2013. június 6., csütörtök

Jézus Szíve ünnepe a papok megszentelődésének világnapja

Boldog II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepén az Egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért.
1856. augusztus 25-én Boldog IX. Piusz pápa felvette a liturgikus naptárba Jézus Szívének ünnepét, melyet minden évben az Úrnapját (Krisztus Teste és Vére főünnepe) követő nyolcad utáni pénteken ünneplünk. Idén június 7-én lesz Jézus Szentséges Szívének főünnepe.
Az ünnep válasz Jézus óhajára, melyet mintegy két évszázaddal korábban, 1675-ben a francia vizitációs apácának, Alacoque Szent Margitnak fogalmazott meg. Szent Margitot 1920. május 13-án kanonizálták, öt nappal Karol Wojtyła születése előtt, aki pápaként az új évezred hajnalán Jézus Szíve ünnepét kinevezte a papok megszentelődéséért való imádság világnapjává. 
Mindenkit hűséges imára buzdítanak mindennap, de különösen is Jézus Szíve ünnepén a papságért. Egyesüljünk imádságban, szentmisében és szentségimádásban az egész világon, fohászkodjunk szent életű lelkipásztorokért! Így válhat 2013. június 7. egy még nagyobb, világméretű ünneppé, Jézus Krisztus papságának ünneplésévé.
***
A papok megszentelődéséért való imádság világnapjának külön angol nyelvű honlapja van, itt a papságért szóló imádságok mellett arra vonatkozóan is olvashatunk ötleteket, hogyan segíthetjük lelkipásztorainkat és plébániánkat. Íme néhány javaslat:
Szervezzünk szentségimádási órát és imádkozzunk papjainkért!
Imádkozzunk szentolvasót a papokért, különösen a világosság rózsafüzérét, és elmélkedjünk az Eucharisztiáról szóló titokról!
Kérjük a szentek közbenjárását papjainkért!
Imádkozzunk a misszionáriusként dolgozó papokért!
Mondjunk köszönetet lelkipásztorunknak szolgálatáért!
Ajánljuk fel segítségünket, kapcsolódjunk be a templomi és a plébánia körüli munkákba!
Ajánljuk fel pénteken fájdalmainkat, szenvedéseinket a papok megszentelődéséért!
Délután 3 órakor (mindenhol helyi idő szerint), az Isteni Irgalmasság órájában, bármivel is foglalkozunk, álljunk meg rövid időre, s töltsünk csendben, a papságért való hálaadó imádságban néhány pillanatot!
Magyar nyelvű imádságok itt találhatók.
Magyar Kurír
Kedves Testvérek!
Az én szívem és fülem "csengője" azonnal megszólalt, amikor ezt a programajánlót elolvastam a Mária Rádió honlapján. Egyből azt kérdeztem magamtól. A keresztény élet egy "jézusi gyaloglás " lenne csupán? Nem Jézussal való szakadatlan együtt  járás?  Ki is emelik, hogy ez nem egy zarándoklat, hanem "egy mozgásban elsajátított imamód". Az más megítélés alá esik, hogy a tanítványok városról városra jártak, vagy az Emmausi úton mentek, (persze kajánul megjegyezhetném, közben zsírt égettek), de itt elsősorban a Jézussal való együttlét, az imádság a lényeg. Aggályaim azért törtek a felszínre, mert a ma embere nem biztos, hogy a jobbik részt választja, jelesül az imát, hanem csak a sportért, csak a mozgásért megy el, egy ilyen programra... Amúgy is kevés idő van Jézussal elmélyült, csendes együttlétre, hátha még ezt generáljuk ilyen sportos filinggel(bocsánat a kifejezésért). Aztán itt van a következő baki, a "lelkigyakorlatot kiegészítik táplálkozástani ismeretekkel".  Akkor most már ezen a lelkigyakorlaton nem csak sportolni, hanem diétázni is megtanítanak, az imádság már nem is kell, mindezt teljes szilenciumban,--ahogy ezt írják--, vajon hogyan fogják átadni a testgyakorlásra és a táplálkozástani ismeretre való tanácsaikat...??? Milyen jó, hogy a Bibliában az apostolok csak mentek, botot is csak egyet fogtak, hogy segítsék fáradságos zarándokútjaikat, aztán ha volt mit, ettek ,mert ugye tarisznyát nem vittek, tudjuk az evangéliumokból, ha volt kenyeret ettek, vizet ittak, aztán csak mentek és mentek, ha befogadták , vagy megkínálták őket elfogadták,-- nem "két lépcsős" gyakorlattal. Hát én nem is tudom..., régen nem kellett személyi edző , csak Isten iránti szeretet , alázat, egy Biblia, és csend, nagy csend, hogy meghalljuk Jézus szavát, Aki szakadatlanul velünk zarándokol.
Ezt most én írtam, szeretettel, Évinordic walking A sportág Finnországból indulva Észak-Európában már a 30-as években elterjedt a sífutók körében, mint a leghatékonyabb nyári erőnléti edzést biztosító mozgásforma. Eredeti neve sauvakävely (ejtsd: "szauvakevëlü"), amely egy finn szó, jelentése „botos gyaloglás”.

