2013. október 30., szerda

Szodoma és Gomora kapujában: a bűn forrása az amerikai hadsereg

Az elmúlt néhány évben kirívóvá vált, hogy világszerte az amerikai katonai bázisok váltak az erőszak és a bűnözés epicentrumává. Kábítószer- birtoklás és értékesítés, alkoholizmus, nemi erőszak, a helyi lakosok bántalmazása, gyermekek molesztálása... mindenhol ezek a jelenségek kísérik az amerikai csapatok jelenlétét.
Az elmúlt években az Egyesült Államok fegyveres erőinek körében évente 19-ről 26 ezerre ugrott meg az ilyen esetek száma. Tény, hogy napi szinten 70 kontingens cseréje zajlik le nemi erőszakkal kapcsolatos esetek miatt, és ezeknek az ügyeknek csak elenyésző százaléka végződik tényleges börtönbüntetéssel.
A közelmúltban az Egyesült Államok védelmi minisztériuma mintegy 1500 oldalas jelentést adott ki a nemi erőszak megelőzéséről és annak következményeiről. Bár a Pentagon az elmúlt évre vonatkozóan 3374 szexuális erőszakkal kapcsolatos esetet tart nyilván, ezek a számok közel nem tükrözik a valóságot. Ezt egy az amerikai katonák körében végzett anonim felmérés tette egyértelművé, melyből kiderült, hogy 10-ből 9 esetben a nemi erőszak áldozata nem is tesz feljelentést. Ez azt jelenti, hogy az amerikai katonák az elmúlt egy évben nem 3374, hanem több mint 26 ezer (!) nemi erőszakot követtek el világszerte - büntetlenül.
Statisztika igazolja, hogy egy év alatt ugrott 19-ről 30 ezerre az amerikai katonák által elkövetett szexuális bűncselekmények száma, ami egyértelműen arra vezethető vissza, hogy hivatalosan is engedélyezték a homoszexuálisok fegyverviselését. Ezt a tényt is kiábrándító statisztikák támasztják alá: az áldozatok többsége (14 ezer fő) férfi!
Egy 1993-as törvény szerint az amerikai hadseregben "nem kérdezem, ne mondd" alapon buzik és leszbikusok is teljesíthetnek szolgálatot, miközben a hadsereg nem hozhatta nyilvánosságra a katonák szexuális irányultságát. 2011. szeptember 20-án azonban hoztak egy törvényt, eszerint buzik, leszbikusok továbbra is szolgálhatnak az amerikai haderőben, de minden katona köteles közölni saját "nemi orientációját".
Ennek megfelelően meredeken zuhant azoknak a száma, akik hajlandók lennének szolgálni az amerikai hadseregben. 1994 óta folyamatosan évente egyre kevesebb az újonc, a kieső létszámot pedig úgy akarták pótolni, hogy az újoncokkal szembeni kritériumokat tovább csökkentik. Várható volt, hogy ez a hadsereg emberanyagának minőségi romlásához vezet, ez mára kézzelfoghatóvá vált a katonák erkölcsi színvonalának leromlásán.
Az egyre alacsonyabb elvárások miatt pedig a gyorsan szaporodó kihágások kordában tartása is mind nehezebbé válik. 2010-ben a Pentagon kiadott egy jelentést a katonák által elkövetett szexuális bűncselekményekről és azok büntetéséről. Ez a jelentés kimondja, hogy az amerikai hadsereg minden évben mintegy 19000 szexuális bűncselekményt követ el, beleértve a zaklatást és nemi erőszakot.
Az amerikai csapatok bűnözésének színtere pedig igen nagy területet fed le: az Egyesült Államok mintegy 130 országban 865 katonai bázist működtet. Ebből a leginkább sújtott terület a Japánban működő amerikai katonai bázisok, ahol havi rendszerességgel 23-24 esetet regisztrálnak (és ez csak a regisztrált esetek száma)!
Az amerikai légierő egy okinawai létesítményének tisztje, Dennis Kucher bevallása szerint az afro-amerikaiak, az arab-amerikaiak és a spanyolok kiemelkedően magas arányban találhatóak a szexuális bűncselekmények elkövetői közt. A területen nyáron a hőmérséklet eléri az 50 fokot, a hőség és a 100%-os páratartalom miatt főként azokat osztják be ide, akik egyébként is alkalmazkodtak ehhez az éghajlathoz (déli népek).
Itt a katonák szintén büntetlenül követhetnek el szexuális bűncselekményeket, mert a nép erkölcsiségéből fakadóan az áldozatok többnyire félelemben és szégyenben maradva inkább elhallgatják az esetet. Becslések szerint mintegy 45000 eset történt Japánban, ebből 512 halálesettel végződött, de az elkövető egyik esetben sem kapott tényleges börtönbüntetést.
Azt se feledjük, hogy az ilyen, civil szervezetek által végzett felmérések többnyire kórházi adatokból dolgoznak, vagyis eleve pontatlanok, mert az esetek többsége nem kerül be semmiféle nyilvántartásba. Japánban követik el éves szinten a legtöbb szexuális bűncselekményt, és az ország bűnözési statisztikáit a jelen lévő amerikai hadsereg fűti leginkább. Az eseteket többnyire eltusolják, de volt példa az ellenkezőjére is: 1995-ben az amerikai haditengerészet egy tisztje és két tengerészgyalogos vert majd erőszakolt meg egy iskoláslányt. Az eset miatt több mint 90 ezren vonultak utcára, a japán kormány pedig azzal fenyegetőzött, hogy bezárja az országban működtetett amerikai katonai bázisokat. Az a kormány már a múlté, a helyzet pedig tovább romlott.
Némileg máshogy alakulnak a dolgok Németországban, ahol mintegy 64000 amerikai katona teljesít szolgálatot. Az amerikai haderő itt egy másik bűncselekmény terén vezeti a statisztikát; ez a kábítószer-kereskedelem. Ez is csak amiatt, mert a '70-es éveket követően az amerikai katonai bázisok köré komplett prostituált-övezetek épültek ki. Itt az amerikai haderőben szolgálatot teljesítő feketék és arabok mellékesen az alvilági kapcsolataik kiépítéséhez is jó környezetet találtak, az etnikai alapon szerveződő helyi bandákon keresztül pedig az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem ellátó gépezetévé vált. Amit Afganisztánban megtermelnek, azt Németországban és más európai államokban terítik... Az európai országoknak nem csak az amerikai rémálmot kell lerázniuk magukról, hanem a megszálló amerikai fegyveres erőket, mint a bűn és erkölcstelenség forrását is.
Hídfő.net

