2007. október 5., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. október 4.

6. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át a 126. (125.) Zsoltárt.
Havi mottó: “Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!” (126./125. Zsolt. 5. vers)
Közös imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy a mennyei Atya szívbéli dicsőítése által, növekedjék az engesztelőkben az öröm!
Konkrét feladatunk: a kilencedben, azután Hétfőn - Szerdán - Pénteken lemondunk a mennyei Atya iránti szeretetből a Televízió nézéséről. Így több időt nyerünk: a mennyei Atya, a családunk és a lelkünk számára!
Szentlélek Isten tanítása, 2007 októberében
“Szeretteim! Most arra kérlek benneteket, hogy ezután a Jézussal való boldog találkozásra való felkészülés legyen a legfontosabb dolog az életetekben! Lélekben legyetek mindig készen és úgy várjátok Jézust vissza a Földre. Minden nap legyetek annak a tudatában, bármilyen szép is a földi életetek, előbb vagy utóbb véget fog érni.
Bátorítalak benneteket, bízzatok Istenben, Aki olyan szép jövőt ígér övéinek, amilyen a teremtés óta még nem volt!
Vajon mire számíthattok Jézus visszajövetele előtt? A Földön teljes lesz a lelki sötétség! Akik szeretik a sötétséget, azok ezt nem fogják érzékelni csak a világosság fiai! A sötétség teljességében fog kiáradni a Szentlélek és be fog világítani - kivétel nélkül - minden ember szívébe. Ekkor fogjátok megismerni mindannyian a Szentháromságos Egy Istent, Aki segíteni fog mindazokon, akik Hozzá kiáltanak.
Mit tegyetek a rendelkezésetekre álló kegyelmi időben? Ma tartsatok bűnbánatot, még ma térjetek vissza teljes szívetekkel Istenhez és ne várjatok holnapig!
Jelenleg, abban a tisztulási időben vagytok, amikor úgy tűnik, mintha az Isten is elhagyott volna benneteket! A mostani idő hasonló a Keresztről levett Jézus testi állapotához egészen a Feltámadásig. Abban az időben, amikor Jézus meghalt és levették a Keresztről, az apostolok azon gondolkoztak vajon ezután mi fog történni? Örömükre, Jézus dicsőségesen feltámadt.
Akik Jézushoz tartoznak, azok bizakodva kell átmenjenek a lelki sötétségen! Legyen bátorítás számotokra a Zsoltáros szava: ‘Akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek!’ Az utolsó időben, amelyben vagytok, minden nap gondoljatok Jézus Szavaira, amit apostolainak és nektek is mondott: ‘Boldogok, akik nem botránkoznak meg Bennem!’ (Mt. 11, 6)
Lássátok meg lelki szemeitekkel és higgyétek el: a hajnal közeledik és hamarosan itt lesz a reggel!
Előre tudomására hozom a sötétség fiainak: jaj lesz azoknak, akik a sok-sok figyelmeztetésem ellenére is a bűneikben fognak maradni! Sok szenvedés fog rájuk várni!
A megtérés fiai, akik Istenhez fordulnak segítségért örülni fognak, mert hamarosan meg fogják élni a Földön a Mennyországot! Fogadjátok a szívetekbe Pál apostol szavait: ‘Amit az ember vet, azt le is fogja aratni! Aki tehát testébe vet, testéből arat majd romlást; aki pedig lelkébe vet, lelkéből arat örök életet!’ (Gal. 6, 8) Még világosabban mondom: Aki jelenleg konkolyt (rosszat) vet, konkolyt fog aratni! Aki jelenleg búzát (csak jót) vet, az búzát fog aratni!!!
Megáldalak benneteket az örvendezés lelkületével!”
Házi feladat októberre:
“MENNYEI ATYÁM SEGITS, HOGY CSAK A JÓT VESSEM A LELKEMBE ÉS A LELKEKBE, AZÉRT, HOGY CSAK JÓT ARATHASSAK!”
Előretekintés novemberre:
Novemberben: a Szentlélek Istent fogjuk dicsőíteni és ezt ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.
Konkrét feladatunk lesz: a nyelv böjtjét fogjuk gyakorolni. Az élőkről - halottakról csak jót akarunk mondani vagy semmit!!!
Figyelem!!! Novembertől: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap; azután minden csütörtökön és vasárnap a közös engesztelő ima kezdőidőpontja 13 óra lesz!!!