2020. május 31., vasárnap

Mijo Barada üzenete , mindazoknak, akik készülnek a Szentlélek kiáradására

Kedvesek, szeretnénk továbbítani Mijo üzenetét /forrása a Mijo Team FB oldala/, melyet a napokban kapott, amíg imádkozott egy imacsoporttal.
"
Mindazoknak szól, akik imádkoznak és készülnek a Szentlélek kiáradásra.

Áldott Pünkösdöt kívánunk nektek!
Nyugodjatok meg szeretteim – (Fordító megjegyzése: szó szerinti fordítás „Lazítsatok szeretteim”)
Nyugodjatok meg szeretteim, a Lélek áldását adom nektek, nyugodjatok meg szeretteim, mert kegyelmem harmata ereszkedik le rátok.
Nyugodjatok meg szeretteim, hogy meghalljátok, azt amit eddig nem hallottatok és lássátok, amit eddig nem láthattatok, mert ebben az időben gyógyítom lelki füleiteket és szemeiteket, hogy Lélekben járjatok. Legyetek azok az emberek, akiken keresztül szeretetem folyama (vízesése) az örökkévalóságból jelenvalóvá válik ezekben a terhes időkben.
Nyugodjatok meg szeretteim, hogy az ég hárfái és citerái legyetek, ceruzák a Mindenható kezében, amelyekkel szeretetem evangéliumának új oldalait írom.
Nyugodjatok meg szeretteim, Lelkem által akarlak formálni benneteket, hogy az én örök, egyedi műveim legyetek, tabernákulumok, az Én testem, felismerhetőek, szentek, egyediek.
Nyugodjatok meg szeretteim, teljesen adjátok át magatokat nekem és az életetek új szépséget kap, új mélységet, a hit új felismerését.
Nyugodjatok meg szeretteim, kegyelmem folyamai a teljesség legnagyobb mértékében áradnak ki rátok, és áldást áldásra fogtok kapni, teljességet teljességre, és ti magatok is csodálkozni fogtok, mennyire lehet nőni az én Lelkemben.
Nyugodjatok meg szeretteim és az én prófétai szavam és a prófétai olaj mind jobban fog az ajkaitokon folyni és ti enyéim lesztek azok, akik egyedien beszélnek, szentül, mennyeien.
Nyugodjatok meg szeretteim, határozottan járjatok az úton, ami megnyílik előttetek, amely ismeretlen égi magasságokba vezet, legyetek kitartóak szeretteim és látni fogjátok dicsőségemet, mind jobban fogjátok hallani az égi dalokat, a szentek és angyalok közelsége mindinkább valóságos része lesz napjaitoknak.
Nyugodjatok meg szeretteim és éljetek az Én nevemben és Édesanyám nevében és az én pecsétem lesztek, a csókom, áldásom itt és az örökkévalóságban. Ámen.