2020.02.02.
1.
A keresztény emberek felvonultak, demonstráltak Budapesten keresztekkel a kezükben egy politikus azon kijelentése ellen, hogy a keresztények fehér, heteroszexuális, rémisztő képződmények.
Jézus: Ez a demonstráció igazságos megmozdulás volt. A Nevemben történt a tiltakozó felvonulás a keresztekkel a kezükben. Szomorú vagyok Édesanyámmal együtt, hogy magyar magyar ellen fordul. Össze kellene fogni mindenkinek, és az ilyen megnyilvánulásokat el kellene ítélni, és gyökeresen kitépni.
2.
Hang: Nagyon kell figyelni az apró kockázatokra.
Jézus: Ez a felháborító eset azt mutatja, hogy ellenségem egész sorozat apró támadást fog a keresztény Magyarország kibontakozása ellen indítani. Jönnek majd a rágalmak, a megaláztatások, a rosszindulatú megjegyzések az Én gyermekeim ellen. De ne féljetek, Édesanyám és Én veletek vagyunk.
3.
Hang: Hosszú áldozatra van szükség.
Jézus: Budapest „elfoglalása” után egyre jobban kiéleződnek az ellentétek a kormány és a baloldal között. A keresztény beállítottságú kormány vezetésével harcolni kell a túlkapások ellen, és az igazságtalanságokat nem szabad tűrni. A ti fegyveretek az engesztelés, és azon belül a rózsafüzér.
4.
Érzés: Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy nehogy széttépjék még ezt a kis Magyarországot is.
Kép: Sok kéz szét akarja húzni, tépni Magyarországot, de egy erő mégis összetartja.
Hang: A teljes megsemmisítés szélére állítani benneteket úgy gazdaságilag, mint hitéletileg.
Kép: Angyalok állnak Magyarország határán, mint katonák.
Kép: Egy nagy zászló, rajta a Nagy-Magyarország térképe, angyalok tartják a címert.
Jézus: 100 évvel ezelőtt Trianonban Nagy-Magyarország ellen történt a támadás, ez mélyen érintette országotok gazdasági életét és hitéletét. Most egy képen tárom fel előtted, hogy most a maradék kis Magyarország került veszélybe. Külső és belső ellenségek akarják szaggatni. De most sincs okotok a félelemre, mert Mi, Égiek vigyázunk rátok. Angyalokat küldünk határaitokra, és úgy állnak ott, mint azok a katonák, akik természetes védelemként védik országotokat a migrációs válságban. Egy szoros lelki kapocs tart benneteket a leszakadt országrészekkel. Egy képen mutatom, hogy egy nagy zászlón van Nagy-Magyarország térképe a leszakadt részek címereivel, melyeket angyalok vigyázzák. Az Én békémet adom nektek drága kis magyarjaim. Mindegy, hogy határon kívül vagy belül éltek.
5.
Olvastam: Athanasius Schneider püspök mondta Magyarországról idelátogatása során: Magyarországnak nemcsak Regnum Marianumnak, hanem Regnum Eucharisticumnak is kell lennie.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Nagy Oltáriszentség lebeg Magyarország felett.
Kép: Szűzanya szívében az Oltáriszentség ragyog.
Kép: Fatimai Szűzanya arca, mosolyog.
Jézus: Legyetek boldogok magyar népem, mert nemcsak Mária országa vagytok, hanem az Eucharisztia országa is. Ahol Mária királysága van, ott kell lennie az Én Királyságomnak is. Egy gyönyörű képen mutatom neked, hogy Édesanyám szívéből árasztom rátok, mint Oltáriszentségből kegyelmem sugarait. Azt is megláthattad, hogy az Eucharisztia a ti országotok felett lebeg. Édesanyám a fatimai Szűzanyaként őrködik, és örvendezik hazátok felett.
6.
Kép: Magyarország térképéből fehér ruhás egyének emelkednek ki sorban, láncszerűen. A kezükben 1-1 feszületet tartanak, majd előrefelé mutatják. Az összes égtáj felé áramlanak, mint a szökőkút.
