2015. március 25., szerda

IMA AZ ENGESZTELŐDÉSÉRT

DOBOG A SZÍV, DOBOG A LÁB,
LÉPTEIM A FÉNY ÖSVÉNYÉRE VEZETNEK.

SZELLEMEM SZÓL
ÉS SZÍVEMBEN RÓZSAVIRÁGGÁ NYÍLIK.

TÁNCOL A VILÁG VELEM,
KÖRFORGÁSA SZÍVEM SÓHAJTÁSA.

BÁRHOL IS VAGYOK, BENNEM SZÓL AZ ÉNEK.
MÚLTAM MOSOLLYÁ TÁGUL
ÉS A BÉKE ALAPKÖVÉVÉ SŰRŰSÖDIK.

KACAJ A MELLKASOMBAN
SZELÍD FÉNY A SZEMEM ELŐTT.

FELISMERÉS ÉS RÁCSODÁLKOZÁS,
ENGESZTELÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

KAROM A KAROMBAN, ÖLELEM A MÁT,
MAJD KITÁRULKOZVA
KÖSZÖNTÖM A HOLNAPOT.

ITT VAGYOK, MEGÉRKEZTEM,
UTAM A FÉNYÖSVÉNY.

ÁLDOTT A GONDOLAT,
MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.

BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

SZELÍD KÉZ, MELYNEK MINDEN ÉRINTÉSE
LÁGY SIMOGATÁS.

ÖRÖM A LÉTBEN,
ÖRÖM MINDEN LÉTEZŐNEK.

AZ ELENGEDÉS IDEJE,
A TISZTULÁS EREJE.

SZELÍD SZÓ, LÁGY ÖLELÉS,
MELEG KENYÉR,
TÁPLÁL ÉS AD.

ENGESZTELŐDÉS!
TÁPLÁLJ ÉS ADJ,
ADJ AZ AJÁNDÉKAIDBÓL,
MELYEK ARANY NAPKORONGKÉNT FÉNYLENEK
MINDEN IDŐNEK, MINDEN ERŐNEK, MINDEN LÉLEKNEK.

ENGESZTELŐDÉS!
TE BÖLCCSÉ TETTÉL,
LEFEJTVE RÓLAM MINDEN VÁDASKODÁST,
MIT MÁSOK ELLEN MONDTAM KI,
KÖZBEN MAGAMAT MÉRGEZTEM VELE.

ENGESZTELŐDÉS!
TE SZELÍDDÉ ÉS ERŐSSÉ TETTÉL,
MIKOR A MEGBOCSÁTÁS MINDEN ARCÁT MEGMUTATTAD
MEGBOCSÁTÁSAIMBAN.

MÚLTAM KESERVE
JELENEM FÉNYLŐ VIRÁGÁVÁ NEMESÜLT.

A BÉKLYÓK LEHULLTAK,
MIT A MEGNEMBOCSÁTÁS KÖTÖTT RÁM.

ÁLDOTT, VÁLASZTOTT FELEJTÉS,
OLDJ MEG, TISZTÍTSD A JÖVŐT.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A GYERMEKKOR BÉKÉS VILÁGA
ÖNFELEDSÉGRE HÍVSZ.
BELEHELYEZEL A VILÁG EGYSÉGÉBE,
A LÉTEZÉS KÖZÉPPONTJÁBA,
A MINDENSÉG TELJESSÉGÉBE.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A KAPCSOLATOK NAGYHATALMÚ SZERVEZŐJE
ÖSSZEKÖTSZ ÉS ÖSSZETARTASZ
MAGAMMAL ÉS CSALÁDOMMAL,
TÁRSAIMMAL ÉS ŐSEIMMEL.

ENGESZTELŐDÉS!
TE A NEMZETEM MÚLTJÁRA TEKINTŐ SZEMPÁR.
JOBB SZEMED A MEGBOCSÁTÁS,
BAL SZEMED AZ ELENGEDÉS.
IMÁVÁ EGYESÜL CSILLOGÁSUK.

VERSET MONDOK, SZAVAKAT ÉS ÉNEKET,
IMÁT, MELY TISZTA MINT A HEGYI FORRÁS.
MÚLTUNK MEGTISZTULT VALÓSÁGA
A JELEN FÉNYLŐ SZABADSÁGA.

ENGESZTELŐDÉS!
TE TANÍTOTTAD MEG,
HOGY FÁJDALMAIM ELENGEDÉSE
NEM ÖNMAGAM ELVESZTÉSE,
HOGY GÖRCSÖSEN ÖRZÖTT SÉRELMEIM FELSZABADÍTÁSA,
NEM SZEMÉLYISÉGEM ELTÖRLÉSE.

RÁISMERÉSSEL, MEGÉRTÉSSEL,
MEGBOCSÁTÁSSAL, ELENGEDÉSSEL
ÖNMAGAMAT FÉNYES MAGJÁHOZ VEZETHETEM.

ENGESZTELŐDÉS!
TE, AKI RÁVILÁGÍTASZ BELSŐ SEBEIMRE,
MEGVILÁGÍTASZ FÁJÓ EMLÉKEKET,
KÉRLEK, NYISS MEG, NYISS KI,
ALAKÍTSD ÁT BENNEM MINDENKI JAVÁRA
A MEREVEN ÖRZÖTT FÁJDALMAIMAT,
ÍGY HOZVA SZABADULÁST.

ENGESZTELŐDÉS!
TE, AKI ENGESZTELÉSRE HÍVSZ,
ANYÁM KITÁRT KARJA,
KEZEINEK LÁGY SIMOGATÁSA.

ENGESZTELÉSRE AJÁNLOM KARJAIM ÖLELÉSÉT,
KEZEIM MEGNYUGVÁST HOZÓ ÉRINTÉSÉT,
SZÍVEM VIGASZTALÓ MELEGÉT.

IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK.
TEREMTŐM, ADJ HOZZÁ ERŐT,
LEHETŐSÉGET, KÉPESSÉGET.

IMÁIM SORAIVAL ENGESZTELŐDÖM,
IMÁIM EREJÉVEL ENGESZTELEK,
MERT TETTEIMBEN ERŐS VAGYOK
ÉS MINDEN LEHETŐSÉG NYITVA ÁLL,
ÉS MINDEN KÉPESSÉG A BIRTOKOMBAN.

ÁLDOTT A GONDOLAT,
MELY ENGESZTELÉSRE HÍV.
BÉKESSÉG A SZÍVBEN,
MEGNYUGVÁS AZ IDŐ VONALÁN.

ÁLDÁS LEGYEN RAJTA!

Lejegyezte: Bözséb, 2015. 03. 25. BUDAPEST

Égi Édesanyánk üzenete 2015. március 25-én Medjugorjéból

Harcoljatok a kísértések ellen!

A Szűzanya üzenete 2015. március 25-én
Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson, és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Az evangéliumokban gyakran találkozunk azzal, hogy Jézus sok megkötözött emberből kiűzi az ördögöt. Jézus a gonosz lélek kiűzésének feladatát már attól a pillanattól apostolaira bízta, hogy meghívta őket követésére. Ez az egyház feladata ma is. Ennél azonban még fontosabb elkerülni az ördögi kísértéseket és cselvetéseket.
A Katolikus Egyház Katekizmusában a következőket olvassuk: „Ősszüleink engedetlen döntése mögött egy istenellenes, kísértő hang áll, mely irigységből taszította őket a halálba. A Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a lényben egy bukott angyalt lát, akit Sátánnak vagy ördögnek nevez…” (KEK 391). Ez az Egyház tanítása a kezdetektől fogva.
           
