2012. február 17., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el, hogy megszerezze az országok feletti irányítást és ellenőrzést

2012. február 16. csütörtök, 20.00
Drága szeretett leányom, el kell mondanod Gyermekeimnek, minden Követőmnek, hogy kapcsolódjanak össze, és alkossanak egy védelmi imaláncot.
Azáltal, hogy az imában testvérként egyesültök azokért az elveszett gyermekekért, akik tévelyegnek, keresvén az Irántam való szeretetet, de nem találnak békét lelkükben, ti meg tudjátok menteni őket.
Nekik szükségük van arra, hogy imádkozzatok értük, mert a Nagyfigyelmeztetés nem fogja megtéríteni ezeket a szegény lelkeket.
Ti, az Én hűséges követőim, nyújtsatok Nekem vigaszt, amelyre szükségem van, amikor látom azt a borzalmas fájdalmat és nehézséget, amit most Gyermekeim élnek át szinte a világ minden szegletében.
Ez a gonosz csoport, mely a világ néhány legbefolyásosabb és legelitebb emberéből áll, akik a legnagyobb hazugságot követik el szándékos cselszövésük által, hogy megszerezzék az országok feletti irányítást és ellenőrzést a Közel-Keleten, Európában és az Egyesült Államokban.
Tervük épp most lepleződik le szemeitek előtt. Nem látjátok? Ennek a tervnek a kialakítása évtizedeket vett igénybe.
Minden egyes Gyermekemnek ébernek kell lennie minden időben.
Ne hagyjátok nekik, hogy bevegyék országaitokat. Álljatok ellen nekik.
A pénz az ő fegyverük a megtévesztésre. Bankrendszereitek összeomlása szándékos volt. Most továbblépnek, hogy teljesítsék tervük következő szakaszát.
Ti, gyermekeim, meg tudjátok állítani ennek kibontakozását imáitok által.
Atyám már akadályokat állít útjukba.
Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket.
„ Ó, Jézusom
Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet
Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet
Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését
Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet
És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szíveiket Szereteted igazságára.
Ámen.”Leányom, az imalánc széltében-hosszában el fog terjedni, és a Szentlélek ereje segíteni fog megállítani azokat az embereket, akiknek hatalma van véget vetni a szenvedésnek, hogy álljanak le tetteikkel.
Terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), hogy terjedjen a megtérés.
Eljövetelem ideje, hogy uralkodjam, közel van.  Így nem lesz elég idő, hogy minden lelket megmentsetek.
Tegyetek meg minden tőletek telhetőt Értem, a ti Jézusotokért, aki szeret és dédelget titeket, mindnyájatokat.
Nekünk most együtt kell működnünk gyermekek az egész emberiségért folytatott harcunkban, hogy megakadályozzuk az Antikrisztust és az ő szörnyű, megtévesztésre irányuló tervét.
Remény, szeretet és imák, gyermekek. Ez az, amit várok tőletek.
Én megköszönöm minden hűségeteket és engedelmességeteket.
Nem láttatok, mégis hittetek. Miután meghallottátok Hangomat, ezeken az üzeneteken keresztül, felismertetek Engem.
Képesek voltatok erre a lelketekben uralkodó Szentlélek által.
Meg kell osztanotok ezt a nagy ajándékot, hogy magatokkal tudjátok hozni valamennyi szeretteiteket az Én Földi Új Paradicsomomba.
Szeretlek benneteket. Sok vigaszt és örömöt nyújtotok Nekem.

A ti szeretett Jézusotok

"Medugorjei ima a betegekért


Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.
Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.
Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.
Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.
3x:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

AZ IMA TÖRTÉNETE:
A Szűzanya mondta Medjugorje-ben:
"Drága gyermekek! A betegekért mondható legszebb ima ez!"
A Szűzanya kijelentette, hogy maga Jézus javasolta ezt az imát.
- Jézus azt akarja, hogy ennek az imának az elmondása alatt a beteg is,
meg az is, aki imával közbenjár érte, bízzák magukat Isten kezére!

Egy igaz történet, a Japánt megrázó földrengés során történt.

Egy igaz történet, a Japánt megrázó földrengés során történt…
Miután a földrengés véget ért, az egyik mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül látni lehetett annak holttestét. Az asszony teste egy furcsa térdelő pozícióban volt, mintha imádkozott volna. Törzse előredőlt és két kezével valamilyen tárgyra támaszkodott. A ház az asszony hátára és fejére omlott.
Nagy nehézségek árán a mentőosztag vezetője átnyúlt kezével a keskeny nyíláson, és próbálta elérni az asszony testét. Azt remélte, hogy talán még mindig életben találja. Viszont a hideg, merev test ennek az ellenkezőjéről árulkodott.
Az osztag majdnem tovább is állt, a következő romokba dőlt ház irányába tartva. De valamilyen oknál fogva az osztagvezetőnek az az ellenállhatatlan érzése támadt, hogy vissza kell menniük a holt asszony házához. Ismételten letérdelt és kezeivel benyúlt a keskeny résen, hogy megtapogassa az asszony teste alatt levő kevés helyet. Hirtelen izgatottan felkiáltott:
- Egy gyermek! Egy gyermeket találtam!
Közös erőfeszítéssel az osztag tagjai óvatosan egyenként elmozdították a romokat a halott asszony körül. Egy virágos takaróba göngyölt, 3 hónapos kisfiú feküdt az édesanyja holtteste alatt. Nyilvánvalóan az asszony a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy fiát megmentse. Háza összeomlásakor saját testével védte meg fiát. Amikor az osztagvezető karjaiba vette, a kisfiú még mindig békésen aludt.
A mentőorvos is gyorsan ott termett, hogy megvizsgálja a kisfiút. Mikor a takarót szétnyitotta, egy mobiltelefont talált benne, egy SMS üzenettel a képernyőjén: “Ha ezt túléled, emlékezz arra, hogy szeretlek.” A jelenlévők a telefont kézről kézre adták és egymás után fakadtak könnyekre. “Ha ezt túléled, emlékezz, hogy szeretlek.” Ez egy anya gyermeke iránti szeretete!!
Készítette: Pál Vajda