Jézus: A jövőt mutatom neked, amikor a sok szenvedés, üldözés után megtisztul Magyarország, és felemelkedik. Lángoló hittel a szívükben fordulnak a külföldi országok felé, hogy terjesszék az igazi, megtisztult hitet a többi országnak. Úgy viselkednek, mint valamikor apostolaim, amikor Mennybemenetelem után küldtem őket szerteszéjjel. Ez lesz a jövőben, mert amint ígértem, Magyarország nem pusztul, hanem tisztul.
7.
Kép: Az országalma a kettős kereszttel .
Jézus: Ezzel a látomással azt ígérem nektek, hogy nemsokára keresztény Magyarország lesz. Hiszen ezt kéritek imáitokban, és ezt éneklitek a dicsőítésetekben.
8.
Egy rövid digitalizált filmet néztem a nándorfehérvári csatáról, amikor a magyar keresztények harcoltak a törökökkel 1456-ban. A csatában harcolók ruháján a kereszt volt látható. Kapisztrán Szent János kezében is az Úr jele, kereszt a nyakában, rózsafüzér az oldalán.
Olvastam, lassan arra buzdítják a szerzeteseket, hogy vegyék le a rózsafüzért, amit a derekukon és oldalukon hordanak.
Érzés: Ha ez igaz, akkor nekünk engesztelőknek kell a keresztet és rózsafüzért magunkon hordani.
Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, és egész magyar népem! Tekintsetek vissza a nándorfehérvári csata idejére. Hogy lángolt a hit az akkori magyarokban. Az Én nevemmel, keresztemmel, és a Szűzanya nevével szálltak szembe a törökökkel. Velük voltunk, és győztek. Ferences fiaim, ne engedjétek, hogy megfosszanak benneteket Édesanyátok jelképétől, a rózsafüzértől. Csak hordjátok oldalatokon. Halljátok meg, hogy az Ő fiai vagytok. Ha leveszik a szerzetesek oldalukról a rózsafüzért, akkor ti engesztelők hordjátok. Ezt képletesen mondom. Nyakatokban legyen ott a kereszt, és ujjaitok között legyen a rózsafüzér, melyet áldozatosan hazátokért, és minden lélekért imádkoztok. Ez a ti fegyveretek.
9.
Arról volt szó, hogy távol vagyok egyes szeretteimtől. Egyeseket közülük nem is láthatok, másokat csak telefonon keresztül hallhatok
Jézus: Azért mondom, hogy ez nem mindig így lesz, mert ha már nem testben vagytok, és ott tartózkodtok az örök hazában, állandóan egymás közelségében lesztek. Engem is akkor látsz, amikor kívánod, és szeretteid is akkor válnak láthatóvá, és teremnek ott melletted, amikor szeretnéd. Ott nincs idő és tér. Itt a Földön a tér és sok minden más elválaszthat szeretteidtől.
10.
Arról volt szó, amikor sok az egy napra jutó feladat.
Hang: Ezt hozzáteszem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: Fény.
Jézus: Amikor a sok feladattól elfáradsz, kimerülsz, gondolj arra, hogy az Én igám édes, az Én terhem könnyű. És ilyenkor ezt a vigasztalásomat teszem hozzá a fáradtságodhoz.
11.
Bátorságot kértem az Úrtól, amikor félelem, vagy rettegés fogott el valamivel kapcsolatban.
Hang: Győzni fogsz.
Kép: Arany fény.
Jézus: Ezeket a félelmeket ellenségem adja, és ha továbbra is kérsz Engem, megerősítelek. Velem legyőzöd a gonoszt.

2020.02.09.
1.
Arról volt szó, hogy a szeretetnek ereje van.
Kép: A gonosz a földön fekszik erőtlenül.
Jézus: Az tény és való, hogy a kísértést leginkább szeretettel lehet legyőzni.
2.
Hang: Hogy raboljanak… az utolsó pillanatig.
Érzés: Ez csak addig van megengedve, míg az Úr le nem csap.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A gonosz elrabolhatja az ember nyugalmát, az erényeit, tönkre teheti a türelmét, bűnökbe sodorhatja az igaz embert, és bűnössé teheti, de csak addig, amíg Én, az Isten le nem állítom.
3.
Hang: Az imádság észrevehetetlen.
Jézus: Ha az imádság észrevehetetlen is az emberi fülnek, Isten által hallható.
4.
Kép: Imádkozók, engesztelők szinte lopva csempészik be magukat lakásba, rejtekhelyre, ahol tudnak közösen imádkozni.
