2010. június 7., hétfő

Sztrilich Ágnes SSS Beszámoló Deborah magyarországi előadásáról


2010. Úrnapja - Máriaremetén, a bazilikában volt a Manduriai jelenések látnoka, Deborah, akinek a Szűzanya, mint az Oltáriszentség Szűze jelent meg, és adott tanításokat. Kimentem, hogy saját tapasztalatot szerezzek, és most ezt szeretném megosztani:

- megható volt az együtt imádkozó tömeg, vegyes korosztályú, jóarcú fiatalok is, magamfajta és még idősebb öregek is, férfiak, nők, családok és szerzetesek.
- jó volt hivő tömeggel együtt imádkozni a rózsafűzért, imádkozható lassúsággal mondták, eucharisztikus titkokkal.
- jó volt, hogy elhangzott egy ismertetés a stigmatizált Galgóczi Erzsébet életéről, aki itt halt meg Remetén, 1963-ban. A zenész Verner atya, (Kodály barátja) vette oltalmába és rejtegette, hogy ne kerüljön az AVH miatt esetleg pszichiátriára, mint ahogyan tudjuk, hogy a Hasznos-i Erzsébet asszonyt sokkolták, hogy tagadja meg a jelenéseket. Én olvastam a naplóját, és Maja ismerte azt az asszonyt, aki haláláig ápolta. Számomra hiteles. Hála érte.
- jóvolt, hogy volt közös szentségimádás
- jó volt számomra, hogy Deborah - egy 35 körüli nő (családanya), aki kb 17- éves korától kapta a Szűzanyával való benső találkozás kegyelmét, üzeneteket, elmondott egy áttekintést a Mária-jelenések vonulatáról, hogyan épül egyik üzenet a másikra, mi az állandóan azonos felhívás (Térjetek meg!! Engeszteljetek! Imádkozzatok a papságért! a békéért, a bűnösök megtéréséért stb) S már Fatimában megjelenik az Oltáriszentség , mint sajátos ajándék, 
- jó, hogy az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Isten Fiára mutat, akit imádás illet, akit csak tiszta szívvel szabad magunkhoz venni akit tisztelet illet, s természetes - nem csak konzervativizmus - hogy rámutat a kézből áldozásnak, mint gesztusnak a veszélyeire, ha nem élem át, hogy az Emberfia az emebrek kezére adatik - megrendülését, hanem - bekapom az ostyát.... vagy magammal viszem... stb. (ma a nagycsaládosok miséjén ez nagyon szíven ütött.)
- jó, hogy olyasmiket mondott el, mint népi tanító, amit a pápák, II. JP és Benedek pápa komolyan hangsúlyoznak, de még a papok is alig alig olvassák el az enciklkákat, nem hogy a hívek, Benedek pápára pedig azt mondják, hogy konzervatív, amikor helyre akarja állítani a liturgia méltóságát, néven nevezi az egyháziak bűnét, és mindannyiunkat bűnbánatra hív, (jellemző, hogy Don Gobbi üzeneteire magas rangú egyháziak akkor kezdtek reagálni, amikor felhívta a figyelmet, magasrangú egyházi méltóságok súlyos bűneire - pedig az akkor figyelmeztető prófécia volt - hiszen a   pedofil botrány akkor még nem került napvilágra)
- jó, hogy ilyen nép-misszió szinten kimondja, amit az Egyház tanít, hogy nem lehet valaki egyszerre katolikus és szabadkőműves. Erről van hivatalos egyházi nyilatkozat, de alig alig ismerik, s nincs a Kódex-ben nevesítve, mert manapság annyi egyházellenes szervezet van, s ráadásul mindegyik rejti az igazi arculatát.
- számomra jó volt, hogy majdnem egészen azt a gondolatot mondta ki, ami nekem olyan belső megértés lett, hogy amikor az ember meggyilkolta a Megtestesült Igét, akkor a mindenség erői megrendültek, s amikor az Ige-képmású ember a hazugsággal gyilkolja az Igaz  Szót, akkor szétesik a társadalom. S ebből fakad, hogy a velünk együtt vajudó természet sóhajtozik,  - természeti csapások, - széteső társadalom.
Az idők jelei ma nem vezetik a tömegeket bűnbánatra, hanem hedonizmusra, és ez még nagyobb lelki katasztrófát jelent.
- ma, amikor a 'Baba-kultusz' feléledése és a Mária kegyhelyek újra éledése mutatja, hogy az anyátlan és bűnös ember, aki nem mer/tud Istenhez lstenhez közeledni, keresi Máriát, a bűnösök menedékét, - akit az Úr adott nekünk anyául a kereszthalál órájában.

Ez Isten alázata, és azt hiszem nagyon vigyáznunk kell, hogy szellemi, lelki kevélység ne akadályozza meg bennünk a hálát, hogy nem csak térdelő teológusaink, nagyszerű pápáink, kortárs vértanúink vannak, hanem ilyen egyszerű "nép-missziósok", mint a Medjugore-i látnokok, mint Deborah, és sokan mások.

Annak örülök, hogy  legyőzve a magánkinyilatkoztatásokkal szembeni ellenérzéseimet, most talán kaptam valami egységben látást, megértést, hogy miért adja- engedi ezt az Úristen manapság. Hála érte. Ágnes tv   (a fordítás egészen pocsék volt, néha a latin alapján jobban értettem az olaszt, mint a fordítást)

Alaszka Peru Norvégia EISCAT

chemtrails schweiz image
Május 15-18:  Dánia, Svédország, Finnország, majd egyre inkább a Balti államok, Lengyelország, Belorusszia, Ukrajna.


Május 18-20:Olaszország, kisebb mértékben Ukrajna, Svédország...Ukrajna, dél-Svédország, Görög- és részben Törökország, majd "villámcsönd", csak Lengyelországban van egy pár furcsa "csomó" - itt kis helyre koncentrálódva rengeteg a villám, mig egy arasszal arrébb semmi...


Május 21:újabb sugárirányú gócok keletkeznek Görög- és részben Törökországban valamint dél-Svédországban, egy kicsit később nyugat-Magyarországon.


Május 22: a Balti országoktól egész Görögországig tartó széles sáv egyszerre "felizzik", majd a sáv lassacskán csúszik nyugat felé (Ausztria, Németország)

Május 23: az előző napi forgatókönyv szinte pontos ismétlése.


Május 24: szintén sugárirányban Skóciából villámgócok indulnak el Németország-Csehország felé (fölé), míg a már említett kelet-európai sáv ismét "felizzik"

Május 25-29: a fő gócpont a Kárpát-medence és környéke. Európa több sarkából induló gócok vannak mintegy a Kárpát-medence fölé "terelve".http://konteo.blog.hu/2009/10/05/a_haarp_osszeeskuves

http://felhok.hunmind.info/
http://chemtrails.ch/
http://www.undergrounddogs.net/phpbb/viewtopic.php?p=36015&sid=5637cb3515a6fddd08a0c6e32bf7aa63
http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/16/was-ist-haarp-eigentlich/
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm

Magyarország Engesztelő Hivatása

Magyarország csak akkor tudja betölteni engesztelő hivatását,
ha minél több magyar felébred, megtér, ráébred erre a hivatására.