2014. február 19., szerda

P. James Manjackal MSFS : Az ördög és az Eucharisztia (1)

A szentmisén átváltoztatáskor és a szentségimádás alatt gyakran látom, ahogy a gonosz lélek állal kínzott és megszállott emberek rikácsolnak, kiabálnak, táncolnak és járkálnak, a többieket zavarják. Egyszer, amikor Zágrábban (Horvátország) egy 15.000 fős tömeg jelenlétében tartottunk a stadionban szentségimádást, több mint egy tucat, gonosz lélektől kínzott és megszállt ember zavarta meg a programot.
Így kiálltottak: „Te, Jézus, menj innen. Jézus, ne zavarj minket, hagyj minket békén, Jézus, menj el ebből a teremből stbl" Az önkéteseknek jutott osztályrészül az az emberfeletti feladat, hogy a sportcsarnokból kitessékeljék őket. Később felkerestem őket a pszichiátrián a provinciálisommal együtt, akit a papneveldéből kértem. A megszállt emberek kötéllel voltak megkötve, néhányukat pedig szobába zárták. Elkezdtek szidni minket, leköptek, megpróbáltak megrúgni és megtámadni. Zágrábban az ördög James Bondnak hívott. Voltak démonok, akik így szóltak: „James Bond, azért jöttél Jézussal Indiából, hogy kiűzz minket? Nem fog sikerülni, nem fogunk kimenni Némelyek így gúnyoltak: „James, nem szégyelled magad, hogy a provinciálisoddal jössz, de még ketten együtt se tudtok kiűzni!" Az ördög a provinciálisomat is felismerte. Sok imádságra és böjtre volt szükség, hogy ki tudjuk űzni őket.
Amikor az Oltáriszentség jelenlétében imádkozunk olyan emberek szabadulásáért, akik erre rászorulnak, az ördög mindig nagyon hevesen reagál. Egyszer Indiában beteghez vittem az Oltáriszentséget, hogy a szent útravalót kiszolgáltassam neki. Útközben odajött hozzám egy tisztátalan lélektől megszállott hindu, és így kiáltott rám: „Te gazember, Krisztust viszed magaddal, aki azért jött, hogy elpusztítson minket? Nem mehetsz át ezen a területen, mert ez a mienk!"
A mellettem álló sekrestyés egész testében remegett, a ruhámba csimpaszkodott, és ezt suttogta: „Jézus, Jézus, ments meg minket!" Kivettem a pikszist (az Oltáriszentség szállítására használt szelencét) a zsebemből, majd keresztet vetettem vele a hindura, aki rémisztő rikácsolással a földre zuhant. Mikor sivító kiáltozását meghallották, néhány ember odajött hozzánk és azt mondták, hogy ezt az embert egy Maha Káli nevű gonosz lélek szállta meg, és hogy sok embert zaklat a környéken. Később megtudtam, hogy a férfi teljesen normális lett, és semmi bajt nem okozott többé az embereknek. Egy hindu család, miután tanúja volt az Oltáriszentség e csodájának, megtért, és azon a helyen, ahol ez a férfi a gonosz lélektől megszabadult, betonkeresztet emeltek, esténként pedig mindenki, a hindukat is beleértve, a kereszt lábánál imádkozott a gonosz lélek elleni védelemért.
Egyszer Kerala állam északi részén Chathengottunada plébániáján tartottam karizmatikus lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat során a plébános mesélt nekem egy fiúról, aki a plébániához tartozott, és megszállta a gonosz lélek. A lelkigyakorlat után a plébános elvitt a fiú otthonába, hogy szenteljem meg a házat, és imádkozzam a fiú szabadulásáért. Mikor odaérkeztünk a házhoz, nemcsak a szülők és a testvérek, hanem sokan mások is összegyűltek. Miközben a házat szenteltem és Jézus szent szívének ajánlottam, a fiú, akit leláncolva tartottak szobájában, beszélt, sivított, kiáltozott és mindenféle szidalmakkal illetett engem és a plébánost. Ekkor a Szentlélek arra indított, hogy mondjak szentmisét ebben a házban.
A plébános azonnal felhívta a helyi püspököt, hogy engedélyt kérjen. A püspök ismerte ennek a megszállott fiúnak az esetét, és nagy együttérzést mutatott a család iránt. A szentmisén átváltoztatáskor, mikor a szentostyát magasba emeltem, a megszállt fiú széttörte láncait, odajött hozzám, és meg akart támadni, de vigyázói lefogták. A geráziai megszállott bibliai története jutott eszembe: „Sokszor béklyóba és láncra verték, de elszakította a láncokat, összetörte a bilincseket, és senki sem tudta öt megfékezni " (Mk 5,4) A szentmise után a legszentebb Oltáriszentséget a paténán hagytam és odamentem a fiúhoz, hogy szabadító imát mondjak érte. A fiú köpködni kezdett, és hangosan szidalmazott. Teljesen nyíltan így szólt: „Jézus, miért jöttél el, hogy elpusztíts engem? Én szeretem ezt a fiút. Az életét akarom. Nem fogom elhagyni őt. Tamás nagybátyja adta nekem."

http://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/36-tanusagtetel/2811-az-oerdoeg-es-az-eucharisztia

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog2014. február 18. kedd, 18:09
Drága szeretett leányom, miközben ez a lelkekért folytatott harc egyre csak fokozódik, először sok ember elkezd kételkedni Létezésemben, még mielőtt teljesen elutasítanának Engem.
A világ elméjében egy új, hamis helyettesítőt fognak Rólam létrehozni. A Nevemet vakmerő nyíltsággal fogják használni, de a szavak, amelyeket nekem tulajdonítanak, nem Tőlem valók lesznek. Azt fogják kijelenteni, hogy Isten nem engedi meg, hogy az emberek bűnei elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Sokkal inkább, Isten, el fog tekinteni a bűntől, mert számára annak kevés jelentősége van, mivel az ember gyenge, és mindig vétkezni fog, nem számit, hogy éppen mi az. Azt fogják nektek mondani, hogy Jézus megbocsát mindenkinek, mert Irgalmassága meghaladja az Ő Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sok ember el fogja azt hinni, és egyáltalán nem fogják érezni a kötelességét annak, hogy a bűnt elkerüljék, vagy, hogy keressék a megbocsátást, mert addigra már azt fogják gondolni, hogy a bűn valójában nem is létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akiknek a legnagyobb szükségük van az imára. Ne tévessze össze senki Irgalmasságomat az Ítéletemmel, mert az két különböző dolog.
Irgalmasságom csak azoknak lesz megmutatva, akik bűneikért bűnbánatot tartanak. Azonban nem lesz megmutatva azoknak, akik büszkén állnak Színem előtt, miközben meg sem próbálják keresni Megbocsátásomat. Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog. És amikor Irgalmasságom kimerül, Igazságosságom bárdként fog lecsapni. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni.
Az embernek soha, még egy percre sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. El fogok jönni, hogy összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos közülük sokan sohasem fognak belépni Paradicsomomba, mert addigra már megtagadtak Engem, tagadták Létezésemet és a bűn létezését.
Jézusotok