"Jézusi gyaloglás" - kétlépcsős jezsuita lelkigyakorlat


Keresztény életmód programot kínáló különleges kétlépcsős lelkigyakorlatokat tart „Jézusi gyaloglás" néven Hofher József jezsuita atya és Molnár Renáta személyi edző, nordic walking oktató.

A lelkigyakorlat első lépcsője „bevezetés a Jézusi gyaloglásba". Az első lépcső négy napja a szemlélődő „Jézusi ima" és az „északi gyaloglás" megtanításával szeretne segítséget nyújtani a mai kor emberének abban, hogy miként tudja összekapcsolni az imát és a mozgást a hétköznapokban. Ez nem zarándoklat, hanem sokkal inkább egy mozgásban elsajátított imamód. A lelkigyakorlatot táplálkozástani alapismeretekkel is kiegészítik. A következő alkalom időpontja április 12-16., helyszíne Tahi, Szív Lelkiségi Központ. A második lépcső június 24. és 30. között Püspökszentlászlón egy 7 napos lelkigyakorlat lesz, amely a Jézus imára és a korábban elsajátított északi gyaloglásra épül. Célja a lelki elmélyülés további segítése a természetben végzett gyaloglás során, mely elvezet a test és lélek imájának megélésére a mindennapokban. A lelkigyakorlat alatt teljes szilenciumot tartanak. Jelentkezni és érdeklődni Molnár Renátánál lehet a 30/687-9203 telefonszámon vagy a renisun@freemail.hu levélcímen.

http://www.mariaradio.hu/programok/7138

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A többi felszentelt Szolgám egy – az új egy-világvallás iránti – hűségnyilatkozatot fog aláírni2013. június 5. szerda, 17.45
Szeretett leányom, felszentelt Szolgáim közül egyre többen válaszolnak végre Hívásomra, annak ellenére, hogy ezáltal ez egy nagyon magányos út lesz a számukra.
Ők az elöljáróiknak tartoznak engedelmességgel, mert földi Egyházam felhatalmazást kapott Tőlem arra, hogy Isten valamennyi gyermeke fölött érvényesítse magát. Nekik, az Én felszentelt szolgáimnak, be kell tartaniuk mindazokat az utasításokat, melyeket Egyházamtól kapnak, egészen addig a napig, amíg Szentségeimet meg nem változtatják.
Azon felszentelt Szolgáim, akik nem hisztek a megjövendölt próféciákban, miszerint földi Egyházam belülről lesz elpusztítva, nektek imádkoznotok kell, hogy Én megtartsalak benneteket erőben és a Tanításaim iránti hűségben, egészen addig, amíg a sötétség napja teljesen el nem törli Jelenlétemet a Szent Tabernákulumokban, szerte az egész világon. Mert amikor ez megtörténik, akkor ti egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak tartoztok majd engedelmességgel.
Ne nyugtalankodjék a szívetek, mert ha ti kizárólag Tanításaim Igazságát hirdetitek, és oly módon szolgáltatjátok ki a Szentségeket, ahogyan arra tanítottak benneteket, ez lesz számotokra az üdvözítő Kegyelem. Ha, és amikor, arra utasítanak benneteket, hogy tagadjátok meg földi Egyházam Igazságát, akkor ezt nektek észre kell majd vennetek.
Ez a nap még nem jött el, de amikor majd arra kérnek benneteket a legfelsőbb köreitekben lévők, hogy vessétek el a Szent Eucharisztiát, akkor fogtok rádöbbeni arra, hogy nektek már megadatott az Igazság.
Ha arra kérnek benneteket, még mielőtt ez a nap eljön, hogy fogadjatok el bizonyos tanokat, melyekről tudni fogjátok a szívetekben, hogy Én sosem hagynám jóvá azokat, akkor fogtok ráeszmélni ama pusztítás szörnyű valóságára, mely az Egyházra vár.
Csak a bátrak és rettenthetetlenek lesznek azok közületek, akik ki fognak állni az Igazságért – amikor pogány hazugságokat próbálnak majd elfogadtatni veletek-, akik hűséges maradnak majd Hozzám. Ti továbbra is ki fogjátok szolgáltatni a Keresztség, a Szentáldozás, a Gyónás, a Bérmálás, a Házasság és az Utolsó Kenet Szentségét.
A többi felszentelt Szolgám egy – az új egy-világvallás iránti – hűségnyilatkozatot fog aláírni. Ekkor lesz az, hogy kétfelé szakadtok majd – azokra, akik követik az Igazságot, és azokra, akik elfogadják azokat a törvényeket, melyek egyetlen egy dolgot fognak eredményezni – a hamis istenek bálványozását, valamint a bűn elnézését.
Sokan közületek többé már nem fognak tisztelni Engem. Ha nem maradtok hűségesek Hozzám, és hazugságokkal etetitek Nyájamat, akkor sokatok el fog veszni Számomra. Ennek ellenére, amikor ezek a lelkek rádöbbennek arra, hogy ők meg lettek tévesztve, nagy Irgalmat fogok tanúsítani. Bár arra tanítottak benneteket, hogy megértsétek Tanításaimat, hogy tiszteljétek Szent Igémet, és hogy kiszolgáltassátok a Legszentebb Szentségeket, ti mégis el fogtok árulni Engem.
Jézusotok

