mert erről bezzeg nem ad hírt a sajtó, Hogy például a téli olimpiára Szocsiba azért nem megy el egy csomó EU-s nagyágyú, mert Oroszország sem engedi a homoszexuális házasságot és ez diszkriminációnak számít.
 Összességében megint csak azt lehetett érezni, az emberek kezdenek felébredni. Abszolút reménykeltő volt! Mindig volt hosszas ima és dicsőítés, összességében időben több mint előadás. Volt egymásért ima, de a legerőteljesebb ima Európáért volt, az ott jelenlevő országokért. Ez valami egészen döbbenetes ima volt, és azt hiszem, ilyen erős dicsőítést még soha sehol nem tapasztaltam. Szinte megremegett a föld, ahol álltunk. (egy blikket egy ilyen dicsőítésből megnézhetsz itt: – ez a dicsőítés úgy néz ki, hogy a Szentírásból a dicsőítés vezető kiválaszt egy Igét és azt kezdik el spontán énekelni, ahogy a Lélek vezeti ebbe bele az énekest és egymás után csatlakoznak a zenészek- olyan, mint a Lélekben való éneklés, hiszen nagy tere van a sponatenitásnak)
Azt lehetett érezi, igen, itt van az idő, elindult az ébredés itt is végre, amire már annyira vártunk és aminek annyira a részesei akartunk lenni! Isten megújítja a Föld színét, újat cselekszik, amit el sem tudunk képzelni! Hálás vagyok Istennek, hogy láthatom mindezt, hálás vagyok Neki, hogy ott lehetünk az újonnan születő dolgok bölcsőjénél, hálás vagyok, hogy MA van végre!
(Tobish Bori)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Én mindig válaszolni fogok azoknak, akik Irgalomért könyörögnek mások lelke számára

2014. január 4. szombat, 13:40
Drága szeretett leányom, bár Igazságosságomtól tartani kell, Én mindig válaszolni fogok azoknak, akik Irgalomért könyörögnek mások lelke számára. Megígérem, hogy amikor imádkozzátok a Keresztes Imahadjáratom Imáit és más imákat, amelyekben arra kértek Engem, hogy legyek irgalmas, meg fogom hallgatni, és annak megfelelően fogok eljárni.
Irgalmam határtalan, és beborít minden bűnöst, amikor ők vagy mások a (bűntől való) megváltást keresik. Szeretetem végtelen. Együttérzésem állandó. Ne kételkedjen soha senki azon Ígéretemben és Vágyamban, hogy mindenkit meg akarok menteni, beleértve az ellenségeimet is. Arra buzdítalak benneteket, szeretett követőim, a világ minden táján – beleértve azokat is, akik nem ismerik ezeket az Üzeneteket -, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a saját lelketekért és a mások lelkéért. Ez magába foglalja a hívőket, a hitetleneket és azokat, akik nem ismerik az Igazságot.
Irántatok való Szeretetem azért van, hogy lássátok, érezzétek és éljétek. Mindössze annyit kell tennetek, hogy válaszoltok, amint azt Én tanítottam nektek. Úgy szeressetek másokat, amint azt Én teszem. Legyetek irgalmasok, amikor ostoroznak tieteket, azáltal, hogy imádkoztok értük. Szánjatok nagylelkűen időt arra, hogy keményen dolgoztok és imádkoztok, hogy megmentsétek azok lelkét, akik eltávolodtak Tőlem.
Ez az Én leghőbb vágyam. Menjetek békével.
Jézusotok

Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, s aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Görögországba és Angliába

2014. január 4. szombat, 13:50
Gyermekem, a Fiam közvetlen megszületéséhez vezető időszakban, a fájdalmak annyira nyilvánvalóak voltak mindenben, ami minket ért. Erzsébethez menekültem vigasztalásért abban a tudatban, hogy ő a Szentlélek adta felismeréssel van megáldva. Én és szeretett jegyesem, kerestük a béke e menedékhelyét egy olyan időszakban, amikor nagyon megterhelt bennünket annak az ismerete, aminek be kell következnie.