Érzés: Amit most szabadon megtehetünk, pl: templomba járás, közösségi ima, azt később már nem fogjuk tudni megtenni.
Jézus: Addig használjátok ki ti engesztelő közösségek a lehetőségeket a nyilvános összejövetelekre, ameddig csak lehet. Nemsokára bujdosnotok kell. Rejtekekbe kell vonulnotok, ha engesztelni akartok.
5.
Hang: Az első házasság… a házasságban milyen kapcsolatot tanítottak.
Kép: Párok ülnek egy félkörben valami beszélgetésen.
Jézus: A házasságokat megelőző jegyesoktatásokon a házasságról úgy beszéltek, mint a halálig tartó hűséges szerelem- és szeretetkapcsolatról. Beszéltek arról, hogy jóban és rosszban egyaránt ki kell tartani egymás mellett. Arról is szó volt, hogy a házasság célja nem csupán örömszerzés, hanem a gyermekáldás.
6.
Azért imádkoztam, hogy a koronavírus ne érje el Magyarországot.
Hang: Nem fogja elérni Magyarországot.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Kislányom, már nemegyszer mondtam, hogy Édesanyám védelme alatt álltok.
7.
Hang: Szétszórom ellenségeiteket ezért.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Látod gyermekem, a belső ellenség is csak támad rátok, keresztényekre, mint a külső. Ne féljetek, Engem szerető, hívő gyermekeim, hitetlen honfitársaitokat nem engedem uralkodni rajtatok. El fogja érni őket a büntetés. Hogy földi, vagy Égi, azt nem árulom el.
8.
Hang: Hogyan vezetik be a hatalom által?
Jézus: Ha ellenségeitek hatalomhoz jutnának, akkor sem tudnák eltörölni hazátokban a kereszténységet, mert Édesanyám az angyalok hadát küldené rájuk. Magyarország végül, mint keresztény ország ragyogni fog, és példát mutat a többi európai országnak.
9.
Hang: Győzd le Góliátot!
Jézus: Kicsiny engesztelő nyájam! Bátran szállj szembe a hitetlenek és a reformot követelők hadával, mert megerősítem karodat, megacélozom nyelvedet, és melléd állítom Szent Mihályt seregével, felvértezlek fegyvereiddel, a rózsafüzérrel, a böjttel, és áldozataiddal. Győzni fogsz.
10.
Kép: Ruhátlan, nagyon lesoványodott férfiak állnak libasorban balra fordulva .
Jézus: Ebben a látomásban azt mutatom neked, hogy már hosszú évtizedek óta gyengül a vallás és a hit ereje, az európai nemzetek nem kapnak semmi lelki táplálékot, egészen elsorvadnak.
11.
Hang: Lelki megújuláshoz vezet ez.
Jézus: A legnagyobb megújulást az emberiségnek a Nagyfigyelmeztetés hozza el. Óriási megtérések lesznek. A vallás gyakorlása nem formalitás lesz, mint sokaknál eddig volt, hanem mély elmerülés Isten szeretetében.
12.
Egy olyan papról volt szó, ki vízérrel, és mással foglalkozott. Volt, aki azt állította róla, hogy ördögtől megszállott.
Kép: Egy piros, sűrű, göröngyös, paradicsomlé szerű folyó folyik
Jézus: Ez a pap okkult dologgal foglalkozik, az ördög vezeti. A piros sűrű folyó az út, ami a kárhozat felé viszi.
13.
Egy olyan ismerősöm jutott eszembe, ki nem volt éppen templomba járó
Kép: Egy kúp alakba rakott fa, amilyent tábortűzhöz szoktak használni. A képen nem égett tűz.
Hang: Legnagyobb sajnálat és szomorúság
Jézus: A kúp alakba rakott fa a te ismerősöd, akinek lehet, hogy van valami gyenge Istenhite, de nem lángol a szíve, nem szeret Engem. Ő bizony sajnálatra méltó.
14.
Valakivel összehasonlítottam magamat.
Kép: Egy göröngyös felszínű sárgás gömb.
