2019. július 31., szerda

Üzenet az ENOCH-nak


2019. július 1.
Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára.
Üzenet Enochnak.

Megismétlem: férfit és nőt alkottam.

“(Gyermekem) az Én békém és kegyelmem kísérjen téged.
Én népem, a nemi ideológia gyerekek és fiatalok millióiban zavart  keltenek és szexuális identitás problémákat okoznak. Ezt a démoni trendet óvodákban, iskolákban, főiskolákban és más oktatási intézményekben tanítják; az én kisgyermekeimet így nevelik, és úgy vélik, hogy sem a nem, sem a nemiség nem létezik; hogy egyszerre férfiak vagy nők lehetnek, és ugyanazokat mondják a lányoknak és a fiatal nőknek.

Ez a nevelés sok gyermekben és fiatalban szexuális traumát és identitási problémákat okoz. Emlékezzetek arra, mit mondok az én Igémben: Isten megteremtette az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, és teremtette őt férfinek és nőnek; és megáldá őket Isten, mondá nékik: Legyetek termékenyek és szaporodjatok. (1.Móz. 1.27-28). Megalkottam őket férfinek és nőnek, és fizikailag, pszichológiailag és szexuálisan is megkülönböztettem őket. Nem hermaphroditákat hoztam létre, hanem a férfiakat és  nőket, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és így kiterjesszék az emberi fajokat. Egy férfi soha nem lehet nő, és egy nő sem lehet férfi; a lényeg, amellyel megteremtettem, a férfit és a nőt,  a többi élőlényre is vonatkozik.

Gyermekeim, nem hoztam létre olyan férfit, akinek női irányultsága van, sem  férfias hajlamú nőt. Erősnek alkottam őt, hogy uralja a teremtést és a teremtményeket, és megteremtettem az édes, szeretetteljes, kedves asszonyt, és megadtam neki az anyák kegyelmét, hogy kísérje az embert és csatlakozzon hozzá, és a kettő legyen egy test; hogy az Isten szeretete és áldása egyesítse, szaporodjon és sokasodjon, hogy biztosítsa az (emberi) faj folytatódását.

Nem homoszexuálisokat hoztam létre, megismételem: létrehoztam a férfit és a nőt; a homoszexualitás olyan rendellenesség, amely nem tőlem származik. A homoszexualitás a szexuális szennyeződés szelleme, amely az ősök szexuális szennyeződésének bűneinek megalkotásának pillanatában lép be; ez egy démoni átok, amely nemzedékről nemzedékre kihat. A szexuális szennyeződés szelleme egy démoni rabság, amely az őseid szennyeződésének átkával lép be a nemzedékekbe. A szexuális szennyezés az az erős szellem, amely megnyitja a lelki ajtót a többi tisztátalan szellemhez, mint a homoszexualitás, a prostitúció, a házasságtörés, a paráznaság, a vágy, a maszturbáció, a vérfertőzés, az abortusz, a pornográfia és a többi tisztátalan szellem. A homoszexualitás a nemzedékek közötti jellegzetességek tisztátalan szelleme, azt mondva, hogy az ősök vagy az anyai vonalban homoszexuálisok voltak.
Ha imádkozol gyermekeimért, az apai és anyai családfáért, és felajánlod nekem, minden Szent Eucharisztiát, a felemelése pillanatában 33 napig, biztosíthatlak hogy a nemzedékek nemi szennyeződésének áldozataitól,  megszabadítalak téged, a tisztátalan szellemektől, és többé nem láthatod szennyeződésedet a nemzedékeidben. Imádkozzatok, böjtöljetek hogy bűnbánatot kapjunk azon a napon, amikor részt veszünk az én 33 Eucharisztikus napomon, hogy ezek a tisztátalan szellemek gyengüljenek, és gyorsabban
távozzanak el el. Imádkozzatok az apai és anyai őseinkért, akik szexuálisan tisztátalanok voltak, hogy szabadon engedhessék őket és a generációkat.
Kérd meg egy szolgámat, különösen egy exorcista papot, hogy áldja meg a generációkat, és imádkozzatok azokért, akik a szennyeződés szellemét mutatják a családodban; és látni fogjátok, hogyan szabadulnak fel, és visszatérnek természetes állapotukhoz, úgy a férfiak mint a nők. A homoszexualitás és a leszbikusság a tisztátalan szellemek részét képezik, amelyek felszabaduláskor el kell tűnniük a generációidtól.” Megismeritek az igazságot és az Igazság szabaddá tesz benneteket.” (János 8. 31, 32).

