2020. március 31., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Közel van a Mennyek Országa

2020. 03. 01, Vasárnap
Láttam az üdvözült lelkeket, akik kezükben tartották a Szentírást. Ezek az áldott lelkek azt mondták felém:
„A Mennyben Istent színről-színre látjuk. Megismertük a maga teljességében az Ő igazságait, titkait, amit földi életünkben folyamatosan kutattunk. Mi most is szüntelenül elmélkedünk, szemlélődünk az Ő lényegén, mert Ő egy olyan misztérium, ami kimeríthetetlen.”

Hallottam, hogy a Szentírást felolvassa valaki oly hangosan, hogy mindenütt hallani lehetett. Az üdvözültek így szóltak: „Isten szava örökké él!”

Láttam, hogy az angyalok folyamatosan énekelnek Isten csodatetteiről és arról, hogy a világban Isten mindig győzedelmeskedik a rossz fölött. Ez a mi szemünk elől el van rejtve. Ám az angyalok tökéletesen látják, hogy Isten mikor és hol aratja le győzelmét (ez jelentheti pl. egy bűnös megtérését, vagy azt, hogy valaki életét adta felebarátjáért, egy újszülött csecsemő születését, egy vértanú halálát stb.). Számomra ez hatalmas reményt adott, hiszen a világban a Sátán uralkodik, és mindenütt káosz van a bűn miatt.
Megkérdeztem a drága Jézust arról, hogy mi a célja azzal, hogy oly sokszor megmutatja a Mennyországot. Ő így felelt:
„Leányom, közel van a Mennyek Országa. Keskeny és göröngyös út vezet Atyám Országába, és igen kevesen tartanak ki mindvégig az Én követésemben. Akik kitartottak, azokból boldogok és szentek lettek. Vannak olyan szentek is, akikről semmit nem tudtok. Minden ember földi élete egy zarándokút. Azt akarom, hogy az Én gyermekeim tanuljanak Tőlem és a szentektől. Akinek célja az üdvösség elérése, annak el kell sajátítania a szentté válás útját. Én vagyok a Szentek Szentje, és egyedül Én tehetek szentté bárkit a kegyelmem erejével.”

Mária Magdolna

 

Néri Szent Fülöp

2020. 03. 02, Hétfő
Álmomban egy régi templomban jártam, ahol egy szentéletű pappal találkoztam. Felismertem ezt a személyt, aki nem volt más, mint Néri Szent Fülöp. Egyszerű, fehér ruhában volt és folyamatosan mosolygott, humora pedig kedves volt. Gyerekek voltak mindig körülötte. Fülöp atya megkért engem, hogy legyek mellette és segítsek neki. Miután megtettem, amire kért, látta rajtam, hogy szeretnék vele valamit megosztani. Sírtam a bűneim fölött, mert méltatlannak éreztem magamat Jézus kegyelmeihez. Fülöp atya végül azt válaszolta nekem:
„Leányom, igen mély alázat van benned. Valóban nem vagyunk méltók Isten kegyelmeire, Ő mégis végtelenül szeret minket.”

Mária Magdolna
Jézus válasza a kézbe áldozásról

2020. 03. 08, Vasárnap
A Magyar Katolikus Püspöki Kar kiadott egy hivatalos rendelkezést a koronavírus miatt. Az egyik mondat különösen fontos:
„Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét...”
Szívem mélyén megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan tekintsünk e rendelkezésre és mit tegyünk ebben a helyzetben. Ő így válaszolt:
„Gyermekeim, nemrég azt mondtam nektek: Egyházam számára fájdalmas időszak következik. Íme, a szemetek láttára beteljesedett ez a prófécia. Látom szívetek fájdalmát és hallom aggodalommal teli imáitokat, kiáltásaitokat. Sokan kérdezitek Tőlem, hogy most mi a helyes cselekvés: az engedelmesség vagy az engedetlenség.
Gyermekeim, bármennyire fáj a szívetek, tegyétek fel magatokban a kérdést: azt akarjátok, hogy a lelketek az Eucharisztia által táplálékhoz jusson vagy megvonjátok önmagatoktól az üdvösség forrását? Elsősorban azért adjatok hálát, hogy még köztetek vagyok. Szentséges Szívem vérzik a változtatások miatt, de a legnagyobb fájdalmam az, hogy sokan nem hisznek a szentelmények erejében és az Én valóságos jelenlétemben az Oltáriszentségben. Bizony mondom nektek, hogy aki tiszta hittel, lélekkel, bűnbánattal magához veszi Szent Testemet – még ha koronavírus is lenne köztetek –, Én meg tudlak gyógyítani benneteket. Lesznek templomok, ahol még lehet nyelvre áldozni. Más helyeken azonban kötelezően bevezetik a kézbe áldozást. Elsősorban a városokban lévő templomok lesznek kitéve e szigorú rendelkezésnek, aztán pedig a vidéki templomok következnek. Keressétek azokat a helyeket, ahol még van lehetőség nyelvre áldozni. Ha a közvetlen környezetetekben nem találtok megoldást, akkor a végső megoldás nem más, mint az engedelmesség. Szentelt vizet tartsatok magatoknál egy kis üvegben, ami elfér akár a zsebetekben is. Így meghinthetitek magatokat, mielőtt beléptek a templomba.
Gyermekeim, amikor kézbe fogtok áldozni, Én tudom, hogy ezt külső kényszer hatására teszitek. Mindenképpen táplálni akarom a lelketeket, hogy éljetek. Különbséget teszek a szándék és a cselekvés között. Irántam való szeretetből legyetek engedelmesek! A lázadás nem vezet eredményre. Ne vonjátok meg önmagatoktól a legnagyobb Jót, Engem! Legyen szívetek szándéka tiszta, engedelmes és alázatos!”

Mária Magdolna


Én vagyok az élők és holtak bírája

2020. 03. 09, Hétfő
Jézus: „Gyermekeim, amikor kézbe áldoztok, akkor ne tekintsétek bűnnek ezt a cselekedetet. A II. Vatikáni zsinat számtalan változást jelentett Egyházam számára, pl. a térdeplőket elvették. Ennek ellenére Én, a ti Uratok még mindig köztetek maradtam, mert az üdvösségeteket akarom. Sokan vádoljátok felszentelt fiaimat hitetlenségükért, mégis nincs jogotok fölöttük ítélkezni. Én vagyok az élők és a holtak bírája, ezért az ítélet joga is egyedül Engem illet.
Gyermekeim, legyetek óvatosak, mert Barabás lelkülete még mindig jelen a világban! Ő a békét lázadás és harc útján akarta elérni. Örüljetek, hogy még templomaitok nyitva vannak és egyáltalán magatokhoz vehettek Engem. Adjatok hálát azokért a papokért, akik továbbra is áldoztatnak nyelvre! A rossz sokasága között lássátok meg a jót is, ami az Én gondviselésem jele. Én alázattal elviselem Egyházam rendelkezéseit, kivétel a bűnt. A felelősség súlya nem a ti vállatokra nehezedik, hanem azokéra, akik megírták a rendelkezést. Imádkozzatok, hogy az Eucharisztia iránti tisztelet növekedjen! Imádkozzatok azokért, akik Szent Testemet nem különböztetik meg a kenyértől! Az ő lelkük nagyobb veszélyben van, mint azoknak, akik tiszta hittel és lélekkel fogadnak Engem a szívükbe.”

Mária Magdolna

Az Antikrisztus hatalom iránti vágya csillapíthatatlan

2020. 03. 16, Hétfő
Jézus:
„Gyermekeim, eljön az idő, amikor korlátozott módon fogtok tudni élelemhez jutni, vagy csak szigorú feltételek mellett. A világot előkészítik a fenevad bélyegére, mert az Antikrisztus úgy léphet színre, ha az emberiség az ő bélyegét viseli (homlokukban vagy jobb kezükben). Ő csak úgy kezdheti el az uralkodását, ha a népét már időben térdre kényszerítette. Senkivel sem fognak kivételezni, mert írva van:
Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat (Jel 13, 16-18).”
A mostani állapot fokozatosan fog kiszélesedni. Az Antikrisztus fogát csikorgatva akar színre lépni, mert a hatalom iránti vágya csillapíthatatlan. Az emberiség lassan készen áll az ő személyének befogadására. Az emberek a biztonságuk érdekében önként meg fognak hajolni az új rendszer, az új világvallás előtt, hogy általa életüket megmentsék. Mielőtt ő megmutatkozik nyilvánosan, Én közbe fogok lépni a Nagy Figyelmeztetés által, amely a zűrzavar csúcspontján következik be. Közeledtek ehhez a világeseményhez, amely rövid időre feltartóztatja az Antikrisztust. A Nagy Figyelmeztetés célja az emberiség megtérése és a Sátán uralmának lerövidítése. Imádkozzatok és figyeljétek a jeleket! A próféciák a szemetek láttára teljesednek be.”

