2010. augusztus 14., szombat

http://www.csend.hu/magazin/0203/2.html
Egy nagy kereszt rajzolódott ki az égen a bolygók által, amely a szilárd vagy állandó jegyek közepén (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő) helyezkedett el. Ez a legdiszharmonikusabb bolygóállás volt az emberiség történetében.
Asztrológiai értelemben bizonyíthatjuk, hogy a két tengely, amely egymással derékszögben a kereszt két szárát adta, és nyilvánvalóan igaz lesz a bibliai jövendölés, miszerint elválik a jó a rossztól. Olyan helyzet jön létre a föld egészén, kiemelve az európai régiót, ahol a hagyományos tradicionális értékek, illetve az új értékek élesen elválnak egymástól.
Ősidők óta kutatja az ember a végtelen égbolt jeleit és titkait. A különleges bolygóállások az egész emberiségre hatással vannak, attól függetlenül, hogy hiszünk e benne vagy sem.


http://www.astro-logos.com/faq.htm
Telefon-Interview von Regine W. vom Time Magazin am 27.07.1999
Schauen Sie, im Alten Testament heißt es "An jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter, und am helligsten Tag wird es finster." (Amos 8.9) Diese Sonnenfisternis (11.08.1999) findet am Mittag statt! Nicht genug damit, die Konjunkcion von Sonne und Mond findet damit an der höchsten Stelle (im Löwen) des Fixen Kreuzes, das sich aus den Zeichen Stier, Löwe, Skorpio und Wassarmann bildet. Diesem Kreuz wird wiederum in der Bibel eine überragende Bedeutung zugeschrieben. Meines Wissens gab es seit Jahrtausenden keine Sonnenfinsternis über diesem Ort, die eingebunden ist in ein Fixes Kreuz und das auch noch zur Mittagszeit!
--Telefon-interjú Regine W.-vel a Time Magazin által 1999.07.27.-én
Nézze, az Ószövetségben azt jelenti "És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal."(Ámos 8,9) Ez a Napfogyatkozás (1999.08.11.) délben történik! Nem elég ahhoz, a Nap és Hold konjunkciója a legmagasabb helyén (az Oroszlánban) a fix keresztnek történik, ami a Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntő jegyekben képződik. Ennek a keresztnek a Bibliában mindenekfeletti jelentősége van. Tudomásom szerint évezredek óta nem volt ezen a helyen Napfogyatkozás, ami egy fix kereszttel lett volna egybekötve és még délidőben!--


http://tunder17.tvn.hu/99aug11.html
1999. augusztus 11-én, a nálunk látható teljes napfogyatkozással egyidőben karmikus kereszt lesz az égen. A Nap, Hold, Uránusz, Mars és Szaturnusz vesz részt a kereszt megalkotásában. A tradícionális asztrológia szerint jelentése a horoszkópban: pusztulás, halál, háború, megszűnés, megújulás, robbanás, végzet.
1999. augusztus 11-én az égen szimbolikusan megjelenik ennek a lázadásnak a képe: a Hold az Oroszlán jegyében, a Nap saját uralmi jegyében eltakarja a Napot. Ha csak rövid időre is, megvalósul a trónfosztás. De elindulnak ebben a pillanatban olyan folyamatok, amelyek kiszámíthatatlan ideig tartó női uralmat eredményeznek a Földön. Lilith, az ős-szajha, a férfiölő boszorkány összefog a psziché hataloméhes alvilágának urával, a képmutató és alattomos Plutóval, a modern média és nagypolitika tulajdonosával, hogy megkörnyékezze az éppen Bika-Isten arcát mutató Jupitert a női világuralom érvényesítése engedélyezéséért. (Mert, mint tudjuk, a világon azért rend van, ha néha nem is látszik.) A női lázadás egyébként teljesen jogosult: háború van, és a férfias katonai logika az egész Anya-Föld elpusztításával fenyeget. Csak éppen nem mindegy, hogy a család-ellenes Lilith-Hakaté, vagy a bölcs tanítóval, Kheirónnal, a kentaurok királyával most férje és gyermekei érdekében szövetkező Junó veszi át a végső hatalmat.

Az asztrológiát jól ismerők tudnak róla, hogy 1999. augusztus 11-én, a nálunk látható teljes napfogyatkozással egyidőben karmikus kereszt lesz az égen. A Nap, Hold, Uránusz, Mars és Szaturnusz vesz részt a kereszt megalkotásában. Ugyanakkor lesz egy Vénusz - Jupiter trigon is az égen. Első pillantásra ez lesz a menekülési útvonal sokak számára a nehéz időkben. Azonban ez a menekülési lehetőség csak látszólagos: a Vénuszt a Plutó, a Jupitert a Neptunusz fogja kvadrátolni a napfogyatkozás idején.

Az elemzés nem sok jóval kecsegtet. A nagy napfogyatkozás idején olyan, az emberek nagy részének kedvezőtlen folyamatok indulnak el, amelyek számonkérés jellegüknél fogva nagy tömegeket, embercsoportokat fognak kellemetlenül érinteni.