Jézus: Előlegben annyit mondok, nem tartom jónak, ha önmagadat máshoz hasonlítod. Veszélyes vizekre kerülhetsz, mert a gonosz nem alszik, és könnyen rád helyezi a hiúság gyíkocskáját. Nem tudhatod, ha ismerősödet kezelésbe veszem, hová fogom alakítani a lelkét. Még az is lehet, hogy magasabbra kerül, mint te. A göröngyök elsimulnak, és mielőtt beengedem Országomba, ragyogni fog a legszebb gyémántnál is jobban. Tehát, arra kérlek, ezután senkit ne hasonlíts magadhoz. Így leszel végtelenül alázatos.
15.
Hang: Hogy mindent eldobjak magamtól.
Jézus: Arra törekedj, hogy minél jobban lemondj a világról. Csak ahhoz ragaszkodj, ami életedet biztosítja: a táplálékhoz, a vízhez, a pihenéshez, a többit add Nekem.
16.
Az jutott eszembe, hogy sokan nem tartanak semmire sem, mintha másodrendű személy lennék.
Jézus: Ne törődj az emberek véleményével, olvashatod a Szentírásban, Én sem törődtem vele. Csak azt tartsd fontosnak, hogy Nekem mi a véleményem rólad.
17.
Azon tűnődtem, mi a különbség, ha kiállok az Úr mellett, és mi történik akkor, ha nem merek szólni másoknak az Úr tanításáról
Kép: Ha nem merek szólni, mintha mások háta mögé akarnék bújni.
Kép: Ha szólok, a kép egy bátor, méltóságteljes személyt mutat.
Hang: A bátor kiállásodért ez.
Jézus: Kislányom, te csak mindig képviseld az Én igazságomat. Ne félj semmitől. Légy mindig bátor, és Én megjutalmazlak.
18.
Hang: Világégés lesz.
Hang: A történések itt vannak.
Jézus: Kétféle „nemsokára” létezik. Az egyik Égi, a másik földi. A földi nemsokára igaz most, mert tényleg a történések nagyon közel vannak. A legnagyobb világégés akkor lesz, mikor a háromnapos sötétség folyik.
19.
Hang: Kitöltöm a teret benned.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Amikor szentáldozásban részesítelek, nem arra kell gondolnod, hogy hogyan hagysz helyet Számomra a lelkedben, hanem arra, hogy egész lelkedet betöltöm a Lényemmel.
20.
Az Evangéliumban arról volt szó, hogy Jézus mondta apostolainak, ha valahol nem fogadják be őket, rázzák le még a port is a lábukról tanúbizonyságul ellenük.
Érzés: Ha szükséges, és ha az Úr úgy akarná, még az út pora is meg tudna szólalni, ahogy Bálám szamara is megszólalt emberi nyelven a Szentírásban.
Jézus: Szomorú a Lelkem, mert az emberek Rólam szinte sehol sem beszélnek. Kinevetik az igehirdetőket. És ezzel Engem is kinevetnek. Nem lehettek erőszakosak ti engesztelők. Mint az apostolok, ti is ilyenkor rázzátok le a port a lábatokról. Így van, ahogy mondod kislányom, ha akarnám, még a lerázott por is tudná helyettetek Igémet hirdetni.

2020.02.16.
1.
Arról volt szó, hogy nagyon nehéz fenntartani az örökimádást a fővárosban, anyagi és más nehézségek miatt, és félő, hogy abbamarad
Jézus: Az örökimádásban hihetetlenül nagy erő rejlik. Ha fel tudná fogni egyházközségetek, hogy mekkora veszteséget jelentene abbahagyni, akkor mindent megpróbálnának megmozdítani, hogy vége ne szakadjon. Az Én Testem és Vérem 24 órai állandó imádásotokért komoly védelmet nyújt fővárosotoknak és az egész országnak. Feltétlenül fel kell kérni püspökötöket, hogy nyújtson anyagi segítséget, és ha ez nem vezet eredményre, akkor a helyi egyházközösségetek tagjai járuljanak hozzá saját zsebükből a költségekhez.
2.
A TV-ben a liberalizmusról volt szó Skóciában.
Hang: Az ember gyökerek nélkül nő.
Hang: Hajléktalanjai vagytok ennek.
Jézus: Észak-Európa, így Skócia is eltávolodott Istentől és a hittől. A szülők gyermekeiket nem nevelik vallásosan, mert már ők sem kapták meg az alapokat. Elfogadják a divatos és beteges nevelési elveket, melyek felrúgják a keresztény tanítást, hogy Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyanok szegény skóciai gyermekeim így Isten nélkül, mint akit kidobtak az utcára. A lelkük üres. Nem kapnak lelki táplálékot. Elveszik tőlük Isten házát is.