Gyermekeim, imádkozzatok az apai és anyai nemzedékek szexuális szennyeződése miatt, Drága Vérem és Sebem rózsafüzérjével; részt vehetsz a 33 Szent Eucharisztiában, és szenteld nekem az apai és anyai családfádat, és biztosítalak, hogy győzelmet és szabadságot adok neked a tisztátalan szellemek felett.

Az én békémet adom néked, az én békességem,  adom neked. Térjetek meg és térjetek vissza, mert közel van Isten országa.

A tanítótok a végtelenül kegyelmes Jézus.

Ismertesd  üzeneteimet, és terjeszd 3 órakor az Irgalmasság órájában az egész világra; és az én könyörületem kiárasztom,  rád, a családodra és őseidre.


2019
Július 11
Az Oltáriszentségi Jézus sürgős
felhívása az emberiséghez.
Üzenet Enochnak.
      1. Ne szentségtelenítsétek meg a testeteket tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel, műtétekkel.

"Gyermekeim Békémet hozom nektek.
Szeretett gyermekeim bánatos és szomorú vagyok, mert sok millió férfit, nőt, gyermekemet és ifjaimat, akik testékszerekkel, jegyekkel, tetoválásokkal vagy testükön végzett műtétekkel hivalkodnak. Mondom nektek lázadó gyermekeim, ha nem tartotok bűnbánatot, nem gyóntok és nem állítsátok helyre a Szentlelkem elleni bűnöket, akkor ki lesztek átkozva. Emlékezzetek szavaimra: 19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! (1 Korinthusi 6:19-20).
Gyermekeim a váltságdíj amit értetek fizettem az a kereszthalálom volt. Kicsinyeim nem szentségteleníthetitek meg testeteket, nem tehettek vele azt, amit akartok; mert testetek ismétlem: a Szentlélek temploma. Felelősségetek, hogy törődjetek vele, vigyázva, hogy ne ártsatok neki vagy ne szentségtelenítsétek meg őt; testetek kicsinyeim Hozzám tartozik nem tehettek vele azt, amit akartok és nem a ti tulajdonotok.
Óvakodjatok attól, hogy megszentségtelenítsétek a Szentlélek templomát, ami a ti testetek; ne mocskoljátok be a munkámat tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel vagy műtétekkel szeszélyből vagy hiúságból; mert valóban mondom nektek ezek Istenetek szemében utálatosak! Fogadjátok el magatokat úgy, ahogy megteremtettelek titeket, mert képemre és hasonlatosságomra alkottalak titeket és minden művem tökéletes. Kik vagytok ti sár gyermekei, hogy beszennyezzétek a Templomomat? Ostobák! Nem tudjátok, hogy testetek megszentségtelenítésével bűnt követtek el a bennetek lakozó Szentlelkem ellen? Mit fogtok Előttem holnap mondani, mikor ezzel a bűnnel szennyezett lelketek Előttem lesz? Amikor megszentségtelenítitek testeteket, akkor halálos bűnt követtek el és elítélt bűnössé váltok.
Testet, lelket és szellemet adtam nektek, ami egységet alkot és védelmeznetek és törődnötök kell vele, Isten dicsőségéért. A Menny csak azokat a műtéteket, beültetéseket és más változtatást engedélyez a testeteken, ami egészségügyi problémákkal, balesetből fakadó csonkolással, veleszületett betegségekkel, torzulásokkal és természetesen minden egyéb dolog, ami az egészségetekkel van összefüggésben. A hiúságból és szeszélyből végzett műtéteket, beültetéseket vagy test változtatásokat az Ég nem igazolja.
Így engeszteljetek gyermekeim és ne folytassátok a Lélek templomának a megszentségtelenítését, ami a ti testetek. Ti Irgalmam és Szeretetem eredményei vagytok, és ti vagytok a legszeretettebb műveim. Ti nem azért jöttetek a világra, hogy a saját hanem, hogy az Én akaratomat teljesítsétek. Emlékeztetlek Szavaimra titeket: 17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. (Galatákhoz írt levél 5:17) Éljetek lélekben és kerüljetek el mindent, amivel a test kívánságait teszitek meg, így nem ragadja el az az életeteket és nem tusakodtok Ellenem.
Békémet hagyom rátok, Békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten országa közel.
Tanítótok az Oltáriszentségi Jézus, a Szeretett, akit nem szeretnek.


