2019. szeptember 28., szombat

Burke: A németek saját képükre formálják az "egyházat"

A német "szinodális módszer nagy mértékben" össze van kapcsolva az amazonasi szinódussal - mondta Burke bíboros a FirstThings.com lapnak szeptember 27-én.

Azt mondja, hogy az amazonasi szinódus munkadokumentumának támogatói a németek: ez a szöveg "közvetlen támadás" Krisztus királysága ellen, valamint "eretnekség", ami kimondja: "Már megvannak a válaszok, Krisztus pedig csak egy válasz forrás a sok közül".

Továbbá Burke azt kéri, hogy állítsuk meg a német szinodális módszert, "mielőtt nagyobb kárt tennénk a hívőkben", hiszen ez "egyáltalán nem érvényes, gyakorlatilag az egyházon kívülre esik és saját képükre akarják formálni az egyházat".

Burke azt reméli, hogy "a fiatalok liturgikus megújulása" segít, mert sok fiatal pap és szeminarista "nem hiszi el ezt a forradalmat", és a latin liturgia vonzza őket.

https://gloria.tv/article/9ddM87JiZUMr1MuaqzuXy933Y

Hamis béke grafikusan - szeptember

A homoszexuális tevékenységtől még az ördög is undorodik

A McCarrick bántalmazásokról mindenki tudott

A Vatikán választ ígért Viganò nyilatkozatára

Menekülő, kudarcba fulladt

A bántalmazás lesz az ürügye a cölibátus megkérdőjelezésénel és a homoszexuális erkölcstelenségnek

A newarki Tobin bíboros üdvözli a melegeket az egyházmegyében

Szent Mihály arkangyal - az egyház harcosa

Hamispróféta kegyelem stratégiája

Hamispróféta az oroszlánok barangjában

A megtisztelt hamispróféta elveszíti a türelmét

Inkább egy ateista, mint egy álszent katolikus

A dicsőséges liturgikus reform eléri az utolsó szakaszát

Szentírás 1.0 és Szentírás 2.0

Ferenc király, az Amazonas és az összes amazonasi szellem királya

Koch bíboros azt akarja, hogy "fokozatosan elismerjük" a protestáns lelkészésgeket


"Fokozatosan el kell ismerni az egyházi hivatalokat és egyéb irányzatokat" - mondta Koch bíboros, az Egység Pápai Tanácsának elnöke a baden-württembergi Keresztény Egyházak Egyesületének (ACK) Rómában szeptember 26-án.

Traugott Schächtele, az ACK elnöke pozitívan fogadta Koch (titokzatos) javaslatát - írja az EKiBa.de.

Koch azt írta, hogy a papság jelenleg "nagy identitási válságban van" (csak az új rítusban). Az erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban a következőt mondta a katolikusokról és protestánsokról:

"Ezelőtt a hit arra sarkallott bennünket, hogy különváljunk vagy egyesüljünk, ma viszont az etikai kérdésekben is megosztottak vagyunk".

https://gloria.tv/article/UHavhsmtBT334pJji2At4dAtk

Hetven gyermeket fogadott örökbe: Letartóztatták a (házas) orosz papot "pedofília" vádjával


Az egész Oroszországban ismert, 55 éves orenburgi Nikolaj Sztremszkij atya ortodox papot szeptember 25-én pedofília vádjával tartóztatták le a médiariportok szerint.

1992 óta Stremszkij és felesége, Galina hetven árva gyermeket neveltek fel.

Nemi erőszakkal, illetlen testi sértéssel és a szülői kötelességek mulasztásával vádolják. A bíróság továbbá előzetes letartóztatásba helyezte a pap egyik örökbe fogadott lányát és annak férjét jogellenes korlátozás vádjával.

Sztremszkij gyámága alatt hét kiskorú lett állítólag "áldozat", viszont a többi gyermek nem támogatja ezt a vádat.