3.
Jézus: Könyörögj a bűnösökért, a közömbösökért, és a haldoklókért. Így tedd hasznossá betegséged idejét.
4.
Jézus: Kislányom, nem véletlenül kaptad ezt a betegséget. El se tudod képzelni, milyen érdemszerző ereje van. Ha boldoggá akarsz tenni Engem, ajánld fel a lelkekért.
5.
Arról volt szó, amikor megbántanak.
Jézus: Amikor valaki megbánt, hidd el kislányom, együtt szenvedek veled.
6.
Németországra gondoltam.
Kép: Vihar, eső, szél, a ház összedől a sötétben, emberek ijedten kiabálnak és elfutnak a helyszínről
Jézus: A háborúnak egy szeletét mutattam be neked, ahogy bombatalálat éri a házat, és az emberek menekülnek.
7.
Hang: Hatóságok hatolnak be.
Hang: Élelmiszer.
Kép: Egy épületet robbantottak fel.
Jézus: Terroristák megtámadnak egy épületet, élelmiszert keresnek, majd kijönnek onnét, és felrobbantják az egészet. Rendőrök kutatnak utánuk, de már eltűntek.
8.
Kép: Egy teremben egy asztalnál 2-3 ember tartózkodik, az asztal jobb oldalán egy férfi ül, az asztal bal oldalán pedig egy férfi egy papírlapot tart a kezében és egy tollat. Adatokat gyűjt egyes emberekről, és kérdezősködik az asztalnál ülőtől, aki adatokat szolgáltat ki, pl: ki mikor élt, ki mikor, és mivel foglalkozott. Ezt a másik férfi a papírra veti, úgy, hogy egy zárójelbe írja annak dátumát.
Jézus: Mikor majd elérkezik az antikrisztus uralma, csatlósait szétküldi a nép közé, és megkeresteti az áldozatait. Árulók segítenek neki.
9.
Hang: Háború lesz.
Kép: Sokan leborulnak az Oltáriszentség előtt.
Jézus: Amikor elterjed a híre, hogy közeledik a háború, az engesztelők, és még sok templomba járó keresztény felkeresi az Én házamat, és könyörögve kérik oltalmamat a tabernákulum előtt.
10.
Kép: Egy hosszú lakomaasztal, drapp vagy krémszínű abrosz van rajta, az abrosz széle arany díszítésű. Arany gyertyatartók és kelyhek is vannak az asztalon.
Hang: Olvasni.
Jézus: Csak olvasd a Szentírást. Emlékeztetlek téged, hogy Mennyei lakomát rendezek majd az Én Egyházamnak. Én leszek a Vőlegény. Ti pedig a jegyesem. Már vár benneteket a feldíszített asztal.
11.
Kép: Egy várban harci lovagok vannak, készülnek valamire.
Jézus: A vár az Én igaz maradék Egyházam. Tagjai harcolnak a külső és a belső ellenséggel, mégpedig imával, böjttel.
12.
Hang: Az Ég tüzes nyilait.
Hang: Legtüzesebb.
Jézus: A háromnapos sötétség alatt az Ég tüzes nyilaival lángba borítok mindent. A legtüzesebb nyilak a legvadabb ellenségeiteket veszik célba.
13.
Hang: A világ felszabadulása következik.
Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelemmel a világ felszabadulása következik a bűn rabságából.
14.
A fizikai és a lelki világosságról volt szó.
Jézus: Kétféle világosság van. Az egyik, amit a Nap ad a föld embereinek, a másik az emberi lélek világossága. Csak az a teremtményem élvezi ezt a világosságot, aki az Én szeretetemben él, és hisz Bennem. Az Én szeretetem maga a világosság, és élteti, gyógyítja az emberi lelket.
15.
Hang: Időtartományod ez.
Jézus: Ez a földi élet a te időtartományod, és ez alatt kell felkészülnöd az igazi életre.
16.
Hang: Nagy csodám lesz.
Jézus: A nagy csoda valóban be fog következni, és sok ember megtérését és gyógyulását hozza el.
17.
Hang: Az aratni való sok.