Nagyfalui üzenet, 2013. június

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked! (Lk.1, 45)
105. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Lukács evangéliumának két fejezetét (Lk. 1; 2).
Havi mottó: „Krisztus ragyogó tisztává, szentté és szeplőtelenné akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc nincsen!” (Ef. 5, 27)
Havi imaszándék: azért engeszteljünk és dolgozzunk, hogy a szeretetünk által ”boldogság tenger” árassza el a családunkat és a világunkat.
Konkrét feladatunk: elmélkedjük át újra Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének aIII-ik kötetét.
Szűz Mária tanítása 2013 júniusában
„Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor Szeplőtelen Szívemet ünneplitek meg, meghívlak titeket a szeplőtelen életre!
Milyenek voltak Ádám és Éva a paradicsomkertben, a bűnbeesés előtt? Szeplőtelenek, tiszták, kegyelemmel teljesek! Ilyen lesz a megmaradt emberiség újra, az Új Világban, amilyen jelenleg Isten kegyelméből Én vagyok! Az első emberpár boldogan evett az élet fájáról. Örökség címén nyerték volna el az üdvösséget. Nem éreztek ők ott fáradságot, kísértést, semmiféle fájdalmat. A gonosz lélek nem volt a Földön. Ádám és Éva értelme világos volt; akaratuk erős; egészségesek voltak; a munka örömöt jelentett a számukra; halhatatlanok voltak. Éva Isten uralma alatt volt! A természeti erők, azalsóbbrendű teremtmények a szolgálatukra voltak. Boldogság volt az életük. A Szentlélek lakott bennük. Testüket mennyei öltözet vette körül. Isten védelmét érezték a paradicsomkertben! Olyanok maradhattak volna, mint Én, Isten kegyelméből, ha engedelmesek maradtak volna.
Milyenek lettek Ádám és Éva az első bűn elkövetése után?Tisztátalanok, bűnösök! Lelkük kárt szenvedett az engedetlenség miatt, értelmük elhomályosult, akaratuk meggyengült, rosszra hajló lett, elveszítették a Szentlélek jelenlétét, a megszentelő kegyelmet! Testük is kárt szenvedett, elveszítették a halhatatlanságot, betegek lettek, elveszítették a paradicsomkert védettségét. Nehéz munka lett az osztályrészük. Éva, a férje uralma alá került. A természet és az alsóbbrendű teremtmények is fellázadtak ellenük. Isten helyett a gonosz uralma alá kerültek. Mivel rossz döntésük miatt nem kellett az első emberpárnak Isten szeretettel teljes uralma, megtapasztalták a gonosz, egymás, a természet és az állatok uralmát.
Mi lett a szeplős élet következménye? Káin gyilkossága, a Bábeliek gőgje, Noé kortársainak a hitetlensége, Dávid házasságtörése és gyilkossága és ott van az egész emberiség bűne napjaitokig, a ti személyes bűneitekkel együtt. Könnytenger, vértenger és verejtéktenger követte az első emberpár bűnét.
Kik jöttek a segítségetekre a szeplős életetekben? Elsősorban Szent Fiam, Aki szabadító Istenetek. Szent Fiam, ha Neki felajánljátok az életeteket, megszabadíthat a bűneitektől az Ő megbocsátásával, az értelmetlen szenvedéstől, az ördögi betegségektől, a gonosz rabságából, bármilyen megkötözöttségből és a legnagyobb rossztól, a kárhozattól. Én, Szent Fiamért és értetek, az egész emberiségért lettem ”kegyelemmel teljes”. Ha kéritek a közbenjárásomat, Én, mint a Megváltó Társa, nagyon sokat segíthetek rajtatok. Elvezethetlek a szeplőtelen életre! Tudnotok kell azt, hogy a Szentháromság Reám bízott benneteket. Szent Fiam, Én, veletek együtt, egyek kell legyünk a lelketek és lelkek megmentésében.
Szeplős életetekben mit tegyetek, hogy szeplőtelenné váljatok? Ajánljátok fel magatokat Nekem, és Én Szent Fiammal a Szentlélekbenfelajánlak titeket a mennyei Atyának. Törekedjetek az életszentségre, ami azt jelenti, hogy tegyétek csak a jót és kerüljétek a rosszat. Kövessétek a szentek példáját. Vegyétek komolyabban a szentségeket. Minden nap kérjétek a védelmet az összes Égiektől! Neveljétek rá a jóra gyermekeiteket és a rosszról neveljétek le őket! Szeressétek a lelki közösségetek védettségét! Legyetek mindig készen az Úrral való találkozásra! Vágyódjatok a szeplőtelen élet után!
Befejezésül mondom: Szent Fiam és Én Isten kegyelméből szeplőtelenek vagyunk. Az egész emberiség kijelentheti: ”Mi szeplősek vagyunk!” Napi imaként ajánlom nektek: ”Jézus és Mária vezessetek el minket a szeplőtelen életre!”
A Szentháromság Általam áld meg titeket a vággyal a szeplőtelen élet után!!!”
Házi feladat júniusra:
“JÉZUS ÉS MÁRIA, KÉRÜNK TITEKET, VEZESSETEK EL MINKET A SZEPLŐTELEN ÉLETRE!!!”


