2020. december 31., csütörtök

2020. december 31.-én .Csoda Brindisiben, Jézus kép vérkönnyeket sír!!!


 
https://www.facebook.com/Mario-DIgnazio-gli-Appelli-Materni-della-Madonna-a-Brindisi-216043908462241/

Abortusz Argentinában: Hamispróféta barátai által elkövetett bűn

 

„Nagyon szomorú”, hogy az argentin parlament egy argentin pápával alkotmányellenes, emberellenes és keresztényellenes törvényt fogadott el - mondta Marcelo Sánchez Sorondo argentin érsek a LaNacion.com.ar lapnak.

December 30-án Argentína bevezette a világon az egyik legembertelenebb abortusztörvényt, amelyek "lehetővé teszik" a gyermekek megölését a terhesség kilencedik hónapjáig.

Sánchez - a Római Kúria kisebb alakja - volt az egyetlen, aki felszólalt a Vatikánban. Ferenc pápa soha hivatalosan nem avatkozott be a vitába.

"Ha ezt megtenné, az beavatkozás lett volna egy másik állam kérdésébe" - mentegeti őt a LaNacion.com.ar, azonban Ferenc pápa ezt gyakran teszi, amikor az megfelel a baloldali céljainak.

Rubén Peretó Rivas argentin filozófus azt írta az AldoMariaValli.com portálon (december 30), hogy a bűncselekményt az a párt követte el, amelyet Ferenc pápa minden lehetséges módontámogat, miközben a centrista párt, amelyet Ferenc pápa folyamatosan gúnyol és amelyért mély ellenszenvet táplál, a törvény ellen szavazott.

Peretó az abortuszt Argentínában "Bergoglio barátai munkájának nevezi". Alberto Fernández elnök, akit Ferenc pápa fogadott 2020 januárjában széles mosollyal, és akiért Sorondo érsek szentmisét celebrált, személyesen lobbizva a törvény mellett.

Sok abortuszpárti képviselőnek ingyenes a belépése Santa Martába. Mosolygó Ferenc pápával készült fényképeik rendszeresen körbejárják az ország sajtóját.

Az argentin püspökök azzal a érvvel panaszkodtak a törvényre, hogy "növelni fogja az ország megosztottságát", mintha ez lenne a fő probléma.

Peretó emlékeztet arra, hogy sok argentin püspök brutális erővel brutális erővel kényszeríti a Covid kézbe áldozást, és azt kérdezik, hogy vajon a pro-abortusz törvényhozókkal is ilyen szigorúak lesznek-e.

https://gloria.tv/post/bx4nxdM2LqDi39Zvma1qy3ez8

A bíboros egy ártatlan kérdést tesz fel a durva eretnekségnek

 

A 91 éves Walter Brandmüller bíboros nagyon óvatos kérdésekkel szembesítette Georg Bätzing püspököt, a német püspöki konferencia elnökét, miután Bätzing a nők felszentelését szorgalmazta.

Brandmüller naivnak tettette magát a Kath.net (december 30) előtt, és megkérdezte, hogy Bätzing valóban tett-e ilyen kijelentéseket:

"Valójában azt mondta, ellentétben az egyház töretlen hagyományával és annak ellenére, hogy II. Szent János Pál végérvényesen és tévedhetetlenül kijelentette, hogy a nők diakonátussá és papsággá szentelése lehetséges, sőt kívánatos?"

Ha mégis megtette, akkor a bíboros emlékeztet arra, hogy Bätzing esküt tett az egyház tanára és fegyelmére, mielőtt püspökké szentelték: "Hogyan akarja megmagyarázni ezt az ellentmondást akkor és most között?"

Brandmüller azzal indokolja magát, hogy legszívesebben privátban szólította volna meg Bätzinget. De mivel Bätzing ellentmondott az egyház nyilvános tanításának, nyilvános válaszra volt szüksége.

https://gloria.tv/post/Njdtv7CqjvqK4Kt4ARVj4V6CH

2020. december 30., szerda

Hamispróféta vígjáték teológiája lecseréli a keresztelést a "szegénységre"

 

"Isten fia kitaszítottnak született, hogy elmondhassa nekünk, hogy minden kitaszított Isten gyermeke" - találta ki Ferenc pápa december 24-i karácsonyi szentbeszédében.

Csak Krisztus nem "kitaszítottként" született, hanem Dávid király leszármazottjaként, és így nemes vérű volt.

Továbbá Isten gyermekének lenni nem a társadalmi státusz, hanem a keresztség határozza meg.

https://gloria.tv/post/2aVFg8iEr2u83QwRpYDzHZM41

2017 és 2019 között Franciaországban évente mintegy 1000 bűncselekmény történt a templomok ellen, átlagosan naponta három.

 

Kigyulladt a párizsi 100 éves Notre Dame du Rosaire templom december 29-én, állítólag egy balesetet követően, amikor a betlehemi jelenet lángba borult.

A tűz átterjedt a tetőre. Senki sem sérült meg.

https://gloria.tv/post/xgNs1eZKo8Ap36sxfhw9qozVY

Isten szemével

 

2020.12.01.

1.

A virrasztásról volt szó.

a)

Érzés: A virrasztás a lélek ébrenlétét jelenti, azaz az Úrral való szüntelen kapcsolatot.

Jézus: Az adventi szentbeszédek arra irányulnak, hogy lelketek virrasszon, mindig legyetek készen az Én eljövetelemre. Jól értelmezed, hogy nem az a lényeg, hogy koromsötétben történjen a virrasztó imátok, mert elfogadom a nap bármelyik percében.

b)

Többen panaszkodtak, hogy éjszakánként nem tudnak kellőképpen aludni, mindig korán ébrednek fel. Nem tudnak mást csinálni, mint imádkozni.

Jézus: Az éjszakai 3 és 4 óra körüli engesztelés, virrasztás még értékesebb, nagyobb áldozat, mint az Irgalmasság órái alatt történő imádkozás.

2.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Ne mondj semmit. A csend mindent elmond.”

Érzés: Ez azért van, mert a lélek kisugárzása az, amely beszél az Úrhoz.

Hang: Beszélsz, beszélsz, beszélsz.

Jézus: Természetes, hogy a hosszú Szentségimádás alatt ti gyermekeim egyszer csak kifogytok a gondolatokból. Azt gondoljátok, hogy ez egy üres járat, nem ér semmit. Ha nem engeditek, hogy értelmetek elkalandozzon Rólam, akkor is Velem vagytok, a lelketek úgy tele van Velem, hogy ha nem is tudtok Rám gondolni, az értelmetek helyett ő beszél belőletek.

3.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Gyermekem, egyáltalán nem számít, hogy mit gondolsz magadról. A lélek beszél belőled.”

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Nem az számít, hogy neked mi a véleményed magadról, hanem az a fontos, hogy a lelked mit mond belőled Nekem. A lélek soha nem színlel. A tiszta igazságot közli Velem.

4.

Egy alkalommal, imádkozás közben azon kaptam magamat, hogy a testemet, gondolataimat nem tudom kontrollálni. A lelkemet hallottam beszélni az Úrhoz, függetlenül attól, hogy a fizikai testem mit imádkozott.

Jézus: Választottaimat időnként megszakítom a szóbeli imában, és nagy szeretetemben arra kényszerítem az érzelmeit kikapcsolva, hogy csupán a lelke szóljon Hozzám. Ilyenkor nagyon mély a szeretetkapcsolat Köztem és köztük. Ennek az a neve, hogy nyugalmi ima.

5.

A kegyelem ruhájáról volt szó.

Kép: A kegyelem ruhája ránk van szabva, ahogy növekszünk, úgy nő az is. A kegyelem ruhája fehér, az erények, a lemondások a díszek rajta.

Jézus: A kegyelem ruháját csak olyan gyermekeim hordhatják, akik megőrzik magukat a halálos bűnöktől. De ha rájuk is esik 1-2 folt a bocsánatos bűnökből, a fehér ruhájuk még megmarad. Ezt a fehér ruhát még tökéletesebbé tehetik lemondásokkal, áldozatokkal, és a szenvedéseik felajánlásával. Ez a sok plusz jó úgy takarja be ezt a szép fehér ruhát, hogy még tündöklőbbé teszi.

6.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: A kiválasztott hölgy szenvedett. Jézus: „Veled szenvedtem, sőt többet szenvedtem, mint te.”

