2014. június 9., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Arra kérem azokat, akik követik ezeket az Üzeneteket, hogy imádkozzanak ezért a Küldetésért (&155.)2014. június 8. vasárnap, 14:45
Gyermekem, meg szeretném kérni azokat, akik követik ezeket az Üzeneteket, hogy imádkozzanak ezért a Küldetésért. Szükség van Imáitokra, hogy ez a Munka védve legyen a gonosz minden álnok csapdájától és cselekedetétől, mely azok részéről érkezik, akik szolgálják és tisztelik őt. Még soha nem volt ennyire szükség Imáitokra, mint ebben az időben. A gonosz munkálkodása e Küldetés ellen nagyon erős, gyűlölete pedig egyre csak növekszik. Ha nem kéritek Istent, hogy oszlassa szét a gonosz gyűlöletét és az emberiségre gyakorolt hatását, akkor munkálkodásai sikerrel fognak járni, és elpusztítják azokat a lelkeket, akiknek egyetlen reményük az üdvösségre azok az Ajándékok lesznek, melyeket Isten ad gyermekeinek.
Arra kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy imádkozzatok mindazokért, akik életüket Isten Hívásának és ennek a Küldetésnek szentelik. Ezt az imát Isten minden prófétájáért, látnokáért és szent szolgájáért kell imádkoznotok, hogy továbbra is szolgálják Őt, miközben Végső Szövetséget beteljesíti.
A Keresztes Imahadjárat 155. Imája: Az Üdvösség Küldetésének a Védelméért
Ó, Üdvösségnek drága Anyja, hallgasd meg kiáltásunkat, amelyet az Üdvösség Küldetésének és Isten gyermekeinek Védelméért Hozzád intézünk. Azokért imádkozzunk, akik a történelem eme nagy pillanatában dacolnak Isten Akaratával. Arra kérünk, hogy védd meg azokat is, akik válaszolnak hívásodra és Isten Szavára, hogy mindenki megmeneküljön Isten ellenségeitől. Kérlek, szabadítsd meg azokat a lelkeket, akik áldozatul esnek az ördög megtévesztésének, és nyisd meg szemüket az Igazságra.
Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekünk, szegény bűnösöknek, hogy méltók legyünk elnyerni az állhatatosság Kegyelmét szenvedésünk idején, amelyet szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében vállalunk.
Védd meg ezt a Küldetést minden bajtól. Védd meg gyermekeidet az üldöztetéstől. Boríts be mindnyájunkat Szent Palástoddal, és részesíts minket hitünk megőrzésének Ajándékában, valahányszor támadnak minket azért, mert az Igazságot mondjuk, mert Isten Szent Szavát közvetítjük, életünk hátralévő napjaiban, most és mindörökké. Ámen.
Szeretett gyermekeim, nektek minden nap be kell mutatnotok Imáitokat Fiamnak e Küldetés védelméért, a Sátán gyűlölete ellen. Ha ezt megteszitek, minden Áldást meg fogtok kapni. Azoknak mondom, akik megtehetik: kérlek benneteket, amilyen gyakran csak tehetitek, ajánljatok fel Szentmiséket Isten prófétájáért, az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriáért, és Isten minden szolgájáért, hogy Isten Irgalmából minden lélek örökre egyesüljön Istennel az Ő Királyságában. Ámen.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Nő a katolikusok száma Norvégiában

Az elmúlt tíz évben csaknem megháromszorozódott a katolikusok száma Norvégiában. Új templomokra van szükség, 2015-re épül fel Trondheimben az új katedrális.
II. János Pál pápa 1989-es norvégiai látogatása óta folyamatosan nő a katolikus Egyház tagjainak a száma – írja több katolikus hírügynökség. Számuk mára 150 ezerre nőtt, főként a Norvégiába érkező bevándorlók révén.
A L'Osservatore Romano tudósítására hivatkozva a Zenit beszámol arról, hogy Trondheimben, Norvégia harmadik legnagyobb városában szükségessé vált egy nagyobb katedrális építése. A középkorban Észak-Európa vallási központjának, fontos zarándokhelynek számító Trondheimben ma tízezer katolikus él. Ez év januárjában egy pappá szentelés még a város evangélikus templomában, a Nidaros-dómban történt.
Ez a gótikus katedrális Norvégia nemzeti kegyhelye. Itt temettek el tíz norvég királyt. A dómban nyugszik II. Olav Haraldsson (1015–1028), akinek az ország a kereszténység felvételét köszönheti. A templom 1527 óta az evangélikus Egyházé. Már a papszentelés előtt is tartottak itt katolikus szertartásokat, Szent Olav emlékünnepét a két felekezet közösen ünnepli.
A katolikusok új temploma, egy tízmillió euró ráfordítású, új épület a tervek szerint 2015-re készül el. A döntést az új katedrális mellett az indokolta, hogy a város korábbi, 1973-ban épült katolikus templomának állaga az utóbbi években annyira leromlott, hogy felújítása lehetetlenné vált. Az új létesítmény a hitélet mellett helyet biztosít közösségi aktivitások számára.
Norvégiában, a többi észak-európai országhoz hasonlóan, nagy távolságokat kell megtenni a híveknek azért, hogy eljussanak plébániájukra. Ezért a szentmisére összesereglő emberek szívesen töltenek el egymással hosszabb időt a liturgiát követő kávézáson, beszélgetésen, katekizmuson.

Bár a katolikusok Norvégiában elenyésző kisebbséget jelentenek – számarányuk mindössze 4 százalék – társadalmi hatásuk mégis érzékelhető. Sok a katolikus iskola, a kolostor, valamint a Norvégiában növekvő számban munkát vállaló és letelepedő vendégmunkások integrációjában betöltött szerepük meghatározó jelentőségű – mondta a kölni Domradio interjújában Bernt Ivar Eidsvig, Oslo püspöke.
A püspök arról számolt be, hogy a katolikusok növekvő száma szükségessé teszi új templomok építését Norvégiában. A bevándorlók szociális támogatása is feladat a katolikus Egyház számára, hiszen esetükben a szegényebb, rosszul kereső rétegekről van szó. Mindez nagy kihívások elé állítja az Egyházat. A plébániák sokrétű pasztorális kínálattal várják a különféle országokból, kultúrákból érkezett bevándorlókat. A legnagyobb számban Lengyelországból származó katolikusok igényt tartanak anyanyelvű szentmisére, de más nemzetiségűek is jelentkeztek ezzel a kéréssel. A püspök szerint a bevándorlók száma, így a katolikusoké is tovább növekszik az elkövetkező években, mivel a gazdasági növekedést felmutató Norvégiának szüksége van a munkaerőre. Több templom építését tervezik, és vásárolnak templomokat a lutheránus Egyháztól is. Reményteljes, hogy évente kettő-három papszentelés is van, így pasztorális oldalról felkészültek híveik számának emelkedésére.
Magyar Kurír