2011. március 18., péntek

Kedves lelki Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Tudatom Veletek, hogy 2010. dec. 6-án Szentségimádáson az Úr Jézus azt mondta, hogy már nem lesz több kötet. A IX. az utolsó. Már mindent elmondott, és beteljesülnek az üzenetek. Ez azt jelenti, hogy már nem kapok hosszabb publikus üzeneteket, de egy-egy felhívást, illetve megerősítést, ismétlést igen. Legutóbb 2011. márc. 15-én Szentmisén, Szentáldozás után ezt mondta: "Ebben az évben felgyorsulnak az események."

Elég, ha az elmúlt két és fél hónapra gondolunk, hogy mennyi rossz dolog történik azóta is folyamatosan a világban.Az ÚR JÉZUS DRÁGA SZENT SEBEIRE, KÍNSZENVEDÉSÉRE ÉS KERESZTHALÁLÁRA kérlek Benneteket engeszteljetek, imádkozzatok még többet!!! Az idő sürget! Az idő közel! Ránk is vonatkoznak az Úr Jézus szavai, amit Szent Lukács evangéliumában mondott: "Ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan." (Lk.13,1-5.)

A katasztrófák és a forradalmak komoly, nagy figyelmeztetések, hogy térjünk meg. Nemsokára meglátja mindenki a saját lelkét, hogy mennyiben vannak összhangban a cselekedetei az Úr Jézus tanításával, és ha nincsenek, milyen szenvedéseket okoztunk a mi drága Megváltónknak, Aki a világ végéig szenved az emberiség összes bűneiért. Gondoljátok el, mennyit sírt Szent Mónika, amíg a fia, Ágoston meg nem tért. Mennyit sírnak ma is a keresztény anyák, gyermekeik miatt, akik letértek az evangéliumi tanítás útjáról. El nem tudjuk képzelni, milyen kínszenvedés az Úrnak, a Szentháromságnak, a Szűzanyának, de még a szent őrangyaloknak is, ha valaki súlyos bűnben él. Fatimában azt mondta a Szűzanya, hogy sokan elkárhoznak, mert nincs, aki imádkozna értük.

Testvéreim az Úrban! Imádkozzatok, és hozzatok áldozatokat a szegény bűnösökért, akiket megvakított és süketekké tett a sátán. Már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, és ami a legborzasztóbb, Azt káromolják, Aki meghalt, értük a keresztfán.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok!

Imával, szeretettel: Mária Julianna

Ha igazuk lesz, nagyon közel lesz a kitörés előtt álló szupervulkántól.

http://www.nytimes.com/packages/flash/newsgraphics/2011/0311-japan-earthquake-map/index.html?hp
http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.htm
http://www.abc.net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter2.htm 

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. március 18.

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen a Gospa átadta neki a tizedik titkot, és azt mondta, hogy ezentúl minden évben, március 18-án fog megjelenni neki. Így is történt minden évben. Ma több mint tízezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:50-ig tartott. A Gospa a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! A legnagyobb Szeretet nevében vagyok veletek, a szerető Isten nevében, aki Fiam által közel jött hozzátok és megmutatta nektek az igaz szeretetet. Isten útján szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném megtanítani nektek az igaz szeretetet, hogy mások ezt lássák bennetek, és ti ezt lássátok másokban, hogy testvérek legyetek számukra és mások az irgalmas testvért lássák bennetek. Gyermekeim, ne féljetek megnyitni nekem a szíveteket. Anyai szeretetemmel meg fogom mutatni nektek, hogy mit várok mindnyájatoktól, mit várok apostolaimtól. Gyertek velem. Köszönöm nektek.”