Jézus: Vegyünk egy példát erre kislányom. Tételezzük fel, hogy valaki mélyen megsért téged. Emiatt Én először azért szenvedek, mert átérzem a fájdalmadat. Másodszor azért szenvedek, mert fáj a Szívem a rosszakaródért, hogy ezzel a lépéssel ártott saját lelkének.

7.

Hangom: Szabadíts meg Uram önmagamtól.

Kép: Én, mint egy gömb, akin az Úr sugara sugárzik át.

Érzés: A magam szabad akaratával kell küzdeni, és az akadékoskodásommal.

Kép: Arany fény.

Jézus: Gyermekem, nagyon tetszik ez a vágyakozás benned, hogy erősítsem meg a szabad akaratodat a zavaró akadékoskodások ellen. Egyedül nem tudsz győzni, csak az Én támogatásommal.

8.

Az Új Világról volt szó.

Érzés: Az Új Világ mintha egy köztes világ lenne a mostani világ és a Mennyország között. Az ottlétünket nagyban befolyásolják az evilági dolgaink. Az ottani feladataink nagyban függnek a mostanitól, amit ebben a világban teszünk.

Jézus: Gyermekeim, nagy gondot fordítsatok a jelenlegi földi életetekre, mert a jövőben betöltött szerepetekben döntő fontosságú lesz. Nemcsak a mennyei üdvösségben, hanem már az Új Világban is. Az igaz, hogy az Új Világban már nem lesz bűn és nagy lesz a szeretet, de az ott élők különbözni fognak egymástól. Aki nagyon szorgalmas és törekvő volt, az az Új Világban is sokat munkálkodik. Aki szerette a kényelmet a földön, annak majd az Új Világban küzdenie kell, hogy legyőzze ezt magában. Aki a földön rengeteg áldozatot, önmegtagadást hozott, az az Új Világban is bővelkedni fog ebben. Aki viszont földi életében lanyha volt az áldozatosságban, az majd az Új Világban kézzel-lábbal próbálja behozni a lemaradását.

9.

Kép: Egy valaki tágra nyílt szemmel néz valakit, kissé leguggolva szemléli és fürkészi, majd alulról is nézi az illetőt.

Jézus: Itt a földi életben mindenkit, így téged is nagy figyelemmel kísérlek, hogy a lelked hogyan fejlődik, és hogy majd az Új Világban milyen feladatkört bízzak rád.

10.

Hang: … előestéjén vagy.

Jézus: Az egész emberiség és te is a végső időkben élsz. Nagy események előtt állsz. Ezek közül először a Nagyfigyelmeztetéssel találkoztok.

11.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Minden megbérmált személy be van sorozva az Egyház nagy hadseregébe, mint „katona”. Ennek a hadseregnek a legfőbb kötelessége az, hogy harcoljon a közös ellenség ellen”.

Gondolat: Sokan úgy vélekednek, hogy ha „felnőtt”, a gyermek majd saját maga eldönti, hogy akar-e tovább templomba járni, vagy sem. Így, sokan elhagyják a templomba járást és a hitet.

Érzés: Túl sok a rossz katona.

Jézus: A bérmálkozás szentsége éppen arra való, hogy megerősítse a hitet, és a Katolikus Egyházhoz tartozást a gyermekek lelkében. Sajnos, sokan úgy érzik, hogy a bérmálkozás után abba kell hagyni a vallásgyakorlatokat. Se szentmise, se szentségek, és így lassan elszakadnak Tőlem. Az ilyen langyosakra hogyan számíthatok majd a nagy harcban, a sátán és serege elleni harcban?

12.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Akik (a papokra is vonatkozik) az ördög áldozatai, azoknak semmi hatalmuk sincs e lények felett.

Gondolat: Sokan vannak magas pozíciókban ilyenek.

Jézus: Aki tanítani, szabadítani, vagy gyógyítani akar, azoknál alapkövetelmény a becsületes, tiszta, erkölcsös élet. Szokták mondani, hogy bort iszik és vizet prédikál. Ez a mondás találó, mert többen vannak, akik jó útra akarnak vezetni bűnösöket, de nem sikerül nekik, mert nem tudnak példát mutatni.

13.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek: Jézus: „Megváltani annyit jelent, mint kiszabadítani a lelkeket a gonosz lélek zsarnokságából”.

Érzés: Akkor a megváltás segítői vagyunk imáinkkal, áldozatainkkal a lélekmentésben.

Jézus: Én mindenkiért meghaltam, és mindenkit megváltottam, aki ezt képes elfogadni. Nektek engesztelőknek az a feladatotok, hogy azt is megmenekítsétek a kárhozattól, aki visszautasít Engem. Megváltó társakká kell válnotok imával, böjttel, áldozatokkal, és szenvedéseitek felajánlásával.

14.

Arról volt szó, hogy Isten ellenlábasa Lucifer és az angyalok légiói, akik követték őt, és a napjainkban is mindent megtesznek az ember ellen, és hogy irtsák az embereket.

Hang: Lázadás.

Kép: Mennyei Atya arany fényben, áldásra tette jobb kezét.

Jézus: Ellenségem Lucifer a legszebb, a legfényesebb és legokosabb angyal az Én megtestesülésem miatt végtelenül irigy és féltékeny lett. Nem volt képes arra, hogy a megtestesült Igét imádja. Azon gondolkodott, az ember nála sokkal alacsonyabb rendű teremtmény, miért is kellene fejet hajtani előtte. Fellázította az angyalok harmad részét. Az első emberpárt becélozta magának, és engedetlenségre csábította. Minden embert azóta is ellenségének lát, gyűlöl és féltékeny rá. Napjaitokban ezzel magyarázható, hogy a háttérhatalmat, mint eszközt maga mellé állította, és az egész emberiséget bűnökbe sodorja. Így akarja megakadályozni az Én megváltásomat. De ne féljetek, Atyám mindannyiatokat megáld, és a megpróbáltatások közben megment benneteket a kárhozattól. Ti engesztelők segítő eszközei vagytok ebben.

15.

Arról volt szó, hogy miért terjed a vírusfertőzés Magyarországon olyan nagymértékben.

Jézus: Kislányom, nézz körül országotokban, és megtapasztalhatod, hogy telis-tele vagytok bűnnel, paráználkodással, házasságtörésekkel, fajtalankodásokkal, hitetlenséggel és gyűlölködésekkel. Már hogy is ne érdemelné meg ez a nemzet, hogy kivegye részét a büntetésekből, ami az egész emberiséget érinti. Meg kell tisztulnotok, hogy keresztény Magyarországként felemelkedhessetek. Amúgy láthatjátok, hogy azok közé az országok közé tartoztok, ahol aránylag gyengébb ez a vírus.

16.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: „Mivel a Szeretetet a szeretet élteti, éhezem.”

Érzés: Így van ez az embernél is.

Gondolat: A szeretet próbája a szenvedés.

Jézus: Mint ahogy ti emberek, ha szerettek valakit, elvárjátok, hogy viszontszeressen, Én is úgy vagyok ezzel, hogy éhezem a gyermekeim szeretetére. Még a szeretetmorzsákat is összeszedegetem. Még ha csak annyi időd marad, hogy hálás szeretettel, egy sóhajjal gondolj Rám, Én ezt a sóhajt is elraktározom. A szereteteteket úgy tudjátok megmutatni Nekem, hogy képesek vagytok áldozatot vállalni. Ilyen pl. a hajnali mise, ilyenkor Karácsony előtt. Bizony, álmosak vagytok, nehéz felkelni. Még nagyobb bizonyítéka a szereteteteknek, ha a szenvedéseiteket panasz és zúgolódás nélkül elfogadjátok és felajánljátok a lelkekért. Az szeret Engem igazán, aki így gondolkodik.

17.

Olvastam: Margit asszony: Az Irgalmas Szeretet üzenete a kicsiny lelkeknek: Jézus: Én ugyanolyan türelmetlen vagyok, hogy feloldódjak a szívedben, mint amilyen te vagy, hogy feloldódj Bennem.”

Érzés: Az Úr ülteti belénk ezt az érzést.

Jézus: Az Én gyermekeim szívébe beleültettem egy ellenállhatatlan vágyat, hogy szeretni tudjanak Engem. És mivel Én vagyok a szeretet, eredendően Bennem van egy még nagyobb vágy, hogy ti gyermekeim szeressetek Engem, hogy olvadjatok össze a szívemmel.

18.

Hang: Várja a legszentebbet, a legszentebbiket… biztosan várja.