Könnyező ikon - Szent Mihály képmás még soha nem könnyezett

Szent Mihály ikon tele könnyekkel

( Rhodos, Görögország)

2013.10.29-én kezdett könnyezni ez a híres, óriási méretű Szent Mihály ikon. Hasonló még nem volt a világtörténelemben, Szent Mihály képmás még nem könnyezett. A helyi egyház papjai úgy gondolják, hogy ez minden bizonnyal nagy dolgok bekövetkeztét jelzi. Az egész világot sürgős imára, és engesztelésre szólították fel.

Jim Peters (az amerikai IÉI közösség délkeleti régiójának evangelizációs testvére - a ford.) az alábbi magyarázatot adta: Észre kell vennünk, hogy Szent Mihály ikonja 2013. október 26-án, Szent Demeter ünnepnapján kezdett könnyezni. Talán sokan nem tudják Szent Demeterről (aki a magyar Szent Koronán is szerepel – a ford.), hogy a görög Tesszaloniki városban született a 4. században és magas rangú római tábornok volt (Görögország abban az időben Római fennhatóság alá tartozott). Vagyis az egyik legjelentősebb ortodox szent, hadvezér volt (akárcsak Szent Teodor és Szent György)! Hasonló képpen Szent Mihály is „hadvezér” Isten Seregében. Innen a kapcsolat Szent Mihály és Szent Demeter között.
Továbbá Szent Demeter Görögország egyik védőszentje (ahogyan a Szűzanya is). Az, hogy Szent Mihály Szent Demeter ünnepnapját választja a „könnyezéshez” számomra azt jelenti, hogy Szent Demeter is osztozik Szent Mihály fájdalmában.
Vajon miért sír Szent Mihály és Demeter? Nos, túl a szokásos okokon, a világban eluralkodó bűnösségen, egyfajta figyelmeztetést is közvetítenek a görögök számára, akik nagyon távol kerültek hagyományosan mély keresztény lelkiségüktől (talán sokan nem tudják, hogy Görögországban rendkívül magas az egy főre jutó abortuszok száma).
Miért pont Rodoszon? Úgy vélem, a rodoszi érsek áll a Patriarchátus IÉI és Vassula elleni megalapozatlan és kánonjogi szempontból szabálytalan támadásai mögött. Ezért azt gondolom, hogy Isten Szent Mihályon keresztül akarja elmondani a világnak, hogy elszomorítja, amit Rodosz tett az Ő legutóbbi, emberiséghez szóló „szeretethimnuszával”, vagyis az Igaz Élet Istenben üzenettel.

Mégis buzidrabok mentek a „nemzetiben”?

