2012. február 27., hétfő

Tarthatunk autósböjtöt is a nagyböjtben

Idén nyolcadik alkalommal hirdették meg Ausztria katolikus és evangélikus egyházának környezetvédelemmel megbízott felelősei az autósböjtöt, amely február 22-től április 7-ig, azaz hamvazószerdától nagyszombatig tart. A szervezők vallják: az autónak sokféle alternatívája van, és ezeket fel kell fedezni.
Az akció honlapján (www.autofasten.at) lehet regisztrálni. Aki kitölti az ott található böjti naptárt és megadja a naponta megtakarított kilométerek mennyiségét, sorsoláson vesz részt. A nyeremények között többek között egy vonatos budapesti hétvége, hegyi kirándulás, egy kerékpár, és bioélelmiszer-csomag is szerepel. A német nyelven működő honlapon egyébként lehetőség van az ötletek és tapasztalatok megosztására is.

A már Stájerországban is elrendelt szállóporriadó miatt a szervezők úgy tartják, az autósböjt sürgetőbb, mint valaha: „panaszkodni és köhögni kevés!” – mondja a Graz-Seckau-i egyházmegye környezetvédelmi referense. Eddig 13.600-an regisztráltak, az akcióban résztvevők naponta átlagosan 15 kilométerrel kevesebbet tesznek meg autóval. Ez 2011-ben több mint 5 millió kilométer megtakarítást jelentett, ami 1000 tonna széndioxid-kibocsátás megtakarítását jelenti.

Ausztria-szerte az akció megkezdését meghirdető nyitó rendezvényeket tartottak, elsőként Salzburgban, Linzben, Bécsben és Innsbruckban. Az autósböjt munkatársai a forgalmasabb csomópontokban, a szokásos torlódások helyszínén információs szórólapokat és almát osztogatnak az autósoknak. Az önkéntesek sok pozitív visszajelzésről számolnak be. Ez az akció mintegy a keresztény alternatívája a sok nagyvárosban tartott, a gépjárműforgalmat tudatosan megbénító és evvel eredményt elérni szándékozó Critical Mass bringás felvonulásoknak.

Franz Lackner, a Graz-Seckau-i egyházmegye segédpüspöke így biztat a részvételre: „A teremtés Isten értékes ajándéka az embereknek és létezésünk alapja. Mindannyian felelősséggel tartozunk érte. A katolikus egyház bátorít, támogat és megköszön minden olyan fáradozást, amely a sokféle veszélynek kitett teremtett világ megőrzését segíti elő, és kiáll a környezettudatos, felelős magatartásnak megfelelő életmód mellett. Minden egyes pozitív cselekedet összhatásában is előremutató. A jobbító szándékú autósböjt-akció értékes hozzájárulás a természet megóvásának szándékához, amely minket és az utánunk következő generációkat közvetlenül érint. Kapcsolódjon be!” – fogalmaz rövid állásfoglalásában a grazi püspök.

„Mint egy öko-falu lakója és egyházközségi képviselőtestületi tag, felelősséget érzek a teremtésvédelemben és nagyon komolyan a szívemen viselem a környezetünkkel való felelős gazdálkodást, figyelmes bánásmódot – kezdi hitvallását Lorenz Steiner. Évtizedek óta minden időjárásban kerékpárral és vonattal járok dolgozni, és arra törekszem, hogy minimalizáljam az ökológiai, környezeti lábnyomomat. Az időjárás nem mindig kedvező, de többnyire kellemes már korán reggel az erdő mentén friss levegőt szívni, aztán este megint az irodai munka terhelését "kitekerni" magamból és a természet ritmusát megtapasztalni és megélni/élvezni. Szívesen mutatom be a plébániámon minden évben az autósböjt-akciót, amely sokakat megszólít és környezettudatos magatartásra hív a közlekedés terén.”

