2011. december 28., szerda

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia
2011. december 8.
Leányom, támaszkodj Rám! Kövesd az ösvényt, melyet neked készítettem, az ösvényt, mely zafírokkal van kikövezve. Ez az az út, mely Hozzám vezet téged. Kövesd az igaz ember útját, mert az egyenes[1]. Kövesd parancsaim útját, növeld Egyházamat, szedd össze az embereimet, hogy kirügyezzenek és virágba boruljanak. Megbízlak téged, Egyiptom leánya, hogy szemlélj Engem, és imádj Engem. Ne rejtsd el Előlem tekintetedet, míg az aratás véget nem ér, és továbbra is ismerd meg akaratomat.
Nézz Rám, leányom, gyönyörködj Bennem, szemlélj Engem:
Az Isten, akit szemlélek, megörvendezteti lelkemet,
az Ő fénye betölti az egész világegyetemet,
Ő az alfa és az omega,
és mégis leírhatatlanul béketűrő és gyengéd.
Minden földi gondolat elhalványul, mikor Rád tekintek. Minden aggodalom tovaszáll és eltűnik a Te békéd és szentséged fényében.
Igaz, leányom, hogy Én szent vagyok, és az Én fényem betölti az egész világegyetemet. Az isteni fény, melyet nem emberkéz alkotott, felfedi az emberiségnek Atyám királyságát mindenki előtt, és képessé teszi őket arra, hogy behatoljanak az Ember Fiának misztériumába, az Én misztériumomba.
Hívtalak, és még ma is hívok mindenkit, hogy meghajoljon az akaratom előtt, és tiszteljen, hogy beléphessenek az isteni fényembe, mely majd felfedi nekik Atyám királyságát, és az Ő akaratát. A rosszat száműzni kell minden szívből, mert a gonosz halált hoz.
Napjaitokban, Vassula, mikor az emberek még mindig azt kérdezik tőled, honnan tudják, hogy összhangban vannak-e az akaratommal, mondd meg nekik: „ha a lelketek nem Istenben pihen, de aggodalmat, összetörtséget, nyomorúságot érez a világon minden miatt, ez annak a jele, hogy nem kötöttétek magatokat teljesen Istenhez, sem az Ő akaratához”.
Mert aki Isten akaratában él, az bízik Istenben. Ha esetleg nehézséggel találja szembe magát, és veszély fenyegeti életét, ezek nem fogják befolyásolni a békéjét, nem, és ha nem féltik az életüket, ez is egy jel arra, hogy még messze vannak attól, hogy az akaratukat átadják Istennek.
A lélek, akiben egyáltalán nincs félelem, az egy olyan lélek, aki már átadta magát az Istennek. Ha egy lélek imádkozik Istenhez, és azt kéri, hogy megkapjon valamit, de mégsem kapja meg, és emiatt aggódik, az a lélek még messze van Isten akaratától.
A lélek, aki aláveti a saját akaratát Isten akaratának, nem aggódik és nem fél, és nem retteg attól, hogy mi jöhet, az a lélek nyugodt és kiegyensúlyozott, elfogadja Isten akaratát, és soha nem veszti el a békéjét. De az a személy, aki csak a saját életével törődik, és a földi, anyagi dolgokkal foglalkozik, az a lélek folyamatos nyugtalanságban, félelemben és aggódásban lesz, és egészen addig nem talál békét, míg át nem adja magát Isten akaratának.”
Akkor, és csak akkor, tisztán fognak látni, és megismernek Engem. A Szentírás azt mondja: „igen, mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van”[2]. Néhányan azt fogják mondani: „az Isten szenvedéseket és kínokat bocsát rám, amiket már nem bírok elviselni”. „Bármi történjék az akaratomból, ha a kegyelmemben vagytok, könnyű szívvel és állhatatosan el fogjátok tudni viselni, mert a szeretet szeretettel és kegyelemmel viseltetik.” Ezt tudjátok mondani nekik. És ha azt kérdezik: „de miért nem adja meg nekem ezt a kegyelmet, a lelki erősség kegyelmét az Úr, hogy minden megpróbáltatást elviseljen a lelkem?” A válaszom erre: „azt akarom, hogy add fel a saját akaratod az Enyémért! Nem rendelted alá az akaratodat az Enyémnek, és még mindig a saját utadon jársz. És ami még rosszabb, hogy miért mindig azt mondjátok, ’Isten megérttette velem, vagy mondta nekem, hogy így vagy úgy tegyek’, mégis minden elromlott, és semmi sem vált valóra? Ez is egy jel, hogy nem teljesen követtétek az akaratomat. Alázkodjatok meg! Kérjétek, hogy adjak nektek bűnbánó lelket, és majd megpihentek Bennem. Azután fel fogom fedni előttetek Atyám királyságát.” Ne keseredj el, mert Én mindig veled vagyok! A szeretet szeret téged.  http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC  gyere…