A Nemzeti volt igazgatója – bár ezt a fejezetet sokáig ki akarták hagyni a könyvből – a Más-Színház című fejezetben arra is reagált, miért és hogyan kapott szerepet a homoszexualitás a színházában. "Erről a fejezetről azt gondoltam, hogy nem lesz benne a könyvben. Mert nem akarok 'szenzációs' fejezetet a Nemzetiről szóló könyvbe; semmi olyasmit, hogy "lám-lám, végre bevallja, pedig úgyis tudtuk." Aztán ma, – 2013. május 23-án éjjel – minden máshogy van már. Először is: biztos vagyok benne, hogy nagyobb eséllyel maradhattam volna a Nemzeti igazgatója és folytathattam volna a munkát – nem állítom, hogy biztosan, csak nagyobb eséllyel –, ha rendben lennék "családpolitikailag". Másodszor: néhány napja buzizta le Kerényi Imre valamikori színházrendező a Nemzeti Színház általam vezetett öt évét. És ez már sok. Maradjon csak a fejezet. Akkor is, ha sokan kárörvendve olvassák, hisz "lám-lám, ugye, megmondtuk". Nem saját érintettségem okán jelentek meg meleg szereplők vagy erről szóló darabok a Nemzeti Színház műsorán. Ennél azért nagyobb léptékben gondolkodom az életről is és a színházról is." [...] "A homoszexuális nem ellentétpárja a heteroszexuálisnak. Nem is érdemes ezzel vagy azzal igazolni egyiket vagy másikat. Van, aki heteroszexuális, és van, aki homoszexuális. Ennyi. A színház dolga, hogy ezt is, azt is mutassa." Hogy miért találta fontosnak Alföldi, hogy kisebbségi alakokon keresztül mutasson be társadalmi jelenségeket, a könyvből kiderül. (HVG, részlet)
Buznyák érvelése és mentegetőzése elég beteges, hogy finoman fejezzük ki magunkat. A könyv szerzője se akárki, a neten hasonlókat lehet róla is olvasni, mint a meleg Luciferről, a ponyvaíró viszont Csótány alatt a „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta 2007-ben - olvastuk a kekarthu életrajzi oldalán. A ponyvát a megjelenés hetében máris leárazva kinálgatják...

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/ponyvak%C3%B6nyv-jelent-meg-alf%C3%B6ldir%C5%91l

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az antikrisztus székhelyévé fog válni

2013. október 29. kedd. 19:30
Édes gyermekem, az egész Mennyország Fiammal egyként egyesül, hogy segítségére siessen azoknak a szent papoknak, akik a legnagyobb csata közepén fogják magukat találni. Ezen értékes lelkekből oly sokaknak kell majd borzalmas fájdalmat és szenvedést elviselniük, amikor tanúi lesznek azoknak az eretnekségeknek,amelyek Egyházam belsejéből fognak fakadni. Zavarodottak és rémültek lesznek, és sokan úgy fogják érezni, hogy nincs hova fordulniuk. Ekkor Hozzám kell fordulniuk, kérve Engem, hogy Szenteljem őket Fiamnak, hogy Drága Vérének minden cseppjével beboríthassa őket. Amikor ezzel az Ajándékkal be lesznek borítva, tudni fogják, hogy mit kell tenniük. Nekik tudniuk kell, hogy az elmúlt évszázadok során valamennyi gyermekemet figyelmeztettem erről a gonosz hitehagyásról, amelyet a gonosz tervezett.
Fiam Egyháza az antikrisztus székhelyévé fog válni, és most, hogy az Igazság feltárult, sokan félni fognak, és Fiam Megostorozásának fájdalmát fogják elszenvedni. Fiam Egyházát üldözni fogják, lerombolják, megszentségtelenítik – míg végül az szállást nem készít a trónnak, amelybe az antikrisztus fog ülni. Ettől kezdve az antikrisztus úgy fogja magát bejelenteni, hogy ő a Krisztus, és hogy a világ általa kerül majd megmentésre.
A hazugságok elfogadásával ti megtagadjátok az Igazságot. Figyelmen kívül hagyván az Igazságot, ti hinni fogtok egy megtévesztés gyártotta hálóban, amelyet a gonosz szőtt, és ez tőrbe fog benneteket csalni. Miután tőrbecsalt benneteket, kísértve lesztek, hogy a tömeget kövessétek, minden nemzetben, mely nagy tisztelettel fog adózni az antikrisztusnak. Kérlek benneteket, gyermekeim, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját, hogy leküzdjétek az eretnekséget, mely el fogja borítani Fiam Földi Egyházát.
A Keresztes Imahadjárat 125. imája:
Isten Legszentebb Szavának a megvédésére
Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten egy alázatos szolgájának, hogy megvédjem az Ő Legszentebb Szavát a gyötrelem idején. Drága Anyám, szentelj engem Fiadnak, hogy Drága Vérével beboríthasson engem. Add meg nekem, Fiad, Jézus Krisztus közbenjárására a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy továbbra is hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Gyötrelem idején, mely fel fogja falni az Ő Legszentebb Egyházát a Földön. Ámen.
Menjetek Fiamhoz, Krisztus drága szolgái. Ti Hozzá tartoztok. Ő segíteni fog nektek az üldöztetés során. Soha nem fog cserbenhagyni benneteket a szükség idején.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Mi okozza a furcsa égi jelenséget?