Az utóbbi évek tapasztalatai azt jelzik, hogy az akcióba bekapcsolódó emberek több alternatív közlekedési módot találtak a gépkocsi helyett, mint az várták volna. Nagyon hamar érzékelhető volt a személyes, egészségügyi, lelki haszna annak, ha valaki „visszakapcsolt”. Az autóról való lemondás rendezett napirendet eredményez, és megfelelő szünetek, illetve mozgás beiktatását az életrendbe – mondta Johann Neumayer, a Salzburgi Főegyházmegye környezetvédelmi referense.

Az autóról való lemondás sokféle előnyt rejt, ahogyan ezt az évente megtartott autósböjt-akció is tudatosítja. Aki részt vesz benne, kíméli a környezetet, testmozgást végez, költséget takarít meg és csökkenti a zajt – olvasható az akció honlapján.

A nagyböjt ebben a tekintetben is kiváló alkalom arra, hogy elkezdjük megvalósítani, amit esetleg már régóta tervezünk, változtassunk az életstílusunkon ne csak a magunk, hanem mások és környezetünk, a teremtett világ érdekében is.

Varga János, a bécsi Pázmáneum rektorának tudósítása

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

A pápa még 2012-ben állást foglal a međugorjei jelenések ügyében

A vizsgálóbizottság valamennyi látnokot kihallgatta a Vatikánban. XVI. Benedek pápa február 25-én fogadta a bizottság elnökét, Camillo Ruini bíborost, hogy a vizsgálat állásáról tájékozódjék.
A međugorjei jelenéseket vizsgáló nemzetközi bizottság még idén állásfoglalással zárja munkáját. 2010 elején, a testület felállításakor a vatikáni szóvivő leszögezte, hogy a bizottság nem dönt, csupán vizsgálódása eredményeit és azok alapján kialakított véleményét terjeszti a döntésre jogosult Hittani Kongregáció, majd a pápa elé.

A međugorjei jelenések kezdetén egyházmegyei bizottságot állítottak fel, melynek feladatát később a Jugoszláv Püspöki Konferencia vette át. A konferencia valójában nem foglalt állást a jelenség természetfeletti eredetének kérdésében, amikor 1991-ben kijelentette: „non constat de supernaturalitate” azaz: a jelenség „természetfelettisége nincs megállapítva”. Az óvatos kifejezés azt jelenti, hogy a püspökök sem a természetfelettiség, sem a csalás tényét nem látták kellően bizonyítottnak.

A Vatikán által 2010-ben megalakult bizottság felállítását a Bosznia-Hercegovina püspökei kérték a Hittani Kongregációtól. A testület munkájában három bíboros vesz részt: Angelo Amato bíboros érsek, Jozef Tomko bíboros érsek, a Népek Evangelizációja Kongregációjának korábbi prefektusa, illetve a bizottság elnöke, Camillo Ruini, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa. Tagjai között van Vinko Puljić szarajevói és Josip Bozanić zágrábi érsek; Julian Herranz, a Pápai Törvénymagyarázó Tanács emeritus elnöke, valamint több teológus és mariológus.

1981-ben, a jelenések kezdetekor a hivatalban lévő helyi (mostari) püspök, majd utódja, Ratko Peric püspök is határozottan tagadta a jelenések hitelességét. Utóbbi időben napvilágra került dokumentumokból kiderül, hogy a jugoszláv kommunista állambiztonság is igyekezett elérni, hogy az egyházi vezetés negatívan álljon az eseményekhez.