A templomok bezárása

2020. 03. 17, Kedd
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb rendelkezéseket hozott, melyből az egyik fontos mondatot szeretném kiemelni:
„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
Jézus válasza:
„Gyermekeim, templomaitokat bezárják mindenhol, és így nem fogtok tudni szentségekhez járulni úgy, mint eddig. Az egész Mennyország sír, mert Én el leszek zárva tőletek. Akármennyire fáj a szívetek, ne ítéljétek el papjaitokat és püspökeiteket! Ne csodálkozzatok, hogy ezek megtörténnek, hiszen Róma elvesztette hitét! Róma állapota kihat az egész Egyházra, ami elkerülhetetlen számotokra is.
Gyermekeim, nem tehettek mást, minthogy otthon imádkoztok, követitek a Szentmiséket élő adásban, rádióban és mély bűnbánatot gyakoroltok. Most kell igazán lelketek tisztaságára vigyáznotok. Végezzetek lelki áldozást otthonaitokban oly méltóképpen, mintha Szentmisén vennétek részt. Határozatlan ideig fog tartani ez az állapot, de ti legyetek türelmesek és kitartóak! Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy Én nem vagyok veletek, sőt most még közelebb leszek Hozzátok, mert vágyaitokat fokozni fogom az Irántam való szeretetre. Ezt az időt tekintsétek kegyelemnek is, mert most fogjátok igazán átérezni, hogy milyen nagy ajándék a Szentgyónás és Szentáldozás szentsége. A lélek él, és vágya nem szűnik meg az üdvösség tápláléka iránt. Ezt a kegyelmet azok kapják meg, akik napi rendszerességgel áldoztak. Imádkozzatok a hit és remény ajándékáért, mert a Sátán ezt fogja igazán támadni bennetek! El akarja hitetni majd veletek, hogy Én magatokra hagytalak titeket! El akarja venni minden reményeteket, hogy kétségbeessetek! A Sátánt dühíti, amikor az Eucharisztia kerül a középpontba. Minden terve ellenére tudja, hogy Én sok lelket Magamhoz vonzhatok.
Gyermekeim, semmiképpen se vádoljátok Egyházamat, mert nem látjátok, hogy milyen szellemi harc zajlik körülötte. Minden évszázadban voltak világjárványok, és a Sátán mégsem tudta teljesen megakadályozni, hogy Én köztetek legyek. Bízzatok az Én mindenhatóságomban, gondviselésemben és szeretetemben! A legrosszabb helyzetből a legnagyobb jó is keletkezhet. Ne féljetek, csak higgyetek!”
Mária Magdolna

Egyházam fennáll a világjárvány ellenére is

2020. 03. 19, Csütörtök
Jézus:
„Drága gyermekeim, most ebben a fájdalmas időszakban gondoljatok arra, hogy ez kegyelmi időt is jelent számotokra. Lehetőséget kaptok arra, hogy elcsendesedjetek és átgondoljátok az életeteket. Tartsatok mély bűnbánatot, és elmélkedjetek mulasztásaitokon! A Nagy Figyelmeztetés napja egyre közeledik, és a legnagyobb szívfájdalmatokat a mulasztások fogják okozni. Egyházam a rendelkezéseket egyetemessé tette határozatlan időre. A járványt csak hittel, imával és böjttel lehet megállítani.
Gyermekeim, a Sátán angyalaival együtt vígan örvendezik, mert gonosz terveik hamarabb megvalósultak, mint gondolták volna. Ám nem tudják, hogy Én bölcsességemben még ebből a helyzetből is a legnagyobb jót hozom ki. Adjatok hálát, mert most a családok jobban össze fognak kovácsolódni a járvány miatt! Adjatok hálát, mert több időtök lesz megállni és eltöprengeni önmagatokon! Imádkozzatok a bűnösökért, hogy megtérjenek! Akik nem hittek a próféciákban, most lehetséges, hogy hinni fognak. Ez az időszak arra fog tanítani titeket, hogy felismerjétek az élet igazi értékeit, és mélyebb hittel keressetek Engem a szívetekben, mert Én továbbra is ott élek bennetek, amíg nem követtek el súlyos bűnt.
Gyermekeim, angyalaim őrködnek az Eucharisztia mellett. Ők is sírnak, de tudják, hogy az Én gyermekeim a megpróbáltatások ellenére is kitartanak Mellettem. Lesznek, akik távolabb kerülnek Tőlem, mert gyenge a hitük. Mások jobban fognak ragaszkodni Hozzám, mint eddig valaha. Örüljetek, mert az áldozat még nem szűnt meg, hiszen papjaim a maguk csendjében mindennap szentmisét mutatnak be Nekem! Amikor lelki áldozást végeztek, angyalaim misztikusan elviszik hozzátok az Én Szent Testemet, amely üdvösségetek eledele. Hittel fogadjatok Engem, és akkor Én kegyelmemmel betöltelek titeket. Bizony mondom nektek, az Én szeretetem most is töretlen Egyházam iránt, melynek ti is tagjai vagytok. Egyedül a bűn utálatos a szememben, mert megsebez Engem, aki Magam vagyok a szeretet. Én, mint Örök Bíró számon fogom kérni a bűnösöket, mert az ítélet nem fog elmaradni fölöttük sem a Földön, sem pedig a túlvilágon. A pásztor és a nyáj most el van fizikailag választva egymástól. Ez most olyan próbatétel, amilyet az emberiség már átélt a nagy járványok idején (pestis, kolera, spanyolnátha). Egyházam mégis fennállt és ez adjon nektek hatalmas reményt!”

Mária Magdolna

Az emberiségnek Fiam igazságosságának kapuján kell most áthaladnia

2020. 03. 21, Szombat
Láttam, hogy a Szűzanya lábai előtt Magyarország térképe volt elhelyezve, melyet magyar szentjeink imádságos lélekkel körbe térdeltek. A szentek imáival egyesült minden magyar ember imája is, és ennek hatására egy különleges, tűzből álló védőpajzs vette kerül hazánkat. Magyarország őrangyala megjelent mellettem, és így szólt:
„Magyarországot szentjeitek szeretetének védőpajzsa veszi körül, akik szüntelen imádkoznak a Boldogasszony oldalán Jézus szent színe előtt. Ez a védőpajzs megtartja a kegyelemben hazátokat, de ez nem jelenti azt, hogy ti nem részesültök azokban a megpróbáltatásokban, mint a világ más országai.”
Láttam, hogy a mi Urunk, Jézus egy kardot tartott a jobb kezében, melyet Magyarország fölé helyezett. A Szentlélek ezt sugallta nekem:
„Jézus Krisztus, a második isteni személy igazságos kardjának súlyát helyezi Magyarországra.”

Ekkor a Szűzanya szeretett Fia mellé állt, és közbenjárt a magyarokért. Mennyei Édesanyám e látomás után ezt üzente:
„Gyermekeim, Magyarországnak tisztulnia kell. Láthatjátok, hogy a tisztulás folyamata immár elkezdődött. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden imátok, áldozatotok (pl. Szent Korona előtti imádság, közösségben végzett ima, engesztelés), amit eddig vállaltatok, kárba veszett. Ellenkezőleg, szeretett Fiam figyelembe veszi és a magyar nép javára fordítja. A koronavírus hazátokban is lassan elterjedt. A járványt ti sem kerülhettétek volna el. Az emberiségnek most Fiam igazságosságának kapuján kell áthaladnia. Akik esedezve kérték Fiam irgalmát, nem lesz mitől félniük - még ebben a helyzetben sem-, ha továbbra is őszinte, mély bűnbánatot tartanak otthonuk csendjében és elkerülik a halálos bűnt. Elérkezett az ideje annak, hogy magyar népem Isten felé forduljon. Adjatok hálát, hogy kormányotok törekszik arra, hogy ebben a válságos helyzetben is a magyar nép javát szolgálja! A vírus most nagyobb megpróbáltatást jelent számotokra, mint a határaitok védelme.