2019 július 14.
Mária keresztények segítségének


felhívása Isten gyermekeihez.
Üzenet Enochnak.Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világ picinyei ellen elkövetett szexuális bántalmazásokért.

"Szeretett kicsiny gyermekeim Uram békéje árassza el szíveteket és Édesanyai szeretetem és védelmem kísérjen titeket.
Kicsinyeim, a gyermek bántalmazás növekszik, mert sok gyermekem már legfiatalabb korától szexuálisan zaklatott. Sok szívtelen szülő, keresztapa és családtagok, azok akik nagy számban zaklatnak; a picinyek szexuális zaklatásának tisztátalan szelleme elpusztítja az ártatlanokat és a babák álmait és így traumákat hagynak maguk után.
A fiatal korában szexuálisan zaklatott személy holnap maga is egy másik zaklatóvá vagy szexuálisan tisztátalanná válik: homoszexuális, leszbikus, vagy prostituált. A zaklatott fiatalok elveszítik az önbecsülésüket és a magabiztosságukat és növekszik bennük a gyűlölet, a harag és a bosszúvágy, azon személyek ellen, akik zaklatták őket. A szexuálisan bántalmazott személyek depresszióba, kétségbe esnek, félnek, szoronganak, elszigetelődnek és személyiség krízisbe esnek, ami arra vezeti őt, hogy öngyilkos legyen. A szexuális bántalmazásból származó trauma csak megbocsátással és a belső gyógyulás imájával gyógyítható. A felnőttek, akik gyermekkorukban szexuálisan bántalmazva voltak, nekik menedéket kell keresniük Szeplőtelen Szívemben és fel kell magukat ajánlaniuk Neki, így békére és gyógyulásra lelhetnek. Szent Rózsafüzérem a fájdalmas titkokkal és Fiam Legszentebb Vérének és Sebeinek Rózsafüzére erőteljes gyógyszerei ezen sebeknek és feltöltik bántalmazott kicsinyeim szíveit.
Kicsinyeim imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világon lévő szexuálisan bántalmazott kicsinyeimért; keressétek a közbenjárásomat értük, így megbocsáthatnak másnak és önmaguknak, és így meggyógyulhatnak a traumáikból. Kicsinyeim, akiket bántalmaztak kérjetek Engem, hogy gyógyítsalak meg titeket belülről; imádkozzátok a Belső gyógyulásom rózsafüzérét a Világosság titkaival és kérjétek, hogy gyógyítsam meg a szexuális bántalmazás traumáját bennetek, ami gyerekként került belétek. Ha ezt hittel és állhatatosan teszitek, akkor meggyógyultok. Ajánljátok fel önmagatokat Szeplőtelen Szívemnek bántalmazott gyermekeim és menedéket, békét és vigasztalást találtok benne a megkínzott szívetekben.
Én vagyok a ti Édesanyátok a Keresztények segítsége; jöjjetek Hozzám kicsi gyermekeim, mikor a szexuális trauma szelleme kínoz titeket, és Szívem békéjét adom nektek. Adom ezt a belső gyógyulás imáját, imádkozzátok hittel minden időben mikor elmétek nyugtalankodik.
BELSŐ GYÓGYULÁS IMÁJA A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSOK OKOZTA TRAUMÁBÓL VALÓ GYÓGYULÁSÉRT:
Ó Mária keresztények segítsége, szeretett Édesanyám gyötrött szívemet a Tiédbe helyezem. Add meg a kegyelmet nekem Édesanyám, hogy bocsáss meg azoknak, akik megsértettek gyermekkoromban, serdülőkoromba és ifjúságomban. (a megbocsátandó személy nevei...) Szabadíts meg önmagamtól és segíts megbocsátanom magamnak, így a Benső gyógyulásod kegyelmeit befogadhatom. Ámen
A SZŰZNEK VALÓ ÖNFELAJÁNLÁS IMÁJA:
Ó Asszonyom! Ó Édesanyám! Örökre odaajánlom magam Neked. És gyermeki bántalmaim bizonyításaképpen ezen a napon felajánlom Neked szemeimet, füleimet, nyelvemet és szívemet; egyszóval az egész lényemet. Ezután mindenem a Tied Ó Jóság Édesanyja, tarts meg és védelmezz engem mint a te tulajdonodat és javadat. Ámen.
Édesanyátok szeret titeket, Mária keresztények segítsége

