2011. március 2., szerda

Európában egy újabb látnoknő  teszi közé az Isteni Üzeneteket,  melyeket November 2010- től február 2011- ig kapott Urunktól,  Jézus Krisztustól
Az üzenetek a Nagy figyelmeztetésre vonatkoznak,  arra az eseményre, amely világszerte megtéréshez fog vezetni2011 Március 1 – Európában egy újabb látnoknő állítja,  hogy 2010 Novemberétől Isteni üzeneteket kap,  úgy a Szűzanyától,  mint szeretett Fiától Jézus Krisztustól.  Ezek az üzenetek  megtalálhatók angolul,  az eredeti Weboldalon: www.thewarningsecondcoming.com

Az üzenetek,  próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte.  A világon mindenki,  aki hét évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat és hogy megtérhessen még az Ìtélet előtti utolsó napon.. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek,  nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk, az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közé tegye. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katólikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött.  Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Máriajelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét, ( amelyet közé kell tegyen) : „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katólikus hit tanításának és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Ùr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Àgostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és aVatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

Még nincs minden üzenet közé téve,  ezekre a későbbiek folyamán kerül sor.

A közé tett üzenetek megerősítik a katólikus tanítást,  növelik a hitet és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangélizálják,  hogy felkészülhessenek, Jézus második eljövetelére és hogy az Ùtolsó Itéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének,  az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  X Leo Pápa (1513 )

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekednek, hogy ennek a nagy eseménynek hatásait meggyengítsék, hiszen ők,  az antikrisztus uralmát akarják.

Üzenetek

2011 A megtisztulás éve

Üzenet  ( 2011, Január 11 és 12-én,  23.45 –től  0:30 –ig)

Szeretett leányom,  végre újra egyesülhetünk. Az elmúlt napokban, olyan mértékben alakult át lelked állapota,  hogy képes legyen befogadni  üzeneteimet. Ne félj,  szívedbe fogadni ezeket az üzeneteket,  mert azok közül,  amelyeket eddig a világ számára adtam ezek a legsürgetőbbek,  még akkor is,  ha időigényesek.

2011-es évben megkezdődik az átalakulás– a megtisztulás- folyamata ,  amelyet milliónyi ember, szerte a világon tanúsítani fog.  Az ima segít ugyan a világ katasztrófáinak elhárításában,  de mostmár sajnos ez nem elég ahhoz,  hogy visszafogja az Örök Atya kezét,  amely rövidesen lesújt az emberiségre.

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. március 2.

2011. március 2.

    Drága gyermekek! Édesanyai szívem nagyon szenved, amikor azokra a gyermekeimre nézek, akik állandóan az Isteni elé helyezik az emberit, gyermekeimért, akik mindannak ellenére, ami körülveszi őket és minden jel ellenére, melyet küldünk nekik, azt gondolják, hogy Fiam nélkül haladhatnak. Nem lehet! Az örök kárhozat felé haladnak. Ezért összegyűjtelek titeket, akik készek vagytok megnyitni előttem szíveteket, akik készek vagytok a szeretet apostolaivá válni, hogy segítsetek nekem, hogy Isten szeretetét megélve példát mutassatok azok számára, akik nem ismerik. Ehhez adjon erőt nektek a böjt és az ima, én pedig megáldalak benneteket édesanyai áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm nektek.

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által
2011. február 6. itthon a Mária Rádióban élő Szentmise közvetítést hallgattam. Úrfelmutatáskor (Ekkor mindig letérdelek.) az Úr Jézus ezeket mondta a lelkemben: "Nagy keresztényüldözés jön erre a földrészre. Egész Európát be fogja borítani a keresztények vére. Rengeteg vértanúm lesz."Szentírási megerősítés: 1 tim.4: 1,5,9. "a Szentlélek állítja" "Isten tanítása" "igaz beszéd" "hirdesd" 2 Pt.3,9: "Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni..."2011. február 11. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: "Beburkollak Szívem szeretetébe, hogy ne tudj ellenállni akaratom megtételének."2011. február 12. Szentmisén, hálát adtam a Szentáldozásért. Majd ezt mondtam: Imádott Uram, kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy a szívembe jöttél. Jézus válasza: "Hát még Én mennyire. Ti adtok értelmet rettenetes kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak, ha igennel válaszoltok hívásomra, és tiszta lélekkel fogadtok a szívetekbe."2011. február 13-án a kegyelem órájában itthon imádság közben az Úr Jézus: "Imádj Engem! Merülj el Bennem! Én a tiéd vagyok, és mindazoké, akik szeretnek Engem. Nem hagyom, hogy elvegyenek Engem tőletek. (Itt az üldözésre gondolt az Úr.) Én mindvégig a szívetekben lakom, és egy vagyok veletek. Csak a szereteteteket kérem, és azt, hogy mindvégig engedelmeskedjetek Nekem."A keresztutat imádkoztam a Mária Julianna lelki napló III. kötetéből a harmadikat. (1999. december 28. 181. oldal) A II. állomás imádkozásánál ezeket mondta Jézus: "Szeresd keresztedet, mert ez hoz fel dicsőségembe, és szenvedéseid által lelkek ezreit, sőt százezreit mented meg a pokol tüzétől." A III. állomásnál pedig ezt mondta: "Te vagy magadnak a legnagyobb ellenséged. Kérd Tőlem, hogy mindig legyőzd a saját akaratodat, és csak az Enyémet tedd! Adj oda mindent Értem, még az életedet is! Akkor Én adok neked örök boldog életet."