Gyermekeim, a magyar Egyház döntését alázattal fogadjátok el, még akkor is, ha könnyes szemmel gondoltok a szentmisére. Fiam áldozata örök, így eltörölhetetlen. Ti most nem vehettek részt nyilvános szentmisén (csak virtuálisan), de lélekben ott lehettek Fiam oltára előtt, miképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkek is. Isten előtt nincs lehetetlen. Otthonaitok csendjében alakítsatok ki egy szentélyt, ahova méltóképpen meghívhatjátok Fiamat.

Gyermekeim, a mostani időszak a Nagy Figyelmeztetésre készít fel benneteket. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy ez az állapot fog bekövetkezni a Szentlélek eljövetele után (csak sokkal nagyobb változásokkal). Jól használjátok fel az időtöket, és ne tékozoljátok el! Fiam földi Egyháza is időt kapott az elcsendesedésre, tisztulásra. Ti továbbra is Fiam testének tagjai vagytok. A szíveteket (ha Jézus a szívetek királya) nem választhatják el Jézustól, aki összeköt titeket Mennyei Atyátokkal. Én, a ti Édesanyátok veletek vagyok és imáitokat, kéréseiteket továbbítom szeretett Fiamhoz. Édesanyaként látom mennyire féltitek családtagjaitokat a vírus veszélye miatt. Akiknek menniük kell, azokat el kell engednetek. Mások még időt kapnak a megtérésre. Isten dönt minden ember élete fölött. Ne féljetek, mert édesanyai oltalmam veletek van.”
Mária Magdolna

Lelki áldozás

2020. 03. 25, Szerda
Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

A rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom lélekben elvitt egy templomba. A tabernákulum két oldalán szeráf angyalok álltak, akik őrizték az Eucharisztiát. Láttam, hogy a tabernákulum, ajtaja kinyílt és a Szentostyák fényben ragyogtak. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Gyermekeim, ez az óra a halálomra emlékeztet titeket. Ebben az órában irgalmam és kegyelmem átölel minden embert, aki méltó tisztelettel, hódolattal és imával Felém fordul. Azt akarom, hogy ez az óra legyen a bűnbánattartás és a lelki áldozás ideje is. Most a koronavírus miatt nem gyűlhettek össze közösségben, de lelki értelemben újra együtt imádkozhattok és együtt járulhattok lelki áldozáshoz, ami misztikusan össze fog kötni Velem titeket. Természetesen mindenkinek szabad akarata van, és választhat más időpontot is pl. amikor élőben közvetítik a Szentmisét a tévében, rádióban vagy az interneten.

Gyermekeim, az irgalmasság órája nemcsak a haldoklók órája, hanem a ti órátok is. Ha együtt imádkoztok egy időpontban, akkor kegyelmem különösen megerősít titeket a rátok váró nehéz időszakban, amely nem múlik el egyhamar. Olaszország élő példa arra, hogy a koronavírus milyen következményekkel jár. Magyarország is kiveszi a részét a világválságból és az abból fakadó megpróbáltatásokból. Ebben az órában egységre hívlak titeket, mert csak közös erővel, imával kerülhettek ki győztesen a próbatételekből. Imádkozzatok arra a szándékra, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon! Vannak gyermekeim, akik nem tudják, hogy miképpen járuljanak lelki áldozáshoz, amely Nekem is kedves. Azt kérem minden gyermekemtől, hogy a lelki áldozás előtt indítsa fel önmagában a bűnbánatot lelkiismeretvizsgálattal együtt, melyben segítséget jelent ez az ima:

„Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.” (Szentmise elején szoktuk imádkozni)
Amikor ezt elmondtátok, akkor mondjátok el mellé a Kyrie-t és a kafarnaumi százados szavait:

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.”
Miután mély bűnbánatot tartottatok, Én misztikusan megáldoztatlak titeket, ha hittel fogadtok Engem. A lelki áldozás nem helyettesíti a valóságos Szentáldozást, ám kegyelmem kimeríthetetlen és Előttem nincs lehetetlen. Megadom nektek a kegyelmet, hogy a hit, remény és szeretet erényében növekedjetek. Szentséges Szívemből pedig kiemelek egy égő lángot, melyet a szívetekbe helyezek azzal a céllal, hogy szüntelen vágyakozzatok Utánam. Azt a szent vágyakozást adom nektek, melyben a szentek is részesültek. Ők egész életükben Velem akartak lenniAz egyesülés pillanata pedig fokozta bennük az Irántam való szeretetet. A szentek életében is előfordult, hogy nem tudták mindennap magukhoz venni Szent Testemet, de mégis kitartottak Mellettem és az ördög megszégyenülten távozott."
Aki szeretne más imát, imádkozhatja a lelki áldozás azon imáit is, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl mindenkinek:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.


Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Mária Magdolna

Szent Péter és a viharos tenger

2020. 03. 29, Vasárnap
Az Úr látomásban az Egyház állapotát mutatta nekem. Láttam, hogy a Szent Péter-bazilikát – misztikus értelemben – egy viharos tenger veszi körül. A tenger hullámai elárasztották Rómát és vele együtt Európát is. A tenger sok áldozatot magával sodort. Láttam néhány csónakot, amelyben az emberek rózsafüzért imádkoztak. Más csónakokban papok imádkoztak az Eucharisztia jelenlétében. A viharos tengerben sokan kiáltottak segítség után. A legtöbb ember elmerült, mire odaért a segítség. De néhányan időben megmenekültek. Számos csónak kezdett vízzel megtelni, de valamilyen erő fenntartotta őket. A tomboló viharban Szent Péter jelent meg, és így szólt:
„Gyermekeim, az Egyház most azt az állapotot éli át, melyet én is átéltem az apostolokkal együtt a Galileai-tengeren. Félelmünkben így kiáltottunk: „Uram, ments meg minket! Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Mt 14, 24-33) A világban hitetlenség uralkodik. A templomok üresen állnak. Európát az újpogányság lepte el, miközben Jézus Krisztus Egyháza háttérbe szorult. Ne csodálkozzatok azon, hogy újabb világjárvány sújtotta Európát és a világot! A járványnak sok halálos áldozata lesz, és akik lebetegszenek, lehetőséget kapnak a megtérésre. A félelem és kétely időszakát élitek most. Az Úr ezt kérdezte tőlünk: „Miért féltek ennyire, ti kicsinyhitűek? Hol van a ti hitetek?” Teljes hittel, bizalommal hagyatkozzatok Jézusra, aki nem feledkezik meg rólatok egy pillanatra sem. A megpróbáltatás során higgyetek abban, hogy Ő hatalmas és kegyelme túlárad a bűn ellenére is.
Gyermekeim, a bűn embere már készen áll az uralkodásra. A Sátán általa fogja megpecsételni a hatalmát. Akik őt követik, már elkészítették neki a trónt, amelyen uralkodhat. Imádkozzatok, mert ő a keresztények sokaságát is meg fogja téveszteni azzal, hogy az igaz messiásnak vallja magát! Rómában a káosz eluralkodott, és természetfeletti csapások, égi jelek érik. Figyeljétek a jeleket, mert abból sok mindenre következthettek. Én, Szent Péter, a kőszikla, látom az Egyház halálát és ugyanakkor a föltámadását is, mely Krisztus dicsőséges eljövetelének napján fog beteljesedni. A nap és az óra előttem is ismeretlen, de azt tudom, hogy közel van. Azon a napon a sátán az Isten elleni küzdelmében csakis vesztesen kerülhet ki.”