Jézus: Ti, engesztelők vagytok az Én munkatársaim, csak az a kár, hogy kevesen vagytok, és nagyon sok a lélek, aki a vesztébe rohan.
18.
Hang: Sebhelyem vagy.
Kép: Egy férfi Észak-Nyugat felé fordulva, a két kezét a szíve magasságáig emelte, a kezeit függőleges helyzetben tartja, mutatja tenyerét, ujjait
Jézus: Sokan minden megbánás nélkül sebet ütnek Rajtam, hozzájárulván keresztre feszítésemhez. Te is, mint minden bűnös, hozzájárultál szenvedéseimhez.
19.
Arról volt szó, hogy Istent soha senki nem látta.
Jézus: Ez azért van, mert Ő nem vált emberré, mint Én, hanem hatalmas tiszta Lélek, Aki betölti a világmindenséget.


2020.02.23.
1.
Az antikrisztusi korra gondoltam.
a)
Kép: Mintha minden romokban lenne körülöttem.
Jézus: Nehéz idők jönnek rátok, gyermekeim. A háborúban és a fertőző vírusos járványokban rengetegen meg fognak halni.
b)
Kép: A budapesti parlament ragyogó fényben úszik.
Jézus: A képpel egy pillantást vethetsz Édesanyám országára, hogy felemelkedik, és mint igazi keresztény Magyarország példát mutat hitben és az engesztelésben a többi európai országnak.
2.
Arról volt szó, ha eljön a Nagyfigyelmeztetés.
Hang: Élve talállak benneteket.
Jézus: Megígérem, hogy az engesztelők közül, akik ezeket a nehéz időket türelemmel, hittel, nagy alázattal, és áldozatosan, szeretettel telve élik meg, azoknak Szentlelkem megmutatja a Mennyországot, hogy beszéljenek erről a frissen megtérteknek. Elviszi őket még a Tisztítóhelyre és a Pokolba is, hogy tapasztalataikat átadhassák. Ti is köztük lesztek.
3.
Hang: Az utolsó felvonás következik.
Jézus: Az emberiség történetének utolsó felvonása következik. A múlt századok emberei boldogok lettek volna, ha ennek a felvonásnak tanúi lehettek volna.
4.
Az örökimádás megszűnéséről volt szó.
Jézus: Gyermekem, bármennyire is tervezgetik, az örökimádás nem fog megszűnni. Ezt nem engedem meg, mert szükségetek van az Én jelenlétemre.
5.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: „Ha Isten munkáját akarjuk végezni, akkor mindent kegyelemben és igazságban kell tennünk.”
Hang: Igazságom nélkül nem kedves ez számomra.
Kép: Kék fény.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy mostanában az Egyházban Isten irgalmasságát hirdetik, de az igazságosságáról nem tesznek említést.
Jézus: E könyv írója rá akar világítani arra, hogy milyen nagyon fontos, hogy az Igazságot is vizsgáljuk, és kitartsunk mellette. A mai reform törekvések elhanyagolják a bűnt és a következményeit, nem beszélnek róla a híveknek. Úgy állítják be az életet, hogy Isten végtelenül jó, és mindent megbocsát. Nem gondolnak arra, ami benne van a Szentírásban is, hogy minden rosszért keményen meg kell fizetnetek. Ha ilyen nevelésben részesül az emberiség, mindig romlottabb és lelkiismeretlenebb lesz.
6.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Amikor az író Krisztus ítélőszékéhez közeledett, észrevette, hogy a magasabb rangú Szentek szintén trónokon ülnek, melyek az Úr trónjának részét képezik. Sok üres hely volt még. A trónokon azok ülhetnek, akik alázatosak, és hasonlítanak az Úrra. Az igazi alázatosság harmóniában van az isteni igazsággal.
Gondolat: Nem az az alázatos, aki meghajol az Egyházban a reformáció  további kiterjesztésének, csak az isteni igazság a fontos.