Amikor az Én időm közeledett, a gonosz lélek mindenféle akadályt gördített elénk – minden megtett lépésünk elé. Az ajtókat a képünkbe vágták; az emberek, akiket ismertünk, kerültek minket, és a vadonba voltunk dobva. És végül így a fejünk fölött tető nélkül találtuk magunkat, és egy, az állatok számára alkalmas menedékhelyre kerültünk, miközben a Szent Messiás koldusként jött a világra. Nem voltak ünnepi szertartások (ünnepségek), nem volt koronázás, és köszönetnyilvánítás sem volt. Csak néhány ember maradt körülöttem, hogy magányomban vigasztaljon. De aztán, amikor Fiam megszületett, minden aggodalom elhagyott. Minden, amit éreztem, a legnagyobb Isteni Jelenlét Szeretete volt. Végül a béke uralkodott a szívemben.
A Szentlélek Ereje segítséget és vigaszt küldött nekünk, bár ők csak kevesen voltak. Bár Jézus Krisztus születése egy szerény és egyszerű esemény volt – amelyen csak kevesen vettek részt – a szó mégis elterjedt. Így munkálkodik a Szentlélek. Sokan várták Jézus születését. Sokan hallottak az eseményről, és sokan beszéltek róla. Amikor ismertté vált, hogy Jézus Krisztus, az emberiségnek megígért Messiás megszületett, akkor az ellenzék elkezdett toborozódni. Heródesnek és minden szolgájának gonosz támadása azt bizonyította, hogy Isten Jelenléte mennyi félelmet kelt a gonosz emberek szívében.
Attól a naptól kezdve Fiam védelmezője lettem, és ezt követően szeretett jegyesem, József, a legtöbb esetben megszervezte a biztonságunkat. Éveket töltöttünk azzal, hogy egyik helyről a másikra menekültünk. Oly sok ellenállással (ellenséggel) kellett szembenéznünk – annyi félelemmel, annyi gyűlölettel. Ez volt a sorsunk. Attól a pillanattól, amikor a tizenkét éves, templomban prédikáló Fiamra találtunk, elrejtettük őt az Emberek elől.
A József családja is részt vett abban, amikor minket csempésztek, és sok éven át utaztunk. Először Júdeába mentünk, s aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Egyiptomba, Görögországba és Angliába. Mindenütt, ahová csak mentünk, Fiam Jelenléte sok csodát eredményezett, bár nyilvánosan sohasem mutatkozott be, mint Messiás. Jól viselték gondját, és mi sokat láttuk Őt. Békében, szeretetben és harmóniában éltünk, és amíg az Ő (Fiam) nyilvános Küldetése el nem kezdődött, jegyesem, József, védelme nélkül sehová sem tudtunk volna menni.
És most, hogy Második Eljövetele a küszöbön áll, Megérkezése előtt minden akadályt az útjába fognak gördíteni. Az Ő prófétájának ajkáról elhangzott minden Szót szét fognak szedni, és ki fognak gúnyolni. Csak egy maroknyi embernek lesz tudomása arról az Igazságról, mely ezt a Küldetést körülveszi, és sok ajtót fognak becsapni azok előtt, akik az Ő utasításait követik. Ez a Küldetés egy magányos Küldetés számodra, gyermekem, és az utasítás számodra az, hogy maradj engedelmes minden dologban, amelyet Isten megismertet veled.
Segítség lesz neked küldve. A segítség azonban megszűnik, ha ez Fiam kívánsága. Még ha kevés embert lehet is látni, akik követik ezt a Küldetést, mégis több millióan teljesen hisznek benne. Mert Isten Igéje, a Szentlélek Ereje által, mindig is magához fogja vonzani az Övéit.
A szülési fájdalmak elkezdődtek, és a munka már nem fog túl sokáig tartani. Hamarosan felvirrad az új kezdett megszületése, s az Úr Napja végül megérkezik. Gyermekek, legyetek békében, mert mindezeknek a dolognak meg kell történniük, még mielőtt a Föld megtisztulna a bűntől.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

A HIVATOTTAK: A nő és a férfi

Az élet és a természet alaptörvényeit tekintve a nők teljesen egyenértékűek a férfiakkal, ugyanakkor különböznek is a férfiaktól, mert más szerepre hívatottak, ezért más bánásmódot érdemelnek és mások a céljaik az életben. Ez egy igen nehéz kérdéskör, mert mint a hívatottság szerint: - ők „a másik felünk” vagyis részünk a „teljességben”.