Kik lesznek ezek az emberek?

Elsősorban azokat a népeket és személyeket fog érinteni a kibontakozó nagy világválság, akik a szilárd jegyekhez tartoznak. Minden embert érinteni fog, közvetlenül, vagy közvetve, barátok és családtagok révén.

Mit jelentenek a szilárd jegyek?

Leegyszerűsítve: a szilárd jegyekhez tartozó emberek, népcsoportok a büszkék.

Az Oroszlán előkelőségére büszke. A Vízöntő a szabadságára. A Bika a vagyonára. A Skorpió a hitelességére.

1999 augusztusa után olyan helyzet fog kialakulni, amelyben senkinek nem lesz mire büszkének lennie.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a napfogyatkozás idején megjelenő karmikus kereszt ha csak kis katasztrófát is jelent, a "civilizált" emberiség jelen társadalmi, gazdasági, világnézeti rendszere nem fogja túlélni. A dolgok nem mennek többé az eddig megszokott fogyasztói szemléletű, a gazdasági növekedés szent tehenét imádó szűk látókörű és együttérzés nélküli stílusban.

Alapvetően meg fog változni a világ: a gazdaság, a társadalmi modell, a gyógyítás, az egészség fogalma, a gondolkozás - mindezek új paradigma szerint fognak működni.

Nem lehet tudni, hogy a folyamatok mennyi idő alatt zajlanak le. Valószínűleg különböző időtartamú és súlyosságú folyamatokat fogunk észlelni, mindenki a maga szűkebb életterületén, szubkultúrájában. Nincs rálátásunk az Egészre.

Csak annyit lehet tudni biztosan, hogy ezeknek a kedvezőtlen folyamatoknak nagy része, éppen a legsúlyosabb következményekkel járók, 1999. augusztusának 11. napján kezdődik.


http://www.BerlinOnline.de/.bin/archiv/1999/0812/politik/0029/index.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1999/0812/none/0026/index.html
KRISZTUS DICSŐSÉGES KERESZTJE
a kereszt magassága 7, 38 m,
vízszintes szára kelet és nyugat irányba mutat,
északi és déli oldala fehér,
keleti és nyugati oldala kék színű

Abbe Victor L’Horset a “Dozulé” című könyvében ír azokról az eseményekről, amelyek 1970 és 1978 között a franciaországi Lisieuxtől északnyugatra 30 km-re fekvő Dozulé faluban történtek. Ezek szerint minden 1970. ápr. 12-én kezdődött, amikor plébánosa jelenlétében Aumont Madeleine az áldozás után misztikus elragadtatásba esett. Ez volt az előkészület arra, ami tulajdonképpen két évvel későbben következett be.

* 1972. március 28. Reggel 4,35-kor Madeleine az égbolton lát egy óriási, fényből alkotott feszületet, és ezeket a szavakat: “Ecce crucem Domini /Íme az Úr keresztje/. Ezt a keresztet fogod világszerte híresztelni és magad is fogod hordani.”

* 1972. november 8. Ugyanabban az órában a következő szavakkal kisérve volt látomása: “Bűnbánat, bűnbánat! Eljött az idő, hogy azokat a bűnösöket is megmentsük, akik Jézust nem szeretik”.

* 1972. december 7. Ugyanabban az órában ugyanaz a kereszt, a következő szavakkal: “Audivi vocem de coelo dicentem mihi…” A mennyből ezt a hozzám intézett szózatot hallottam: “Mond a plébánosodnak, hogy ezen a helyen állítsa fel Krisztus Dicsőséges Keresztjét, és annak lábánál egy szentélyt. Az emberek ide fognak jönni, hogy bűneiket megbánják, s békét és örömet találjanak”.

* 1972. december 19. Negyedik látomás a következő szavakkal: “Még háromszor fogod látni ezt a keresztet”.

* 1972. december 20. “Mondd meg plébánosodnak, hogy a Dicsőséges Kereszt, amit kérek, hogy erre a helyre állítson, hasonló legyen a jeruzsálemi kereszthez”.

* 1972. december 21. A hatodik látomása ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ezekkel a szavakkal: “Légy szíves mond meg a püspökségen, hogy a plébános nem hagyhatja el plébániáját, mielőtt a tőle kért feladatot nem teljesítette”.

* 1972. december 27. Madeleine kilépve plébánosával együtt a templom sekrestyéjéből, az égre föltekintve a keresztet sokkal magasabban és kisebb méretűnek látva a következő szavakat hallja: “Ne féljetek, én vagyok a názáreti Jézus. Téged pedig kérlek, ismételd ezeket a szavakat: ’O sorte nupta prospera’. Majd hozzáfűzi Jézus: ’Annuntiate virtutes eius, qui vos de tenebris vocavit in admirabile Lumen Suum’ /Ó, Madeleine egy boldog sors megengedte, hogy jegyes lettél – Hirdessétek annak csodatetteit, aki titeket a sötétségből csodálatos világosságára hívott/”.