A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés

2020. 03. 30, Hétfő
Irgalmasság órájában
Jézus: „A lelki áldozás során az Én békémet adom nektek. Az őszinte, mély bűnbánat által Szent Véremmel megtisztítalak titeket. Az Én különleges Erőm tölti be a lelketeket-testeteket. Éljetek a lelki áldozás és az általános feloldozás kegyelmével, amely erősíti a szívetekben az Irántam való hitet és szeretetet! Sokan aggódtok hazátok miatt. Akik meghalnak, kegyelemben részesülnek, mert nem kell átélniük mindazt, ami még ezután következik. Akik hosszú ideig szenvednek, nem tudják, hogy a szenvedés érdemszerző lehet számukra. Imádkozzatok, hogy a bajban felismerjék, hogy Nélkülem nem lehet teljes az életük! Ebben az órában engeszteljetek az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért is, amellyel súlyosan megsértenek Engem. Édesanyám veletek van, mint Királynő az ő népével. Ő közel van hozzátok, és most is Hozzám akar vezetni titeket. Palástját nyújtja nektek, hogy oltalmában részesülhessetek. Magyar kormányotok igencsak próbára van téve. Támogassátok őket imáitokkal, és kérjétek, hogy Szentlelkem vezesse őket a döntéseikben! Magyarország nem pusztul, hanem tisztul. A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés.”


Engesztelő imádság a káromkodások és az istentelen beszédek bocsánatáért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

Loyolai Szent Ignác imája, ami segít nekünk jobb emberré válni és közelebb kerülni Jézushoz:
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Mária Magdolna


2020. március 30., hétfő

Kigyógyult a koronavírusból Alexander Tschugguel

Koronavírusos volt, de meggyógyult. A fiatal bécsi hit- és életvédővel, Alexander Tschugguellel, Dr. Taylor Marshall készített az elmúlt pénteken interjút. A teljes beszélgetés ide kattintva megtekinthető.
Katolikus híroldalak - köztük a KV Blog is - március 15-én adtak hírt arról, hogy a római Pachamama-szobrok megúsztatásáról elhíresült Alexander Tschugguel is a koronavírussal fertőzöttek között van Ausztriában. Akkor a fiatalember egy hete lázzal feküdt, és bár az állapota súlyos volt, kórházi ellátás helyett már az otthonában ápolták. Ő és a felesége is imákat kértek a teljes gyógyulásáért.
Március 22-én fordulat történt: miközben az őt ápoló felesége továbbra is tünetmentes maradt, Alexandert a súlyos (de nem életveszélyes) állapota miatt ismét kórházba szállították. A huszonhat éves katolikus fiatalember akkor üzenetet is küldött az érte imádkozóknak:
14 napja vagyok koronavírusos. A tüdőm még mindig nagyon gyenge, ahogy a testem többi része is. Krisztus sok lehetőséget mutat nekünk a kereszthordozásra. Éljünk ezekkel! Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, és kérdezzétek az Urat, hogyan szolgálhatjátok Őt a legjobban ezekben az időkben!
Mindössze egy nappal később Alexandert mégis újra hazaengedték, ahol a felesége ápolta tovább:
Március 27-én Alexander már hosszú Skype-interjút is adott az amerikai Dr. Taylor Marshall online műsorában, ahol részletesen beszámolt a betegségéről és az általa azóta tapasztaltakról. A beszélgetés során a bécsi fiatalember és Marshall is apokaliptikusnak nevezve állapították meg, hogy az idei évig sohasem történt meg az Egyház történelmében (Nagy Konstantin császár óta), hogy Rómában elmaradt volna a húsvéti liturgiák nyilvános ünneplése.
Arról, hogy milyen az Egyház helyzete a járvány sújtotta Ausztriában (ahol a püspöki kar szintén megtiltotta a nyilvános misézést), Alexander Tschugguel így nyilatkozott:
Ismerek olyan papokat, akik nagyon, nagyon bátrak most. Az egyikük épp megfigyelés alatt áll: közvetlenül egy püspök ügyel rá. A püspök személyesen ellenőrzi őt. Minden nap felkeresi az otthonában, és kopog az ajtaján, hogy megnézze, ott van-e. Mert tudja, hogy kijárt az otthonából és szentmisét mutatott be egy rejtekhelyen.
Képzelje csak el! A püspökök arra ügyelnek, hogy a papok nehogy a hívekhez menjenek! Ez mindennek az ellenkezője!
Úgyhogy ha az a büntetésünk, hogy nem ünnepelhetjük a húsvétot, legalábbis nyilvánosan nem, különösen Rómában, akkor ez igazságos büntetés. Ha ez az Egyház állapota, hogy ilyenek történhetnek, akkor teljesen igazságos, hogy szenvednünk kell ezért.

2019. november 6-án írtuk:

Ki az az Alexander Tschugguel?
Huszonhat éves, tizenöt évesen tért meg lutheránusból a katolikus egyházba. Idén nyáron nősült, a nászmiséjét Athanasius Schneider püspök celebrálta.
Több, mint két méter magas. Magánvállalkozó, PR- és kampányszakember. Az elmúlt években olyan konzervatív-reformer politikusokkal dolgozott, mint az osztrák Ewald Stadler, vagy a német Beatrix von Storch.
Hagyományos latin rítusú szentmisére jár, leginkább a Szent Péter Papi Testvérülethez. Az előző két évben a bécsi "Séta az Életért" életvédő felvonulás szervezője volt. A tavalyi felvonuláson 2500, a múlt hónapban tartott idein 4000 ember vett részt.
Májusban rózsafüzér-kampányt szervezett a hazájáért. A kampányt jövőre is tervezi meghirdetni.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2020/03/30/kigyogyult_a_koronavirusbol_alexander_tschugguel

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. március 3. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most a kegyelem órájában vagytok. Fausztina nővérnek ezt ígértem: „Amit ebben az órában az Én kínszenvedésem örök érdemeire való hivatkozással kértek, azt mind megkapjátok. Kérjetek Tőlem bátran, sokat! Nem tudtok annyit kérni, amit felül ne múlna az Én adakozó kegyelmem, végtelen szeretetem. A legnagyobbat, saját Magamat adom nektek minden Szentáldozásban, minden Szentmisében és az Igében. Nektek adtam Atyámat, amikor így tanítottalak imádkozni: „Miatyánk”. Nektek adtam Édesanyámat, amikor a keresztfán ezt mondtam: „Íme, a te Anyád, íme, a Te fiad.” Ezeknél nagyobbat nem adhattam, mert az egész világmindenséget felülmúlja Isten végtelen szeretete, és az Én üdvösséget adó feláldoztatásom, kínszenvedésem a keresztfán. Mindezekkel nektek adtam a Mennyországot, melynek kapuját szélesre tártam előttetek. Nem Én, hanem a ti szabad akaratotok korlátoz benneteket, ha mégsem tudtok oda belépni. Ezért kértem tőletek: „Legyetek szentek, mert csak a szentek méltóak belépni abba az Országba, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Kicsinyeim! Szeressetek! Szeressétek Istent mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Egymást pedig Énbennem szeressétek úgy, hogy az életeteket is legyetek készek föláldozni másokért, de leginkább hittestvéreitekért. Éljetek szüntelen készenlétben, mert a szemetek láttára teljesülnek a Jelenések könyvének szavai. Ti most az Apokalipszisben éltek. Ha megtartjátok Igémet, és hűségesen kitartotok az Irántam való szeretetben, most is biztonságban vagytok. Az Evangéliumban többször mondtam: „Ne féljetek!” Még azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelketeknek nem tudnak ártani. Ha átadjátok magatokat Nekem, akkor az Én tulajdonaim vagytok. Én védelmezlek benneteket. Ma is érvényesek a 91. zsoltár szavai: „Így nem érhet téged semmi baj, otthonodhoz közel sem férhet a csapás. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre találsz; Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a délben pusztító ragálytól.” Ezek a gondolatok legyenek a ti erőforrásaitok! Higgyetek benne, és akkor rátok is vonatkozik: legyen nektek a hitetek szerint.

Drága gyermekeim! Az idő lezárul, hamar véget ér ez a korszak. Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák! Véget ér mindaz, amitől ma szenvedtek: a végső harc a sátán és az Isten gyermekei között. Az idő rövid. Az események igazolják a próféciák hitelességét, amelyek egymásután beteljesülnek. Megáldalak benneteket Szívem túláradó, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”

 

2020. március 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ebben a Nagyböjtben különösen engeszteljetek Engem a világ bűneiért! Karom lesújtani készül. Hiába a sok büntetés, a természeti csapások, a járvány, a gazdasági válság: nem térnek észhez, nem akarnak megváltozni, Hozzám visszatérni. Törvényeimet keresztülhúzzák, helyette zavaros gondolataikat árasztják ki az egész világra. Ha megtérnének, megszűnnének a természeti katasztrófák, a háborúk. A világ, békében és szeretetben élne. Mivel nem hisznek Bennem, és tanításomat sem követik, ezért a sátán elveszi a józan eszüket. Zavaros gondolatokat táplál bennük, amivel kárhozatra taszítja őket.

