2019. december 2., hétfő

Isten szemével


2019.12.01.
1.
A TV híradójában többször említést tesznek a migránsáradat veszélyeiről Magyarországra nézve.
Kép: Délen, a határon mintha egy folyó haladna el balra egy fal mellett, de nem jön Magyarországra.
Jézus: Ezzel a fallal, ami a határt szimbolizálja és a határ védelmét, azt mutatom neked, hogy ne féljetek, mert a migránsok tömegei nem fogják elárasztani hazátokat.
2.
Érzés: Magyarország bíborosának és miniszterelnökének össze kellene fognia egymással, hogy összhang legyen az országban a politika és a vallás, hit terén az igaz Istent szolgálva annak érdekében, hogy az erős külső és belső nyomás hatására nehogy összeroppanjon az ország.
Kép: Fekete erő támadja Magyarországot, de az ország nem roppan össze. Olyan, mint egy fehéres-rózsaszínes tömör gyöngyszem, amely a felszínén ugyan sérül, de nem semmisül meg.
Kép: Mindszenty bíboros balra néz.
Jézus: Drága engesztelőim, kitartóan imádkozzatok bíborosotokért és miniszterelnökötökért, hogy a szent cél érdekében a keresztény Magyarország megvalósulásáért fogjanak össze. Mindszenty bíborosotok az Égből buzgón imádkozik értetek, és ti sem hagyhatjátok abba a keresztény Magyarországért engeszteléseteket.
3.
A politikai helyzetre gondoltam Magyarországon.
Kép: Egy háromszög csúcsán a magyar miniszterelnök van, az alja kezdi megemészteni a háromszöget a csúcs felé.
Hang: Magyarország sorsdöntő jövője áll előttetek.
Hang: Magyarország sorsáról ez.
Hang: Villongások lesznek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: Körül kell bástyázni magatokat.
Jézus: Belső veszély is fenyegeti az országotokat, nemcsak a migránsok. Az ellenzék elégedetlen, és sokakat maga mellé állítva legszívesebben megdöntené a kormányt. Az elégedetlenség villongásokban fog kitörni. Ti gyermekeim, csak bízzatok Bennem, és imádkozzatok. 
4.
Érzés: Magyarországnak össze kellene fognia más keresztény országokkal, pl. Lengyelországgal, akár Horvátországgal, és más országokkal, mert így nagyobb erővel tudna harcolni a pogányság ellen.
Hang: Több ország összefogására lenne szükség.
Hang: Magyar- Lengyel barát.
Jézus: Drága magyarjaim, látom, milyen nehéz helyzetben vagytok, segíteni akarok, mikor arra biztatlak benneteket, hogy fogjatok össze más keresztény országokkal, pl. a lengyelekkel, akik jó barátaitok. Együtt harcoljatok az európai Kereszténység megmaradásáért.
5.
Németország helyzetére gondoltam.
Kép: Egy idő után a nép nem bírja a nyomást, rázzák az öklüket, tüntetnek.
Jézus: Nézzétek csak kicsiny gyermekeim, hogy nem egyedül vagytok Európában, most már a németek is kezdenek felébredni. Nemtetszésüket fejezik ki a migráns- és terrorizmus veszéllyel szemben.
6.
Arról volt szó, hogy Magyarországon a következő választás 2022-ben lesz.
Kép: Egy egyenes vonal jelzi 2022-ig az időt, amikor a választások lesznek. A mostani ponttól a választás időpontjáig az egyenes vonal felett egy felfelé kanyarodó ív van, mintha egy kitágult időt jelezne.
Érzés: A következő választás idejéig szabadok vagyunk.
Jézus: A következő választásig országotok nyugalomban lesz, gazdaságotok kifejlődik, de már most előre kérjétek Atyám segítségét, hogy kormányotok megmaradhasson. Ugyanis az ellenzék a nagy összefogás miatt megerősödött, és hatalomra törekszik.
7.
Hang: Vigyázzatok azokkal, akik körül vesznek benneteket.
Hang: Megőrizni ezt bennetek… a méltóságot.
Jézus: A parlamenti tárgyalásokon és a magyar nép soraiban meg kell őriznetek magatokban a keresztényi emberséges, szeretetteljes viselkedést. Ez biztosítja számotokra a méltóságot.
8.
Arról volt szó, hogy imádkozni kell az európai parlament képviselőiért is.
Hang: Hogy az rendes legyen.
Jézus: Az európai parlamentben is vannak ellentétek, súrlódások, de imádkozzatok azért, hogy ennek kezelése kulturált módon történjen.
9.
Hang: Egy családban fontos, hogy mit lát, mit hall az ember.
Jézus: A gyermekek felnőtt korukban úgy fognak viszonyulni a társadalomhoz, a politikához, és a valláshoz, ahogy otthon magukba szívják. Felnőtt korukban e szerint fogják tudni, hogy melyik oldalra álljanak.
10.
Érzés: Az engesztelők történelemírók. Az ő imáik befolyásolják a gonoszok tevékenykedését, akik támadják a politikusokat, és a népet is egyaránt.
Jézus: Nem is gondoljátok Engem szerető gyermekeim, hogy milyen nagy a felelősségetek a magyar történelem befolyásolásában. Ha sokat, és buzgón könyörögtök az ország hitéért, védelméért, fellendüléséért, akkor az meghallgatásra talál Nálunk. Ha lagymatagok lesztek, hazátok süllyedését, romlását segíthetitek elő. Ezért fel a kezekkel és szívetekkel az Ég felé.
11.
Az országos engesztelőkről volt szó, akik a Normafához szoktak menni, és akik a kútvölgyi kápolnába járnak imádkozni, hogy a két csoport egyesüljön.
Kép: A két csoport csak lassan egyesül.
Kép: Arany fény.
Hang: Félre kell, hogy tegyétek sérelmeiteket ezért.
Olyan engesztelők jutottak eszembe, kik a kútvölgyi kápolnába szoktak járni.
Hang: Itt maradunk.
Jézus: Az országos engesztelők kibékülése csak nagyon nehézkesen, lassan megy. Nagyon szeretném gyermekeim, ha mind a két fél tagjai végre félre tennék a sérelmeiket, és az engesztelésben összefognának. Az nem lenne baj, ha az idősek és betegek, akiknek nehéz hegyre mászni, a kútvölgyi kápolnában maradnának, de akik még könnyebben mozdulnak, együtt engesztelnének az Anna réten. Ha nagyobb a közösség, akkor több kegyelmet lehet leesdeni az Égből.
12.
Hang: A bűnbánat kohójában, míg meg nem emészted magad.
Kép: Valaki sír jobbra fordulva.
Jézus: Ha valami bűnt elkövetsz, nincs nyugalmad addig, míg a bűnbánat kohójában meg nem emészted magad.
13.
Hang: A legenda szerint… a Tízparancsolat.
Jézus: A legenda szerint Édesanyám a maga szegénységében is igen nagylelkű volt. A szűkölködőket minden esetben, ha Hozzá fordultak, kisegítette. Éppen úgy élt, ahogy az első parancsolat tanítja. Ennek a második felében benne foglaltatik, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.
14.
A szentségimádókra gondoltam, akik ott vannak  a szentségimádáson.
Kép: Az Úr mindegyiküket másképp babusgatja, dédelgeti.
Jézus: Aki a szentségimádáson kitárja a szívét, dicsőít, vigasztal, és kényeztet Engem, azt forrón Magamhoz ölelem. Aki szétszórt, és csak testben van ott, azt is átölelem, és vigasztalom. Feltöltöm lelkét figyelemmel, koncentrálóképességgel. Aki Elém hozza szeretteit, és könyörög értük, azt meghallgatom, és kiosztom kegyelmeimet azoknak, akikért imádkozik.
15.
Hangom egy tisztuló léleknek: Én nem ismerhettelek téged a földi életben.
Hang: De azért én ismerlek téged.
Jézus: A tisztuló lelkek, a küzdő Egyház tagjai közül nem ismernek ugyan mindenkit, de akit Atyám megmutat nekik, azt ismerhetik. Így van ez a lélek veled.
16.
Hang: A legrövidebb időt éled át most.
Jézus: Földi életet éled pillanatokig tart az örökkévalósághoz képest.
17.
Kép: A Mennyei Atya balra fordulva, háromszög veszi körül. A kép tele van fehér gyöngyszemekkel, azaz a Mennyei Atya, és a háromszög is tele van gyönggyel.
Jézus: A látomással azt mutatom neked, hogy a Mennyei Atya tele van választottakkal és szentekkel.
18.
Egy mise prédikációja keretén belül egy történetet meséltek el, hogy egy fiú 12 évig várakozott arra, hogy feleségül vehessen egy leányt.
Érzés: A mi életünk is várakozás, és felkészülés az Úrral való találkozásra.
Jézus: Az egész élet egy várakozás. A gyermek arra vár, hogy felnőtté váljon, az ifjú arra vár, hogy családot alapítson, és pályát válasszon, az Egyház arra vár, hogy felkészülve várja az Eucharisztikus Kongresszust, elsősorban lélekben, és minden ember arra vár, hogy találkozhasson Velem. Vagy az Én második dicsőséges eljövetelemkor, vagy ha előbb távozik a földi életből, akkor a külön ítéleten. Minden várakozáshoz felkészülés kell. Kérdés, hogy melyiketek kész a Velem való találkozásra.

