2012. június 15., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Bár a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félnetek, mégis szenvedést fog okozni azok számára, akik nem lesznek a kegyelem állapotában
 
2012. június 14., csütörtök, 18:15
Én, a te szeretett Jézusod, azt kívánom tőled drága szeretett leányom, hogy kérd meg minden követőmet: vegyék figyelembe Utasításaimat.
Figyeljetek családjaitok minden tagjára, azokra, akik köztetek vannak, akik nem követik Tanításaimat.
Figyeljetek azokra közületek, akiknek a lelke eltávolodott Tőlem, akik látszólag elutasítanak Engem. Azon kívül arra kérlek benneteket, hogy kitartóan imádkozzatok értük.
Nektek Irgalomért kell könyörögnötök a lelkük számára. Imáitok és áldozataitok szörnyű szenvedéstől menthetik meg őket a Nagyfigyelmeztetéskor, a Megtisztulás alatt.
Bár a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félnetek, és mint Különleges Ajándékomat kell üdvözölnötök, mégis fájdalmat fog okozni azoknak, akik nincsenek a kegyelem állapotában.
Még idejében készítsétek fel a lelketeket, mert az egészséges lelkek a Nagyfigyelmeztetést örömteli eseménynek fogják érezni.
Ők nem fognak szenvedni, mert a kegyelem állapotában lesznek, különösen akkor, ha rendszeresen részesülnek a Gyónás Szentségében.
Az ő erejük segíteni fog azoknak, akiknek a Tisztítótűz fájdalmán kell keresztül menniük a Nagyfigyelmeztetés után.
Segítsetek azoknak, akik nem akarnak naponta eleget tenni az Irgalmasság Rózsafüzér elimádkozásának.
Ajánljatok fel egy áldozatot Nekem, Jézusotoknak, családotok bűneinek jóvátételéért.
Én mindenki iránt Irgalommal leszek, akik elfogadják lelkük fekete állapotát, amikor a bűneiket a Nagyfigyelmeztetés alatt majd megmutatom nekik.
Csak az őszintén alázatosaknak és a tiszta szívűeknek lesz megbocsátva.
Azoknak, beleértve a gyermekeket is, akik elhagytak Engem, kétségbeejtően szükségük van imáitokra.
Itt van az az ima, amelyet imádkoznotok kell a Nagyfigyelmeztetés alatti Megtérésükért.
A Keresztes Imahadjárat 60. imája: Ima a családok megtéréséért a Nagyfigyelmeztetés alatt
Ó, drága, édes Jézusom
Irgalomért
könyörgöm családom lelkei számára (Itt nevezd meg őket)
Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat,
Hogy a lelkük megmeneküljön a sötétség szellemétől.
Egyiküknek se engedd e gyermekeid közül, hogy ellent mondjanak Neked, vagy, hogy visszautasítsák Irgalmasságod Kezét.
Nyisd meg a szívüket, hogy egybefonódjanak a Te Szentséges Szíveddel
Úgy, hogy a szükséges megbocsátást keresni tudják, hogy megmeneküljenek a Pokol Tűzétől.
Adj nekik esélyt arra, hogy elégtételt adhassanak
Úgy, hogy Isteni Irgalmasságod Sugarai által megtérhessenek. Ámen. 
Isten gyermekei, készüljetek minden nap a Nagyfigyelmeztetésre, mert az bármikor megtörténhet.
Jézusotok