Az Én nyájam előkészítése, mert" szerető kedvesség" Maitreya kerül bemutatásra hamarosan emberiségnek, mint a várható Messiás.

2019. Július 23. 11.30

Jézus a Jó Pásztor különleges felhívása nyájához.

Üzenet az ENOCH-nak.


A gyermekeim, az Én békémet hozom nektek.

Légy figyelmes és éber, mert az Illuminantus-elitek, akik uralják ezt a világot, már mindent elterveztek, hogy megkezdjék  ellenem uralmukat. A földönkívülieknek nevezett démonok szövetségesek az elitekkel és a világhatalmak uralkodóival. Ők, az úgynevezett idegenek, akik a nagy nemzetek minden uralkodóját irányítják és tanácsokat adnak az eliteken keresztül.

Minden, amit már megterveztek a világgazdaság és a béke destabilizálására történt, hogy a világ káoszba kerüljön; hogy a krízis közepette az Antikrisztus megjelenjen, mint az emberiség békefenntartója és megmentője. Azok, akik a nyájamból származnak, könnyen észreveszik a megtévesztés show-ját, amikor megjelenik a hamis messiás; de a hálátlan és bűnös emberiség túlnyomó többsége, amely messze van tőlem, elfogadja és imádja őt, és bejelenti az egész világnak, hogy a Messiás visszatért. Az Antikrisztus már köztetek van, csak arra kell várnia, hogy  kinyilatkoztassa magát a világnak, hogy  az emberiség megismerje.

Légy óvatos! Jól tudod, hogy az Ember Fia már nem tudja elviselni ezt a világot! A második eljövetele  dicsőségben és a ragyogásban lesz; Az új és égi Jeruzsálemben az én népem között  uralkodom. Ne feledd mindezt , hogy amikor a pusztítás fia megjelenik, mondván, hogy ő a Kozmikus Krisztus, az Univerzum építésze, a "Szerető Kedvesség" (Maitreya),világ oktatója,  hogy készen állj és ne  figyelj a megtévesztésre.

Az ellenfél és az ő elődei tanítványai a világ minden tájáról utaznak, eltávolítva az emberiséget tőlem; Előkészítik  a hamis messiás megjelenésének előnyeit. A világ minden médiája, a gazdasági és a média az ellenségemet szolgálja. A sötétben uralkodó világ elit nem árulja el a költségeket; Alapítványaik révén pénzt osztanak szét a legszegényebb országok kormányaiban, hogy uralkodóik felkészítsék az embereiket a veszedelem fia üdvözlésére.