A Ruini bíboros vezette bizottság tavaly június óta mind a hat látnokot kihallgatta: először Ivankát, majd Vickát, később – ugyanazon a napon, de külön-külön – Mirjanát és Mariját; végül a közelmúltban Ivant és Jakovot. A találkozók a Hittani Kongregáció termeiben zajlottak; itt található a testület munkaanyagainak archívuma is.
Vinko Puljić érsek nemrég kiadott közleményében kijelentette, hogy a munka egy éven belül befejeződik. Hogy mi lesz a végső döntés, ma még nem lehet megmondani. A látnokok általánosságban jó benyomást tettek a bizottsági tagokra, ám jelenleg az tűnik legvalószínűbbnek, hogy a Szentszék ugyanazt fogja kimondani, mint az 1991-es püspökkari határozat: „non constat de supernaturalitate” azaz: a jelenség „természetfelettisége nincs megállapítva”. Vagyis várhatóan sem a természetfelettiség mellett, sem ellene nem fog állást foglalni.   

Az 1981. június 24-én kezdődött jelenések, ha kisebb gyakorisággal is, de máig tartanak némelyik látnok esetében, akik állítják, hogy a nap egy adott időpontjában találkoznak a Szűzanyával, bárhol tartózkodnak is. Medugorjéba, ahol Mária a Béke Királynőjeként mutatkozik be, zarándokok milliói látogatnak folyamatosan. 1998-ban a Hittani Kongregáció akkori titkára, Tarcisio Bertone engedélyezte a zarándoklatokat, „feltéve, hogy azokat nem tekintik a folyamatban lévő, egyházi kivizsgálásra váró események hitelességének elismeréseként.” Sokan számolnak be arról, hogy Međugorjéban megtalálták elvesztett hitüket, és megváltozott emberként tértek haza onnan – írja Andrea Tornielli Vatikán-szakértő a Vatican Insider hasábjain.

Magyar Kurír (mk)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Isten, az Atya: A balzsam, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket

2012. február 26. vasárnap, 21.45
Leányom, azon Gyermekeimnek – akiket arra hívtam, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy felkészítsék a világot szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak az eljövetelére – a következőket kell mondanom.
Nektek, Gyermekeim, akik ismertek Engem, szeretett Atyátokat, harcolnotok kell a nap minden percében elétek helyezett kísértések ellen.
Benneteket eltöltött a Szentlélek egy, a világnak – Fiam által 2011. május 10-én – adott különleges áldás révén.
Meg kell értenetek a felelősségeteket, amivel most szembenéztek.
Mivel most egyesültök egy hadsereggé – amely maradék Hadseregem magját fogja alkotni a földön – minden oldalról támadni fognak benneteket.
Hitetek, és Irántam, szeretett Atyátok iránti, valamint az Én drága Fiam, Jézus Krisztus iránti hűségetek próbára lesz téve kitartásotokat meghaladóan.
Nektek, – Fiamat követve -, el kell majd viselnetek az Ő keresztjének súlyát, és ez nem lesz könnyű.