Ezt még sok látomás követe, amelyek nem a szabadban, hanem a templom tabernákuluma előtt és minden alkalommal a plébános jelenlétében, aki Madeleine szavait rögtön följegyezte. Érdekes, hogy az Úr Jézus sokszor latinul beszél Madeleinel, aki ismétli ezeket a szavakat, miközben latinul egyáltalán nem tud.

1972-től 1978-ig összesen ötven látomásban volt része Madeleine-nek.

* 1974, április 5. Kéri Jézus Madeleine-t, hogy a Dicsőséges Keresztet a következő méretekkel állítsák fel: a két vízszintes szár 123 m legyen, kelet és nyugat felé mutatva. A függőleges szár legyen hatszor 123 m, összesen 738 m magas. Kéri, hogy ezt a keresztet a ’Szentév végéig’ készítsék el. Nyilvánvaló, hogy nem az 1975-ös, hanem a 2000-es szentévről van itt szó.

# Ez a kereszt a megadott méreteivel nem lett felállítva. Sőt 1985-ben a megyéspüspök hivatalosan kihirdeti, hogy Dozulé-ban megtiltja a kereszt és a mellette lévő szentély felépítését. Ekkor megszűnnek a Madeleine látomásai.

Érdekes, hogy ugyanabban az évben, tehát 1985-ben az Úr Jézus elindít egy másik vízió sorozatot, a Grenoble-ben lakó Fernanda Navarro családanyával. Kezdettől fogva új nevet ad a látnokasszonynak: Je Ne Suis Rien = J N S R /én nem vagyok semmi/. Később az Úr Jézus magára is alkalmazza ezt a négy betűt, a következőképpen: Jésus Notre Seigneur et Roi /Jézus a mi Urunk és Királyunk/. Összesen tíz kötetet diktál neki Jézus, az utolsó kötet kinyilatkoztatását jelenleg (2002. október) kapja a látnok. Jézus többször megismételte, hogy ez a tizedik könyv lesz az utolsó.

(Német szövege az Interneten olvasható: www.fatima.ch ).

* 1996. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus J N S R-nek adott látomásában elindítja világszerte több ezer kereszt felépítését 1:100 méretben, a következő szavakkal: “Mielőtt Szent Keresztemet fölállítom azon a helyen, amelyet Atyám mutatott és Madeleine hatszor látott; mielőtt az emberiség visszaemlékezik kérésemre és ezt a keresztet ténylegesen fölemeli, megfogjátok látni az égbolton megjelenve, föltámadásom dicsőségét jelző fényemtől ragyogóan. De mielőtt ezt felállítom, összegyűjtöm jelenkori apostolaimat és akarom, hogy együtt lássanak Illéssel és Mózessel. Akarom, hogy a velük folytatott beszélgetést hallják, akarom, hogy Atyám hangját hallják. Ezután következik, hogy mindig veletek leszek és vezetlek, bárhol is vagytok, mert Istenetek hűséges. Veletek leszek mindenben, amit elkezdtek, hogy Szent Keresztem az egész világ fölött uralkodjon. Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet. Ezen kereszt nevében apostolaimmal győzni fogok. Visszhang lesz ez, amely a végtelenségig terjed… A hangok és keresztek ezrei felemelkednek a földön, és a kereszt körül a gonosz menekülésre kényszerül. Igen, jól láttátok, mert mindez megtörténik majd, hogy a népek belássák, hogy keresztem árnyékában kell élniük. Ezért szükséges, hogy keresztjeim világítsanak. Számtalanok lesznek ezek az emberek által gyújtott csillagok a földön azok közelében, akik Isten akaratára hallgattak. Számtalanok lesznek azok a csillagok, amelyeket Máriának, a tenger csillagának fognak meggyújtani. Sőt, ragyogni fognak ezek a csillagok nekem, Sion csillagának, a nemzetek csillagának. Megszámlálhatatlan virághoz hasonlítanak majd ezek a csillagok, amelyek együttesen egyetlenegy gyönyörű szép virágot alkotnak majd, amelyek mint a virág sziromlevelei egymást körbeölelik, hogy közösen Mária tiszteletére egy nagy rózsát alkossanak… Isten meg akar titeket menteni, s ezért kívánja, hogy világszerte énekeljétek a Glóriát, s ezzel az ő visszajövetelét sürgessétek. Visszajövetelem reményében lássátok a föld legszebb megszületését és az emberiség újjászületését. Ez pedig megújítja a föld színét… Ezért akarom, hogy az emberek által a föld csillagmezővé váljon. A sok ezer fehér keresztből elindul majd az éjszakában az a fény, amely világít mint a tenger kék színe, világit olyan időben, amikor a Nap sugarait a tengerek vígan játszó hullámaira irányítja. Ezért Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt ezt a két színt (fehér és kék) hordja magán, mert mondom nektek, hogy mindenek fölött szent Anyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni. A Golgotán a szeretetből megfeszített Fia alatt állt. A tisztaságában rejlő fehér rózsa hitének, szeretetének és reményének hordozója. Égszínkék fátylát a kereszt alatt megtöltötte szent kegyelmekkel. Ezt minden így felállított keresztnél gyermekeim fölött fogja széttárni. Íme, a Dicsőséges Keresztről nevezett Mária, aki azért jött a földre, hogy gyermekeit meglátogassa. Ő majd megáldja a kereszt gyermekeit. Ő hívja majd papjaimat a kereszthez. Minden kereszt, amit tehát nekem fölállíttok, a Dozulé-ben megmutatott keresztem mértékeit viseli majd, így követeltem az én egyházamtól, amelytől elvártam, hogy nekem ezt a dicsőséget megadja. De most ti felállítjátok majd 1:100 méretben… Ezekre a keresztekre is föl fogok szállni, és hallani fogom azokat a hangokat, amelyek hozzám kiáltanak, mert eljön az idő, hogy az emberek eljönnek majd, hogy ott azért imádkozzanak, hogy Isten siettesse az eljövetelét. Íme, megmondtam nektek. De az én keresztem és Szent Anyám rózsafüzérével le fogjuk győzni a világot és az időt: ezernyi kereszt, ezernyi rózsafüzér – a föld rózsái, amelyek szétszóródnak a levegőben, hogy a Királynőt megkoronázó koszorúja legyen.


