2011. november 5., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 A Globális Csoportok, akik lerombolták bankrendszereiteket, darabokra fognak hullani

2011. november 4. péntek, 19.00
Legdrágább leányom, Tőlem ered az igaz élet, az egyetlen élet, amelyre az emberiségnek valaha is szüksége lesz mostantól az örökkévalóságig.
Gyermekek, nektek tudnotok kell, hogy ez a szörnyű zűrzavar, amit magatok körül láttok, nem fog sokáig tartani.
Isten, az Én Örök Atyám, nem fogja engedni, hogy az Ő drága gyermekei még többet szenvedjenek. Ti, Gyermekeim, a csaló munkálkodásának áldozatai vagytok. A csaló, aki irányítja a Globális Csoportokat, folyamatosan gyengül. A csaló erői folyamatosan semmisülnek meg Atyám ereje által. Ez a csoport, aki szándékosan lerombolta bankrendszereiteket, hogy koldusokat csináljon belőletek, darabokra fog hullani. Nem szabad aggódnotok, mert Atyám keze le fog sújtani gonosz módszereikre.
Imádkozzatok, hogy mindazok a becsapott lelkek megtérjenek majd a Nagyfigyelmeztetés során, akik szolgamódra ragaszkodnak a gonoszsághoz, amely ennek a csoportnak a szíve mélyén áll.
Sosem szabad feladnotok a reményt gyermekek. A Magasságos Isten szeretete által vissza fogtok térni családotok kötelékébe. A Szentháromság a ti otthonotok gyermekek. Azok, akik elfogadják ezt a tényt a megtérés következtében, örökölni fogják a földi Paradicsom dicsőséges korszakát.
Bízzatok Bennem mindig.  Adjátok át Nekem az aggodalmaitokat, a gondjaitokat és félelmeiteket. Engedjétek Nekem, hogy könnyítsek fájdalmaitokon és szenvedéseiteken.  Most már nem lesz túl hosszú (idő), amikor a világ megkönnyebbül a fájdalmas szülési kínoktól, amiket el kell szenvednetek ezekben az időkben.
Sose veszítsétek el a reményt. Bízzatok Bennem. Imádkozzatok Kegyelmeimért, hogy azok erősebbekké tegyenek benneteket. Hajtsátok fejeteket Vállamra és engedjétek, hogy Békém beburkolja lelketeket. Csak akkor fogjátok megérteni az örök életre vonatkozó Dicsőséges Ígéretem igazságát.
A ti Jézusotok
Az Emberiség Megváltója