Tele lesztek kétségekkel, belső szenvedésekkel, valamint megpróbáltatásokkal, és időnként hátat akartok majd fordítani.
Sokan, akikben bíztok, megpróbálhatnak lebeszélni benneteket.
Azt fogják mondani nektek, hogy képzelődtök, hogy téveszmékben szenvedtek, és kicsúfolnak, kigúnyolnak, valamint elutasítanak benneteket.
Az is előfordulhat, hogy megadjátok magatokat a hazugságoknak és a megtévesztésnek, melyeknek az lesz a céljuk, hogy rávegyenek benneteket ezeknek az üzeneteknek az elutasítására.
Óriási hitet és bátorságot fog igényelni, hogy felvegyétek kereszteteket, és kövessétek Fiamat, hogy segítsetek felkészíteni az emberiséget az Ő Dicsőséges földre való Visszatérésére.
El fognak gáncsolni benneteket, és csapdákat fognak állítani nektek.
Soha ne essetek abba a csapdába, amikor arra kérnek benneteket, hogy ítéljétek meg az embereket, ha nem fogadják el ezeket az üzeneteket.
Soha ne harcoljatok egymással, amikor véditek Szent Akaratomat.
Szeressétek egymást.
Legyetek türelmesek azokhoz, akik nemcsak, hogy gúnyolják és kifogásolják ezeket az üzeneteket, hanem benneteket személy szerint is megvetnek.
Maradjatok csendben. Legyetek türelmesek. Mutassatok szeretetet azok felé, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek.
Soha ne ítéljétek meg egymást az Én nevemben, mert nincs jogotok ezt tenni.
Soha ne rágalmazzátok egymást az Én nevemben, mert ha ezt teszitek, megszegitek Parancsaimat.
Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek, még akkor is, ha az Én nevemben teszik ezt.
Gyermekek, azt akarom, hogy egyesüljetek.
Dobjátok félre minden közönyötöket.
A szegény lelkek, akiknek szükségük van a figyelmetekre, nem azok, akik már megtértek, hanem azok, akik nem ismernek Engem egyáltalán.
Imádkozzatok most mindazon Gyermekemért, akik semmit nem tudnak Rólam.
Imádkozzatok azokért is, akik tudnak Rólam, de nem hajlandók elismerni Engem, az ő Teremtőjüket, szeretett Atyjukat, aki gyengéden szereti őket.
Szeretném egyesíteni valamennyi Gyermekemet.
Arra buzdítalak benneteket, hogy vessétek le félelmetek, haragotok és türelmetlenségetek minden fegyverét, és engedjétek, hogy elvigyelek benneteket a Paradicsomba vezető utazásra.
Ez az utazás gyötrelmes lesz, de a szeretet és béke, amit az út végén megleltek majd, balzsam lesz, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket.
A nyugalom (nagyon) fontos, gyermekek.
Türelemre van szükség.
A szeretet egymás iránt – azok iránt is, akik bántanak vagy támadnak benneteket – elengedhetetlen annak érdekében, hogy belépjetek Szeretett Fiam Uralmába, az Új Föld és Égben, az Új Paradicsomban, amint azt oly régen megígértem nektek.
Szeretett Atyátok
A Magasságos Isten