Hamarosan az én nyájamat  csalódás éri,és show elkezdődik; A holografikus képeket minden nemzet városaiban az égboltra vetítik, amely az istenét képviseli, aki minden nemzetben vallásuk szerint uralkodik. Ha egy nemzet lakosainak többsége katolikus, akkor a mennybe vetített kép jó pásztorként képvisel engem. Ha más nemzetekben az uralkodó vallás a buddhizmus, akkor a vetített kép Buddha lesz; ha az uralkodó vallás az iszlám, akkor ezekben a nemzetekben Mohamed képét vetítik. Ezek a képek beszélnek, mozognak, és sokan gyanútlanul csapdába esnek; a kiképzés után egybeolvadnak, és csak Maitreya képe jelenik meg, mint az egyetlen igaz isten. Ez lesz a csalódásos show kezdete.

Hálátlan és bűnös emberiség, milyen szomorú vagyok,hogy olyan sokan vannak, akik hátat fordítanak nekem, hogy kövessék a hamis messiást! Az emberiség túlnyomó többsége, amikor látja a Maitreya-t, eufóriába esik; sokan sírni fognak, harcolnak, dicsérik és imádják, mintha maga Isten lenne. Farizeusok, képmutatók, atyám nevében jöttem, és nem ismertél fel engem, de elutasítottál, és a keresztre halálra elítéltél engem; egy másik, aki nem én vagyok, nagyon hamarosan megjelenik a nevem bitorlásával,  örömmel fogadjátok őt, és bejelenti az egész világba érkezését! Szegények, akik elutasítjátok a világ világosságát, aki vagyok, és elfogadjátok a sötétség istenét, aki fizetségül örök halált fog adni nektek!

Készítsd fel a tieidet, a nyájamat, mert a Maitreya hamarosan bejelenti magát az emberiségnek, mint a várt messiást. Ismét azt mondom nektek, az én nyájamnak; nem láthatod és nem hallgatjátok meg, mert hatalma van arra,  szeretni és követni őt. A világban való megjelenése az örökkévalóság idejét követően lesz. A média show hamarosan megkezdődik, ahogy a holografikus vetítések is; Az emberiséget propagandával az égbolton lévő képek és vetületeivel készítik fel, hogy előkészítsék az Antikrisztus megjelenését.

Én nyájam, imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot ; légy erős, amennyire csak lehet erősítsd meg magad,  testemmel és a véremmel, hogy erősödjön a lelked; Olvasd  az én szavaimat a Máté 24. fejezetében,  és elmélkedj  rajta, hogy ne ess a hamis Messiás megtévesztésébe. Békémet hagyom rátok, az békémet adok nektek. Tarts bűnbánatot és térj vissza, mert közel van az Isten országa.

A tanítód, a Jó Pásztor Jézus.
Ismerje meg az égész világ üzeneteimet.


kép.png


Készítsd fel az én Uram nyáját, hogy megkapja azt a hírt, hogy az örökkévalóság átjárójában isteni kegyelemben találkozzon veled, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor a szenvedést és a bűnt, felajánlod Istennek és testvéreidnek!

2019. július 30., 13:45

Mária Megszentelő hívása Isten népéhez.
Enochnak adott üzenet.

Kedves gyermekeim, az Úr békéje legyen mindenkivel.