Gyermekeim! Ebben az időszakban már csak egy a tét: az, hogy ellenfelem mennyi embert tud a pokolba vinni. Ez tőletek is függ. Ti, akik Engem követtek, imádkozzatok és engeszteljetek, vállaljátok a szenvedéseket a szegény bűnösök megtéréséért! Akkor még százezer számra megtérhetnek, mert még több kegyelmet árasztok ki rájuk.

Ti, akik Engem követtek, szüntelen ezt ismételgessétek magatokban: ha nem leszek szentté, hiába születtem. Uram, mutasd meg nekem, hogy melyik úton járjak, vezess engem füves legelőkre, hogy Rád találjak, Aki a keresztfán függtél értem és felém kiáltottad: Szomjazom! Uram, mindenben meg akarok felelni Neked! Mindig igent akarok mondani rám vonatkozó örök szent tervedre! Mint parányi porszem, a legmélyebb alázattal csak ezt kiáltom: Uram, irgalmazz nekem, nyomorult bűnösnek! Uram, add meg nekem a felismerést, hogy mindenkor megtudjam, mi a Te szent akaratod, hogy azt azonnal meg is valósítsam! Szeretlek Téged, Jézusom! Izzó, lángoló, forró szeretettel. Imádlak Téged töviskoronás Királyom, Aki a kereszten trónolsz véredtől áztatva, kezed, lábad átszúrva. Megnyílt oldaladból az Egyház élete származik. Az éltető Vér, mely lemossa bűneinket, és a víz, amely isteni élettel ajándékoz meg bennünket. Jézusom, kérlek, add kegyelmedet, hogy mindenkor csak a Tiéd legyek! Szűnjek meg a világ és mindenki számára, de még a saját magam számára is! Legyek számodra olyan, mint a levegő, mint a friss harmat, amelyet azért teremtettél, hogy örömödet találd benne. Foglald le magadnak lelkemet, testemet, egész életemet, hogy mindig Te cselekedj, Te szólj általam! Átadom neked egész életemet, annak minden pillanatát, lelkemet, testemet, minden gondolatomat, cselekedetemet. Kérlek, formálj engem egyre jobban a saját képmásodra! Olyan akarok lenni, amilyen Te vagy, hogy az emberek Téged ismerjenek föl bennem, és aki engem hallgat, Téged halljon. Szeretnék olyanná lenni, hogy a Mennyei Atya, ha rám tekint, rólam is azt mondja, amit Rólad: ez az Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, őt hallgassátok.

Tudom, Uram, hogy az én kérésem nem merész és nem lehetetlen. Hisz Te magad mondtad: szentek legyetek, mert Én szent vagyok! Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Tudom, Uram, hogy a magam erejéből nem vagyok képes ezt megvalósítani, hisz Te mondtad: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Megtapasztaltam, hogy Veled együtt mindent meg tudok tenni. Ezért kérlek Téged, drága töviskoronás Királyom, Megváltó Istenem, alakíts teljesen Magadba engem! Légy az én szívem Királya, Mindenható Ura, Parancsolója! Vezess engem, hogy fokról fokra egyre közelebb jussak Hozzád, míg megérkezem Szent Színed látására! Minden vágyam az, hogy téged színről színre lássalak örökre, és szent angyalaiddal és az összes szentekkel együtt dicsőítsem, magasztaljam és áldjam Szent Nevedet!

Hálát adok Neked azért, hogy az Általad alapított egyetemes Anyaszentegyházba születtem. Köszönöm, hogy méltóztattál lehajolni hozzám, megtisztítottál és Magadhoz öleltél. Egy örökkévalóság kevés lesz rá, hogy ezért Neked hálát adjak. Kérlek, áldd meg a te alázatos szolágálódat, gyermekedet, akinek minden vágya az, hogy fölismerje és megtegye a Te akaratodat, életének minden pillanatában! Kérlek, áldj meg egem, a Te mindenható, áldásoddal, hogy majd én is a Te dicsőségedben ragyogjak, égi palotádban, Neked örökké hálát zengve! Ámen.”

Szentírási megerősítés: Mt 18, 19: „(Jézus) mondja”

 

2020. március 11. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ne botránkozzatok meg azokon, amik történnek! Mindezeket előre megmondtam nektek: olyan időket fogtok megélni, amilyeneket eddig nem láttatok.
Nagyon kérlek titeket, ne fosszátok meg magatokat Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől! Én a szívetekbe akarok térni! Vagy nem Én mondtam? „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.” (Mt 26, 26-28) „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn 6, 54) „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53).
Nem azon van a hangsúly, hogy ajakra vagy kézbe áldoztok, hanem azon, hogy a szívetekbe fogadtok. Azt Én is tudom, hogy méltatlan a kezetek arra, hogy érintsetek. Az ajkatok, amivel sokszor többet vétkeztek, mint a kezetekkel, ugyanolyan méltatlan fogadásomra. De nem a százados szavait ismétlitek minden szentáldozás előtt? „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. (Mt 8, 8) Tehát ezzel most ne foglalkozzatok.
Tudom, hogy a kezetek nem tiszta, mert sok mindent meg kell fognotok, mielőtt áldoztok. Higgyetek mindenhatóságomban! Én meg tudlak védeni titeket minden betegségtől. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Aki akarja, vigyen magával kézfertőtlenítőt, és szentáldozás előtt használja. Ez védelmet nyújt a fertőzéstől, de a legnagyobb védelem Én vagyok, Aki fölötte állok minden lelki-testi bajnak, betegségnek. Újra mondom: ne fosszátok meg magatokat Tőlem! Én valóságosan a szívetekbe akarok térni, nem csupán lelkileg! Ha nem ezt akarnám, akkor nem rendeltem volna számotokra az Oltáriszentséget, amelyben valóságosan jelen vagyok. Minden aggályoskodás ellenfelem műve. Tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne áldozzatok? Egyedül a sátáné. Ezért kérlek titeket, hogy saját érdeketekben tegyetek eleget kérésemnek. Addig járuljatok szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok, mert már itt az óra, amikor elviszik tőletek a Vőlegényt, Engem. Engedelmességetekre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi elképzelést felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 24, 44: Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!


2020. március 12. Szentáldozás…

Kedves Testvérek!
Az Úr Jézus azt mondta, hogy írjam le, hogy én hogyan fogok ezután áldozni. Ezt az ötletet imádság közben kaptam. Az Úr kegyelméből eddig mindig ajakra áldoztam. Most, hogy már csak kézbe kaphatjuk ŐT, a szentek Szentjét, ezt a megoldást választottam: van egy kisméretű medjugorjei kendőm. Ezt a bal tenyeremre terítem úgy, hogy a belseje legyen felül. Szentáldozáskor a jobb tenyerem fölé helyezem a balt. Ide kérem hőn imádott drága jó Uram Legszentebb Testét. Miután megkaptam, a kendőről mély áhítattal magamhoz veszem úgy, hogy a kezemmel nem érek Hozzá. Utána a kis kendőt összehajtom, hogy ha esetleg morzsa lenne benne, ki ne essen. Majd beteszem egy tiszta kis nylon zacskóba. Otthon előkészítek egy akkora méretű tálat, amekkora a kendő. Ebbe kevés vizet öntök. A kendőt azzal a részével lefelé, ahol az Úr Teste volt, felülről gyengéden megütögetem, hogy kihulljon a morzsa, ha van. Ezt a vizet megiszom. Ha majd ki kell mosni a kendőt, akkor egy kis tál vízben kiöblítem, és a kertbe öntöm. Lehet cserepes virágra is. Így szokták mosni a kehelykendőket. Ily módon nem érintem méltatlan kezemmel az Urat, és mégis engedelmeskedem az elöljáróknak, akik a járvány miatt elrendelték a kézbe áldozást.
Isten áldjon benneteket! 
Imával, szeretettel: Mária Julianna
Szentírási megerősítés: Mt 17, 5: a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”