http://www.stjosef.at/bischof.k.krenn/index.htm?ordinariat_dozulekreuze.htm~mainFrame
Hinweis des Bischöflichen Ordinariats St. Pölten
zu den so genannten "Dozulé-Kreuzen"
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung von so genannten „Liebeskreuzen“, „Dozulé-Kreuzen“ oder „Glorreichen Kreuzen Christi“ von den verantwortlichen Autoritäten der Kirche nicht gebilligt wird.
Form und Beleuchtung dieser Kreuze sowie die damit verbundenen Gebetsverpflichtungen beziehen sich auf Privatoffenbarungen, die neben lobenswerten Aufrufen zu Bekehrung und Gebet zweifelhafte Lehren beinhalten. Die Verbreitung der „Botschaft von Dozulé“ ist von der Kongregation für die Glaubenslehre untersagt worden.
Quelle: St. Pöltner Diözesanblatt, 15. September 2003, Seite 42.


http://www.info.weltanschauungsfragen.de/a-z/Dozule-SBK-Stellungnahme.html
Klarstellung zum Phänomen „Dozulé“

Seit beinahe 30 Jahren versammeln sich Christen in Dozulé (Frankreich), um das glorreiche Kreuz Christi zu verehren und für die Erlösung der Welt zu beten. Sie folgen damit der Botschaft, welche die Seherin Madeleine Aumont Maria zugeschrieben hat, die aber von der katholischen Kirche nicht offiziell anerkannt wurde.

Nach verschiedenen Anfragen erinnert die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) an Folgendes:

Am 24. Juni 1985 hat Msgr. Jean Badré, Bischof von Bayeux und Lisieux (Diözese, in der sich Dozulé befindet) erklärt, dass er Dozulé bezugnehmend auf Can. 1230 CIC nicht als Heiligtum anerkenne (vgl. Documentation Catholique Nr. 1911, 2.2.1986, S. 169-170). Mit Brief vom 25. Oktober 1985 an Msgr. Badré hat Kardinal Joseph Ratzinger, Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, explizit das vom Ordinarius von Bayeux und Lisieux eingeleitete Verfahren sowie auch die von ihm getroffenen Massnahmen im Rahmen seiner pastoralen Verantwortung nach Can. 381 § 1 approbiert. Der Bischof von Bayeux und Lisieux erinnert ständig an diese Tatsache.

Neben lobenswerten Aufrufen zur Bekehrung, zum Vertrauen in das glorreiche Kreuz und zur Verehrung der Eucharistie beinhalten die von Dozulé publizierten Schriften unannehmbare Elemente und Forderungen (vgl. Erklärung von Msgr. Badré vom 8. Dezember 1985): die einzig auf Dozulé bezogene Ausschliesslichkeit des Heils; der endgültige und ausschliessliche Charakter der „Botschaft“; die zweifelhafte und unverhältnismässige Lehre vom ewigen Leben; das Aufstellen von leuchtenden Kreuzen ohne Rücksichtsnahme auf die religiöse Sensibilität angrenzender Bewohner und auf das Risiko von kostspieligen und kontraproduktiven gerichtlichen Verfahren.

Im Einverständnis mit dem Lehramt der Universalkirche distanziert sich die SBK formell vom Projekt „Dozulé“. Einige Gläubige werden vielleicht durch diese Klarstellung verunsichert sein und Mühe haben, sie zu akzeptieren. Die Bischöfe laden sie ein, ihre Frömmigkeit und das Zeugnis ihres Glaubens auf das authentische Geheimnis des Kreuzes des Erlösers immer wieder neu auszurichten. In den Sakramenten und durch sie sollen die Quellen unserer Bekehrung und jene der Welt gesucht werden. In ihnen und durch sie bestärken wir unsere Hoffnung in der Kirche auf die Wiederkehr des Herrn.
Freiburg, 14.5.2003
+ Amédée Grab OSB
Präsident der Schweizer Bischofskonferenz


http://www.die-tagespost.de/archiv/titel_anzeige.asp?ID=4706
Dubiose Botschaft
Erzbistum München distanziert sich von „Liebeskreuzen“
DT vom 12.07.2003
München (DT/KNA) Die Leitung des Münchner Erzbistums hat sich von der Errichtung so genannter „Liebeskreuze“ distanziert. Die in jüngerer Zeit an einigen Orten aufgestellten, mehr als sieben Meter hohen und nächtlich beleuchteten Feldkreuze gingen auf kirchlich nicht anerkannte Privatoffenbarungen in Frankreich zurück, heißt es im aktuellen Amtsblatt des Erzbistums. Die „Liebeskreuze“ würden von der Kirchenleitung nicht gebilligt.