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Az Atyám általi lelkiismeretetek felébresztése megmutatja majd nektek az igazságot és felkészít benneteket a megpróbáltatás napjaira

2012. február 7. du. 01:50
Megszentelő Mária sürgős üzenete, ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA
Szívem drága, szeretett gyermekei, anyai védelmem legyen veletek.
Gyermekeim, a Teremtés keservei elkezdődtek, készítsétek fel magatokat a változásokra, melyet bolygótok el fog szenvedni.
Az időjárás már sok helyen elkezdett a nulla fok alá csökkenni, míg más helyeken a hőség kibírhatatlan lesz; zűrzavarrá válik az élet a városokban.
Kezdjétek összegyűjteni a nem romlandó ételeket, nyári ruhákat a nappalokra és kabátokat az estékre: mert reggeltől délutánig meleg lesz, éjjel és hajnalban viszont fagyni fog.
Kezdjetek hozzászokni Isten irgalmában élni, hálásnak lenni a kicsiért vagy a sokért. Ezeket azért mondom nektek, mert amikor a gazdaság összeomlik, a pénz majd nem szolgál titeket többé abban, hogy kielégítse alapvető mindennapi igényeiteket.
Vegyétek azonnal figyelembe hívásomat és ne legyetek makacsok, raktározzatok el mindent, amire szükségetek van, így tudtok szembenézni a megpróbáltatás napjaival, amely előttetek áll. Azok, akiknek megvan az anyagi fedezetük erre, most kell megtenniük; akiknek nincs meg, ne aggódjatok, mert én, az Édesanyátok, nem hagylak cserben titeket, közben fogok járni az Atyám előtt, s csak annyit kérek tőletek, legyen hitetek és bizalmatok, és a napi szükségletetek meg lesznek nektek adva az Atya kegyelméből.
A legfontosabb, gyermekeim, az engedelmesség Atyám akaratának, minden más ezen felül csak ráadás.
A hitetlen népek az Isteni Igazságszolgáltatás áthaladását sokkal kíméletlenebbül fogják érezni, sokan el fognak tünni a Föld felszínéről. A kontinensek össze fognak olvadni és egyetlen kontinenssé válnak. A Föld Izrael 12 nemzetségére lesz felosztva. Ezért, gyermekeim, a felszabadulásotok ideje közel van, a bűn és a gonoszság hamarosan eltűnik. A mennyben az angyalok a „Gloria in excelsis” -t fogják Istennek énekelni. A „Gloria in excelsis” Isten népének éneke lesz a megpróbáltatás napjai alatt.
Gyermekeim, hamarosan a Szentlélek által új teremtményekké lesztek alakítva, Isten dicsőségére. Felébresztésetek Atyám igazságossága által meg fogja nektek mutatni az Isteni Igazságot és fel fog készíteni benneteket a megpróbáltatások napjaira. Az Isteni Igazságszolgáltatást bejelentő harsonák megszólaltak, és hamarosan hallhatóak lesznek a Föld határain. Ne féljetek, imádkozzatok, figyeljetek és higgyetek. Gyűljetek össze egy néppé, mert Örökkévaló Pásztorotok közel van. Óvakodjatok a farkasoktól, drága gyermekeim, mert ők már elszabadultak. Nagyon hamar a bukott angyalok, akiket ti földönkívülieknek neveztek, megjelennek és a békéről fognak mesélni nektek. Azt fogják állítani, hogy ők más galaxisból jött hírnökök, és a béke helyreállítása miatt jöttek. Ne higgyetek hazugságaiknak, mert az egész csak ellenségem szélhámossága, hogy összezavarja az emberiséget. Sokan fognak megjelenni és megvilágosultaknak mondják majd magukat, hogy megtévesszenek benneteket, de még ennél is többen lesznek, akik kiválasztottaknak fogják hívni magukat. A bukott angyalok emberi formát fognak ölteni, hogy hamis üzeneteket hirdessenek, amelyeket sokan mennyből jött üzenetekként fognak elfogadni. Ne figyeljetek ezekre az energiáról és kozmikus erőről szóló üzenetekre, mert ez mind része Ellenségem csalásának, hazugságainak.
Fiam nyája, előre lettél figyelmeztetve, hogy majd ne lepődj meg; maradj az oldalamon és én nem engedem meg Ellenségemnek, hogy ártson neked. Ne higgyetek a hamis prófétáknak, akik azt hirdetik, hogy mindenki meg van mentve, és hogy Isten nem bünteti meg az emberiséget, mert Ő maga a szeretet. Emlékeztetlek benneteket gyermekeim, Isten maga a szeretet, de igazságot kell szolgáltatnia, és nincs üdvösség megtisztulás nélkül. Ne hagyjátok magatokat becsapni senkitől sem, amikor azt mondják, hogy lehet üdvözülni megtisztulás nélkül is. A Mennybe való bejutáshoz először a Kálvárián kell végigmennetek; ahhoz, hogy lássátok a fényt, először ismernetek kell a sötétséget.
A Szentháromság egy Isten békéje legyen mindig veletek, és az Én anyai védelmem maradjon veletek.
Édesanyátok, Megszentelő Mária


KICSINY GYERMEKEIM, NE HAGYJATOK EL ENGEM, HANEM IMÁDKOZZÁTOK VELEM SZENT RÓZSAFŰZÉREMET, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK ELLENSÉGEM ÉS GONOSZ SZÖVETSÉGESEI TERVEIT