2020. március 24. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Megpróbáltatásotok ideje itt van. Készüljetek! Szenvedéseitek egyre fokozódni fognak. Csak úgy tudjátok kibírni, ha Belőlem merítetek erőt. Mindez benne van a Szentírásban. Előre megmondtam nektek. Nézzetek Rám, a keresztre! Mennyit szenvedtem értetek ártatlanul. Ne rémüldözzetek! Ezt mondtam: ha így bánnak a zöldellő ággal, mi lesz a sorsa a kiszáradtnak? Ha Velem, Aki bűn nélkül éltem, ezt tették, azt gondoljátok, hogy ti bűnösök megmenekülhettek? Mondom nektek: nem. Minden bűn magára vonja a büntetést. Akkor is, ha ebben sokan nem hisznek. Éljetek tisztán, életszentségben! Akkor bármikor jöhet a halál, nincs mitől félnetek. Sokan azt mondják, hogy Én, Aki mindenható vagyok, el tudom hárítani a veszélyt. De akkor hogyan tisztulna meg a világ? Sajnos, sokan csak akkor fordulnak Hozzám, ha baj van. Nem kellett volna ezt megvárni. Ha mindnyájan bűnbánatot tartottatok volna, elmaradtak volna a csapások.
Tekintsetek Ninive lakóira! Zsákruhába öltözve böjtöltek. Megbánták bűneiket, ezért megkönyörültem rajtuk. Minden beígért büntetés feltételes módban hangzott el: ha nem tértek meg… Csak magatokat hibáztathatjátok. Szakítsatok bűneitekkel, éljetek életszentségben, akkor megszabadultok. Ha mindenki megtérne, akkor a Föld Paradicsommá változna. Ha szeretetben élnétek, nem lenne bűn, szenvedés. Tartsátok meg a tízparancsot! Szeressétek Istent úgy, hogy megtartjátok parancsait! Ne tegyetek rosszat, mindig csak jót! Akkor enyhülnek a csapások, sőt el is maradhatnak. Még mindig nem késő. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek az Evangélium tanítása szerint! De siessetek, mert csak addig tehetitek meg, amíg itt éltek a Földön. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál minden pillanatban leselkedik rátok. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha megteszitek, amit mondtam, akkor nincs számotokra halál. Csupán egyik szobából átmentek egy másikba. Atyám mindnyájatok számára helyet készített országában. Kizárólag rajtatok múlik, hogy elfoglaljátok, vagy nem. Ne csüggedjetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: Most Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
1 Péter 3, 8-12: Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul.


 

2020. március 29. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Most már a saját bőrötökön tapasztaljátok. Sokan közületek megbetegedtek, és többen meghaltak. Mindezt azért engedem meg, hogy elgondolkozzatok. Évekig adtam üzeneteimet. Figyelmeztettelek benneteket prófétáimon keresztül, de sokakat hiába. Most a jelen helyzettel kényszerítelek benneteket: fogjátok fel végre, hogy az életetek ezen a Földön véges. Hamar véget ér, és utána az ítélet következik. Én, az Örök Bíró megfizetek mindenkinek tettei szerint. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Amíg itt vagytok, ti döntitek el, hogy engedelmeskedtek-e Nekem. De figyelmeztetlek: tetteitek következményeit nektek kell viselni.
Nagyböjt van. Ez az időszak a bűnbánattartás ideje. Keserves árat fizettem értetek. Felkínálom nektek az üdvösséget. Bánjátok meg, és tegyétek jóvá bűneiteket! Éljetek életszentségben, szüntelen készenlétben! Akkor átmentek az ítéleten, és országom kapuja nyitva áll előttetek. De ha nem működtök együtt kegyelmemmel, megátalkodottságotoknak az örök kárhozat lesz a következménye. Ma még ti választhattok: örök élet, vagy örök halál. Bűneitekkel kiérdemeltétek fenyítésemet. Ha nem tértek meg, szenvedéseitek egyre csak fokozódni fognak. Szálljatok magatokba! Csendesüljetek el! Bánjátok meg bűneiteket! Azt akarom, hogy mindnyájan megtérjetek! Akkor visszahúzom fenyítő jobbomat. Megkönyörülök rajtatok. Sorsotok jobbra fordul, és elnyeritek üdvösségemet. Erre áldalak meg mindnyájatokat, Szívem minden emberi értelmet felülmúló végtelen örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Zsid 13, 7: „Isten szava”

 

2020. március 29., vasárnap

Lengyelország korlátozza a miséket


A lengyel kormány március 24-én kérelmezte, hogy az összejöveteleket a miséken, temetéseken és esküvőkön korlátozzák le öt emberre. A püspökök elfogadták a kérvényt.Michał Kołodziej Twitteren észrevette, hogy ez a korlátozás nem érvényes az élelmiszerboltokra és a 35 fős buszokra.A Szent X. Piusz Papi Testvériség így 5 fős csoportokban biztosítja a szentáldozást, ezek a csoportok pedig 5 percenként váltják egymást.https://gloria.tv/post/ww4Lpe2sEVeS4wqvCwvweYhFA

A püspökök megtiltják a szentségeket


A püspökök világszerte kemény korlátozásokat vezetnek be a szentségekkel kapcsolatban.

A homoszex párti Cupich bíboros (Chicago) és Tobin (Newark) rendeletbe tette, hogy a katolikusoknak tilos belépni a templomokba és kápolnákba, melyeket be is kell zárni.

Minden szentséget felfüggesztettek, ez alól kivétel az "extrém vészhelyzet". De "nincs kivétel" az esküvők megtiltásánál sem, "attól független, hogy hányan vesznek részt".

Chicagóban még a vészhelyzeti megkeresztelkedéshez is "a püspök engedélye kell".

Ettől független a katolikusok nem fogják elfelejteni a kánonjog alapvető elveit, melyet gyakran idéznek a liberálisok: "A lélek jóléte (nem a testé) áll minden törvény felett".

https://gloria.tv/post/ygwKKCZxyrDG4A4kTDQhxwjof

Tanítás az Irgalmasság Órájában.(Egy választotton keresztül)

Az Irgalmasság Órájában imádkoztunk a lelkekért. Elimádkoztuk a Keresztút Rózsafüzért, a Szeretetláng Rózsafüzért,és az Irgalmasság Rózsafüzérét. Sok-sok lelket mentettünk!


Drága Követőim,Tanítványaim!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mindenek előtt szeretném megköszönni nektek azt a nagy jóságot, áldozatosságot, amivel most elárasztottátok a lelkeket, mert a tisztítótűzben szenvedő lelkek közül,a bűnösök közül, a haldoklók közül nagyon, de nagyon sokan megmenekültek. Ez alatt a rózsafüzér alatt például egyetlen haldokló sem került a pokolba . De Én most nem erről szeretnék beszélni nektek. Tudjátok, tisztába van mindegyiketek azzal hogy, mi a teljes búcsú. Én mégis felidézem bennetek, mert ehhez egy engedményt adtam azoknak, akik mindig, minden héten ide járnak.Hát ezt az engedmény ti is megkaphatjátok most . Úgy hogy hallgassátok:
A teljes búcsú ugyebár  abból áll, olyan feltételei vannak , hogy aznap áldozni kell,gyónni kell,egy szeretet-cselekedetet kell végezni,pl. a Szeretetláng rózsafüzért, vagy fél óra Szentségimádást,Biblia olvasást, stb. Egy valamit ezek közül, és elmondni a pápa szándékára, vagy az Úr Jézus szándékára, vagy XV. Benedek pápa szándékára inkább ,  elmondani egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot egy Üdvözlégyet, egy Dicsőséget.
Most egy kis könnyítést szeretnék adni,mert gyakran előfordul,olyan eset,hogy ott vagytok a szent misén, és nincs gyóntatás, csak áldozás, és azokat a halvány kis bűnöket,vagy komolyabb bűnöket,amik vannak bennetek,bocsánatos bűnök,azokat nem tudjátok meggyónni,és emiatt,nem tudtok a halottatokért,valakiért  egy teljes búcsút mondani.
Hát Én most, a következőt javasolom nektek.Ha azt akarjátok, hogy a gyónás elmaradhasson , ilyen esetben, hogy csak bocsánatos bűn van a lelketeken, akkor használjátok fel, másik nagy kegyelmet hozzá, amit Szent Bernátnak adtam. Az Én Váll Sebemet illetően.Mert az ígértem neki, hogy amelyik ember az Én Szent Váll Sebem tiszteletére  elmond 3 Miatyánkot, 3 Üdvözlégyet, 3 Dicsőséget. Annak aznap, minden bocsánatos bűnét eltörlöm. Tehát, ha csak bocsánatos bűnötök van, és ezt meg megteszitek a Váll Sebem tiszteletére,akkor hófehér aznap a lelketek,és hogyha áldozni sikerült, akkor teljes búcsút tudtok nyerni akár magatoknak, akár valamelyik halottatoknak.
Ez az egyik, amit el akartam nektek mondani.
A másik pedig, hogy tudjatok róla, itt majdnem minden héten, a rejtett bűnökről szoktam beszélni, és tanítani.
Ugyanis a rejtett bűnök,itt vannak bennetek és nem fedezitek föl, azt hiszitek, hogy nincs már több bűnötök.Ott álltok a gyóntató szék előtt, elmondjátok azt az egy-két bűnt, és a többi nem jut eszetekbe, mert nem is veszitek észre, hogy ott lapul valami a lelketeken. Hát Én ilyen rejtett bűnöket szeretnék most felsorolni nektek, amit a többieknek már felsoroltam, és a végén,  hozzá fogok tenni 5 új rejtett bűnt is , ami az ittenieknek is új lesz.
Ezekkel a rejtett bűnökkel, bizony  ugyanúgy meg tudjátok bántani az Én Szentséges Szívemet. Ezért nagyon oda kell figyelni, nagyon meg kell vizsgálni minden nap a lelkiismereteteket.Felolvasom azokat a bűnöket, amelyeket  eddig már a többieknek tanítottam,hogy melyek az eddigi rejtett bűnök.