Im Münchner Erzbistum breiten sich die „Liebeskreuze“ nach Auskunft des Weltanschauungsbeauftragten Hans Liebl vor allem im Südosten aus. Wieviel es inzwischen seien, wisse er nicht. Generell beobachtet der Experte eine „Zunahme von Privatoffenbarungen, wo jeder seine Hotline zu höheren geistlichen Kräften zu haben glaubt“. Die Kirchenleitung müsse daher bisweilen klarstellen, was zu einem gesunden, biblisch fundierten Glauben gehöre.

Die Förderer des Projekts beziehen sich auf eine angebliche Botschaft Jesu Christi von 1996 an eine französische Seherin. Weltweit sollten demnach Tausende in Aussehen und Maßstab identische Kreuze aufgestellt werden. Wo diesem Wunsch entsprochen worden sei, hätten „nachweislich Katastrophen abgewendet“ werden können, schreibt etwa der Dekan von Feldkirchen bei Freilassing, Anton Parzinger, in seinem Pfarrblatt. Wer ein solches Kreuz aufstellt, verpflichtet sich zudem, täglich unter ihm zu beten. Die Initiative wird unter anderem von Teilen des weltweiten Fatima-Apostolats unterstützt.

Die Schweizer Bischöfe haben sich erst im Mai vom so genannten „Glorreichen Kreuz Christi“ oder auch „Dozule-Kreuz“ distanziert. Im französischen Dozule hatte eine Frau zwischen 1972 und 1982 angeblich von Jesus Christus den Auftrag zur Errichtung eines 738 Meter hohen Kreuzes erhalten, weil das Kreuz Jesu auf dem Hügel Golgotha genau auf dieser Höhe über dem Meer gestanden habe. Das Vorhaben scheiterte. Die Verbreitung der „Botschaft von Dozule“ wurde vom Ortsbischof und der Römischen Glaubenskongregation untersagt.

1996 lebte die Vision wieder auf, allerdings nur noch im Maßstab eins zu hundert. Die Schweizer Bischöfe erkennen in der Initiative „neben lobenswerten Aufrufen zur Bekehrung“ zweifelhafte Lehren. Sie vermissen zudem die Rücksicht „auf die religiöse Sensibilität angrenzender Bewohner“ und befürchten kontraproduktive Gerichtsverfahren.


http://www.justiz.nrw.de/Presse/presse_weitere/PresseOVG/15_02_2008/index.php
http://www.vg-duesseldorf.nrw.de/presse/pressem/2008/p080214.htm
Pressemitteilungen des Verwaltungsgerichts Düsseldorf

Datum: 14. Februar 2008

Das auf einem Hausgrundstück in Hilden errichtete sog. "Kreuz der Liebe" (Höhe 7,38 m) muss beseitigt werden

Mit dem soeben verkündeten Urteil hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf die Anfechtungsklage der Hauseigentümer eines Hausgrundstückes in Hilden abgewiesen, die sich gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt richtet, mit der ihnen die Beseitigung eines 7,38 m hohen und bis zu 2,66 m breiten in den Farben weiß und hellblau gestrichenen Holzkreuzes aufgegeben wurde. Bei diesem Kreuz handelt es sich nach den Angaben der Kläger um ein sog. "Kreuz der Liebe" bzw. "Glorreiches Kreuz Christi". Die Kläger verweisen auf Offenbarungen an zwei französische Seherinnen. In den 70er Jahren soll Madeleine Aumont im französischen Dozulé von Jesus Christus den Auftrag zur Errichtung eines 738 m hohen Kreuzes erhalten haben, weil das Kreuz Jesu auf dem Hügel Golgotha genau auf dieser Höhe über dem Boden gestanden habe. Die Errichtung solcher Kreuze und die Verbreitung der "Botschaft von Dozulé" wird von der Römisch-Katholischen Kirche und der Römischen Glaubenskongregation abgelehnt.