Kép: Lángoló Szívű Szűzanya délnyugat felé néz.

Jézus: Édesanyám a jövendő Új Jeruzsálem felé néz, várja az Én második dicsőséges eljövetelemet.

19.

Hang: Sietni kell.

Hang: Beléptél ebbe.

Hang: Hosszú lesz.

Jézus: Készíteni kell a lelkedet, mert máris beléptél az emberiségre váró megpróbáltatások idejébe. Ez az idő hosszú és fájdalmas lesz. De ne félj, veled vagyok.

20.

Hang: Én sem aludtam.

Jézus: Amikor hajnalban fent vagy, Én is együtt virrasztok veled.

21.

Hang: Sokkal nagyobb az értéke ennek. Nem akarsz egyet?

Jézus: Szenvedéseket mutatok neked testi és lelki értelemben. Ezek sokkal értékesebbek minden másnál. Kérsz-e egyet ezekből?

22.

Hang: Ezek Rólam szólnak.

Kép: Fény.

Jézus: A rózsafüzér titkai mind egytől egyig Velem foglalkoznak. Imádkozzátok, hogy minél jobban belevéssem Magamat a lelketekbe.

23.

Arról volt szó, hogy olyan rövid az idő mindenre, hogy nem marad idő mind a négy hagyományos rózsafüzért elimádkozni a többi ima között.

Jézus: Megértelek benneteket engesztelő gyermekeim. Az igaz, hogy nagyon fontos a Szűzanya 4 rózsafüzére a lélekmentés szempontjából, de megértelek benneteket, hogy nem tudjátok elhelyezni többi sok ima között. Egyszerűen elfogy az időtök. Azt kérem tőletek, hogy legalább minden nap egyet a 4 közül válasszatok ki, és mondjátok el elmélkedve, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és az Én Szentséges Szívemnek örömére.

24.

Kép: Valaki egy nagy kupacot csinált valamiből, nem szépen elosztva.

Hang: Nem szabadott volna ilyen rendetlenül összehányni a dolgokat.

Jézus: Azt mondja a közmondás, hogy a rend a lelke mindennek. Figyeld meg kislányom, hogy aki kiegyensúlyozott, aki tisztán tartja a lelkét, akinek van egy értékrendje, annak mindez rá van írva a külsejére és a lakására is. De aki lélekben szétszórt és kapkodó, nincsenek céljai, csak úgy a pillanatnak él, annak feldúlt a lakása, neveletlenek, rendetlenek a gyermekei, és a munkájában is rendetlen. Tehát a léleknek teljes rendben és egyensúlyban kell lenni, hogy valaki békét, nyugalmat, összeszedettséget sugározzon magából.

2020.12.08.

1.

Érzés + Hangom: Nagyon furcsa ez az élet.

Hang: Támogass Engem!

Jézus: Ne csodálkozz, az utolsó idők apostolai vagytok. Amiket ti éltek át és fogtok átélni, azokat egyetlen nemzedék se látta a múltban. A fontos, hogy e nehéz időben szorosan Mellettem állj, és bártan vallj meg Engem.

2.

Hang: A sötétség órája elkezdődött már bennetek.

Érzés: A sötétség óráit mindenki másképp éli meg a lelkiállapotának megfelelően.

Hang: Hatalmasat küzdesz te ezzel.

Jézus: Ez a járvány azt mutatja, hogy már elkezdődtek a szorongattatások. Te, és akik hasonlóan gondolkoznak, akik a világosság gyermekei, örömmel várják a jelek miatt az Én második dicsőséges eljövetelemet. Viszont, a világ fiai tele vannak félelemmel és aggodalommal, hogy mi lesz velük és családjukkal.

3.

A Nagyfigyelmeztetésről volt szó.

Hang: Végtelen önsajnálatba kezdtek ti.

Kép: Teljes sötétség van, sokan szörnyülködnek, visítoznak, a kezüket a fejükre, fülükre teszik, egyesek balra vannak fordulva, vagy éppen térdelnek.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés, bármilyen sok üzenet szólt róla, megrendíti az egész emberiséget.

4.

Jézus: Virrasztva kereslek Én téged.

Jézus: Éberen figyellek, hogy ezekben a nehéz időkben mit teszel a lelked és más lelkek érdekében.

5.

Kép: Jézus arca.

Hang: Nyílik már az Ég.

Jézus: A megpróbáltatások alatt sokan elgondolkoznak Rólam és a túlvilágról.

6.

Édesanyám betegségéről, szótlanságáról volt szó, mintha „vegetálna”.

Érzés: Fizikailag mintha le lenne gátolva, mintha „börtönben” lenne, mintha meg lenne kötözve. Ez egy nagy áldozat részéről. Olyan, mintha szüntelen „nyelvböjtöt” is gyakorolna.

Jézus: Hogy megengedem édesanyádnak ezt a hallgatagságot és semmittevést, az egyáltalán nem felesleges a lelkének. Kívülről ez értéktelennek látszik, de Én ezzel védem meg őt a ráleselkedő kísértésektől.

7.

Olvastam: Tisztítótűz: A tűz a Purgatóriumban a lélek tisztulását szolgálja, Isten Igazságosságából van, ezért sokkal fájdalmasabb hatású, mint a földön.

Érzés: A földön Isten irgalma van túlsúlyban, ez enyhíti Isten Igazságosságából fakadó szenvedést. Az emberek többsége nem akar önként megtisztulni a földön. De ha akar, Isten segít. Ebben az esetben kétszeres akarat érvényesül, az ember akarata és Isten akarata.

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: A világban élő és gondolkozó gyermekeim vakul élik az életüket, és nem gondolnak arra, hogy ennek egyszer vége lesz, és mulasztásaikért a lelküknek felelnie kell. Jobb esetben a purgatórium vár rájuk, ahol Isten igazságosságának a megnyilvánulása következik. Milyen kár, hogy a legtöbbjükben nincs meg a földön a megtisztulásra való törekvés. Pedig, ha meglenne, sok segítséget kapna Tőlünk, Égiektől. A tisztítóhelyen már nem az irgalom működik annyira, hanem Isten igazságosságának alapján minden rossz gondolatért és cselekedetért vezekelniük kell.

8.

Olvastam: Tisztítótűz: Amit felebarátunkkal teszünk, azt Isten úgy veszi, mintha Ővele tennénk. Amit megtagadunk, azt Tőle tagadjuk meg.

Jézus: Az Én választottaim sok fontos feladatot kapnak Tőlem, amihez idő kell. Egyes gyermekeim rájuk akaszkodnak, felesleges kérésekkel zaklatják őket, és rabolják az idejüket. Az igaz, hogy a választottaimnak különösen fontos dolga, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, de a határvonalat az ilyen zaklatók előtt meg kell húzni.

9.

Olvastam: Mt 25,34: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

Érzés: Ahogy mi áldjuk az Urat, úgy áld az Úr minket. Ha mi Őt lépten-nyomon áldjuk, Ő is áld minket lépten-nyomon.

Érzés: Ha a Mennyei Atya nem áld meg minket Jézuson keresztük, nem léphetünk be a Mennyek Országába.

Jézus: Az utolsó napon azokat fogom Atyám áldottainak nevezni, akik életük folyamán az irgalmasság cselekedeteit gyakorolták. Mégpedig azért, mert szerettek és áldottak Engem. Természetesen azok is elnyerik a Mennyországot, akik csak életük végén térnek meg. Ez a tökéletes Isteni irgalom. Az Én ígéretem szerint csak azok foglalhatják el az Isten által készített helyüket a Mennyben, akik mindig a szeretet útján jártak.

10.

Olvastam: Mt 25,41: „Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült.”

Kép: Amikor a lélek ki van taszítva Isten kegyelméből, szeretetsugarából, az maga a sötétség és átok.

Hang: Isten maga az áldás.

Kép: A Szentháromság fénye van az angyalokban, kik teljes mértékben Istent szolgálják. Így lesz az emberi lélekkel is, ha a Mennyországba kerül.

Jézus: Az utolsó napon azokat, akikben életük folyamán nem volt szeretet, akik Nélkülem éltek, azokat az örök tűzre küldöm. Az Egyház megreformálásának képviselői tagadják, hogy létezik a pokol. Azt állítják, hogy ez nem fér össze az Isteni irgalommal. Ez oktalanság, mert beleütközik az Isten igazságosságába. Miféle Mennyország lenne az, ahová minden erőfeszítés nélkül bejuthatnak a legsötétebb, leggonoszabb gyermekeim? Csak úgy nyeri el a Mennyország létjogosultságát, ha ott az emberek ragyognak a tisztaságtól és szeretettől. Ezt a ragyogást és fényt Isten árasztja beléjük.