Csupa jó dolgot lehet a nőkről elmondani. Ahogy számtalan jó értelemben vett (és nem az eltorzult és csak a szexualitást kidomborító) „klasszikus” irodalmár és egyéb művészeti ág a leghőbb múzsájának tekintette az abszolút női ideált. Ugyanakkor nem sok jót mondhatunk el ma a modern nőről. Hol is kezdjem? Talán a modern nőnél. Szomorú látni azt, hogy a fennen hirdetett feminizmus értelmetlen harcával azt próbálják sugalmazni hogyan „emelték” ki (ha úgy tetszik bontották meg a természetes társadalmi szereposztású hierarchiát – sajnos eddig sikeresen) a - szerintük - általunk (férfiak) mélységekbe (értsd: rabszolgaságba, állati sorba) taszított női nemet. Addig ezzel a tulajdonképpeni propaganda-szörnyeteggel eltiprott érzékeny női szíveket – az érzékenység helyett - nem töltötték el értelmes létközpontú szemlélettel, hanem éppen ezzel züllesztette identitászavaros életellenessé (vagyis állati sorba, tárgyiasított testé). Tehát mégse lett céltudatos, egyenértékű nő a feministából, csak az életben helyét nem találó, ezért „helyezkedő”, „öntudatos” vagyis nem életcél (mivel az életcél csak közösségi szemléletű lehet kizárólag) vezérelt, ezért öntudattalan a természet-törvény szempontjából, vagyis a lét alapállásából kifolyólag öngyilkos alkat.
Ugye manapság lenézik az anyaszerepet, és a „háziasszony” szó is sok modern nő számára sértés. Azt hiszik, ez a férfi elnyomás egyik jele. Az, hogy otthon maradjon egy nő a gyerekeivel, manapság rémálom és súlyos teher. Ehelyett a nők képesítéseket szereznek (általában valami elméleti baromságot), és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyanok legyenek, mint a férfiak. Úgy dolgoznak, mint a férfiak; úgy öltözködnek, mint a férfiak; igyekeznek úgy gondolkodni, mint a férfiak; úgy beszélnek és úgy cselekednek, mint a férfiak – sőt, néhányan még úgy is néznek ki, mint a férfiak. Mivel az „okos nők” legjava a tanulással van elfoglalva, a „butább nők” szülik a több gyereket, így aztán az egész emberi faj egyre silányabb lesz, mivel az átlag intelligencia esik, ha a butább nők szülnek a legtöbbet. De ezt faji alapon is taglalhatnánk! Ebben az esetben az okos nő az adott ország anyanemzetét hívatott megtestesíteni, míg a buta nő a rátelepült parazitajellegű „nemzeteket” hozza helyzetbe. Ebben az esetben felmerülhet a kérdés: vajon akkor melyik is az okosabb? Amelyik élősködőn ugyan, de leszaporodja az anyanemzetet, vagy az anyanemzet amelyik (pusztán hiúsági-anyagi) megfontoltságból nemzetzsugorítást, esetleg „teljes” öngyilkosságot követ el? Hozzátéve, hogy a férfitársadalom hathatós asszisztálása mellett! Elvesztették példaképértékű célvezérelt mivoltukat, így már a modernizált nő sem úgy néz a modernizált férfira, mint álmai beteljesítőjére itt a XX.- és XXI. Század tájékán. Márpedig a nő példaképet keres. Nem klasszikus hőst, hanem életerőset! De nincs vagy kiveszőfélben van csak néhány egyed. Ezért kénytelenek a „jelen felhozatalából, saját silányságuk miatt is, silányt választani” – ahogy egy kollégánk fogalmazott. Ezért a könnyűvérű elhajlás! Ezen a ponton elnézést is kérnénk, mert nem célunk megbántani senkit. Sőt! Ezen gondolatmenet, nagyon is emberpárti hozzáállású, mert létalapú! De térjünk vissza a tárgyra. Hasonlóképpen lenézik a főzést. Egy orvosismerősöm (nő és amerikai) mesélte, hogy az amerikai nők előbb vágnak pofon egy férfit, ha azt szeretné, hogy főzzenek neki vacsorát, mintha orális szexet kérne az első randin. Ez szerintem mindent elmond. Amit a nők „felszabadulása” eredményezett, azaz, hogy a nők pozitív jellemzőit mind felváltották a férfiak negatív jellemzői!