VISSZATEKINTÉS 2013 MÁJUSÁRA
Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban?
· Örüljünk annak, hogy az Oltáriszentségben ugyanaz a Jézus van közöttünk, aki Betlehemben megszületett, aki Názáretben nevelkedett és Jeruzsálemben meghalt. Az Úr Jézus nemcsak 2000 évvel ezelőtt volt jelen a Földön, hanem jelen van ma is közöttünk az Oltáriszentségben. Úgy viszonyuljunk az Oltáriszentséghez, mint a köztünk lévő Jézushoz, aki ma is megvigasztal, meggyógyít és megszabadít minket. Szeressük meg a szentséglátogatást és a szentségimádást, hogy növekedjen bennünk az Úr Jézus iránti szeretet.
· Az Úr, akiket kiválaszt, azokat próbára teszi. Vajon a nehézségek közepette hiszünk-e Benne, bízunk-e Benne és szeretjük-e Őt? Isten megengedte, hogy a gonosz lélek Jóbot, az Ő választott gyermekét próbára tegye. Jóbelveszítette a gyermekeit, a vagyonát, sőt az egészségét is. Jób, eleinte miértezett, de rájött arra, jobb lett volna, ha a kezét a szájára tette volna és hallgatott volna. Három leckét kellett megtanuljon és megéljen: ”Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az Ő Neve! Ha a sok jót elfogadtuk az Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is. Ha Isten meg is öl engem, én akkor is Benne bízom!” Miután ezeket a leckéket megtanulta, mindent visszakapott az Úrtól: vagyont, gyerekeket és egészséget tetézetten.
· Jelenleg a gonosz lélek azért tombol a világban, mert tudja – a megkötözése előtt – kevés ideje van már arra, hogy lelkeket szerezzen magának. Jelenleg, mindent elkövet, akár erőszakkal is, hogy a gyengéket még magával rántsa. Minden nap ajánlatos, hogy végezzük a szabadító imát, hogy megmeneküljünk a jónak látszó csapdájából és másokon is segítsünk.
· Jelenleg a kettéválasztásnak az ideje is van. Döntenünk kell Isten mellett, a gonosz ellen! Kettősségben, langyosságban nem mehetünk sokáig előre. „Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak is!” „Bár lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy, kivetlek a számból!” „Legyetek tüzes lelkületűek!”
· Napjainkban lehet látni az egyéni vallásosságot! Vannak, akik magukhatározzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz a számukra. Az egyéni vallásosoknak a vezetője nem a jó Isten, hanem az ő egyéni elképzelésük. Alázatosan jussunk el odáig, hogy vessük alá magunkat a jó Isten és az Egyház vezetésének. Csak ezen az úton fogunk célba érni. Individuális útjainkon kellemetlen meglepetésekre számíthatunk.
· Betegségeinkben higgyük azt, hogy a jó Isten létezik és tud segíteni rajtunk. Vannak Istennek időzített kegyelmei, gyógyításai. Mi tegyük rendbe az életünket, használjuk rendszeresen a szentségeket és a szentélményeket (szentelt víz, szent olaj, gyógyító kereszt…), ajánljunk fel gyógyító misesorozatot, a közösségben imádkozzunk egymásért, végezzük a kilencedet… és megfogjuk látni Isten gyógyító kegyelme nem fog elmaradni. A szenvedésben azt akarja az Úr Jézus, hogy hasonlítsunk Hozzá, egyesítve minden szenvedést az Övével. A legnehezebb a keresztút az életünkben, de a legnagyobb kegyelemmel is jár, ha megtanuljuk