2015-ben a részeg Sztremszkij nagy sebességgel menekült Mercedes autójában a rendőrség elől, ám hiába.

https://gloria.tv/article/Mdc4WseAMqGz2XJHykLozCPXY

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az Antikrisztus

2019. 09. 01, Vasárnap
Láttam az iszlám vallást, amely szüntelen gyarapodik mind a mai napig új tagokkal. Európa ismét ki van téve annak a veszélynek, hogy idegen népek elfoglalhatják az országokat, városokat. Ez annak a következménye, hogy az emberek Isten nélkül akarnak élni, mert jól érzik magukat a bűnben. Láttam az Antikrisztus személyét, aki már bejárta Európa legtöbb országát, ahol a vezetőkkel folyamatosan egyezkedett. Azok, akik nem hajlandóak az ő terveit támogatni, azokat leváltják és tönkreteszik az ő életüket. Láttam, hogy az Antikrisztus számára az iszlám olyan, mint egy földi sereg, amellyel fel veheti a harcot az összes vallással szemben. Ő támogatja szervezetével a menekültek beáramlását Európa országaiba. De az Antikrisztus ennél is többet akar. Célja, hogy a három legfőbb vallást egyesítse: a zsidóságot, a keresztényeket és az iszlámot. A többi vallás ezek köré fog épülni. Láttam, hogy az új világvallást a vallások közötti párbeszéd készíti elő. Az Antikrisztus az összes vallást uralni akarja. Terve, hogy a vallásokat egységre vezesse. De ez az egység csak zavart, megosztást fog okozni, hiszen egyik sem fér meg a másik mellett. Ez az egység csak látszólag fog annak tűnni, de belülről mindenhol ellenségeskedés lesz. A Sátán így fogja kigúnyolni az Egyházat, melyet Jézus Krisztus alapított a Földön. Láttam, hogy az új világvallás egyetemes lesz egy bizonyos ideig. Isten azonban nem engedi, hogy minden elvesszen. A maradék egyházat a Szentlélek fogja vezetni. Nagy lesz a sötétség, de Istennek a fénye sosem fog kialudni.
Jézus: „Az Antikrisztus már uralja a világot. Uralma akkor teljesedik ki, ha a vallások is az ő szolgálatába állnak. A világ politikusai, királyai hódolattal vannak iránta. Ők már elköteleződtek felé. A vallások vezetői is felajánlották szolgálataikat neki. Mit gondoltok, miért hajlamosak a más vallások vezetői a párbeszédre? Maguk is tudják, hogy mi a párbeszéd célja. A Sátán tudja, hogyha a katolikus Egyház két oszlopát megsemmisíti, akkor övé a hajó. Az egyik oszlopon az Eucharisztia áll, a másikon pedig Édesanyám. A tisztelet irántunk dühíti az egész alvilágot. Tehát a cél e tisztelet megszüntetése. A hajó ezek nélkül elsüllyed. Az Antikrisztus fogát csikorgatva várja nyilvános fellépésének a napját. Jelenleg Atyám keze tartja vissza, hogy ez idő előtt bekövetkezzen. A bűn embere lesz ő, aki ismeri a csábítás minden titkát. Imádkozzatok, hogy az Antikrisztus uralma megrövidüljön a Földön! Ezt az eseményt elkerülni nem tudjátok, mert az Írásoknak be kell teljesedniük. Ám az idejét megrövidíthetitek kitartó imádságaitokkal.”


Mária Magdolna


Szűz Mária keze

2019. 09. 05, Csütörtök
Álmomban megjelent nekem Marcell atya, aki a kaposfüredi Mária Házat építette. Egy egyszerű sátorba vezetett engem, ahol Szűz Mária jelenéseiről és az iránta való tiszteletről beszélt nekem. Nagyon megérintettek a szavai különösen, amit a végén mondott:
„Aki Szűz Mária kezét fogja az el nem vész, hanem megmenekül. Aki az ő kezét megérinti, az meggyógyul testileg és lelkileg.”

Ekkor a Szűzanya váratlanul megmutatkozott előttem és én a jobb kezét megfogtam. Mennyei Édesanyám kedvesen mosolygott rám és megáldott engem. A szívem mélyén úgy gondolom, hogy ebben a kegyelemben részesülhetnek mindazok is, akik nagyon szeretik a Szűzanyát.