Aggodalmaskodás.
Büszkeség.
Érzékenység.
Hiúság.
Jóra való restség.
Káröröm.
Kérkedés.
Kételkedés.
Kíváncsiság.
Munkamánia.
Rendetlenség.
Mártírkodás.
Megfelelni akarás.
Mértéktelenség.
Ön-megvetés.
Önsajnálat.

És most írjátok hozzá azt az 5-öt, amiről, ma fogok beszélni nektek.

Panaszkodás.
Pazarlás.
Rivalizálás.
Tapintatlanság.
Sértődöttség.

Drága Gyermekeim!
Itt van az első, a panaszkodás. Olyan ártatlannak tűnik , valahogy az emberre az a jellemző, hogy szereti kiönteni a lelkét, amikor nagyon tele van. Amikor mélyen megbántották, olyan jó elmondani valakinek, és utána már egy kicsit könnyebb lesz a lelke. Elmondja a legjobb barátjának, vagy a férjének,vagy valamelyik családtagjának. Azután, ahogy megy az utcán,jönnek szemben vele az ismerőse i,mindegyiket leállítja, és jól kipanaszkodja magát. A panaszkodásnál nem mindegy, hogy kinek panaszkodunk és hogyan. A legideálisabb helyzet, akkor nem követtek el bűnt,hogyha csak Nekem, a ti Jézusotoknak panaszkodtok, vagy pedig a lelki vezetőtöknek. Ha nincs lelki vezetőtök, akkor valamelyik nagyon jó lelki testvéreteknek. Nem pedig fűnek-fának mindenkinek, mert akkor bűnt követtek el, amit bizony meg kell gyónni.
De hogyan kell panaszkodni?
Nem úgy kell panaszkodni, hogy elmondani az illetőnek a nevét és befeketíteni a sárga földig, mert ő tényleg ilyen  ilyen volt, tényleg megbántott és tényleg rossz dolgokat követett el, mert hogyha belecsúszol abba, hogy még a nevét is elmondod, akkor már ott a másik bűn a lelkeden, -ítélkeztél. Hát még ha túlzásba estél vagy olyat mondtál, ami valótlan, akkor egyenesen rágalmaztál,- halálos bűnt követtél el.Tehát legjobb ,ha panaszkodsz, név nélkül mondjad, lehetőleg.

A másik, amiről szeretnék beszélni, a pazarlás.
Többféle dologgal lehet pazarolni. Az embereknek rögtön az étel jut eszébe. Hát bizony, nem kell megvárni, míg az a kenyér megpenészedik , és még a kutyának sem lehet oda adni,meg a tyúkoknak sem, hanem még időben gondoskodni kell arról,hogy valakinek odaadjad. Vagy hogyha egy kis ételmaradék van,és nincs kutyád meg macskád, hátha van a szomszédnak és annak oda adni. és csak végső esetben mikor már sehova nem lehet tenni, akkor belekaparni a kukába. Azután lehet a vásárlással is pazarolni tételezzük fel, hogy valakinek van már 3 télikabátja, de ő még egy télikabátot vesz magának, meg még egyet, meg még egyet. Meg van 5 cipője,még a 10.-et is megveszi magának és már alig fér bele a szekrényébe meg a polcára , mert túlzásba esik. Vásárlási mániája van. Ez is bűn.
A pénzzel sem kell pazarolni.

Azután az idő. Nem szabad pazarolni a saját idődet sem, meg más idejét sem. A saját idődet úgy tudod pazarolni,hogy nincs jó időbeosztásod. Egyszerűen kicsúszik a kezedből az idő.Soha nem tudod befejezni, amit beterveztél. Ez is bűn. Tehát az idődet úgy kell beosztani,hogy mindenre jusson, az állapotbeli kötelességekre is , az imádságra is,az unokáidra is, nem baj, ha kevesebb idő jut ezekre a dolgokra , nem a mennyiség számít, hanem az, hogy mindenre jusson időd,amit beütemeztél.Ezért nagyon jó, egy napirendet készíteni. Azután mások idejével is lehet pazarolni. Gondolj bele, hogy éppen mész vásárolni, és jön veled szemben valaki két jó nagy szatyorral a kezében és megállítod . Nem törődsz azzal, hogy mennyire vágja a két kezét  az a nehéz teher. hanem elkezded mondani a saját ügyeidet.  Elkezdesz hosszadalmasan beszélni, már fél órája beszélsz, pedig "tűkön ül " az illető , már annyira szeretne haza menni , mert annyi dolga van, de azért te mindig magadról beszélsz , a saját gondjaidról, a saját családodról. Nem azt kérdezed, hogy vele mi van, hanem elmondasz mindent amitől aztán megkönnyebbül a lelked.  Elpazaroltad a másik ember idejét. A pazarlás bűn.

Aztán itt van a rivalizálás.
A rivalizálás nagyon is jellemző a vallásos emberekre. Van, olyan aki túl akarja imádkozni a másikat. Az nem elég, hogy ő többet imádkozik mint a másik, hanem még mondogatja is, hogy ő elmondja ezt a rózsafüzért  azt a 3.-at, 4.-et, a 8.-at, a 10.-et, s nem gondol arra, hogy  fájdalmat okoz a másiknak, mert annak nincs annyi ideje , őneki sokkal több az állapotbeli kötelessége, ilyen sokat nem tud imádkozni.Tehát próbálja lehagyni a többieket , és bizony ezzel  még úgy henceg is, tehát versenyez az imával.  De hát nem csak az imával lehet rivalizálni , például a böjttel is. Hogy mondogatja valaki , hogy ő minden nap böjtöl, egy héten háromszor és hogyan böjtöl  és szeretné, hogyha még többet böjtölne, mint a másik , aki szintén közli vele , hogy ő hogyan szokott böjtölni. Ez a rivalizálás.  Ez is bűn.  Nem kell arról beszélni, hogy böjtölünk, vagy imádkozunk , vagy mennyit . Erről soha ne beszéljetek.
Azután, a nagy kegyelmeket kapó gyermekeim is szoktak egymással rivalizálni. Különösen azok, akik szinte ugyanolyan kegyelmet kapnak , nagyon hasonlót, például a látás kegyelmét . Látja, hogy a másik is hasonlót kap mint ő, és kezdi azt érezni, hogy talán nem is hiteles az a társa , aki ezeket kapja , nem is biztos, hogy a Szentlélektől való. Ilyen gondolatai születnek, és már ott is a bűn. Nem kell egymáshoz hasonlítani soha  a kegyelmeket, mert Én tudom, hogy kinek mennyit akarok adni.

