2004. november 7., vasárnap

Nagyfalu, 2004. november elsőszombatján:

„Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben.
Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.