Jézus: Amikor köztetek jártam, megígértem nektek, hogy ti, akik követtek Engem, és Atyám törvényei szerint éltek, együtt fogtok uralkodni Velem. Ezért számol be egy választottam arról, hogy a magasabb rangú szenteket trónokon ülve látta. Ezek részei az Én trónomnak, mert az ilyenek részt kapnak az Én uralkodásomból. Még sok-sok gyermekemre vár ez a kegyelem, hogy trónomat megosszam velük, az alázatosakkal, a szelídekkel, akik Hozzám hasonlók. Nem szabad összetéveszteni a hamis alázatot az igazival. Csak az alázatos, aki az igaz Istent imádja, aki az Igazságot képviseli. Aki az antikrisztus és a hamis próféta szolgálatában áll, és hajlongva engedelmeskedik nekik, az megtévedt, hamis ember.
7.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Ahogy az író ott állt az Úr ítélőszéke előtt, szinte megsemmisült a félelemtől. Csak a Szentlélek, a Vigasztaló erejének köszönhetően tudott állni a Trón előtt.
Érzés: Akármilyen nagynak, vagy vallásos érzelműeknek érezzük magunkat, semmik vagyunk Istenhez és Igazságához képest, egyikünk sem mondhatja, hogy nem szorul rá Isten kegyelmére
Jézus: Képzeljétek csak el, hogy ha az Úrnak egy ilyen tiszta szívű, kegyelmekkel megajándékozott választottja megremeg az Isten Igazságossága előtt, akkor ti vajon mit fogtok érezni, mikor Előtte állva számot kell adni életetekről?
8.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Az író Szent Pállal is találkozott. Szent Pál mondta: „Isten kegyelméből befejeztem pályafutásomat, mégsem jártam mind abban, amire az Úr elhívott. Sokkal-sokkal többet bíztak rám, mint amennyit ebből megvalósítottam. Én nem használtam ki mindazt a lehetőséget, amit kaptam… Olyan sok ismeretet és kijelentést kaptam, és ennek csak oly kis részét használtam”.
Gondolat: Mi is elgondolkodhatunk azon, hogyan tudjuk befogadni és legjobban hasznosítani Isten kegyelmeit, mert máskülönben nem tudunk mi sem előre haladni a lelki fejlődés útján
Jézus: Szent Pál, akinek a gondolataira épül az Újszövetségi Szentírás nagy része, alázatosan fejti ki afeletti lelkiismeret furdalását, hogy a Földön a kapott kegyelmeknek csak kis részét fogadta be. Magasabb helyet foglalna el ma Isten trónja előtt, ha minden kegyelmet felhasznált volna. 
9.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „A mi pályafutásunk már véget ért, itt (a Mennyben) már semmit sem tudunk hozzáadni, vagy elvenni abból, amit elültettünk a Földön. Neked azonban van még lehetőséged erre. Nem mi vagyunk a te reménységed, hanem most már te vagy a mi reménységünk”.
Érzés: Nekünk minden lehetőséget ki kellene használnunk a szeretet gyakorlására.
Jézus: Szent Pál azt is megmagyarázta ennek az írónak, hogy ő már fönt a Mennyben nem tud pótolni semmit, de ti, az Úr választottjai mindent be tudtok még teljesíteni, míg éltek.
10.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál azt fejezte ki, hogy ne hozzá akarjunk hasonlítani, hanem az Úrhoz. Nem lehetetlen, hogy olyanok legyünk, mint az Úr. Mindent meg tudunk tenni, sőt nagyobbakat is, mert az Úr a legjobb borát a végére tartogatta. Az Úr őket az alapok lefektetésére használta, ezért örök tisztelet övezi őket. De minden emeletnek, ami az alapra épül, magasabbra kell emelkednie. Ez az épület soha nem épülhet fel, ha mi nem jutunk egyre magasabbra.
Érzés: Ez a bor a kegyelmek, amelyet az idők végére tartogatott az Úr, mert ezek nélkül elvesznénk, olyan erős a gonosz támadása.
Kép: Jézus balra fordulva.
Kép: Mi, a mai generáció emberei egy templom vagy bazilika kupoláját építjük. Van sok romboló hatású elem, ami miatt a kupola elemei lehullanak, összetörnek, de újra elővesszük őket, és beépítjük a kupolába.
Hang: A befejezés a mi célunk.