Aztán ott van a tapintatlanság.
Ó, hány olyan gyermekem van, aki egy közösségben viccelődik jópofáskodik , és élcelődik valakin , a közösség tagjai közül. Valakin élesíti a nyelvét, és az illetőt megbántja, vérig sérti. Nem is gondolja, hogy a vicceivel  ennyire megalázta a többiek előtt. Ez is bűn.  Az ilyet is meg kell gyónni. A tapintatlansághoz az is hozzátartozik, hogy túlságosan őszintén próbál viselkedni , szinte büszke rá, hogy ő bátran megmondja a másiknak, ami a szívén van. Nem helyes. Ami rossz van a szívén , azt nem kell a másiknak olyan bátran megmondani , tapintatlanul , nem kell " beolvasni" neki jó alaposan , a hibáit felsorolni , mert fájdalmat okoz neki.
Tehát ezek olyan bűnök voltak amiket felsoroltam eddig, figyeljétek meg, mindegyik a szeretetlenségbe torkollik .

Aztán a sértődöttség. Bizony sok olyan gyermekem van, aki túlságosan érzékeny , erről már múltkor volt szó, egyszer a rejtett bűnök között, és az ilyen érzékeny gyermekeim nem tudják magukban tartani, azt hogy őt megbántotta valaki , vagy úgy véli, hogy megbántották, nem is biztos, hogy megbántották , de minden ránézés, , minden szó bántásként hat a lelkére , és az ilyen ember sértődékeny. Aki pedig megsértődik, az bűnt követ el. Nem szabad megsértődni csip-csup dolgokon és még a nagy dolgokon sem, hanem kérni kell Tőlem a megbocsátó szeretetet és akkor Én  elárasztom a szíveteket akkora szeretettel , hogy eszetekbe se jut, hogy kivonuljatok emelt fővel onnan  a közösségből , mert megbántva érzitek magatokat , vagy eszetekbe se jut , mikor haza mentek ezen tépelődjetek az imádkozásotok alatt , hogy titeket hogy megbántottak.Tehát a sértődékenység bizony bűn. Nem szabad megsértődni.
Hát ennyit akartam mondani, de még hozzáfűzök még egy fontosat.  Amikor gyóntok, akkor ezeket a rejtett bűnöket  nem minden papnál lehet egyformán meggyónni . Meg lehet gyónni, például, hogy megsértődtem, eddig elfogadja minden pap .Aztán meg lehet gyónni azt ,hogy igazságtalan voltam, vagy panaszkodtam, eddig igen.  De ha elkezditek magyarázni  a körülményeket , például pazarlás : ha elmondjátok ezt, hogy sajnos megpenészedett a kenyerem egy szelete és azt kidobtam a kukába  akkor nem biztos, hogy bűnnek fogja fel az a felszentelt szolgám és azt fogja mondani, hogy ezt teljesen felesleges meggyónni , mert ez nem bűn. És van sokféle ilyen rejtett bűn, amit egyik-másik pap nem tart bűnnek. Ezért azt tanácsolom nektek gyermekeim, hogy csak annak mondjátok el a rejtett  bűnök körülményeit, akit jól ismertek és tudjátok, hogy bölcs tanácsokkal lát el benneteket , hogy többé ezt a bűnt ne kövessétek el. , hogy ő is átérzi, hogy bizony  ez bűn volt nem óriási nagy bűn , bocsánatos bűn volt.
Hát ennyit akartam nektek mondani ezekről a rejtett bűnökről,, és arra kérlek titeket, ha közötte találtatok olyat  a felsoroltak között,  mely éppen rátok jellemző,  akkor minél hamarabb menjetek el, és gyónjátok meg., hogy a lelketek egészen hófehérré tisztuljon. És akkor amikor ilyen tiszta a lelketek, akkor aztán a teljes búcsút elmondhatjátok magatokért  vagy az egyik halottatokért.  Nagy szeretetemben  megáldalak benneteket  a Tisztaság Lelkületével és fogok a kezembe  annyi liliomszálat ahányan itt vagytok . Mindenkinek a szívébe helyezek egy liliomot egy pillanat alatt mindenkinek odatettem a liliomot. Ugye kinyitottátok a szíveteket?
Hát most zárjátok be , és őrizzétek ezt a liliomot.  Ez a tisztaság lilioma . A ti lelketek tisztaságának a jelképe.  És ez a liliom akkor fog ragyogni a lelketekben hogyha ezeket a rejtett bűnöket is megbánjátok  és meggyónjátok. Nagy szeretetemben megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében . Amen

Jézus Krisztus Drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot!

Jézus Krisztus nevében most elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem, hogy a bűn uralkodjon rajtam. Elutasítom a sátánt, az ő mindenfajta működését és üres ígéreteit. Mennyei Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, rokonaimnak, őseimnek, mivel megengedtük, hogy Jézus elleni gonosz erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot és kíváncsiságot az okkultizmus iránt, minden hamis imádatot és a mágia minden ígéretét. Elutasítok minden olyan erőt, amely Isten erején kívül van, és minden olyan tiszteletet, áhítatot, amely nem adja meg Jézusnak, mint Isten Fiának az igazi tiszteletet. Jézus nevében megtörök minden átkot, amely ellenem vagy családom ellen irányul, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, amelyek esetleg őseimen keresztül rám, ránk szálltak. Szerető Istenem, tisztíts meg engem és családomat a gonosz lélek minden szennyétől és mesterkedésétől! Köszönöm, hogy megszabadítottál. Ámen.
Úr Jézus Krisztus, az Örrökkévaló Isten Fia!
Könyörülj rajtunk, bűnösökön és űzd el tőlünk a sötétség démonait!
Hála legyen Néked, Örökkévaló Mennyei Atyánk, hogy a Te Szent Fiadban megjelent a Te Világosságod a Világban! Ámen!
Drága jó Úr Jézus!
Te, aki az egész világ terhét vetted a vállaidra, segíts elhordoznunk mindennapi terheinket! Ámen!

Ima- és böjti felhívás a Korona vírus ellen

Ima- és böjti felhívás a Korona vírus ellen 
Ima- és böjti felhívással kívánok élni, a hazánkat is erősen érintő Korona vírussal szemben! 
2020. április 2-ától (csütörtöktől) április 10-éig (Nagypéntekig) tartsunk ima- és böjti kilencedet azzal a szándékkal, hogy hazánkban (és ha lehet, a világon) szűnjön meg minél előbb a Korona vírus ártó hatása! 
Arra szeretném bíztatni – kortól és titulustól függetlenül – minden hívő társamat, hogy csatlakozzon hozzám, és ezért a szándékért ajánlja fel, hogy naponta legalább 5-10 percet imádkozik és valamilyen – életviteléhez illeszkedő – evéshez-iváshoz köthető böjti lemondást megcselekszik ezen kilenc nap idejére. Az alábbi imádság mellett pl. egy rózsafüzér tizedet vagy valami számára kedves egyéb imádságot imádkozzon mindenki a fenti szándékra. 
Papjainkat külön szeretném megkérni, hogy – amennyiben fizikálisan meg tudják tenni – a kilenc nap alatt legalább egyszer (egy vagy két szolgálattevőt maguk mellé véve) a Szentségtartóba helyezett Oltáriszentséggel járják körbe plébániájuk kisebb-nagyobb területét az általuk választott időpontban – hogy az Úr megáldhassa az adott környéket, az ott lakókat. 
Istenünk, kérünk, add kegyelmedet jelenlegi szükségünk idején! Magyarok Nagyasszonya, örökös Királynőnk! Kérünk, boríts be minket palástoddal, védd meg az ártó hatásoktól drága hazánkat! 
Hazánk Szent Őrangyala! Kérünk, hogy hatékony védelmeddel továbbra is oltalmazd népünket! 
Szent István király, kérünk, hogy Szent Jobbodat tartsd oltalmazón a Kárpát- medence fölé! 
Szent Margit, aki életedet áldoztad hazánk megújulásáért, járj közbe értünk, hogy hitben meg tudjunk újulni jelen nehézségünk idején! 
Tiszteletreméltó Mindszenty bíboros kérd Istent, hogy mentse meg hazánkat az ártó veszedelmektől, ezekben az időkben! 
Imádkozzunk, engeszteljünk! Mert „ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel”. (Mt 17,21) 
Jánossy Gábor (2020. március 28.)


 
Kedves Testvérek!
Az Úr kérése egy lelki testvéren keresztül, hogy április 05-én, Virágvasárnap hajnali 4:45-kor imádkozzuk a rózsafüzért az egész emberiségért!
Imádságos szeretettel: Mária Magdolna