11.

Olvastam: Tisztítótűz: „A tisztuló lelkek egyetlen vágya, hogy viszonozzák azt az óriási szívességet, ha a földi ember segít nekik kiszabadulni, és a Mennybe jutni.”

Érzés: Isten is hálás, a tisztuló lelkek is hálásak, az emberi lélekbe is bele van ültetve a hála. A szenvedő lelkek tudják, hogy ők magukkal szemben tehetetlenek, ki vannak szolgáltatva másoknak, külső segítséggel tudnak csak gyorsabban a Mennybe jutni, ami nagyon fontos a számukra, így, mindenáron viszonozni próbálják. Isten hálából az engesztelésért, lélekmentésért minket sok ajándékkal, kegyelemmel halmoz el.

Hang: Sokszor érdemtelenül is, megelőlegezetten.

Jézus: A hála nem más, mint a Szentlélek Isten egyik szép gyümölcse az emberi lelkekben. Általában azokban erősebb ez a tulajdonság, akik már megtapasztalták a szenvedésben mások segítségét. Ezért van az, hogy a Purgatóriumban, ahol a lelkek magukra vannak hagyatva, nagy hálát éreznek azok felé, akik segítenek nekik a vezeklésben, hogy gyorsabban haladjanak a szabadulás felé. Nektek, akik imádkoztok értük és felajánlásokat tesztek a szegény lelkekért, nemcsak a tisztuló lelkek hálásak, hanem Mi, Égiek is. Hiszen azokon segítetek, akiket Mi nagyon szeretünk. Ti, akikben felfokozottan jelentkezik a hálaérzet, szomorúan tapasztalhatjátok, hogy ez az erény nincs meg mindenkiben. Ez azért van, mert gyenge a hitük és Istenszeretetük, vagy pedig azért, mert nem szoktak hozzá ahhoz, hogy mások a szenvedésükben segítenek nekik.

12.

Olvastam: Tisztítótűz: Bolognai Szent Katalinnak mondta az Úr: „Sok tiszteletet kaptam a szentektől, de még többet a megtisztult lelkektől.”

Érzés: Ez azért van, mert ők már tudják, mi az a borzasztó szenvedés, és nagyon jól tudják, hogy csak Isten kegyelmének köszönhetik szabadulásukat, másodsorban azoknak a földi embereknek, kik imát mondanak értük, misét ajánlanak fel, stb.

Érzés: Még ha szüntelenül leborulva lennék az Úr előtt, akkor sem tudnám kellőképpen kifejezni hálámat az Úrnak. Ez azért van, mert az anyagi világ eltakar, elfed, és elfeledtet dolgokat, nem ismerünk sok mindent. A tisztuló lelkeknek nincs ilyen problémájuk.

Jézus: Nem hiába igaz az a mondás, hogy a szenvedés nemesít. Minél többet szenvedett valaki, akár a földön, akár a Purgatóriumban, annál nagyobb a tisztelet és hála benne. Az igazak szívébe Én adtam azt az elégedetlenséget, hogy nem tud eléggé hálás lenni Nekem. Amíg itt a testben éltek, a gondolkodásotok még olyan állapotban van, hogy nem minden jó jut eszetekbe, amit tettem veletek. Ezért érzitek, hogy elégtelen a hálátok Irántam. De aki közületek a Purgatóriumba kerül, az már sokkal tisztábban lát, és emlékezni tud arra a sok kegyelemre, amit Tőlem kapott. Ezért a tisztuló lelkek hálája erőteljesebb.

13.

Olvastam: Tisztítótűz: Az általunk kiszabadult lelkek meg tudják rövidíteni tisztulásunk idejét, sőt, kieszközölhetik, hogy elkerüljük a Tisztítótüzet, sőt, olyan kegyelmeket tudnak kiesdeni számunkra, amilyenekről még csak nem is álmodtunk.

Hang: Viszonzásul ez.

Gondolat: A tisztuló lelkek is láthatnak dolgokat rólunk és a tulajdonságainkból.

Jézus: Bizony azok a lelkek, akiket imáitokkal és áldozataitokkal, felajánlásaitokkal a Mennyországba juttattatok, mindent viszonoznak nektek. Ők már a tisztítóhelyen is Isten tudásából egy bizonyos mértékig részesednek. Pl: beleláthatnak az itt maradottak életébe. Látják, amint imádkoztok értük. Látják, amikor jó vagy rossz irányba haladtok. Már ott imádkoznak értetek, és hazatérésük után még erősebb bennük a hála, és sok kegyelmet esdenek ki nektek.

14.

Szentségimádáson leborultam az Úr el, és kértem, hogy Karácsonykor nyitva legyenek a templomok Magyarországon, és lehetőleg máshol is.

Jézus: Már nemegyszer mondtam, hogy kérjetek, és kaptok. Amennyiben sokan könyörögnek, hogy a járvány ideje alatt zavartalanul folytatódhassanak a szentmisék, akkor meghallgatjuk kéréseteket.

15.

Az ágyamban ültem nekitámaszkodva egy párnának, tőlem balra a falon egy feszület, az Úr Jézus rajta.

Kép: A lelkem, papírral a kezében odafordul a feszület felé az Úrhoz, mutatja a papírt az Úrnak, és tanácsot kér Tőle, kérdezi az Úrtól, hogy tetszik Neki ez vagy az. Az Úr Jézus balra néz lefelé tekintve, készségesen segít.

Jézus: Ezzel a képpel jelenlétemet éreztettem veled. Tudd meg, minden pillanatban ott vagyok melletted, és figyelemmel kísérlek.

16.

A Szentmisén a pap arról prédikált, hogy a létszükségletre kellene leredukálni igényeinket, mint Keresztelő Szent János.

Kép: Én, barna ruhában, mint egy vándor ballagok a többiekkel tömött sorokban, mint amikor Mózes vezette a népet a pusztában. A legszükségesebb van velem, annak ellenére, hogy sok modern dolog vesz körül minket.

Jézus: A földi élet nem más, mint vándorút a túlvilág felé. Te is egyike vagy a vándoroknak. Az embereket két csoportba lehet osztani, a világ fiai és a világosság fiai. A világ fiai csak az anyagi dolgokkal törődnek, pénz, hatalom, siker, földi örömök, de a világosság fiai egyre jobban kiüresítik magukat, mint Keresztelő Szent János, mindig több és több dologtól megválnak, ami az anyaghoz köti őket, és így haladnak a tökéletesség felé. Te az utóbbiak közé tartozol.

17.

A Szentmisén a pap arról prédikált, hogy Isten gondolatai nem az ember gondolatai, az Ő útja nem olyan, mint az emberé.

Kép: Fényutak vannak egymás felett a magasban, vízszintesen helyezkednek el. Egy ideig megyek az alacsonyabb szinten levő úton, majd egy idő múlva a magasabb szinten levő útra kerülök. Amikor lefelé nézek a mélybe, szédületes látvány fogad.

Jézus: Nemcsak a túlvilágon vannak fokozatok a lelkeknek, hanem itt a földön is. A fényutak, amik a képen egymás felett láthatók, az életszentség útjára lépő földi gyermekeim lelki fejlődésének útjai. Ahogy telik az idő, mindig magasabb fokra lépsz. Mikor visszanézel, akkor látod, hogy milyen nagy utat tettél meg.

18.

A rendről, Isten rendjéről volt szó.

Kép: Egy piramis, ahol lépcsőzetes elrendezésben vannak a dolgok.

Hang: A dolgok rendjében van minden.

Gondolat: Ebben a világban hatalmas a zűrzavar, a káosz.

Kép: Az Úr a vírussal, és más, ránk zúdított szenvedéssel egy picit a rend felé irányítja a dolgokat.

Kép: A Szentháromság néz minket.