A II. Vatikáni Zsinat után hét évvel VI. Pál pápa a Szent Péter téren egész beszédét annak szentelte, hogy megerősítse a Sátán létezésének tényét. Többek között ezt mondta: „Mire van leginkább szüksége az Egyháznak? Ne csodálkozzatok azon, ha válaszom túl egyszerűnek, babonaságnak, vagy valótlanságnak tűnik számotokra: az egyik legnagyobb szükséglet a gonosz vagyis, ahogyan hívjuk a sátántól való védelem… szörnyű valóság: misztikus és borzasztó.”
II. János Pál pápa 1987. május 24-én az olaszországi Pugliában, a közismert Szent Mihály arkangyal kegyhelyen tett látogatása alkalmával szentbeszédében a következőket mondta: „Ez a harc a sátán ellen, amelyet Szent Mihály arkangyal alakja jelenít meg, ma is aktuális, mert az ördög ma is él és működik a világban. Valóban a rossz, amely a világban van, a rendetlenség, amelyet a társadalomban látunk, az ember következetlensége, belső szétszakítottsága, amelynek áldozatává is vált, nem csak az áteredő bűn következménye, hanem a sötét sátáni erők működésének hatása is.”
Az ördög, a rossz működik a világban és az emberben is. Az ördög erősebb és intelligensebb az embereknél. Ezért nem tudnak tőle szabadulni az emberek. A világ kezdetekor az ember hitt a Gonosznak, és átadta az uralmat az ördögnek a világ fölött. Ezért a gonosz „e világ fejedelme”. De Jézus kiűzte a Gonoszt a világból, elvette tőle a hatalmat, és elhozta a világba Isten országát. A sátán országa haldoklik, elítéltetett. Ebben a megtévesztésben, csábításban felhasználja a világ szerkezetét, és a már megkísértett embereket.
Az ember megkísértetett, bűnbe esett, és magától nem tud kiszabadulni abból. Az embert csak olyan valaki tudja megszabadítani, aki nem rabja a Gonosznak, aki erősebb nála. Egyetlen ember sem tudja ezt megtenni, csak Isten. Jézus Krisztusban ez megtörtént.
            A Szűzanya ebben az üzenetében kifejezetten beszél a rossz, és a Gonosz megkísértéséről. A Gonosz és a rossz mindig kívánatosnak, vonzónak és ígéretesnek mutatkozik. Pontosan úgy, ahogyan Ádámmal és Évával történt a világ teremtésekor. „Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére” (Ter 3,6). Ugyanez történik velünk ma is, ha átengedjük magunkat a kísértésnek, amely megtéveszt és tönkretesz, üressé teszi lelkünket és szívünket.
Ezért a Szűzanya édesanyaként figyelmeztet bennünket: „Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek.”
Nincs más eszköz, és nincs más út Istenhez az imádságon kívül. Ezért Szűz Mária fáradhatatlanul ismétli: „Legyetek erősek az imában”.
Hallgassunk Égi Édesanyánk szavára, hogy Istené lehessünk és maradjunk, hogy megtapasztalhassuk az élet teljességét, amelyet Jézus ajándékoz nekünk.
           
Imádság
Szűz Mária, Te, aki szívvel és testtel, a Szentlélek erejéből méhedben fogantad Isten Igéjét, járj közben értünk, hogy megmenekülhessünk és ellenállhassunk a Gonosz cselvetéseinek. Te, Szent Szűz, aki eltapostad az őskígyó fejét, imádkozz értünk, hogy meg tudjuk nyitni szívünket Jézus előtt, és így előre haladhassunk a megtérés útján, valamint a kegyelemben és bölcsességben való fejlődésben, amely Istentől érkezik.
Édesanyánk, neked ajánljuk mindazokat, akik rabságban élnek, akik engedtek a Gonosz csábításának, és így megkötözötté váltak. Közbenjárásoddal szabadítsd ki őket a sátáni hatás alól, hogy szabad szívvel élhessenek Istenért és embertársaikért. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

Mária Julianna : Egyesülve lenni a Keresztre Feszítettel

Csodálatos a nagyböjt. Ilyenkor a szenvedésben és a lángoló, forró szeretetben egy édes, semmihez nem hasonlítható lelki ölelésben egyesülök a Keresztre Feszítettel...

Ó, mily csodálatos, mély, semmihez sem fogható szeretet!!! Ő meghalt értem! Tettével, szeretetével lángra gyújtotta szívemet. A legjobban csak arra vágyom, hogy én is az életemet adjam Érte.

Életem legboldogabb pillanatai a Szentmise és a Szentáldozás. Az Isten kimondhatatlan kegyelme, hogy bele nem halok ebbe a boldogságba, amikor Ő a szívembe tér. Ez az egyesülés nem hasonlítható itt a földön semmihez. Ez maga a mennyei boldogság. És az Úr kitart bennem egyik Szentáldozástól a másikig. Vagyis mindig velem van, szeret, beszél hozzám, és megoltalmaz minden rossztól, az ördög minden cselvetésétől. Valósággal beburkol az Ő szeretetébe.

Én együtt szenvedhetek Vele. Micsoda kitüntetés! Ő menti általam a lelkeket. Sokszor úgy érzem, hogy én már itt a földön is a mennyben vagyok, mert Ő bennem él, és én Őbenne.