Különös jelenséget rögzített a világot járó Google Earth mobil kamerája,mégpedig egy forgalmas svájci úton járva: a ködbe burkolózó hegyek között két homályos figura dereng fel, mintha Jézus és Mária lenne.

Kapott már el furcsa pillanatokat a Google Earth fényképezős autója, de olyan eddig talán még egyáltalán nem született, amilyet a svájci Walensee közelében haladó A5 autópályán rögzített a szerkezet. A hegyek fölött húzódó ködben két homályos folt látható, egy magasabb és vékonyabb fekete, mellette pedig egy kicsit kisebb és zömökebb rózsaszín, a különös jelenség így egyben pontosan olyan hatást kelt, mintha maga Jézus és Szűz Mária bukkant volna fel az égben.

A jelenség okára eddig nem született semmiféle elmélet, leszámítva persze a tökéletesen hívők véleményét, miszerint a képen tényleg az van, amit látunk.

Megjártam a mennyországot

Egy doktornő megdöbbentő beszámolója a halálról, a mennyországról és visszatéréséről az életbe
Egy dél-amerikai kalandtúrán történt kajakbaleset során egy orvosnő a mennyországba jut – ahol megtapasztalja Isten békéjét, örömét és találkozik angyalaival – majd visszatér onnan.
.
1999-ben, Chile déli részén a Los Rios régióban, Dr. Mary C. Neal, – ortopéd sebész, odaadó feleség és anya, – vízbe fulladt egy kajakbaleset során. Miközben egy vízesésen haladt lefelé, a hajója beékelődött a meder aljába és őt abban a pillanatban elnyelte az ár. Társai megfeszített mentési kísérletei ellenére Mary túl sok időt töltött víz alatt és ennek következtében meghalt.
A Megjártam a mennyországot Mary fantasztikus története egy spirituális utazásról és arról, hogy mi történt, amikor az életből a halálba, majd az örök életbe távozott, s végül visszatért onnan. Mary beszámol lenyűgöző élményéről, ahogy érzékletesen megosztja az olvasóval a mennyországban megélt érzéseit és az ott tapasztaltakat is. Könyvéből az is kiderül, hogyan kommunikált az angyalokkal és, hogy milyen mélyen megrendítette, amikor azzal szembesült, hogy még nem jött el az ő ideje.
Mary életét mindörökre megváltoztatta az újonnan jött felismerés, arról hogy mi a célja itt a Földön, mennyire tudatosan éli meg Isten jelenlétét, mennyivel közelebbi kapcsolatba került Jézussal és hogyan befolyásolta személyes spirituális utazását az, hogy első kézből tapasztalhatta meg a a halálon túli élet létezését.
A Megjártam a mennyországot segít abban, hogy újból felismerjük, milyen csodát, reményt és ígéretet hordoz a mennyország.
Mit gondol, miért tért vissza az életbe?
Biztosan nem azért, mert vissza akartam térni, de megtudtam, hogy még feladataim vannak, amelyeket el kell végeznem, így hát nem is lehetett volna más választásom. Meg kellett osztanom a történetemet másokkal, hogy segítsek a hitüket átalakítani, hogy bízzanak benne: Isten betartja, amit megígért.
Bán valamit ezzel az élménnyel kapcsolatban?
.
Az ég adta világon semmit. Halálom és visszatérésem az életbe a legnagyobb ajándék, amit valaha kaptam, és örökké hálás leszek ezért az élményért.
.
Mit gondol, miért történt ez önnel?.
Mindig is visszahúzódó ember voltam, nem vagyok ismert író és sosem vágytam nyilvános szereplésre. Sokszor feltették már nekem ezt a kérdést. Nem tudom rá a választ, de tudományt tanultam, eredendően szkeptikus vagyok és nagyon konkrét, racionális gondolkodó. Talán éppen azért esett rám a választás, mert hitelességet sugall az életutam.
.
Miben hasonlít az ön élménye másokéhoz, akik szintén a mennybe jutva visszatértek a fizikai létbe?.
Nem sok beszámolót olvastam más emberek élményeiről, de az évek során számos páciensem osztotta meg velem saját halál közeli élményét. Úgy tűnik, hogy a legtöbb történetben, ahogy az enyémben is, vannak visszatérő elemek: Isten szeretetének és megbocsájtásának lenyűgöző érzése, végtelen béke és szépség, a Földre való visszatérés iránti vágy teljes hiánya. Senki nem felejti el a legapróbb részleteket sem, és mindenkit mélyen megérint az élmény. Ebben az értelemben, az én történetem is hasonló.
Mit szeretne elmondani az embereknek a mennyországról?
Isten feltétel nélküli szeretete mindannyiunk iránt olyan erős és teljes, hogy ez teljesen átjárja a mennyországot. Mielőtt visszatérünk a mennyországba, a valódi otthonunkba, hihetetlen lehetőséget kapunk a Földön arra, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyek segítenek tanulni, fejlődni, és lelkünkben hasonlatossá válni Krisztushoz. Olyan rövid az időnk, hogy minden nap foglalkoznunk kell Isten dolgaival.