2012. február 14. du. 2:05
AZ ÁLDOTT SZŰZANYA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek, és az én anyai védelmem kísérjen titeket mindenkor!
A Szentírásban megírt események minden eltelt nappal közelebb kerülnek az emberiséghez.
Atyám karja lesújtani készül sok nemzetre: háborús csatakiáltások hallatszanak, az emberi önzés és gőg halált és kietlen pusztaságot fog hozni. Imádkozzatok kicsiny gyermekeim, mert a világ királyai az emberiség nagy részének kiirtására szövetkeztek. Minden nemzetközi konfliktus háborúkhoz fog majd vezetni; mindezt a gonosz küldöttei tervelték ki, és vezénylik, hogy alá ássák a békét, és előidézzék a harmadik világháborút.
Ezek mögött a dolgok mögött ellenségem, és az ő földi ügynökei állnak, akik a föld népessége nagy részének kiirtására törekszenek. Létezik egy összeesküvés arra, hogy a háború fő irányvonalait megindítsa, amely végzetes lehet a teremtésre és az emberiségre nézve. Kicsiny gyermekeim, szomorúan mondom nektek, hogy a Vatikánon belül is vannak sötét erők, amelyek meg destabilizálni akarják Egyházamat, hogy egyházszakadást idézzenek elő. Ez gyalázatos következményeket hoz majd a katolikus világra. Sok lélek veszhet el enyéim közül az engedetlenség miatt, sokan egy új egyházat akarnak alapítani, mely távol áll az evangéliumtól, és Fiam tanításától.
Újra kérem, hogy imádkozzatok Benedek pápánkért, mert sokan vannak a Vatikánon belül, akik véget akarnak vetni az ő pápaságának, és új pápát ültetni Szent Péter trónjára, hivatkozva a pápa bizonytalan egészségi állapotára, ami miatt nem képes az Egyház vezetésére. Új pápát akarnak ültetni Szent Péter trónjára, aki nem követi a Szentlélek tanítását, és aki nem az Isteni Bölcsesség vagy az Isteni Világosság fényével kerülne megválasztásra. Ezt a pápát az ellenségem által befolyásolt lázadó bíborosok választanák meg. Ez elindítja az egyházszakadást, és két részre osztja az egyházat; azokra, akik hűségesek maradnak a jelenlegi pápához, és azokra, akik a rebellis pápa hívei lesznek. Imádkozzatok gyermekeim, hogy ez ne következzék be az Isteni Akarat által kitűzött időpont előtt. Alkossatok a világot átfogó imaláncot a Szent Rózsafüzér imádkozásának segítségével, hogy megfékezze ezeket a fenyegető eseményeket, amelyek kibontakozóban vannak.
Újra mondom nektek: az egymást követő fegyveres konfliktusok, a különböző országokban, háborút fognak kiváltani. A Vatikánon belüli megosztottság egyházszakadást hoz, és az igazságtalanság lényének megjelenését, amint azt megjövendölték. Kicsiny gyermekeim, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, hogy megakadályozzuk ellenségem és gonosz ügynökei terveit. Sürgős felhívást intézek kedvelt hűségeseimhez, szeretett hűséges papságomhoz, a Nevemet viselő összes légióhoz, hadseregemhez, a vallásos, önmagukat felajánlott lelkekhez, és általánosságban az egész katolikus világhoz. Itt az ideje, hogy kísérjétek ezt az Anyát a Kálváriához vezető úton. Isten békéje töltse be szíveteket, és a Szentlélek Világossága vezessen az igazsághoz benneteket.
Anyátok, Mária, Minden Népek Asszonya
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.