Jézus: A közmondás is mondja, hogy a rend a lelke mindennek. Isten az Ő rendje alapján rendet kíván teremteni a világban. Mivel e végső időkben nagy a fejetlenség, a káosz, az erkölcstelenség, a romlás, ezért megengedi a tisztító eseményeket. Pl: ezek közé tartoznak a járványok. A sok fertőzés és haláleset sokakban félelmet kelt, és bűnbánatot. A bezártság miatt és alatt eszükbe jut elgondolkodni az eddigi életükről. A családtagok végre együtt vannak, és bizonyíthatják egymás iránti szeretetüket. A forradalmak és háborúk szintén a káoszt alkotják. A sok veszteség és kár szintén elgondolkoztatja az embereket. A természeti katasztrófák a károsultak felé fordítják a jóérzésű embereket, hogy segítsenek rajtuk, a bajbajutottakon. A keresztényüldözés felerősíti gyermekeimben a hitet és Istenszeretetet, és döntésre indítja őket, hogy ki mellé álljanak. Ezt a küzdelmet a nagy rendetlenségben az egész Szentháromság figyelemmel kíséri.

19.

Jézus: Örök Istentől félni.

Jézus: A történelem folyamán a régi Istenfélelem kiveszett az emberiségből. Mivel már kevesen hisznek Istenben, a túlvilágban, a többség szíve megkeményedett. Nem félnek a bűnök következményeitől. Nem gondolnak arra, hogy sorsuk az Örök Isten kezében van, és ítélkezni fog felettük. A jelenlegi és elkövetkező csapások az Istenfélelmet is felkeltik az emberekben.

20.

Olvastam: A fény, az élet és a szeretet olyan szoros kapcsolatban vannak egymással, hogy szinte az egyik a másikból folyik.

Hang: Meg is kell szaporodnia ennek.

Olvastam: A fény egyetlen sugara is sok mindent tartalmaz.

Jézus: A mai világban csak szórványosan van jelen a szeretet. Gyermekeim csak azt az embert szeretik, aki jó hozzájuk. Az ellenségszeretet, amit annyira hirdettem közöttetek, megszűnt, mint olyan. Tele van ítélkezéssel a világ. Egyre jobban elsötétül a föld, mert hiányzik a fény, ami a szeretetből árad. Ti engesztelőim azon fáradozzatok, hogy szaporítsátok meg a szeretetet gyermekeim között. Egyetlen fénysugár, ami felőletek árad a többiek felé, képes másokat megváltoztatni, és jó útra terelni.

21.

Olvastam: Az Úr irgalma és igazsága vívnak egymással.

Érzés: Bennem is van egy harc egyesekkel szemben, az irgalom és az igazság harcol bennem, amikor arról van szó, hogy mikor kell segítséget nyújtanom, és a segítségnyújtás mikor éri el a kihasználás szintjét.

Jézus: Két ellentétes fogalom az irgalom és az igazságosság. Ez a kettősség nemcsak Istenben van meg, hanem bennetek is. Lelkiismereti kérdést csináltok abból, ha valaki rátok akaszkodik, és minden lényegtelen kérdésben a ti segítségeteket kéri olyan dolgokban, amiben ő is dönthetne. Megzavarodtok egy pillanatra, hogy vajon ilyenkor, ha visszautasítjátok, szeretetlenek vagytok-e. Azt javaslom nektek, hogy nagy szeretettel először hallgassátok meg. Ezzel irgalmatokról tesztek tanúságot. De a végén világosítsátok fel, hogy e kérdésben hallgassanak a lelkiismeretükre, kérjék a Szentlelket, hogy segítsen dönteni, hogy ne mindig mástól várják a támogatást. Ezekben a tanító szavakban az igazságosságotok kerekedik felül.

22.

Hang: Napirendem vagy.

Kép: Jézus balra fordulva, az Úr segít összegyűjteni a feladatokat.

Hang: Felolvasom benned ezt.

Hang: Számolgatom benned ezt.

Jézus: Benne vagy a napirendemben, úgy, ahogy elterveztem. Összegyűjtöm neked a feladatokat. Olvasgatom, és számolgatom, hogy lelkiismeretesen teljesíted-e ezeket.

23.

Olyan hívekről volt szó, akiknek nem olyan mély az Úrral való kapcsolatuk.

Jézus: Vannak gyermekeim, akik imádkoznak, szentmisére járnak, és ezzel kész a Velem való kapcsolatuk.

24.

Kép: Egy házikó ablakánál vagyok, és nézek kifelé. Szép rügyező faágat látok rózsaszín bogyószerű rügyekkel, mintha tavasz lenne. Nem evilági a látvány.

Jézus: A házikó a te földi helyedet jelenti. Jelenleg itt laksz. Azért nézel ki az ablakon, mert vágyódsz a magasabbrendű élet, az örök élet felé. A rózsaszín rügyeket bontó ág az örömteli örök tavaszt jelenti, a Mennyországot, ami vár rád.

2020.12.15.

1.

Kép: Emberek egy hatalmas ajándékdobozt vesznek körül. A doboz embernagyságú, kék a színe, és arany csillagok vannak rajta.

Jézus: Az Én engesztelőim földi életük után nagy mennyei ajándékra számíthatnak. Ez békével és örömmel tölti majd el őket.

2.

Álom: Telefonon beszélgettem valakivel. A beszélgetésünket más hangok is zavarták, amit a telefonban hallottunk.

Hang: Megfigyelésben lesz részetek.

Jézus: Óvatosak legyetek, mert már most megfigyelnek titeket az ellenséges elemek, ezért ne foglalkozzatok a telefonban kényes kérdésekkel.

3.

Ferenc pápa Szent József évet hirdetett meg.

Kép: Egy nagy csomagot engednek le egy kötélen egy csigán keresztül, mint az építkezésen, majd azon a helyen, ahol a csiga van, egy csodálatos napsütés volt.

Érzés: Szent József valamiképpen nagy segítségünkre van.

Kép: Valami áthidalás történik a káoszos időben, mintha magasabb síkon történnének dolgok, és kevésbé érezzük a szenvedés súlyosságát.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Kép: Arany fény.

Jézus: Most, az idők végén Isten megengedi, hogy az emberiségre ránehezedjen a megpróbáltatás súlya. De az Én gyermekeim, akik lélekben magasabb szinten vannak, ezeket a szenvedéseket enyhébben fogják érezni.

4.

Hang: Lerövidítem az időt erre.

Jézus: Az engesztelők imája nagyban elősegíti, hogy megrövidüljenek a nehéz napok.

5.

Az eseményekről volt szó napjainkban.

Hang: Sok minden apróság megváltoztat mindent.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Hang: Itt minden perc számít.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az előttetek levő idő a felkészülés ideje, és ha a lelketeket alaposan előkészítitek a rátok váró szenvedésekre, és a szabadidőtöket imával, fohászokkal töltitek, akkor mindent könnyebb lesz elviselni. Nehogy azt higgyétek, hogy csak a hosszú rózsafüzérek számítanak, hanem a jócselekedetek, a felajánlások, és a rövid fohászok is.

6.

Hang: Nagy sietséggel ez bennetek.

Jézus: Az események nagyon közel vannak, siessetek az előkészületekkel (gyónás, szentáldozás, böjt, ima).

7.

A levegőről volt szó.

Kép + Érzés: Olyan mérgezett lesz a levegő, hogy mi magunk fogjuk a maszkot feltenni a saját védelmünkben.

Jézus: Ellenségem terveiben szerepel a levegő és víz megmérgezése.

8.

Hangom: Uram, Téged nem tudunk értékelni kellőképpen, míg el nem vesznek Téged tőlünk.

Érzés: De a földi életben nem tud Istennek gátat vetni senki, mert a lélekben, a lélek legbensőbb részében él.

Hang: Ha beengedjük Őt.

Hang: A penitenciád ez.

Jézus: Nektek, akik hozzászoktatok a gyakori szentáldozáshoz, szentgyónáshoz, elégtétel ez a vírusos idő.

9.

Hang: Ez a könnyebbek közé tartozik.

Jézus: A penitenciából ez csak a kezdet. A folytatás, a keresztényüldözés sokkal keményebb lesz.

10.

A FEMA táborokról volt szó, amelyek gyűjtőtáborok.

Hang: Kő kövön nem marad belőletek.

Jézus: FEMA táborokat létesítettek, hogy majd begyűjtsék oda azokat az embereket, akik ellenállnak a világi és egyházi követeléseknek. Ez mindenütt el fog terjedni.

11.

Olvastam: A lélek-szellem az ember benső része, amely az ember külsőbb rétege. A legbensőbb a lélek azon része, ahol Isten lakozik.

Érzés: Ha ez igaz, szabad akaratunkkal és Isten segítségével átváltoztathatjuk az egész bensőnket a legbensőbbre.