Jézus: „A végső időkben, amiben most élünk, megnőtt a gonosz ereje, elterjedt a gonoszság, és ugyanakkor sokasodott a kegyelem. Szent Pál ebben a könyvben azt mondja, hogy az Úr a legjobb borát az idők végére tartogatta. Tehát mi, ma élők nagyobb kegyelmeket kapunk, mint a régiek.” Ezt azért engedi meg Atyám, mert a nagy kegyelmek nélkül Egyházam megszűnne. Bennetek, a jövő maradékában van minden reményem. Egyházam inog, össze akar omlani. A kupolája leomlik. A ti dolgotok megerősíteni, és befejezni ezt a nagy alkotást. Ti fogjátok megőrizni örökre az Én Testemet, az Egyházat. Így teljesül be a mi Isteni célunk.
11.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál mondta: A mai emberek harcosok, kik az utolsó csatára készülnek, és akikre mindannyian vártak.
Érzés: Hatalmas a felelősségünk, és a teher a vállunkon.
Jézus: Az őskeresztények azt hitték, hogy a végső időket élik, és Szent Pálban a harcost tisztelték, aki az utolsó csatára készül. Atyám türelme hosszan tűrő, és megengedte, hogy a világ, benne az Egyházzal még mindig fennálljon. Most érkezett el a végső idő, és a Szentek, Angyalok rátok, a maradékra úgy tekintenek, mint hős harcosokra. El se tudjátok képzelni, milyen nagy csatát kell vívnotok a hátra lévő időben. Ne féljetek kicsinyeim, Szentlelkem és Szent Mihály vezet majd benneteket.
12.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „A kereszt Isten ereje, és a közepe mindennek, ami által élnünk kell”.
Kép+Érzés: A kereszt azért Isten ereje, mert az életet adja nekünk általa. Isten Vére megálljt mond a bűnnek, a szeretetlenségnek, az engedetlenségnek. Csak Isten Vére tudja ezeket megállítani, és megsemmisíteni.
Kép: Jézus előre megy egy nagy kereszttel, mi többen, kis keresztjeinkkel sorakoztunk fel a háta mögött 3-4-es sorokban. Ez a sor jobbra halad. De ez a néhány ember, aki Jézust követi, elenyésző az egész emberiséghez képest, akik nem követik Őt.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „Azért van olyan kevés erőtök ahhoz, hogy átformáljátok a tanítványok gondolkodását és szívét, mert nem élitek meg, és nem hirdetitek a keresztet. Ma már alig tudunk különbséget tenni a keresztények és a hitetlenek között. Ez nem az az Evangélium, sem üdvösség, amely ránk bízatott”.
Gondolat: Vianney Szent Jánosról olvastam, hogy az akkori lelki atyjával versenyeztek, ki fog nagyobb áldozatot hozni. A lelki atyja halála után, mikor Arsba került, a lemondásokat tovább gyakorolta nagymértékben. Csak ennek a hatalmas áldozatnak köszönhető, hogy a hitetlenné vált arsi lakosság újra hívővé vált, sőt, a későbbiekben az egész országból és a határokon túlról is özönlöttek hozzá a hívek és a gyónni kívánók.
Jézus: Szent Pál a kereszt titkát említi az író előtt, amely Istennek az erejét jelenti, mert az Én Vérem által örök életet hoz nektek. A képpel azt mutatom, hogy örüljetek a szenvedésnek, mert így az Én követőim lehettek. Sajnos, a szenvedést sokan rossznak és feleslegesnek gondolják. Nem ismerik az érdemszerző erejét. Aki elfogadja és felajánlja a keresztet, az a lelkek ezreit menti meg a kárhozattól. Az ősegyház tanításából csak a katolikusok őrizték meg a kereszt misztériumát. Sajnos közülük is kevés, aki ezt érti, és gyakorlattá teszi. A kereszt megismerésének, elfogadásának a hiánya okozza, amit Szent Pál mond ennek a választottnak, hogy nem különböznek egymástól a keresztények és a hitetlenek.
13.
Kép: Egy fehér pólya felett arany korona lebeg, amely egy címerre hasonlít .
Kép: Arany fény.
Jézus: E végső időben, különösen a Nagyfigyelmeztetés után sok új szent születik a Földre. A Nagyfigyelmeztetés .következménye az egyetemes nagy megtérés lesz. Emberek lélekben újjászületnek, és Szentté válnak.
14.
Hang: Ez az év a legfontosabb az Úrnak.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Ez az év azért nagyon fontos Nekem, mert most mutatkozik meg felszentelt gyermekeim és a hívek körében, hogy ki hová csatlakozik.