2008. március 25., kedd

Medjugorjei üzenetek 2008. március

2008. március 18.
A jelenés 14:01 – 14:09 h-ig tartott. Mirjana a következőket mondta a jelenés után:
Sohasem láttam eddig a Szűzanyát ily módon felénk fordulni. Kitárta felénk a karját, és így, tárt karokkal mondta a következőket:
“Drága Gyermekek, ma felétek nyújtom a kezeimet. Ne féljetek megfogni. Szeretetet, békét szeretnének adni és segíteni nektek az üdvösségben. Ezért gyermekeim fogadjátok el őket. Töltsétek be szívemet boldogsággal és én a szentség felé foglak vezetni benneteket. Az út, amelyen vezetlek benneteket nehéz, tele megpróbáltatással és eleséssel. Én veletek leszek és a karjaim megtartanak benneteket. Legyetek állhatatosak, hogy az út végén örömben és szeretetben lehessünk együtt mindannyian Fiam kezét fogva. Gyertek velem, ne féljetek. Köszönöm!”

2008. március 25.
“Drága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy dolgozzatok a személyes megtéréseteken. Még távol vagytok attól, hogy a szívetekben találkozzatok Istennel. Ezért töltsetek minél több időt imában és imádjátok Jézust a Legszentebb Oltáriszentségben, hogy megváltoztasson benneteket és a szívetekbe élő hitet és vágyat adjon az örök élet után. Minden múlandó, gyermekeim, egyedül Isten örök. Veletek vagyok, és szeretettel buzdítalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2008. március 15., szombat

Lucia nővér: a végső összecsapás célpontja a család és házasság leszII. János Pál pápa 1981-ben a házasság és a család tanulmányozásával foglalkozó intézetet alapított. Az intézmény felállításával Carlo Caffarra atyát, későbbi bíborost bízta meg.
m40Caffarra bíboros a Voce di Padre Pio című folyóiratnak nyilatkozva elmondta, hogy mielőtt nekifogott a munkának, levelet írt az egykori fatimai látnok Lucia nővérnek.
„Bár nem vártam választ, mivel csak imáit kértem, néhány nap múlva hosszú levelet kaptam Lucia nővér aláírásával – ez a levél ma az intézet archívumában található –, amelyben ezt állt: Az Úr és a sátán birodalma közti végső összecsapás célpontja a család és a házasság lesz. Ne féljen – tette hozzá –, mert aki a házasság és a család szentségéért dolgozik, mindig szembenállással és különféle támadásokkal fog találkozni, mivel ez a sorsdöntő kérdés. Azzal zárta: de a Szűzanya már eltiporta a fejét.”
Caffarra hozzáteszi: „II. János Pállal beszélgetve is ugyanez jött elő, hogy ez a kulcskérdés, mert a teremtés tartópilléréről szól: a férfi és a nő, illetve a generációk kapcsolatáról. Ha a pillér megrendül, az egész épület összedől; ma ezt látjuk, hiszen itt tartunk, tudjuk. S ami Pio atya hiteles életrajzait olvasva megragad, az, hogy mennyire ügyelt ez az ember a házasság szentségére, a házastársak szentségére, olykor indokolt szigorral is.”

2008. március 8., szombat

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – MÁRCIUS

Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
11. Engesztelő imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szt. Lukács evangéliumából Jézus szenvedését, halálát és feltámadását! (Lukács, fejezetek: 18-29).
Havi mottó: „Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Lk. 3, 8)
Közös imaszándék: azért ajánljuk fel az engesztelő imáinkat, hogy a bűnbánat szentsége által minél többen engesztelődjenek ki a Föltámadt Krisztussal!
Konkrét feladatunk: Húsvétig, a kilencedben, azután hétfőn – szerdán – pénteken, a Feltámadt Krisztus iránti szeretetből egy konkrét önmegtagadást ajánlunk fel (lemondhatunk: húsról, TV-ről, édességről, világi zenéről-szórakozásról, kávéról,…)!!! Ami ártalmas a testi-lelki egészségünkre, arról Isten segítségével végleg le akarunk mondani (káros üdítők, túlzott italozás, cigaretta, romboló filmek…).
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 márciusában
„Szeretteim! Jelenleg a bűnbánatról, a Húsvétról és a vallásról akarok beszélni nektek.
Biztos észrevettétek azt, hogy szinte minden egyes üzenetben elhangzott felétek a meghívás a bűnbánatra! Felhívom a figyelmeteket arra, ha a bűnbánatotok nem párosul az életetek jó irányú megváltozásával, akkor az csak gyümölcstelen önvádaskodás marad. Jézus, amikor a Földön járt, beszélt a zsidóknak, egy terméketlen fügefáról, amelynek igaz, hogy dús levelei voltak, de gyümölcstelen volt. Jézus, amikor ezt látta, várt türelmesen! Ő, amikor észrevette, hogy évek multán se hozott gyümölcsöt a fügefa, megátkozta azt az apostolai szeme előtt és az egy pillanat alatt kiszáradt. Jézus, ezzel a tettével mutatott rá arra, hogy így fognak járni mindazok, akik nem termik a bűnbánat méltó gyümölcseit.
Ma, újra felszólítalak benneteket, hogy teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit – életetek jó irányú megváltozásával – ugyanúgy, mint a ninivei emberek, Jónás próféta felszólítására.
El se tudjátok képzelni milyen nagy fájdalmat okoznak Nekem a keresztények azzal, hogy még most se ünneplik egy időben a Húsvétot, Jézus dicsőséges feltámadását. Most megkérdem tőletek: miért fontosabb számotokra az ’emberi hagyomány’, mint az Én, személyes, egységre való felszólításom? Mondjátok, végre mikor szüntetitek meg a világban azt a botrányt, mintha Jézus más-más időpontban halt volna meg és támadt volna fel?
Ha imádkoztok és tesztek valamit az egységes Húsvét megvalósulásáért, számíthattok az igazi békére a Földön!!!
Azt is tudnotok kell, hogy Jézus csak egy, az Oltáriszentségen, Márián és Péteren alapuló vallást hozott létre a Földön. Egyes emberek, ezt az egy vallást szabdalták szét a maguk emberi ízlése szerint. Így jöttek létre a történelem folyamán az emberi alapítású vallások egymás ellen és egymás fölé helyezkedve.
Jézus, még mielőtt visszatér a Földre, általatok akarja vissza állítani a ’Szeretet Vallását’, ami valamikor kezdetben volt.
Kérlek benneteket, legyetek az utolsó időben, a Szeretet Apostolai: gyümölcsöző bűnbánatotokkal, a Húsvét ünnepének az egységesítésével és a ’Szeretet Vallásának’ a megvalósításával!
Ezáltal váltok Jézus igazi munkatársaivá!!!
Megáldalak benneteket a gyümölcsöző bűnbánat lelkületével!!!”
Házi feladat márciusra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM SEGITS, HOGY A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE ÁLTAL NECSAK MEGKÖNNYEBBÜLNI, HANEM ELSŐSORBAN MEGVÁLTOZNI AKARJAK!”
Előretekintés áprilisra:
Közös imaszándék lesz: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy oly sokszor megbocsátotta a bűneinket, begyógyította a lelki sebeinket és feloldozott a megkötözöttségeinkből!!!
Konkrét feladatunk lesz: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”