Találkoztam olyan férfiakkal, akiknek az akkori adott barátnőik azt sem tudták, hogyan kell limonádét vagy egy főtt tojást elkészíteni. És azért mondom, hogy akkori, mert ezek a párok már rég nincsenek együtt! A lányok szépsége még mindig vonzza a férfiakat, de mivel más értékes tulajdonságaik – sajnos - nincsenek, tartós vonzerőt nem tudnak jelenteni!
A modern nők már nem tudnak főzni, már nem akarnak gyerekeket, és már nem meleg, rendes és szeretetreméltó teremtések, akik szívesen töltik idejüket a családjukkal. Vagyis nem „érzékeny szívűek”! Valószínűleg már ahhoz is túl „függetlenek” és „erősek”, hogy egyáltalán legyen saját családjuk. Az igazi férfi márpedig mivel a cél, az élet értelme hordozója kellene hogy legyen normális esetben, ezeket az élet-alapértékeket tekint(het)i csak mérvadónak a párválasztáskor. Nem a materiális vonzerőt! A mai nők már semmit nem tudnak adni a férfiaknak, csak szexet. Tehát a szerető, főzni tudó, gyermekeket nevelő háziasszony helyébe a férfiak kapnak egy szex-tárgyat. Ráadásul érzelmileg és intellektuálisan annyira megkavarodtak, hogy a munkával megkeresett pénzük nagy részét plasztikai sebészekre, kozmetikusokra költik, na meg egy halom ruhára, amitől hitük szerint jobban néznek ki, mert minden, ami érdekli őket, azaz, hogy minél vonzóbbnak tűnjenek. Na persze mi mást is várhatunk tőlük, ha egyszer nincs más tulajdonságuk, ami vonzóvá teheti őket a férfiak előtt? Ez a feminizmus gyümölcse. A „nők felszabadításának” az eredménye.
Egy igazán értelmes nő megérti, hogy a háziasszony feladatai, a gyermeknevelés és a főzés nem lealacsonyító. Ez kulcsfontosságú feladat az egész nép, az egész nemzet számára, és senki más nem tudja elvégezni. A férfiak semmiképpen sem! A nőknek nem véletlenül van méhük és melleik. Így rendelte a természet, akár tetszik nekik, akár nem! Hogy lehetne lealacsonyító egy nőnek, nőnek lenni? Ezt mindenkinek meg kellene értenie, a gyűlölettel teli, önmagukat utáló „öngyilkos” hajszolt alkatnak, a feministának is. És ez az írás nem a feminizmusról szól egészében. Ez az írás a valós női személyiségjegyek torzulását hívatott feltárni és útbaigazítani az egyensúly irányába.
Az igazi nők mind egyenértékűek velünk a társadalmi megbecsülésben, hiszen a szereposztás adott és elválaszthatatlan egymástól a férfi és a női feladatkör. Az igazi nőket imádjuk és tiszteljük, de a modern nőket visszataszítónak, primitívnek, megzavarodott állatnak látjuk a jelenben. Milyen jövő várható?  Az egyensúly kérdése csupán! Visszaáll-e?! Aki most mindenféle hím sovinisztának gondol minket, annak hozzátesszük, hogy nemcsak a modern nőket kritizáljuk ezzel, hanem a modern világ egészét, mert a modern férfi sem jobb semmivel. A modern férfiak örülhetnek annak is, hogy nem altatják el őket, mint a gyógyíthatatlan kiskutyákat szokták. Az egész emberiség össze van ma zavarodva, nem csak a nők – és biztos vagyok abban is, hogy legalább annyi megmentésre érdemes nő van, mint férfi. Már csak az egyensúly kedvéért is. Mert az egyensúly nagyon fontos tényezője a létalapnak! A legfontosabb!
Várhegyi Kálmán, Dr. Madarasi Pál