Máriapócs

2019. 09. 08, Vasárnap
Máriapócsi kegyhely
Szűz Mária könnyező ikonja előtt hevesen dobogott a szívem. Éreztem Édesanyám különleges jelenlétét és szeretetét. Hallottam a Szűzanyát, amint így szólt:
„Itt ezen a helyen minden ember megkapja a kegyelmet, hogy szívét megnyissa előttem. Az én édesanyai szívem egy Fiam Szentséges Szívével. Aki hozzám jön, az megtapasztalja a Két Szent Szív szeretetét. Karjaimban tartom a képen a kisded Jézust, aki szüntelen önmagához hív benneteket a mai napig. Én a tekinteteket felé irányítom, mert Ő a ti üdvösségetek forrása.”
Láttam a Szűzanyát ünnepélyes ruhában. Lábai előtt számtalan kincsesláda volt tele égi kegyelmekkel. Az angyalok kinyitották a ládákat és szétosztották a benne rejlő kincseket a zarándokok között. Mindenki annyi kegyelmet kapott, amennyit be tudott fogadni. Ezek a kegyelmek megtartó erőt jelentenek az életszentséghez vezető úton. A görög katolikus hívek és papok különösen nagy hangsúlyt helyeznek a dicsőítésre, Isten irgalmának kérésére és a szentelményekre. Láttam, hogy ettől menekültek a démonok, mert elviselhetetlen számukra a sok ének, amely kétszeres imaként szállt fel az égbe. Láttam, hogy a szentelményeknek nagy tisztító és szabadító ereje van. Az ördögök kénytelenek voltak a szentelvíz, tömjén hatására elengedni azokat a lelkeket, akiket magukhoz láncoltak. Mindenki más-más módon részesült a kegyelemben. A szív nyitottságától függött, hogy a kegyelem és a szabadulás hogyan járta át az emberek testét és lelkét.

A Menny muzsikája

2019. 09. 13, Péntek
Láttam az angyali karokat a Mennyben, mint kórust, amely szüntelen zengi a Szentháromság dicsőségét. Láttam, hogy az ő szózataik nemcsak az égben hallhatóak, hanem az alvilágban és a Földön is. A világban csak keveseknek adatik meg, hogy a Menny muzsikáját, szent zenéjét apró részletében meghallják. Láttam Szent Ferencet, aki a szeráf angyalok közelében állt. Szent Ferenc a Naphimnuszt énekelte természetfeletti módon. Himnuszával Istent dicsőítette és az Ő teremtését. Láttam, hogy Szent Ferenc mellett több olyan lélek is állt, akik a szent zenével foglalkoztak az életük során. Ezek az emberek Istentől kapták a tehetségüket. Ők alázatos lélekkel tudomásul vették, hogy minden talentumukat Istennek köszönhették. Így alkotásaikkal maradandó gyümölcsöket hagytak az emberek számára. Ez Isten ajándéka azok számára, akik Őt szolgálják és nem a saját dicsőségüket keresik, hanem az Isten dicsőségét.
Láttam, hogy a Menny kapui bezárultak azok előtt, akik a saját dicsőségüket keresték a Földön.Ők a tehetségüket a maguk érdemének tekintették. Zenéjükkel az embereket rossz irányba vezették. Példátlan, erkölcstelen életükkel bálványok voltak az emberek szemeiben. Haláluk után fényre derült minden róluk. Ez Isten igazságossága azokkal szemben, akik tömegeket vonzanak a pokol felé, egyenesen a Sátán karjaiba.