Das Gericht hat zur Begründung seines Urteils ausgeführt, dass das streitbefangene Kreuz bauplanungs- und bauordnungsrechtlich unzulässig ist. Es verstößt gegen die Festsetzungen des einschlägigen Bebauungsplanes, weil es außerhalb der festgesetzten Baugrenzen steht. Es ist auch keine bloße Nebenanlage, die ausnahmsweise außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden kann, weil es mit einer Höhe von 7,38 m fast Hausgröße erreicht und auf dem 180 qm großen und nur 6 m breiten Grundstück weder optisch noch räumlich untergeordnet ist. Wegen dieser Überdimensionierung liegt nach Auffassung der Kammer zugleich ein Verstoß gegen das Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme vor. Schließlich verstößt die bauliche Anlage, von der nach Art und Umfang Wirkungen wie von einem Gebäude ausgehen, gegen die landesrechtlichen Abstandsflächenvorschriften, weil es mit 1,25 m bis 1,50 m nicht den erforderlichen Mindestgrenzabstand von 3 m einhält.

Gegen das Urteil kann die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen beantragt werden.

Az.: 9 K 4675/06


http://dozule.club.fr/vaticanfr.html
LES AMIS DE LA CROIX GLORIEUSE
L'ENQUETE CANONIQUE :
1984 - 1985

Voici la réponse de Rome, où vous pouvez constater qu'il est demandé à Bayeux de "suivre cette affaire avec la même vigilance prudente". A notre connaissance, au jour du 1er Octobre 1997, en la Fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face (Ste Thérèse de Lisieux), aucune déclaration authentique nouvelle de Rome ne nous est parvenue.

Lettre du Cardinal Ratzinger

SACRA CONGREGATIO
PRO DOCTRINA FIDEI

Prot. N. 19/84 00193 - Roma, 25 octobre 1985

Excellence,

Vous avez porté à la connaissance du Siège Apostolique le rapport de la Commission diocésaine instituée par vous pour examiner les "événements de Dozulé", ainsi que l'0rdonnance que vous avez jugé opportun de prendre au vu des conclusions de cette Commission.

Dans le cadre de sa compétence, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a examiné avec attention ces documents et approuve la procédure que vous avez suivie, ainsi que les dispositions de votre Ordonnance. En même temps, elle ne doute pas que vous suiviez ultérieurement cette affaire avec la même vigilance prudente, et prendrez au besoin les mesures opportunes qui, en cette matière, relèvent de votre propre responsabilité épiscopale (cf.. can. 381, par. 1).

Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments de fraternel et très respectueux dévouement dans le Seigneur.

Son Excellence Mgr Jean BADRÉ
Évêque de BAYEUX et LISIEUXhttp://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/dozule/dozule.htm
Fénykereszt
A ProChrist 2006 mûholdas evangélizáció alkalmain – a böjti idõszak kellõs közepén – nyolc estén találkozhattunk a fénykereszttel. A müncheni olimpiai csarnok küzdõterének padlózatán ábrázolódott ki fehér fénnyel a kereszt szimbólum, amely „a” találkozási pontot jelentette mindazok számára, akik ott és akkor elfogadták Jézus hívását. De ennek a fénykeresztnek az üzenetét továbbadhatjuk azoknak is, akik nem láthatták, de tudhatják: jól csak a szívével lát az ember…
Jézus feltámadása óta húsvéti fényárban ragyog az üres kereszt! S ez a Golgotáról sugárzó tiszta fény betölti az egész világot. Fehér színû, de jól tudjuk, hogy egy prizma segítségével komponenseire bontható. A hétszínû szivárvány fénykoszorúja a teljességet jelképezi – Jézus a fény, mi pedig a színei vagyunk. Sugarai gyógyulást hoznak! Nem csupán átvilágítják életünket: ha kiteszszük magunkat ragyogásának, ezerszer tisztább, élesebb és tökéletesebb felvételt készít a keresztrõl ránk hulló fény, mint a legmodernebb képalkotó eljárás vagy bármilyen röntgengép.
A fénykereszt leleplezi életünk rejtett, mások és magunk által sem ismert bûngócait, rosszindulatú, rákos daganatait, és rávilágít a szív mélyén megbúvó gyilkos indulatokra is. De nem azért, hogy kétségbeesésbe, az ordító oroszlánként ránk leselkedõ sátán csapdájába s így az örök halálba kergessen. Nem; a diagnózissal egy idõben a terápiát is a fénykereszt jelenti.
Általa Isten szeretetének sugarai érnek el bennünket, és ezek a testet-lelket egyaránt gyógyítják – azonban minden kockázat és mellékhatás nélkül, véglegesen és ingyen! A fénykereszt „sugárkezelését” nem lehet túladagolni, mert a felesleg túlcsordul a szívbõl, és ragyogóvá teszi a tekintetet. A Kibocsátó irgalmas szeretete kisugárzik a másik ember felé, és így „fertõzi meg” azokat is, akik a mi fénykörünkbe kerültek, de még nem fénykereszthordozók. Ne védekezzünk ellene!
Azok, akiknek a szívében már ott ragyog ez a fénykereszt, valóban ProChrist, azaz Krisztusért élnek!
Te is közéjük tartozol már?
Garai András

2005-ben már több mint 7000 kereszt állt világszerte

Fénykereszt stációk Győr (1993), Debrecen (2002.10.01.), Németkér, Rákoskert  -Lilaorgona utca-(2008.11.30.), Tóalmás(2009.05.28.), Törtel (2009.06.15.), Madaras (2009.06.27.), Fertőszentmiklós(2009.10.20.), Miskolc-Szent Anna templom kertje (2009. 10. végén)

Nyáregyháza (2010.04.04.), Gyenesdiás-Kisistók domb-(2010.06.06.), Vonyarcvashegyen -Csándor-(2010.07.18.) után Alsópáhok-Plébánia kert (2010.09.14.) , Pécsvárad (2010.09.14.)!