Érzés: Amikor úgy érzem, hogy az Úr a bensőmből szól, akkor valójában a lelkem legeslegmélyebb rétegeiből szól, és elárasztja fényével a lelkem többi részét is.

Kép: Az emberi lélek, mint a gömb, különböző rétegei vannak, mint a Földgolyónak. A legbensőbb réteg tűzben van, a lelkünk legmélyén is Isten van, mint a lobogó tűz, vagy tüzes jelenség. A Földgolyó külső rétege is kemény, az ember lelkét is sok dolog éri, amely megkeményíti a külső réteget. A lélek középső réteg képlékeny, ez kell, hogy áttörje a szívünk-lelkünk keménységét, hogy szeretetet gyakoroljunk. Ha áttörjük a külső kemény réteget, akkor ki tud törni és ömleni, ami bennünk van. Ha a keménység győz, ezáltal nem tudunk kiteljesedni sem, az Úr sem tud belőlünk mások felé munkálkodni.

Érzés: A lelkünk külső keménységét próbálja a gonosz még keményebbé tenni, az Úr pedig áttörni.

Érzés: A lélek legbensőbbjében lévő Isten még a legkeményebb szívűekből sem tűnik el, míg testben él a földön, Isten mindig szól a lelkiismereten keresztül. Az egyéni ítéletkor, ha az ember végleg megtagadja Istent, ez a tűz, ami a lélek legmélyebb rétegében van, kioltódik.

Jézus: Isten nem a lélek felszínén lakik, hanem a legbensőbb részében, még a legrosszabb emberben is. Ezt, a lélek legbensejét a gonosz már nem tudja elérni és zaklatni. Ez a tűz csak akkor tűnik el a lélekből, ha megtagadja Istent, és a pokolba hull.

12.

Hang: Ébredéssel ez nektek. Kemény ébredésetek lesz.

Kép: Jézus áldásra tette kezét.

Kép: A világban tiszta sötétség van, a szívek kemények.

Kép + Érzés: Nagyfigyelmeztetéskor úgy fogja lángba borítani a lelkünket az Úr, hogy a lelkünk legbensőjéből az Úr elindítja a történéseket. Külső történéseket is rendel hozzá a belső történésekhez, mert az embernek szüksége van, hogy saját testi szemeivel is lásson dolgokat.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a világ emberei fel fognak ébredni. Látni fogják az Igazságot. Tévedéseiket, a bűneiket felismerik, annak a fénynek alapján, amely a bennük lévő legbensőbb szikrából árad ki. Ezt a fényt Szentlelkem úgy felerősíti, hogy mindent tisztán látnak Általa.

13.

Beteg édesanyámra gondoltam Nagyfigyelmeztetés után, hogy vajon meggyógyítja-e az Úr.

Jézus: Bízz Bennem gyermekem, édesanyáddal minden úgy fog történni, hogy lelke hasznára váljon.

14.

Karácsonyról volt szó.

Érzés: Engedjük Istennek, hogy a lelkünk legbensőbb rétegéből elárassza a lelkünk egyéb rétegeit.

Kép: Mi ha elfogadjuk Istent, Isten mélységeit fogadjuk magunkba. Ugyanúgy, ahogy haladunk előre, mind mélyebbre és mélyebbre kerülünk az Úr Lelkében.

Jézus: Most Karácsonykor csak úgy születhet meg bennetek a betlehemi kis Jézus, ha egész lelketek lángra gyullad. Az egyik képen az Én Isteni Lelkemet szimbolizálva mutatom neked, hogy a felszínétől kezdve a mélyéig fokozatokban ég a Lelkem. Csak akkor hatolhatsz Isteni Lelkem mélyébe, ha a te egész kis lelked a szeretettől lángra lobban.

15.

Olvastam: Az Ige, azaz a Világosság örökké Istenben és Istennél volt. A Világosság Istenben is van, és Isten körül is van.

Érzés: Isten körüli fény az Isten dicsősége.

Kép: Fénygömb körül egy fényudvar van, mely növekszik.

Jézus: Istent az Ő dicsőségének fénye burkolja be. Gyermekeink ezt az Isteni dicsőséget képesek növelni, emelni még egy keresztvetéssel is, áldozatokkal és dicsőítő énekekkel. Jócselekedetekkel is. Az Ő dicsőségét az ember nem halványíthatja. Még a legnagyobb bűnökkel sem. A gonosznak a kísértéseivel az a célja, hogy Isten dicsőségét enyhítse, de erre nem képes.

16.

Olvastam: Minden lét és alakulás Istennél, Istenben és Istenből volt.

Érzés: Akkor mi is Benne vagyunk, és az egész teremtett világ. Ha valaki élete végén megtagadja Istent, Isten kilöki magából.

Jézus: Itt a földön bármilyen hitetlen, közömbös, vagy bűnös is az ember, Isten Lénye veszi körül, Akiből ered az ő léte. Egyetlen dolog, amivel önállóságot kapott a Teremtőtől a szabad akarat. Ez dönti majd el, hogy Istené marad-e, vagy elvész örökre.

17.

Olvastam: Isten léte teljesen szabad, és annak is kell lennie, máskülönben nem lenne élet.

Érzés: Az embernek is teljesen szabadnak kellene lennie, hogy élni tudjon, de a gonosz megkötözi.

Jézus: Isten szabadsága annyit jelent, hogy senkitől és semmitől nem függ, csak Önmagától. Az ember szabadsága nem teljes függetlenséget jelent, mert egész élete Isten akaratától függ. Sajnos, ez a szabadság csak akkor érvényesül, ha tele van hittel és Istenszeretettel. Az ember szabadságát ellenségem veszélyezteti a kísértésekkel.

18.

Olvastam: Hogy Isten képmásai vagyunk, egy fenségérzetet ad nekünk. De hogy Istentől függünk, megalázottságot kölcsönöz. Ez ellen harcol az ember, mert szabad akar lenni. De mivel az ember olykor nem jó úton jár, ez a fenségérzet és méltóság elsötétül, elhalványodik, és amikor Isten hívja őt, megtagadja e méltóságot és fenségérzetet, mert nem ismeri fel.

Érzés: Ezért a fenségérzetért húzza le a gonosz az embert a sárba teljes erővel.

Érzés: Az Oltáriszentségben lévő Isten mindig felújítja bennünk e világosságot, fenségérzetet, méltóságot. Ez egy állandó harc az Úr és a gonosz között, míg mi itt élünk a földön.

Jézus: Az igaz ember, mint Isten képmása értékesnek érzi magát, és bizonyos méltóság tölti el. Természetesnek veszi, hogy teljes mértékben függ Istentől, és ez alázattal tölti el. A hitetlen ember nem tudja elfogadni, hogy valaki van fölötte, és függ tőle az élete. Benne is van bizonyos „méltóság” érzet, de ez hamis, mert nem más, mint gőg. Csak önmagában hisz, és úgy érzi, nem függ egy külső erőtől. Mert szerinte nincs is Isten.

19.

Olvastam: Jézus a Mennyei Atya ölében van.

Kép: Jézus szorosan a Mennyei Atya ölelésében van, a Szentlélek szorosan összeolvasztja Őket. Mi Bennük vagyunk, az igaz, mint „független” egyének, de a szabad akaratunkkal beengedjük Őket a lelkünk mélyére.

Jézus: A Szentháromság tökéletes szeretetegységben van Egymással összeolvadva. Ha a szabadakaratotok jól működik, beengeditek Őket a szívetekbe.

20.

Gondolat: Arról gondolkodtam, hogy mennyire ragaszkodunk a dolgainkhoz, elveinkhez, szokásainkhoz.

Érzés: Semmi földi dologhoz nem szabad ragaszkodni. Ahhoz sem, hogy egy imát kötelezően elmondjuk egy bizonyos időben. Az igaz, hogy valami rendszert ugyan kell tartani, hogy belénk rögződjön az imádkozás. De ha nem hagyjuk, hogy az Úr „megzavarjon” kívánságaival, nem hagyjuk Istent rajtunk keresztül munkálkodni, akkor ellentmondunk kívánságainak, meghívásának, akaratának.

Érzés: Csak ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy Isten akaratát teljesítsük.

Kép: Jézus balra fordulva.

Jézus: Elismerem, hogy nektek gyermekeimnek nem könnyű Isten akaratát teljesíteni. Bizony sokszor próbára tesz benneteket, hogy ne a megszokott, berögzött dolgokat, feladatokat végezzétek, hanem közbejön valami más. Ilyenkor kell megőrizni türelmeteket, és rábízni magatokat, hogy Isten irányítson.