A gazdagréti Szent Angyalok temploma

2019. 09. 16, Hétfő
Őrangyalom elvezetett a gazdagréti Szent Angyalok templomába. Láttam, hogy milyen nagy kegyelmet jelentett, hogy ezt a templomot az angyaloknak szentelték. Itt az angyalok különleges módon vannak jelen.Az angyalok kilenc kara betöltötte az egész templomot. A tabernákulum és az oltár körül hatalmas hódolattal, szeretettel szolgálnak e teremtmények. Ez a templom egy domboldalon helyezkedik el, ami egy jel arra, hogy közel van az éghez. Láttam, hogy az égből egy szivárványhíd ereszkedett le a templomhoz, amely összekötötte az eget és a földet. Nagy kegyelmi kiáradások fognak folyamatosan áradni ezen a helyen. A legnagyobb kegyelem mindig a templom búcsúján fog kiáradni, amikor is arra emlékeznek, hogy ezt a templomot az angyaloknak szentelték.
Őrangyalom így szólt: „A végső időkben az Istenhez hű angyaloknak és embereknek különösen együtt kell működniük. A bűn tengere mindent eláraszt, ám a kegyelem nem szűnik meg. A bukott angyalok nagy szorgalommal rombolnak le mindent, ami jó. Senki sem kerülheti el a harcot, amely jelen világotokban egyre csak fokozódik. A földön zajló háborúk semmik a szellemi háborúhoz képest, amely a lelkekért vívott csatáról szól. Ezt a háborút egyedül elbukjátok. Csak azok győzhetnek, akik Istenbe és az Ő angyalaiba, szentjeibe kapaszkodnak.”
Mária MagdolnaSzent Korona látogatás

2019. 09. 27, Péntek
Korábban az égiek azt kérték tőlünk, hogy a Szent Koronához a Szűzanya főünnepein menjünk el. Felmerült a kérdés, hogy az angyalok és Európa védőszentjeinek ünnepein is el lehet-e menni imádkozni, zarándokolni a Szent Korona elé Magyarországért. Az Úr ezt a választ adta:
„Édesanyám örömmel fogadja, ha a védőszentek és angyalok ünnepein is imádkoztok a Szent Korona előtt. Ne feledjétek, hogy édesanyám szorosan együttműködik az angyalok és a szentek közösségével!”
Mária Magdolna

Imádság a papokért

Mária,
Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent anyja!
Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak
embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket;
őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!

Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait,
Szövetség Szent Szekrénye!

Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője!

Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,
kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket,
kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja!
Ámen.

Papok! Legyetek szentek!
 
Jómagam nem vagyok pap, és nem is vagyok méltó, hogy az legyek.
…Papok, vajon hogyan éltek, miután bemutattátok a szentmisét?
Nap mint nap kezetekben tartjátok az Isten Fiát,olyan kiváltságotok van,
amely Mihály arkangyalt sem illeti meg.
Szavatok erejével a kenyeret Krisztus Testévé változtatjátok.
Rákényszerítitek az Isten Fiát, hogy leszálljon az oltárra.
nagyok vagytok, mérhetetlen hatalmú teremtmények.
Papok, ez fenntartás nélkül arra kötelez benneteket, hogy szentek legyetek.
Ha szentek vagytok, mi megmenekülünk, ha ti nem vagytok szentek, mi elveszünk.
Papok, rátok az oltár előtt van szükség.
Műveket alkotni, termelni, újságokat kiadni, szorgoskodni,
ide-oda rohanni magunk is képesek vagyunk,
ti azonban az imára összpontosítsatok.
Álljatok gyakran az oltár előtt, ne hagyjátok egyedül az Urat.
Ima és a szentségház, és ima – erre van nagy szükség.
Az Úr egyedül van elhagyottnak érzi magát.
A templomokat csak szentmisék bemutatására használják.
Milyen szörnyűség!
Jézus azonban naponta 24 órán át ott van és hív minden lelket:
„Maradj velem, szólj legalább egy szót, örvendeztess meg egy mosollyal,
gondolj arra, hogy szeretlek.
Legalább ha elmész közelemben, mondd: Szeretlek téged!
Én pedig minden vigasszal és kegyelemmel elárasztalak téged.”
Enrico Medi 
Fontosabb a papnak...
 1. Fontosabb a papnak, hogyan él, mint az, hogy mit tesz!
 2. Fontosabb, amit Krisztus cselekszik bennem, mint amit én cselekszem!
 3. Fontosabb, hogy a paptestvérek egységben éljenek, mint, hogy elvesszenek a munkában egyedül!
 4. Fontosabb az imádság és az Ige szolgálata, mint a szolgálat az "asztal körül"!
 5. Fontosabb a munkatársakat lelkileg támogatni, mint minden munkát egyedül végezni!
 6. Fontosabb néhány helyen teljesen jelen lenni, mint mindenütt kutyafuttában megjelenni.
 7. Fontosabb az együttműködés, a kommúnió, mint a működés, vagyis az akció (még ha az egyéni munka tökéletesebb is)!
 8. Fontosabb a kereszt (mert termékenyebb), mint az eredményes működés!
 9. Fontosabb az "egész ügye" (egyházközség, egyházmegye, Egyház), mint a mégoly jelentős részletkérdés!
 10. Fontosabb, hogy hitünkről tanúságot tegyünk, mintsem kielégítsünk minden hagyományos igényt!
    
Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád! Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz! Segíts, hogy felismerjem élet-hivatásomat, s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük Tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen.
 
Michel Quist: A pap vasárnap esti imája
 
Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani.
Nehéz melegen megfogni egy kezet, anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám.
Nehéz fölébreszteni a szeretetet, - és mégis teljesen csak a tiéd maradni…
Nehéz mindenkinek mindene lenni, - és önmagam számára csak semmi és senki.
Nehéz olyannak lenni, mint többiek, és a többiek közt mégis más maradni.
Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit.
Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha.
Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel.
Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket.
Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk
 
 
Nem vagy egyedül fiam.
Én veled vagyok.
Mert Én te vagyok
 
Szükségem volt a te emberségedre, hogy Megtestesülésemet és Megváltásomat tovább folytathassam.
Öröktől fogva választottalak,
Mert szükségem van rád.
Szükségem van a kezedre, hogy tovább áldhassak,
Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem,
Szükségem van testedre, hogy szenvedjek továbbra is.
Szükségem van szívedre, hogy szerethessek továbbra is,
Szükségem van rád, hogy üdvözítő munkámat tovább folytathassam.
maradj velem, fiam… 
II. János Pál pápa imája hivatásokért
 
Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkű földrészre. Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat. Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátra és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat.
Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon: "A Te szavadra kivetem a hálót!" (Lk.5,5).
A Te kegyelmed legyen számukra láng, amely megvilágít és fölmelenget, erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt, a bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása.
Kérünk Téged a szülőkért, akik munkatársaid az élet továbbadásában, hogy gyermekeiket elvezessék arra a fölfedezésre, hogy az élet megosztandó ajándék. Neked ajánljuk a papokat, a megszentelt hivatásban élő férfiakat és nőket, hogy örömmel tegyenek tanúságot arról, milyen szép teljesen Hozzád tartozni, Hozzád, az élet Istenéhez.
Rád bízzuk a hitoktatókat és a nevelőket, hogy hatékonyan irányítsák a fiatalokat arra, hogy vállalják a küldetést, amit személyesen róluk gondoltál el öröktől fogva.
Isteni Mester, Te magad beszélj Egyházadhoz, hogy egyre inkább olyan Egyházzá váljék, mely meghív, megszentel és küldetést ad.
Szegénységünk tudatában fordulunk hozzád, Úr Jézus, és kérjük Édesanyádnak, Máriának, az Apostolok Királynőjének közbenjárását. Amen. (1996. június 21)

 
VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért
 
Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.
 Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen.

 
Imádság a papnövendékekért
 
Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, Te hívtad meg e fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most jét ajándékú Lelkedet: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét, a tanács és erősség Lelkét és az istenfélelem Lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. legyenek józano és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és Benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a Te papi lelkületedet, s engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.
(K.Rahner alapján)


Nagy szent Leó pápa imája jó papokért
 
Add meg papjaidnak - mennyei Atyánk - szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy szenvedésükben vígasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen. 

A szerzetesekért
 
Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kísértésért, a belső állhatatlanságot, fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te Istenünk nem gyújtanád föl bennük és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?!
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.
Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék és meg. Általad és nyerjék el életük koronáját. Amen.
(Pontificale Romanum)