2011. november 3., csütörtök

Nem sokkal ezelőtt az emberi test anyagának értékét 98 centre becsülték. Most azonban az atomenergia ismeretében ez a becslés megváltozott. Valaki kiszámította, hogy az emberi testben levő atomokkal kilónként 22 millió 800 ezer kilowatt áramot lehetne termelni, ha be tudnák fogni. Ezen az alapon egy 70 kilós emberi test értéke elérné a 100 milliárd dollárt.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária: Itt az idő, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát


2011. november 2. szerda, 10.40
Gyermekem, az idő egyre közeledik, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát. Mint ahogyan neked is koncentrálnod kell küldetésedre, hogy mentsd a lelkeket. Nem engedheted meg, hogy bármi is megzavarjon és elvonja figyelmed a legfontosabb feladatról, a megtérés terjesztéséről.
A Menny örvendezik, amint ez az Isteni Ajándék hamarosan bemutatásra kerül, tiszta szeretettel, melyet Fiam tartogat szívében minden lélek számára. Gyermekem, amint ez a munka egyre intenzívebbé válik, a gonosz továbbra is gyötörni fog téged, különböző embereken keresztül, minden lehetőséget megragadva. Arra kaptál utasítást, hogy maradj csendben, és kizárólag Fiamra összpontosíts.
Te vagy Gyermekem a kiválasztott, hogy nagy részletességgel közvetítsd Fiam kívánságát, hogy beszéljen az emberiséghez ezekben az időkben.  Légy bátor és légy elszánt erre a Szent Küldetésre, mely sikerrel fog járni. Ez régóta meg van jövendölve, és te minden iránymutatást megkaptál az Égiektől. A szentek vezetnek téged, mivel teljes számban összegyűltek, hogy biztosítsák, hogy ez a küldetés ne hiúsuljon majd meg.  Senki sem hiúsíthatja meg.  Abba kell hagynod az aggódást, mikor a dolgok reménytelennek tűnnek, mert a csalárdsággal fogsz szembesülni a csaló munkálkodása során.
Én, szeretett Édesanyád, mindig veled együtt dolgozom. Nekem köszönhető, hogy fel lettél készítve arra, hogy Drága Fiam elé járulj. A kapott kegyelmek lehetővé tették, hogy lelked megtisztuljon, így alkalmassá váltál az emberiség Megváltójának végzett munkára.
Drága Fiam által kerültél a Szentháromság elé. Ez az egyik legfontosabb küldetés, mióta Fiam elküldetett a világ bűntől való megváltására.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy eltérj ettől a küldetéstől.  Annak a kísértésnek sem engedhetsz, hogy feladd. Imádkozz hozzám, Édesanyádhoz, mindig, a védelemért.
Szeretett Édesanyád
A Mennyország Királynéja
Az Irgalom Édesanyja


Az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni


2011. november 2. szerda, 19.40
Drága, szeretett leányom, az időjárás szokatlan jeleket kezd el majd mutatni, amint a föld egy új állásba mozdul, az Isteni Irgalmasságom Cselekedetére való felkészülés során, amikor eljövök mindannyiatokat még egyszer megmenteni.
A gyűlölet egyre intenzívebbé válik minden nemzeten belül. Elégedetlenség érezhető mindenhol. Az egymás iránti szeretet gyenge, miközben az önszeretet nemcsak hogy megengedett, hanem alapvető fontosságúnak tartják ahhoz, hogy valaki elfogadott legyen a mai világban.
Én el fogom törölni a föld színéről a gyűlöletet. Össze fogom zúzni az emberiség tervét, mellyel felebarátját akarja rettegésben tartani. Ki fogom törölni a lelketekben lévő arroganciát. Minden bűnt fel fogok tárni előttetek, úgy, ahogyan az az Én szememben, nyers rútságában megmutatkozik.
Miért kell oly sok kedves szívű léleknek manapság hátat fordítania az Én régi tanításaimnak? Miért most? Mi történik Isten, az Atya szeretetével, mely az ő szemükben szégyenletessé kezd válni? Megmondom nektek. Ez azért van, mert oly sok Gyermekem került tévútra a világ élvezetei által. Habár most sokat birtokolnak az általuk hajszolt anyagi javak közül, de ők továbbra is elutasítanak Engem.  Az emberek lelke a sötétség oly sűrű felhőjével lett beborítva, hogy időbe fog telni, míg az Én fényem keresztülragyogja és áthatja lelküket.
A keserű szomorúság könnyeit hullatom ezekért az elveszett lelkekért, akik kétségbeesetten sóvárognak az üdvösség békéje után. Egyszerűen nem veszik észre, hogy egyedül Én hozhatom el ezt a békét megfáradt szívükbe.
Ó, mily régóta el van feledve az Én szeretetem. Én csak egy jelentéktelen gondolatfoszlány vagyok a számukra. Ők elméjük és szívük békéjét akarják, de nem fogják Tőlem kérni ezt. Csak ha kérik, akkor tudok válaszolni. Hát nem tudják ezt?
Ti, akik szerettek Engem, de gyűlölitek felebarátotokat vagy nehezteltek rá, nektek is szükségetek van az Én segítségemre. Nem akarom a hűségeteket, ha nem bántok másokkal szeretetteljesen. Ha bármilyen okból megbántjátok felebarátotokat, akkor Engem bántotok meg. Mindegy, hogyan igazoljátok cselekedeteiteket, tudnotok kell a következőt. Én érzem azok fájdalmát, akiket megsértetek. Amikor így bántotok meg Engem, nem tudtok igaz, szívből jövő szeretetet mutatni Felém.
Tanuljatok ebből. Törekedjetek alázatosságra mindenben, mielőtt Elém jöttök Szent Akaratom iránti hűségetekről esküt tenni. Ily módon tisztalelkűek lesztek, és alkalmasak arra, hogy belépjetek Királyságomba.
Ti, Gyermekeim, nagyon szerencsések vagytok, mert közületek milliók fognak Új Paradicsomom részévé válni. Ez az idő miatt van, melyben éltek. Sokan közületek gyermekeim most megmenekülhettek, oly módon, mely az előző generációknak nem adatott meg.
Fogadjátok örömmel ezt a hírt és éljetek a lehetőséggel, hogy nyitott és bűnbánó szívvel fogadjátok el az Én Isteni Irgalmasságom, míg tehetitek.
A ti Megváltó Jézus Krisztusotok