2011. január 25., kedd

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. január 25.

Medjugorje, 2011. január 25.

    „Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, nézlek benneteket és megáldalak, és nem veszítem el a reményt, hogy ez a világ jóra fordul, és béke fog uralkodni az emberek szívében. Öröm fog uralkodni a világban, mert megnyíltatok a hívásomra és Isten szeretetére. A Szentlélek megváltoztatja azok sokaságát, akik igent mondtak. Ezért azt szeretném mondani nektek: köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Imával az Európai Unióért az Országúti Ferences templomban

A magyar Uniós elnökség ideje alatt minden hónap utolsó péntekén az este 6 órai szentmise után az Országúti Ferences templomban (Bp. II. Margit krt. 23.) a Szociális Testvérek Társasága szentségimádást vezet. Szeretettel várnak minden az ügyért tenni szándékozó testvért! Imádkozzunk együtt!IMÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓÉRT
Szentségimádás a magyar Uniós elnökség ideje alatt
minden hónap utolsó péntekén az Országúti Ferences templomban
(Bp. II. Margit krt. 23.)

az este 6 órai szentmise után
 
 
 
Január 28. Európa vezetőiért

Február 25. Európa Egyházáért

Március 25. /Gyümölcsoltó Boldogasszony/
Európa családjaiért és közösségeiért

Április 29. Európa társadalmi életéért

Május. 27. Európa peremreszorultjaiért

A szentségimádás után a 19.30–as szentmisében is ezért imádkoznak.

Június 24. Európa békéjéért - az esti 7 órai szentmisében,
és utána a szentségimádásban

A szentségimádást vezetik a szociális testvérek. Szeretettel várnak minden az ügyért tenni kívánó testvért.
 

„Megismétlem feléd a felhívást, Krisztus Európában élő Egyháza!
Minden európai,főként a szegények és szenvedők örömei, reménységei, szomorúsága és félelmei legyenek a te örömeid, reményeid, szomorúságaid és félelmeid is: minden igazán emberi dolog találjon visszhangra a szívedben... Európai Egyház, minden áldott nap megújult készséggel fogadd a szeretet ajándékát... légy a Boldogságok Egyháza... lépj új utakra, melyek a „lélek Európájába" vezetnek, hogy valóban „közös ház" legyen belőle, melyben életörömuralkodik..."

II .János Pál: Az Egyház Európában

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Milyen könnyű vétkezni

2011. január 24.

Szeretett lányom,  végre most már megértetted,  hogy melyek azok a veszélyek, amelyek ha nem vagytok elég éberek,  a csalók által fenyegetnek benneteket. Az Irgalmasság Rózsafüzére,  melyet Mennyei Atyámhoz imádkoztok, nagyon fontos lelketek megszentelődése érdekében.
Szeretett lányom, a bűnt  nagyon nehéz elkerülni. A bűn minden formáját nehezebb elkerülni,  mint egy különleges kegyelmet kapni Tőlem. Abban az esetben, ha Szentségre vagytok elhívatottak,  mindig az ördög célpontjai lesztek,  aki minden egyes alkalmat arra használ fel,  hogy valami negatívat vigyen életetekbe. Környezeteteket fogja felhasználni támadásaihoz,  ezért mindig ébernek kell lennetek. Sohase hagyjátok,  hogy fölülkerekedjen,  mert akkor sikerülni fog neki,  hogy lelketeket megtámadja, és hogy kegyetlen fájdalmat,  félelmet és szenvedést okozzon. Az ördög művei:   hogy a baráti kapcsolat megszakadjon,  hogy összezavarodottságot és kétségbeesést idézzen elő, és hogy az általa kiszemeltek fejébe hamis,  rossz gondolatokat ültessen be.  Amikor az Én gyermekeim,  gyengeségeik miatt lelkiismeret furdalást éreznek,  mert azt hiszik,  hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek,  akkor ismét megjelenik a kétségbeesés,  a bánat és a szétszórtság.
Gyermekeim,  ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve.  A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni,  mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel.  Abban az esetben,  ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek,  akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot.
A rendszeres Szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek,  mert csak akkor őrizhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát,  ha a gyóntatószéket hetenként felkeresitek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani,  ha a Szentgyónás és a naponkénti ima által lelketek megszentelődik.
A bűn  következtében érzett bűntudat
Attól függetlenül,  hogy vétketek milyen nagy volt Atyám szemében,  ne aggódjatok, amikor egy bűnös tett után, bűntudatot éreztek.  Szálljatok magatokba, nyissátok meg szíveteket, és kérjetek bocsánatot.  A bűntudat  csak egy negatív érzelem. Ez az állapot ne tartson hosszú ideig,  még akkor sem,  ha teljesen a lelkiismeret vezetésére hagyatkoztok. Kérjétek imáitokban  a lélek tisztulásának kegyelmét.  Ezért a kegyelemért  Hozzám könyörögjetek.  A türelem nagyon fontos. A bűn miatt ne távolodjatok el Tőlem. A bűntudat sohasem  állhat a Megváltás keresésének útjába.
Ne feledjétek gyermekeim,  hogy az eredendő bűn az oka annak,  hogy újra és újra az ördög kísértésének áldozatai lesztek. Az ima,  a böjt és az Eucharisztia segít nektek abban, hogy  közelebb kerüljetek Hozzám. Fordítsatok erre megfelelő időt.
Menjetek most gyermekeim és arra gondoljatok mindig,  hogy amikor vétkeztek, ne féljetek ismét Hozzám fordulni. Ha valóban megbántátok vétkeiteket,  ne legyetek sohasem zavarban,  amikor bocsánatot  kértek.  Ha nem ezt teszitek,  akkor a csalót ismét magatokhoz vonzzátok, és lelketek a sötétség mélyébe zuhan. A sötétség sötétséget vonz maga után,  a fény pedig a fényt.  Én vagyok a fény,  a Világosság.
Forduljatok bizalommal Hozzám, és hagyjátok, hogy szeretetem  szegény, elveszett lelketeken keresztül világítson.  Olyan nagyon szeretlek titeket gyermekeim, hogy ha szíveteket felém fordítanátok, sohasem tudnálak benneteket visszautasítani.
Menjetek békével és szeretettel
Isteni Megváltótok,
Jézus Krisztus