2017. szeptember 26., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked

2017. szeptember 18.
(A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.)
Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik a Nevemben beszélnek, és nyíltan kijelentik, hogy Lelkem megmutatja nekik, hogy mi az igazság, valójában azonban az diktál nekik, ami a szívükben van. Igen, minden ember aszerint ítél, ami a szívében van!
Én vagyok a te Pásztorod és csalhatatlanul az én Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked!
Mondtam, hogy az Üzeneteimben jól elrejtett és nehezen érthető részek is vannak, melyek azonban azokra vonatkoznak, akikről Izaiás próféta azt mondta, hogy „hallván hallanak, de mégsem értenek”¹. Vassula, én a Krisztus mindig veled vagyok!  IC


1. Krisztus az 1991. október 14-i Üzenetére utalt:
Uram?
Én vagyok. Evangelizálj szeretettel a Szeretetért! Gyökerezz belém, gyermekem! Engedj át mindent nekem, és engedd meg nekem, a te Lelkivezetődnek, hogy vezessen és útmutatást adjon az egyházak egyesítéséhez. Jellé kell válnod számukra! Meg fogják tanulni, hogy mivel én Egy vagyok, nektek is eggyé kell lennetek, ahogy mi Egy vagyunk.
Source: http://ichtys.hu/index.php/126-2017-szeptember-18
Őrködöm azok felett, akik bíznak bennem és törvényemben
2017. szeptember 25.
Én vagyok. Az én békémet adom neked … Béke, béke veled, aki oly távol voltál tőlem, de akit Magamhoz édesgettem.
Góliát félelmetes és verhetetlen óriás volt, Dávid mégis leterítette, és legyőzte őt. Én minden időben Győztes voltam. Engem úgy ismernek, mint aki királyságokat döntött meg és nemzeteket szórt szét halottaikkal együtt, amikor szembehelyezkedtek akaratommal. Amint a Szentírás mondja: enyém a bosszú – visszafizetek nekik.
Ma ugyanazt mondom neked, amit annak idején: maradj hűséges hozzám, kapaszkodj belém, bízzál bennem és egyedül az én erőmre támaszkodj! Ne feledd, én melletted vagyok! Ezért ne kószálj egyedül, ne tévedj göröngyös útra, mert akik bíznak Bennem és törvényemben, azok felett Én őrködöm. Nem maradtam-e veled mindvégig, és nem fogtam-e a kezed, hogy vezesselek, és tanácsot adjak neked? Emészti Szívemet az irántad érzett szeretet, gyönge kis teremtmény, tetszik semmiséged és megigéz, ezért tartsd meg törvényeimet, és akik ma Góliátot képviselik, el fognak bukni.
Régebben már mondtam, hogy ha ellenséged éhes, adj neki enni, és ha szomjas, adj neki inni. Ha így teszel, izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Állj ellen a gonosznak és győzd le jóval! A rosszat szeretettel fizesd vissza! Állj az Én oldalamon, gyermekem!
Leányom, most megadtam neked a célt, amelyre szükséged volt, hogy megdicsőíts engem, és a te buzgóságod nagyon sok nemzetre hatott ösztönzőleg, mint kő a parittyában…. Én vagyok az, aki táplállak. Ezért rendkívül nagy szegénységre és gyengeségre van szükségem, hogy legyőzhessem a megosztottságot és a gonoszságot, ami úgy terjedt szét minden országban, mint a köd! Imádkozz és imádkozz, az imát úgy fogadom, mint esőt a szomjas föld, az áldozatos szeretet pedig áldásként fog szétáradni minden nép között. Amikor aztán ezek majd túlcsordulnak, tartós béke és boldogság lesz, és sok élet fog felszabadulni a kizsákmányolás alól.
Légy élő példakép, a kiengesztelődés ikonja, állítsd helyre a hidat, hogy egység felhívásom sokféleképpen tudjon terjedni, még akkor is, ha nem adnak neked igazat, akik lépéseidet kritizálják, melyek véráztatta lábnyomaimat követik. Én minden korlátot le tudok dönteni, ami szétválaszt. Igen! Én általad szólítok fel békére, és ha a Nevemben felszólítod őket, annak eredményeként mindenkinek meg kell békélnie Istennel, a ti Mennyei Atyátokkal.
Számos nagyképű uralkodó került már padlóra jólétében megszégyenülve, de legnagyobb ámulatukra volt valami, amiről sohasem hallottak, és amit későn ismertek fel: azt, hogy én vittem végbe mindent. Igen, amint mondtam, ledöntöttem uralkodók trónusait, és helyükbe alázatosakat és olyanokat ültettem, akik kedvemben jártak. Ledöntöttem Góliáthoz hasonló gőgösöket, és felemeltem gyengéket és egyszerűeket, hogy legyőzzék őket.
Én, az Úr, mint a ti Vőlegényetek, le fogok menni termeimből, hogy új életet adjak nektek, szívetekbe békét és örömet, szemetekbe fényt, férfinak és nőnek reményt, ha az akaratukat alávetik az Enyémnek, és bűnbánóan Hozzám kiáltanak. Akkor betakarom őket Jelenlétemmel, és Dávid újból le fogja győzni Góliátot.
Rád leheltem mirhámat, és állandóan rajtad tartottam tekintetemet, hogy árnyékot vessen a gonoszra. Gyűljetek össze mindnyájan, és Én, a béke Istene, veletek leszek, gyermekem. http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC
Source: http://www.ichtys.hu/index.php/178-2017-szeptember-25