19.
Egy mise záróéneke Isten nagyságáról szólt.
Eszembe jutottak a Pachamama Istennő szobrai, amelyeket a vatikáni szinóduskor állítottak fel, és többen is leborultak előtte.
Érzés: Hiába erőltetik a Pachamama szobrokat, azok csak halott és érzéketlen fadarabok, nem árad belőlük semmi. Isten pedig élő személy, és élet, erő, ragyogás, szeretet sugárzik Belőle.
Jézus: A Pachamama figurák a Vatikánban undorító bálványimádás volt. Volt olyan pap, aki földig borult előtte. Közben láttam a Mennyben, hogy Atyám öklét rázza. A bálványimádás legutálatosabb bűn a szemében. Akik ezt követni fogják, azokat elsöpri a föld színéről.
20.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Ádám és Éva nemcsak a szükséges kegyelmet kapták meg a Paradicsomban, hanem bőséges kegyelemmel halmozta őket el az Úr, így szörnyű hálátlanság volt részükről Isten felé. Isten, szeretetéért cserébe iszonyatos bántást kapott.
Jézus: Igen kislányom, ősszüleitek végtelenül hálátlanok voltak, mert ennyi sok kegyelem után képesek voltak engedetlenek lenni. Sok-sok hálátlan ember él a földön.

Égi Édesanyánk üzenete 2019. december 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2019. december 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek.