2012. június 13., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Egy próféta hitelessége a nekik adott imák által ellenőrizhető, amelyeket ők az emberiség számára kaptak

2012. június 12., kedd, 17:58
Drága szeretett leányom, Én soha nem ítélném el azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, de a valóságban nem úgy van.
Én Isten valamennyi gyermekét szeretem, beleértve a hamis prófétákat is, akik azért küldettek, hogy megtévesszék az emberiséget ebben az időben.
Sok ilyen lélek van, telve Irántam szeretettel, aki szükségét érzi annak, hogy közelebb kerüljön Hozzám. Ők a saját hibájukon kívül beképzelik maguknak azt, hogy Isteni üzeneteket kapnak. Nektek imádkoznotok kell az ilyen lelkekért. Soha nem szabad elítélnetek őket.
Aztán ott vannak azok is, akik szintén azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, de a fenevad ismertető jelét viselik magukon. Báránybőrbe bújt farkasok, akiket csapdaként vetettek be a tiszta lelkek számára, hogy beszennyezzék őket a megtévesztés bűnével.
Ezek veszélyes hamis próféták, akiknek az a céljuk, hogy kiforgassák Tanításaim igazságát, csökkentvén így annak jelentőségét.
Ők a hamis alázat külső látszatával, az Én nevemre hivatkozva, elhitetik veletek a hazugságot.
Ők a megtévesztő engedékenység álarcát mutatják be nektek, és ti meg lesztek győződve arról, hogy ők az Igazságot terjesztik.
Egy próféta hitelessége a nekik adott imák által ellenőrizhető, amelyeket ők az emberiség számára kaptak.
A megtérés gyorsan terjed a Szentlélek ereje által, ha az üzenetek az égből származnak, és ha azok minden vallást, minden hitet beborítanak, hogy eggyé váljanak
Arra sürgetlek benneteket, hogy most imádkozzatok azokért a lelkekért, akikkel elhitették – becsapván őket így -, hogy égből jövő hanggal beszélnek.
Imádkozzatok értük, hogy erőt kapjanak és törekedjenek az alázat megélésére, mely lehetővé teszi számukra, hogy meglássák az igazságot.
Imádkozzatok értük, hogy ne engedjék meg a csalónak, hogy felhasználván az ő a lelküket, zavart keltsenek isten gyermekei között.
Imádkozzatok azokért is, akik nem Isten Nevében beszélnek, hanem tudatosan a sátán nyelvével. Nekik szintén szükségük van imáitokra, mert őket könyörtelenül felhasználja a sátán eszközként a hazugságok terjesztésére.
Szeretett Jézusotok