 


Nagyobb térképre váltás


KRISZTUS DICSŐSÉGES KERESZTJE
a kereszt magassága 7, 38 m,
vízszintes szára kelet és nyugat irányba mutat,
északi és déli oldala fehér,
keleti és nyugati oldala kék színű

Abbe Victor L’Horset a “Dozulé” című könyvében ír azokról az eseményekről, amelyek 1970 és 1978 között a franciaországi Lisieuxtől északnyugatra 30 km-re fekvő Dozulé faluban történtek. Ezek szerint minden 1970. ápr. 12-én kezdődött, amikor plébánosa jelenlétében Aumont Madeleine az áldozás után misztikus elragadtatásba esett. Ez volt az előkészület arra, ami tulajdonképpen két évvel későbben következett be.

* 1972. március 28. Reggel 4,35-kor Madeleine az égbolton lát egy óriási, fényből alkotott feszületet, és ezeket a szavakat: “Ecce crucem Domini /Íme az Úr keresztje/. Ezt a keresztet fogod világszerte híresztelni és magad is fogod hordani.”

* 1972. november 8. Ugyanabban az órában a következő szavakkal kisérve volt látomása: “Bűnbánat, bűnbánat! Eljött az idő, hogy azokat a bűnösöket is megmentsük, akik Jézust nem szeretik”.

* 1972. december 7. Ugyanabban az órában ugyanaz a kereszt, a következő szavakkal: “Audivi vocem de coelo dicentem mihi…” A mennyből ezt a hozzám intézett szózatot hallottam: “Mond a plébánosodnak, hogy ezen a helyen állítsa fel Krisztus Dicsőséges Keresztjét, és annak lábánál egy szentélyt. Az emberek ide fognak jönni, hogy bűneiket megbánják, s békét és örömet találjanak”.

* 1972. december 19. Negyedik látomás a következő szavakkal: “Még háromszor fogod látni ezt a keresztet”.

* 1972. december 20. “Mondd meg plébánosodnak, hogy a Dicsőséges Kereszt, amit kérek, hogy erre a helyre állítson, hasonló legyen a jeruzsálemi kereszthez”.

* 1972. december 21. A hatodik látomása ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ezekkel a szavakkal: “Légy szíves mond meg a püspökségen, hogy a plébános nem hagyhatja el plébániáját, mielőtt a tőle kért feladatot nem teljesítette”.

* 1972. december 27. Madeleine kilépve plébánosával együtt a templom sekrestyéjéből, az égre föltekintve a keresztet sokkal magasabban és kisebb méretűnek látva a következő szavakat hallja: “Ne féljetek, én vagyok a názáreti Jézus. Téged pedig kérlek, ismételd ezeket a szavakat: ’O sorte nupta prospera’. Majd hozzáfűzi Jézus: ’Annuntiate virtutes eius, qui vos de tenebris vocavit in admirabile Lumen Suum’ /Ó, Madeleine egy boldog sors megengedte, hogy jegyes lettél – Hirdessétek annak csodatetteit, aki titeket a sötétségből csodálatos világosságára hívott/”.

Ezt még sok látomás követe, amelyek nem a szabadban, hanem a templom tabernákuluma előtt és minden alkalommal a plébános jelenlétében, aki Madeleine szavait rögtön följegyezte. Érdekes, hogy az Úr Jézus sokszor latinul beszél Madeleinel, aki ismétli ezeket a szavakat, miközben latinul egyáltalán nem tud.

1972-től 1978-ig összesen ötven látomásban volt része Madeleine-nek.

* 1974, április 5. Kéri Jézus Madeleine-t, hogy a Dicsőséges Keresztet a következő méretekkel állítsák fel: a két vízszintes szár 123 m legyen, kelet és nyugat felé mutatva. A függőleges szár legyen hatszor 123 m, összesen 738 m magas. Kéri, hogy ezt a keresztet a ’Szentév végéig’ készítsék el. Nyilvánvaló, hogy nem az 1975-ös, hanem a 2000-es szentévről van itt szó.

# Ez a kereszt a megadott méreteivel nem lett felállítva. Sőt 1985-ben a megyéspüspök hivatalosan kihirdeti, hogy Dozulé-ban megtiltja a kereszt és a mellette lévő szentély felépítését. Ekkor megszűnnek a Madeleine látomásai.