21.

A szabadságról, a szabad mozgásról, illetve annak ellentétéről volt szó.

Kép: Az ember meg van fosztva szabad mozgásától, pl: a lába nem viszi, ágyhoz kötött, vagy karanténba van zárva a Koronavírus miatt.

Kép + Érzés: Ahogy mi látogattuk az Urat a templomban, úgy látogat Ő is minket, és jön felénk.

Jézus: Most, az idők végén egyre több akadály lesz, ami miatt nem tudtok templomba járni. De ne féljetek, mert ha ti nem, akkor majd Én jövök hozzátok. Bízzatok Bennem!

22.

Érzés: Egyes tevékenységeink a szabadakaratunktól függnek, pl: ima, olvasás, Istennel való társalgás. De ha Isten valakit hozzánk küld, és meg kell szakítani tevékenységeinket, az alázatot követel tőlünk, lemondást a saját akaratunkról. Szeretetet gyakorlunk, ha segítünk. Isten előrelátó, tudja, hogy miért szakít meg minket tevékenységünkben, mert ezáltal sokkal nagyobbat akar nekünk adni.

Érzés + Kép: A külső történés sokkal kevésbé lényeges, mint a belső, azaz a lélek történései.

Hang: A lélek diadala ez benned.

Jézus: Van, mikor azért hagyom, hogy megszakítsanak valamiben, mert lelkednek jobban hasznára válik, ha valami mást teszel. Némelykor azért engedem, hogy abbahagyjál valamit, mert az Én szememben ez az új feladat fontosabb. Ha valamit megszakítasz egy másik dolog miatt, akkor tulajdonképpen a lelked győzedelmeskedik benned, ugyanis arra törekszel, hogy lehetőség szerint befejezd, amit csinálsz. Ha ez sikerül, győztél.

23.

A szentmisén a pap Jézus keresztáldozatáról beszélt.

Gondolat: A szabadságra, a szabad akaratra gondoltam.

Érzés: Amikor megfosztanak minket a szabadságunktól fizikailag, lelkileg nem tudnak.

Érzés: Jézus szenvedésének idején egy szusszanásnyi időt sem hagytak Neki megpihenni. De mindez a szabadakaratából fakadt. Előre elfogadta ezt.

Gondolat: Kértem az Urat, hogy segítsen a szenvedést elviselni.

Kép + Érzés: A segítség nem azt jelenti, hogy az Úr leveszi rólunk a terhet, és Ő szenvedi el helyettünk, hanem erőt ad nekünk annak elszenvedésében. Nekünk kell elszenvedni a kellemetlenségeket.

Jézus: Mikor Engem keresztre feszítettek, csak testileg fosztottak meg a szabadságomtól. Moccanni sem bírtam. A Lelkem szabadon szárnyalt, a megváltással volt elfoglalva. Így van ez veletek követőimmel, hogy amikor bezárnak, nem engednek templomba járni, a lelketek továbbra is vágyakozik utánam, és lélekben egyesül Velem.

24.

Misén a pap a sötétben élő állatokról beszélt.

Érzés: Ahogy ők is a tápláléklánc egy része, az állatvilágban egy pozíciót foglalnak el, speciális feladatokkal. Így van az ember is megteremtve. Az Úr az életünk végén azt nézi, hogy milyen jól végeztük feladatunkat ebben a pozícióban. De az ember mindig elégedetlen önmagával, mindig másvalaki akar lenni, mint aki. Ezt az elégedetlenséget a gonosz ülteti belé, és azt sugallja, hogy a másik ember sokkal jobb, szebb, stb. De mégis, könnyen előfordulhat, hogy egy professzor az Úr ítélőszéke előtt úgy áll, mint egy csöves.

Jézus: Isten terveiben, ahány ember van, annyiféle pozíció szerint él. El kell fogadnia mindenkinek azt a helyzetet, amit kapott. Aszerint lesz megítélve, hogy a maga pozíciójában hogyan tudott helytállni a szeretet, a szorgalom, a buzgóság, és az irgalom dolgában.

25.

Érzés: A lélek akkor él, ha a hallott Igét tettekre váltja, mert akkor termékeny. Ha csak az Igét hallgatja, de nem váltja tettekre, akkor még terméketlen, mintha csak éledezne a lelke. Totál halott a lélek akkor, ha se nem hallgatja az Igét, se nem gyakorol szeretetet.

Jézus: Az igaz, hogy a keresztény ember életében fontos, hogy Bibliát olvasson és imádkozzon, szentmisére járjon, de ha nem e szerint él, terméketlen. A léleknek csak akkor van örök élete, ha gyakorolja a vallását, és közben a szeretetet, sok jócselekedetet és áldozatot hoz. Csak az a lélek vész el, aki se a vallását nem gyakorolja, se a szeretetet, Istennel és felebarátaival szemben.

26.

Kép: Fogantatáskor a lélek belső rétegében beágyazva vannak kezdemények, mint virágkezdemények. Külső-belső hatásokra különböző módon kezdenek fejlődni. Valami nem fejlődik, valami pedig gyönyörű fehér virágcsokorrá válik.

Gondolat: Az életemre és lelki fejlődésemre gondoltam.

Kép: A lelkem az éretlenségből fejlődött lassan és fokozatosan.

Jézus: Az anyaméhben már megvannak a hajlamok a lélekben a jóra és a rosszra. Születés után, ahogy telnek az évek, az ember lelkére hatnak a szülők, a tanárok, a barátok és ellenségek, majd ezek után kifejlődnek az ember belső tulajdonságai. Itt természetesen szerepe van a gonosz kísértéseinek is. A fejlődés fokozatokban történik.

27.

Érzés: Minden jó gondolat Istennél van, és Ő ültet belőle az emberekbe, de az emberre hagyja, hogy mit valósít meg belőlük.

Jézus: Annyira szeretem gyermekeimet, hogy nem hagyom magukra őket. A célom, hogy üdvözüljenek. Ezt úgy támogatom, hogy pozitív gondolatokkal töltöm fel értelmüket. Mivel szabadakaratuk van, azt fogadják el ezekből, amit akarnak. Sajnos ellenségem is ad ötleteket rózsaszínbe csomagolva.

28.

Gondolat: Én is bűnös vagyok sajnos.

Hang: Nem sajnos.

Jézus: A bűnt nem kell sajnálnod, mert azért engedem meg neked, hogy alázatban tartsalak. Bűn nélkül, hófehér tisztán elítélnéd és lenéznéd meg-megbotló felebarátaidat. Ez a gőghöz vezetne.

29.

Hang: Az Égiek ilyet nem ígérnek.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Az Égiek a jövőből csak eseményeket ígérnek meg, de időpontot nem.

30.

Az Új Világról volt szó.

Hang: Nagy meglepetésben lesz részetek.

Jézus: A modern Egyház nem foglalkozik az Új Világ kérdéseivel. Valahogy a Jelenések Könyvét nem idézik eléggé. Pedig benne van az Új Világ, az Új Föld és Új Ég, amit Én választottjaimnak ígérek. Mivel ritkán hallanak róla az emberek, azt hiszik, 1000 év múlva lesz. Pedig most lesz hamarosan. Ez lesz a meglepetés.

2020.12.29.

1.

Azon gondolkodtam, hogy a bíborosokért imádkozzam, és különböző elgondolásaim voltak ezzel kapcsolatban.

Jézus: Az biztos, hogy a bíborosokért vállalt imák rendkívül fontosak most a végső időkben. De hogy melyik módon imádkozol értük, arra szabad választást adok neked. Nekem mindegyik elgondolás tetszik. Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy ne essél túlzásba, és csak egy meghatározott ideig fordítsd rájuk az időt, mert rengeteg embercsoport van, pl: a megátalkodottak, a haldoklók, hitetlenek, közömbösek, a tisztuló lelkek, akikért nem szabad elhagyni a közbenjáró imáidat.

2.

Karácsonyi mise alatt, egy szent ének közben:

Kép: Egy háromszög arany fényben, belőle arany folyó ömlik lefelé.

Kép: Egy háromszög sötétben, benne egy nagy kör, annak közepén egy fénylő fény.

Kép: Egy háromszög sötétben, a háromszög felett kétoldalt 1-1 angyal, a 2 angyal között a középen, a háromszög felett a Mennyei Atya kitárt karral.