Kitartás, kitartás, ne veszítsetek el a reményt, nyájam, szabadságotok órája már közel van
2012. február 17. 8:30
A NÁZÁRETI JĖZUS ÜZENETE A VÉGSŐ DOLGOKRÓL AZ EGĖSZ EMBERISĖGHEZ.
 Kicsiny gyermekeim, béke veletek.
Az emberiség szívének ajtaján kopogtatok és csak nagyon kevesen kérnek meg, hogy jöjjek be. Meghívom az egész emberiséget a Bárány lakomájára, de csak kevesen fogják elfogadni a meghívást. Sokan hivatalosak, de a végen sokak maradnak az ajtón kívül, mert nem megfelelő az öltözetük.
Az éjszaka közeleg, siessetek vendégek, mert házam (templomom) hamarosan bezárul és minden, ami benne tálalható, megszentségtelenítésre kerül.
Senki sem lesz, aki megvigasztaljon engem. Mindenki menekülni fog és pánikba esik. “Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt. 26, 31)
Nagy a fájdalmam, amikor látom a félelmet és a gyávaságot azokban, akik tegnap még hűséget ígértek nekem. Amikor a holnapot látom, könny csordul ki a szememből, ugyanazok a könnyek, amelyeket Jeruzsálem hálátlanságát látva ontottam ki. Holnap, amikor a sötétség gyermekeivel fognak szemtől szembe kerülni, a félelemtől le fognak tagadni Engem, amint Péter is tette: az én nyájam szét fog oszlani, sokan hátat fordítanak majd nekem, míg mások elvesztik hitüket és megannyian eladják fivéreiket egy marék ételért. Az inkvizíció elkezdődött! Az új egyház főpapjai új Júdásokat fognak keresni, hogy elárulják hűséges gyermekeimet. A népem elmenekül a városokból és sokan közülük feláldozzák életüket az irántam való szeretetükből.
Fussatok csak, fussatok, mert nincsenek biztonságos helyek; népem menekül, mint ahogyan az első keresztények is, mert az üldöztetés el lett rendelve. Mindaz, ami megtörtént, meg fog ismétlődni, elhagyatott városok lesznek, csak szellemek fogják az utcákat járni! Kár érted Jeruzsálem! Ki lesz képes meghallani téged Izrael, az Isteni Igazságszolgáltatás ideje alatt? Az éhség bolyong, a szülők felfalják gyermekeiket és népem leányainak jajveszékelései sírásra fakasztják a Mennyek országát.
Tartsatok ki, tartsatok ki, ne veszítsétek el a reményt, nyájam, mert a szabadság órája már közel van! Az új hajnal hamarosan elérkezik, és fény eloszlatja majd a sötétséget. 
Készüljetek nyájam, mert a harangok zúgnak, mindennek úgy kell lennie, ahogyan az írva van. Az ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
A Mesteretek, a Názáreti Jézus.


Felszólítom szeretett nemzetemet, Mexikót: gyermekeim, mi történik veletek? Miért szomorítotok el Engem a viselkedésetekkel?