Érdekes, hogy ugyanabban az évben, tehát 1985-ben az Úr Jézus elindít egy másik vízió sorozatot, a Grenoble-ben lakó Fernanda Navarro családanyával. Kezdettől fogva új nevet ad a látnokasszonynak: Je Ne Suis Rien = J N S R /én nem vagyok semmi/. Később az Úr Jézus magára is alkalmazza ezt a négy betűt, a következőképpen: Jésus Notre Seigneur et Roi /Jézus a mi Urunk és Királyunk/. Összesen tíz kötetet diktál neki Jézus, az utolsó kötet kinyilatkoztatását jelenleg (2002. október) kapja a látnok. Jézus többször megismételte, hogy ez a tizedik könyv lesz az utolsó.

(Német szövege az Interneten olvasható: www.fatima.ch ).

* 1996. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus J N S R-nek adott látomásában elindítja világszerte több ezer kereszt felépítését 1:100 méretben, a következő szavakkal: “Mielőtt Szent Keresztemet fölállítom azon a helyen, amelyet Atyám mutatott és Madeleine hatszor látott; mielőtt az emberiség visszaemlékezik kérésemre és ezt a keresztet ténylegesen fölemeli, megfogjátok látni az égbolton megjelenve, föltámadásom dicsőségét jelző fényemtől ragyogóan. De mielőtt ezt felállítom, összegyűjtöm jelenkori apostolaimat és akarom, hogy együtt lássanak Illéssel és Mózessel. Akarom, hogy a velük folytatott beszélgetést hallják, akarom, hogy Atyám hangját hallják. Ezután következik, hogy mindig veletek leszek és vezetlek, bárhol is vagytok, mert Istenetek hűséges. Veletek leszek mindenben, amit elkezdtek, hogy Szent Keresztem az egész világ fölött uralkodjon. Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet. Ezen kereszt nevében apostolaimmal győzni fogok. Visszhang lesz ez, amely a végtelenségig terjed… A hangok és keresztek ezrei felemelkednek a földön, és a kereszt körül a gonosz menekülésre kényszerül. Igen, jól láttátok, mert mindez megtörténik majd, hogy a népek belássák, hogy keresztem árnyékában kell élniük. Ezért szükséges, hogy keresztjeim világítsanak. Számtalanok lesznek ezek az emberek által gyújtott csillagok a földön azok közelében, akik Isten akaratára hallgattak. Számtalanok lesznek azok a csillagok, amelyeket Máriának, a tenger csillagának fognak meggyújtani. Sőt, ragyogni fognak ezek a csillagok nekem, Sion csillagának, a nemzetek csillagának. Megszámlálhatatlan virághoz hasonlítanak majd ezek a csillagok, amelyek együttesen egyetlenegy gyönyörű szép virágot alkotnak majd, amelyek mint a virág sziromlevelei egymást körbeölelik, hogy közösen Mária tiszteletére egy nagy rózsát alkossanak… Isten meg akar titeket menteni, s ezért kívánja, hogy világszerte énekeljétek a Glóriát, s ezzel az ő visszajövetelét sürgessétek. Visszajövetelem reményében lássátok a föld legszebb megszületését és az emberiség újjászületését. Ez pedig megújítja a föld színét… Ezért akarom, hogy az emberek által a föld csillagmezővé váljon. A sok ezer fehér keresztből elindul majd az éjszakában az a fény, amely világít mint a tenger kék színe, világit olyan időben, amikor a Nap sugarait a tengerek vígan játszó hullámaira irányítja. Ezért Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt ezt a két színt (fehér és kék) hordja magán, mert mondom nektek, hogy mindenek fölött szent Anyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni. A Golgotán a szeretetből megfeszített Fia alatt állt. A tisztaságában rejlő fehér rózsa hitének, szeretetének és reményének hordozója. Égszínkék fátylát a kereszt alatt megtöltötte szent kegyelmekkel. Ezt minden így felállított keresztnél gyermekeim fölött fogja széttárni. Íme, a Dicsőséges Keresztről nevezett Mária, aki azért jött a földre, hogy gyermekeit meglátogassa. Ő majd megáldja a kereszt gyermekeit. Ő hívja majd papjaimat a kereszthez. Minden kereszt, amit tehát nekem fölállíttok, a Dozulé-ben megmutatott keresztem mértékeit viseli majd, így követeltem az én egyházamtól, amelytől elvártam, hogy nekem ezt a dicsőséget megadja. De most ti felállítjátok majd 1:100 méretben… Ezekre a keresztekre is föl fogok szállni, és hallani fogom azokat a hangokat, amelyek hozzám kiáltanak, mert eljön az idő, hogy az emberek eljönnek majd, hogy ott azért imádkozzanak, hogy Isten siettesse az eljövetelét. Íme, megmondtam nektek. De az én keresztem és Szent Anyám rózsafüzérével le fogjuk győzni a világot és az időt: ezernyi kereszt, ezernyi rózsafüzér – a föld rózsái, amelyek szétszóródnak a levegőben, hogy a Királynőt megkoronázó koszorúja legyen.http://dozule.club.fr/indexfr.html
http://dozule.club.fr/introfr.html
http://www.ressource.fr/RRJ/RRJindex.htm
http://www.ressource.fr/FAQ/point_construction.htm
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/dozule/dozule.htm
http://betiltva.com/files/rock_teremtes.php