Kicsim, újra felszólítalak téged, hogy készen állj és készülj fel Isten figyelmeztetésének eljövetelére. Azonnal ébredj fel, bűnös emberiség; Ne maradj süket, hogy ez a figyelemre méltó esemény ne legyen hiábavaló! A gonoszság egyre növekszik, ellenségem vesztésre áll, egyre több lelket veszít el , főleg a test bűnei miatt. Ha a Mennyország nem küld hamarosan figyelmeztetést , sok lélek továbbra is elvész, mert nem akarnak figyelni és válaszolni a Menny hívására.
Kicsinyeim, az ellenfél megjelenése és utolsó uralma előtt az ég figyelmeztetést küld neked, ez hamarosan megtörténik. Az utóbbi idők ezen generációjának bűne az Isten Szent Igében leírt események gyorsabb bekövetkezését okozta.
Készítsd, az Úr nyáját, a figyelmeztetés eljövetelére, hogy az örökkévalóságon átmenő átmeneted isteni kegyelembe vezessen téged, úgy, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor minden nyomorúság és bűn megjelenik, amellyel sértetted Istent és testvéreidet.
Felhívom gyermekeiteket, hogy vallják meg és javítsák ki minden bűnüket, hogy az örökkévalóság elérésekor ne ismerjék vagy érezzék a harmadik tisztítótiszt tűzét, ahol a lelkeket lassan megtisztítja egy lángoló tűz; ahol be nem vallott vagy ki nem javított bűneitek miatt fáradhatatlanul megkínoznak.
Ez a hely a legtisztább a tisztítótűz, itt van minden lélek, akiket meglepett a halál a halálos bűnben, vagy eltávolodtak Istentől; vannak olyan lelkek, akiket nem ítél el az Úr irgalmassága, akiknek kegyelmet adnak az utolsó pillanatban, akikbocsánatot kértek az utolsó pillanatban; mások megmenekülnek az Irgalmasság rózsafüzér és a Szent rózsafüzérem imádkozásával, azon lelkek kérésére, akiket leginkább azzal fenyegettek, hogy elítélnek. Sokakat nem ítéltek el az irgalmasság cselekedeteik miatt, amelyeket ezen a világon végeztek, vagy azokért a szentekért, akiket hordoztak , amikor távoztak.
Gyermekeim, a harmadik tisztítótűzben is sok langyos lélek létezik, akik elfordultak Istentől a világi makacsságuk és hiúságuk miatt, és csak akkor keresték meg Őt , amikor problémák és szükségletek merültek fel.

Boldogok azok, aki az Isten figyelmeztetés kegyelméből és az imádsággal megvilágítva, mennek át  az örökkévalóságba, mert ez lesz a legnagyobb örömük.
Ellenben azokkal, akik  halálos bűnben fogadják a figyelmeztetést vagy  lelki langyosságban, az örökkévalóságon átmenő szakaszuk a legrosszabb rémálmuk lesz. Kedves gyermekeim, ezekre a szegény lelkekre vár a harmadik tisztítótűz , másokra a pokol. Sok lélek bűnös állapotuknak köszönhetően  ellenállnak az örökkévalóságon való áthaladásnak, és elvesznek, lelkük nem tér vissza ebbe a világba.
Lelkek milliói soha nem térnek vissza gonoszságuk, bűnük és Istentől való elidegenedésük miatt. Mások bűneik ellenére esélyt kapnak, mert bűnük nem súlyos bűn. Az ég azt várja el, hogy a figyelmeztetéssel minden meleg szív felébredjen, különben el fognak veszni a nagy nyomorúság idején. Mindent felgyorsított a gonoszság és a bűn, amely a mai világban létezik. Ha az istentelen nemzetek nem ébrednek a gonoszságuktól, figyelmeztetés után, az égből tűz száll alá. Mindenkit, aki a figyelmeztetés és a csoda után továbbra is bűnös és gonosz cselekedeteket választják el a fiam nyájától. A csodaidő végén csak Isten emberei és a sötétség gyermekei maradnak. Ezután kezdődik az ellenfelem utolsó kormánya, majd a Nagy Armageddon, amely az utolsó harc lesz a felszabadulásodért.

 Az én Uram, békéje maradjon bennetek, kedves gyermekeim.

Anyád,  a Megszentelő Mária szeret téged.

Tedd nyilvánosságra üzeneteimet és felhívását a föld minden végére.