Wendy Pope: A megbocsátás elfogadása

„Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét, akinek lelkében nem lakik álnokság.” Zsolt 32,2

Sok éven át éltem bűntudattal múltbeli tetteim miatt. Bűneim ártottak másoknak is meg nekem is. Minden nap újrajátszottam régi döntéseimet. Két évtizeddel később még mindig ott sajgott belém szúródva régi bűnöm tüskéje.
Isten már megbocsátott. Elmondtam neki mindent, és kértem, bocsásson meg. Miért nem tudom hát elfogadni megbocsátásának szabadságát?
Annyira szerettem volna hinni, hogy én vagyok az, akiről Dávid ír a 32. zsoltárban:
„Boldog az ember, akinek az Úr nem tartja számon vétkét, akinek lelkében nem lakik álnokság.”
De még küszködtem, hogy el tudjam fogadni Isten kegyelmét, mely elfedi bűnömet, eltörli, mintha soha nem is lett volna.
Sokunknak okoz ez problémát, tudom. Nagyon jól és szépen hangzik, de valójában bűnünk súlyát ismerve nehezen tudjuk elhinni, hogy egy tökéletes Isten megbocsáthatja.
Pedig Igéje arról biztosít, hogy Isten nem tartja számon a bűneinket. Hogyan lehet megélni ezt az igazságot?
Az első lépés, hogy ismerjük el a bűnünket: magunknak és Istennek is. Ez nyitja meg az utat az Úrral való őszinte beszélgetés előtt, segít, hogy végre ne rejtőzködjünk, félve, hogy felfedeznek.
A második lépés, hogy töltsük fel szívünket, elménket igazsággal. Isten az egész Bibliában arról tanít, hogy az ellenálló szívet meg lehet változtatni, meg lehet lágyítani, hogy elfogadja Isten bocsánatát. Következzen néhány, Istenünk szeretetéről tanúskodó igevers, Aki szeretne változást hozni életünkbe megbocsátásának kegyelme által.

Az én Istenem nem ítél el.Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak.” Róm 8,1
Rajtam a kegyelem uralkodik, nem a bűn.Mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hisz nem vagytok már a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.” Róm 6,14
Jézus, az én Megváltóm, szabaddá tett, tehát szabad vagyok.Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Jn 8,36
Régi énem elmúlt. Krisztusban új énem van.Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2Kor 5,17
Hátadon cipelsz egy rakomány bűnt, amit Isten már megbocsátott? Készen állsz rá, hogy levesd a szégyent, eldobd a bűntudatot? Túl rövid az élet ahhoz, hogy halogassuk a kegyelem szabadságának választását a hitetlenség köteléke helyett.
Engedd Istent, hogy igazságának átformáló erejével mossa le ma rólad a fájdalmat és bűntudatot régi bűneid miatt. Imádkozzunk, hogy el tudd ezt fogadni, és ezentúl élj Isten kegyelmének és megbocsátásának szabadságában.

Uram, hittel elfogadom megbocsátásodat, és elutasítom ezentúl, hogy az Általad már megbocsátott bűneim foglya legyek. Megvallom bűneimet, és továbblépek!
Elkötelezem magam átformáló igazságaid mellett, hogy teljes és szabad életet éljek a Te kegyelmed által.
Jézus nevében, Ámen.

Wendy Pope: Accepting Forgiveness
Encouragement for today, 2013.10.30.