Jézus: Az igaz, hogy hamarosan Isten igazságossága borítja be az emberiséget, de egyelőre az Ő végtelen Irgalma, mint arany folyó ömlik rátok. A háromszögben elhelyezkedő nagy kör azt jelenti, hogy az idő beteljesedett. A közepén tündöklő fény az Én dicsőséges második eljövetelemnek a szimbóluma. Ne féljetek, mert a legsötétebb helyzetekben is a Szentháromság veletek van, angyalok őriznek benneteket, és a Mennyei Atya szeretetét érezteti veletek. Csak legyetek hűségesek és bátrak.

3.

A karácsonyi szentmisén a pap arról prédikált, hogy Szűzanya az újszülött Jézust jászolba tette. Ugyanakkor a barmok jászolból ettek szalmát. Jézus számunkra eledel.

Szent énekben énekeltük Jézusról, hogy „Égi Lény”.

Gondolat: A rettenetesen kigúnyolt, tövissel koronázott Jézus jutott eszembe, hogy mivel Ő az „Égi Lény”, a földiek rettenetesen kigúnyolják, mivel nem közülük való.

Érzés: Ha mi követjük az Úr Jézust, és valljuk a tanításait, mi ugyanúgy járunk a korunkbeli emberek között, mint Ő.

Jézus: Mikor Én megszülettem, még ágyam sem volt, Édesanyámnak sem volt fekvőhelye, hogy Maga mellé vehessen, és jászolba fektettek. Ez nem volt véletlen. Figyeljétek a párhuzamot. A jászol az állatok etetésére szolgál. A benne lévő szénát falatozzák. Én az alázatnak olyan mélységét választottam, hogy egy egyszerű etető alkalmatosságba szálltam alá, és Én Magam voltam és vagyok a táplálék. Testemmel és Véremmel etetlek benneteket. Mivel saját népem nem ismerte fel Bennem a Messiást, a végsőkig megaláztak. Királyt kreáltak Belőlem, de annak csak a karikatúráját, a töviskoronás, megkínzott embert. Neked és minden követőmnek hasonló sorsa lesz. De nemcsak szenvedésemből, hanem mennyei dicsőségemből is részesültök majd.

4.

A 2021-es évről volt szó.

a.

Hang: Nagy összevisszaság következik most.

Hang: Sok mindenre fog még fény derülni.

Gondolat: Egy videóban az interneten egy német ajkú mikrobiológus mondta, egészségeseknek veszélyes beadni a vakcinát. Hozzátette, hogy a magyarok azok, akik sürgetik és szorgalmazzák Európában a vakcina mielőbbi beadását. A TV híradójában tapasztalható, hogy nagy kampányt csinálnak belőle.

Jézus: Ez a 2021-es év már nem olyan lesz, mint az előző évek voltak. Még azok is érzik, hogy valami változás van a levegőben, akik egyáltalán nem olvassák és nem hiszik az üzeneteket. Már hivatalosan beszélnek a TV-ben az egységes világuralom terveiről. Az Európai Unió meg akarja szüntetni a nemzeteket. Ezt már nem titkolják, hanem közzé teszik. Ennek az előszelei a változtatások a technológiában, a bankkártya kötelezővé tétele, a papír alakú pénz eltörlése. Ha még nem is teszik kötelezővé az oltást, a vakcinát a vírus ellen, de már bizonyos hátrányban fognak részesülni, akik ennek nem vetik alá magukat. Pl: oltási igazolás nélkül nem utazhat. Nemcsak az Én üzenetemen nevelődő követőim tartják veszélyesnek a vakcinát, de még a tudósok közül is többen nem ajánlják annak elfogadását. Egyelőre nem kötelező felvenni, de a kormány részéről nagy agitáció folyik mellette. Ti, az Én engesztelő gyermekeim jól tudjátok, hogy ez a védőoltás azt a célt szolgálja, hogy az emberiség megritkuljon és a maradék ellenőrzés alá kerüljön.

b.

Hang: Nagy készülődésben lesz részetek.

Hang: Nagy előkészület ideje ez.

Hang: Az idő pillanatai ezek.

Érzés: Ami digitális formában van a számítógépen, mielőbb nyomtassuk ki, csináljunk belőle másolatot, vessük papírra, mert eljön az idő, amikor digitális formában nem fogunk többet hozzájutni.

Jézus: Miközben folyik az új világhatalom felépítése, így ti engesztelők nagy készületben vagytok. Azt javaslom nektek, hogy az Én szent üzeneteimet, amiket a választottjaimmal küldök, nyomtassátok ki, mert az internet, a mobiltelefonok, az új technológia eszközei meg fognak szűnni a Nagyfigyelmeztetéskor. Mivel az internetről számotokra legfontosabb, amiket Én üzenek nektek, ne engedjétek elveszni ezeket. Aztán továbbra is gyűjtsétek a szent könyveket, melyek misztikus tartalmakat képviselnek, szerezzétek be a Bibliát, vegyetek míg lehet érmeket és szenteltessétek meg, őrizzétek meg a rózsafüzért, sőt, vegyetek sokat belőle, hogy majd annak idején osztogassátok.

c.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek című könyvből: A legnagyobb válság akkor következik be, amikor a kultúra és a haladás a legmagasabb fokát érte el.

Gondolat: A mai világunk nagyon modern, amit az Úr készül lerombolni.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről

Hang: Kénytelen vagyok lerombolni ezt.

Gondolat: A Nagyfigyelmeztetésre gondoltam, hogy közel van, és ugyanakkor eszembe jutott, hogy 2022-ben lesznek a magyarországi választások is, ami szintén nagyon közel van.

Jézus: A 2022-es magyar választást a háttérhatalom el akarja lehetetleníteni. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön. De bárhogy is lesz, Édesanyám titeket magyarokat megőriz a pusztulástól. Mi Égiek úgy érezzük, hogy ezt a mérhetetlen rombolást meg kell állítanunk. Isten Irgalma, a Nagyfigyelmeztetés hamarosan leszáll a földre. Az emberiség nagy részét a mi beavatkozásunk meg fogja menteni a földi és örök haláltól. Semmitől ne féljetek, soha meg ne tagadjatok, és bátran valljátok meg hiteteket. Segíteni fogok benne.

5.

Azon gondolkodtam, hogyan lehet szentté válni.

Hang: Szeresd Uradat Istenedet mindenek felett.

Jézus: A szentté válás nagyon nehéz és áldozatos út. Mire valaki odáig eljut, hogy tökéletes lesz, és alkalmas arra, hogy befogadja az Ég, addig el kell érni, hogy maradéktalanul betartsa a Tízparancsolat követelményeit. Ebből a legfontosabb az első parancs. De vannak olyan gyermekeim, akik, ha nem is éltek fedhetetlenül, de egy váratlan és kemény helyzetben életüket áldozzák másokért, ők így azonnal szentté válnak.

6.

Az előkészületről volt szó.

Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek című könyv: Jézus megszületését egy évezredes előkészület előzte meg.

Gondolat: Jézus földi élete óta idáig kb 2000 év telt el, az Új Világ 1000 éves lesz.

Érzés: Most készülünk az Új Világ eljövetelére, az Új Világ készít minket majd elő az igazi mennyországi életre.

Jézus: Az emberiség története nagy előkészületekből áll. Az első nagy előkészület kb 1000 évig tartott, amikor Ábrahámtól az emberiség a Messiás eljövetelére várt. Most pedig azóta, az Én megváltásom óta megint előkészületi időben vagytok, mert készültök az Én második dicsőséges eljövetelemre és az Új Világra, amit hozok nektek. Az Új Világban élő feltámadt emberek, kivéve a kárhozottakat egy nagy harmadik előkészületben élnek majd, várják az utolsó ítéletet, ahol az egész emberiség nyilvánosan közszemlére lesz téve, és Én kinyilvánítom Isteni hatalmamat azzal, hogy jobbomra állítom az igazakat, és balomra a feltámadott kárhozottakat. Tehát, az Új Világban a hosszú 1000 év előkészület lesz az emberiség üdvözülésére, az örök életre.

7.

Hang: Legszebb szituáció a világon.

Kép: A jelent valaki széthúzza, hasonlóan, mint amikor nyújtják a rétestésztát.

Jézus: Ez a végső idő, amely várakozás a második dicsőséges eljövetelemre, a legszebb szituáció a világon. Atyám az irgalmasság idejét még meghosszabbítja egy kicsit.