2012. február 26. 13:45
A Guadalupei Szűz sürgős felhívása az ő szeretett mexikói nemzetéhez
Szívemnek szeretett gyermekei, Isten békéje legyen veletek! Édesanyai szívem szomorú, hogy látnia kell amint az Isteni Igazságszolgáltatás napja közeledik, tudva, hogy az emberiség nagy többsége elmerült a hitehagyásban és a bűnben. Ó milyen sok nemzet lesz lerombolva Isten haragja által. Egész országok fognak eltűnni a lakosság többségével, csak azok maradnak meg, akik hallgattak a mennyei hívásra.
Kicsiny gyermekeim, könnyeim beborítják a teremtést, Atyám most elrendelte az ítéletét; az emberiség édesanyjaként, minden gyermekemért közben fogok járni az utolsó pillanatig, és különösen azokért, akik távol vannak Istentől. Segítsetek nekem hűséges gyermekeim közbenjárni a föld minden bűnöséért, és főleg azokért, akik nem hisznek, és nem fogadják el az egy igaz Istent és a Szentháromságot.  
Hívom az én szeretett mexikói nemzetemet: Gyermekeim, mi történt veletek? Miért szomorítotok el a viselkedésetekkel? Én vagyok a ti Guadalupei Édesanyátok, aki közbenjárt a ti nemzetetekért, és mindegyikőtökért; de fájdalommal telve látom, hogy ti rossz irányba fordultatok az úton; fájdalmat érzek, mikor látom, hogy házaitok közül sokban mennyire meggyalázzátok az én Fiam Istenségét. Fájdalmat érzek, amikor azt látom, hogy a halált imádjátok, és mivel szentnek hívjátok, káromkodtok. Nem tudjátok, hogy mindez az én ellenségem munkája? Mennyi megszentségtelenítést követnek el és mennyi sértést kapok naponta azoktól a gyermekeimtől, akiket annyira szeretek! Sok tartományotokban Fiam neve és az Én nevem a ti utálatos pogány gyakorlataitokkal van meggyalázva. Ti idegen isteneket imádtok és dicsőítetek, bálványokat és elhunyt emberek képeit, akik bűnös életvitelt folytattak. A bálványimádás és szinkretizmus miatt sokan vesztik el a hitüket.
Fájdalmat érzek, amikor látom, hogy részt vesztek Fiam Szent Áldozatában (Szentmisén), és azután pedig részt vesztek boszorkányságban és babonaságban. Nézzétek, hogy mi lett a nemzetetekből! Úgy sodródik, mint egy kormány nélküli hajó, a gonosz ólálkodik, és ezért vér folyik szeretett nemzetem minden sarkában, lepelként beborítva szeretett mexikói embereim házait. Ti hátat fordítotok Atyátoknak és a ti Édesanyátoknak az erőszak miatt, ezért munkanélküliség, éhség, és zűrzavar van az én szeretett országomban. Kicsiny gyermekeim, arra buzdítalak titeket, hogy egyenesítsétek ki útjaitokat, mert ha megmaradtok ezen az úton, én el fogom hagyni nemzeteteket, és ti megismeritek majd ennek következményét, amit hozhat rátok.
Ne gyalázzatok meg Engem vagy Isteni Fiamat, együttműködéseteket és hűségeteket kérem. Szükséges, hogy a sok megszentségtelenített templomban adjatok elégtételt Nekem és Fiamnak. Laikus gyermekeim, nektek nem szabad papi szolgálatot végeznetek, meg kell értenetek, hogy ez a szolgálat kizárólagos az én kiválasztott gyermekeim számára, imádkozzatok papi hivatásokért országotok számára, hogy Atyám elküldje munkásait. Kérlek benneteket, hogy nemzetetek szívből térjen vissza Fiamhoz és hozzám, ahogy azelőtt volt, csak így fog a béke visszatérni országotokba.
Felszólítom szeretett országom eszközeit és prófétáimat, hogy imában és böjtben Fiam Legszentebb Oltáriszentsége előtt ellenőrizze ezeknek az üzeneteknek a hitelességét, amelyeket én küldök nektek Énoch fiamon keresztül, ne vonjátok kétségbe szavaimat. Kedves gyermekeim, szükségem van rátok, hogy naponta imádkozzatok és böjtöljetek országszerte, imádkozva a Szent Rózsafűzért és kérve a békét országotokra és a hit helyreállítását, imádkozzatok Istenhez, ahogy Ninive lakosai, hogy áldás legyen rajtatok és nemzeteteken
Virágozzék újra béke az Én szeretett Mexikómban!
A ti Guadalupei Édesanyátok. Amerika császárnője.
Tegyétek ismertté üzeneteimet szeretett országom minden szegletében.

A teremtett világ szeretete nem helytelen mindaddig, amíg Isten iránti szeretetünk nem károsodik. A világ szeretete és Isten iránti szeretetünk megcsorbulása olyan, mint amikor a vőlegény gyűrűt ad menyasszonyának, aki a gyűrűt jobban szereti, mint vőlegényét, akitől kapta. Természetesen, szeretnie kell a vőlegény ajándékát, de a gyűrű szeretete és a vőlegény megvetése éppen annak a szeretetnek az elutasítása, amit a gyűrű szimbolizál. Ugyanígy, aki a teremtett világot és nem a Teremtőt szereti, az elutasítja a teremtett világ lényegét. Értékelnünk kell a világot, és éppen ezért szeretnünk kell Teremtőjét is.