azt jól megélni! Ne sajnáljuk és ne sajnáltassuk magunkat a keresztutunkon, mert senki nem kap nagyobb keresztet, csak amennyit elbír. Sohase a szenvedésnek örüljünk, hanem a gyümölcseinek, amit az egész emberiségért is felajánlhatunk. Betegségeinkben minden nap végezzük el a gyógyító imát. Az utolsó időben nagyon sok lelket menthetünk meg a kárhozattól: imával, böjttel, jócselekedettel, engeszteléssel! Még több lelket menthetünk meg az engesztelő szenvedéssel, és a legtöbbet az életünk felajánlásával. Bármilyen szinten engesztelünk, Istentől megkapjuk a szükséges kegyelmeket. Nem baj az, ha a szenvedések közepette kimondjuk Jézussal: ”Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a kehely.”Fontos, hogy tovább is mondjuk Jézussal: ”de ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” „Istenem, miért hagytál el engem? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, testemet, egész jövőmet!”Vállaljuk a szenvedést a lelkek megmentéséért, mert az Úr Jézus azt ígérte, hogy velünk lesz és megsegít minket!
· Törekedjünk arra, hogy tiszta szándékkal engeszteljünk. A Szent Hegyre elsősorban ne a vezetőkért jöjjünk, hanem a Szentháromságért, a Szűzanyáért, engesztelő hivatásunkért. Ha tiszta a szándékunk mindvégig ki fogunk tartani az engesztelés útján.
· Az utolsó időben vigyázzunk a hamis tanítókra, akik félre akarnak vezetni. Minden nap kérjük a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét, hogy észrevegyük melyik üzenete van a gonosztól és melyik a Szentlélektől!
· Mi engesztelők a ”fény gyermekei” vagyunk, és Isten általunk akarja kiárasztani a világosságot a családunkba és a világba.
Mit tanácsolt a Szentháromság az édesanyák napján, az édesanyáknak boldogságuk érdekében?
- Tanuljanak meg személyes kapcsolatba kerülni a Szentháromsággal!
- Szeressék a természetfölötti közösségi életet!
- Törekedjenek mindent Isten és az emberek iránti szeretettel tenni!
- Tanuljanak meg egységben élni Istennel és egymással!
- Tegyék félre az alá-fölé rendelési viszonyt és tanulják meg az egymás mellé rendelést!
- Tudatosítsák azt, hogy a keresztség és a bérmálás által Isten mindörökké elpecsételte őket Önmagának!
- Csodálják meg a Szentháromság művét, a teremtett világot!
- Legyenek hálásak a Szentháromságnak mindenért. amit ad, elvesz vagy megenged az életünkben!
- Tudatosítsák azt: a Szentháromság áldó Keze felettünk van és megáldja őket, alattuk van és fenntartja őket, előttük van és vezeti őket, a hátuk mögött van és megvédi őket, körülöleli őket szerető Jelenlétével!
- Készüljenek az örök boldogságba, ahol mindig a Szentháromsággal fognak élni!
Előretekintés 2013 júliusára
· 2013 júliusában 4 – 5 – 6 – 7 – én lesznek az engesztelések a Szent Hegyen, du. 15 órától.
· Nagy szeretettel emlékezünk meg elhunyt Éva Asszonyról, aki 2010 júl. 19 – én költözött Isten Országába!
· Missziós lelkülettel legalább egy személyt hozzunk az engesztelő közösségbe!
(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A szilágynagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az Interneten: www.szentharomsaghegy.hu