[1] ugyanakkor azt a szót is hallottam, hogy ’sima’

Bízz Bennem, tartsd meg követőidet és remélj Bennem. Nem vagy egyedül!
2011. december 27.
Uram, ebben az elkövetkező időszakban szabadíts meg minket a gonosztól, és jöjjön el a Te országod, a Te uralmad fogadjon be minket.
Ó, Vassula! Az Én békémet adom neked. Úgy ismernek, hogy nagyszerű dolgokat tettem, tehát bízz Bennem. Soha ne feledj továbbadni mindent, amit adtam neked. Légy türelmes üldözőiddel, és ah! amit Atyámnak a mennyben mondtam, az nagyon releváns a ti időtökben is. Szemrehányást tettem a városoknak, ahol oly sok csodát tettem, és még mindig nem tartottak bűnbánatot. Miért csodálkozol azon, hogy a papság bizalmatlan veled szemben, hiszen ők nem látják, hogy ezek az Üzenetek az Én kegyelemem művei, és közülük néhányan mérlegelés nélkül, örömmel elítélnek téged. Azt kérdezed, hogy miért nem kapják meg a hit kegyelmét? Nos, amit akkor mondtam, most is azt mondom: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.” [1]
„Még a sakálok is odanyújtják emlőiket, hogy kicsinyeiket táplálják; de népem leánya kegyetlen, mint a struccmadár a sivatagban.”[2] Ami a fiatalokat illeti, az arcuk fekete a bűntől.
Vassula, figyelj, és írd: összeesküdtek ellened, és vadásznak rád, de minden gonosz cselekedetük, minden rágalmuk ellened vissza fog hullani a fejükre. Bízz Bennem, állj a sarkadra, és remélj Bennem. Nem vagy egyedül, Én veled vagyok!
Sokak közül választottalak ki, hogy beszélj a nevemben. Kedves vagy Nekem, a bátorság, a reménység és a hűség koszorújával öveztem fejed. Nézd, ennek a bűnös nemzedéknek tanújává tettelek, és Ciprus a nevemben növekedni fog, és a szél messzire viszi szavamat. Gyűjtsd össze a nemzeteket minden népből, hadd hallják szavam.  Sokkal többen összegyűlnek majd, hogy meghallgassák Üzeneteimet. Érted?
Vassulám, folytatni fogom, hogy összegyűjtöm nyájamat, mint téged: a Szeretet szeret téged, állj meg fényemben, és helyezd Belém reménységedet. IC

Újratervezés elváltaknak: kényszerpályából kifutópálya

Program, amelynek során a válás kényszerpályája az új szárnyalás kifutópályájává válik. Több mint ezer gyerek kapta már vissza mosolygós édesanyját/édesapját. Az új esztendőben új sorozat indul az egyedülálló szülőknek, ezúttal ismét Budapesten, melynek időpontjai: február 4–5; március 3–4; március 31–április 1.
Akinek a házassága válásba torkollik, úgy érzi, az élete kényszerpályára került. Mivé lettek az ifjúkori álmok, szép tervek a boldog házasságról, a gyerekek fölött összemosolygó szülőkről, összetartó családról? Mindent elsöpört a válás, az a lavina, szökőár, hurrikán, amiről eddig azt hitte, vele nem történhet meg.
Egyértelművé vált, hogy ami eddig volt, az összeomlott, nincs többé. Azt az utat, amin elindult, már nem választhatja, mert ahhoz két ember akarata, elszántsága kellene. Hová visz akkor a kényszerpálya, amelyre került? A magány, a depresszió, a testi-lelki összeomlás, a nyomorúság, a kilátástalanság felé? Mi lesz így a gyerekekkel? Az ő sorsuk is meg van pecsételve?
Az új év kezdete sokakat elgondolkodtat, mit kellene másképp tenni. Aki elválik, annak az újratervezés nem lehetőség, hanem kényszer. Akinek gyereke van, annak kettős a feladat: saját magának meg kell találnia a talpraállás, az öröm útját, és ebben segítenie kell az övéit is.
Az egyedülálló szülőknek szóló, három alkalomból álló „újratervező hétvégesorozat” ezt szolgálja. Csaknem másfél évtizede szervezi az Emmánuel Közösség „AVE” elnevezéssel azt a programot, amelyen elvált, külön élő, gyereküket egyedül vállaló és özvegy szülőknek segítenek észrevenni, hogy az a pálya, amelyre kényszerből kerültek, szolgálhat arra, hogy új irányba, fölfelé induljanak el.
Már több mint ezer gyerek életét változtatta meg, hogy a hétvégesorozaton résztvevő apja vagy anyja ismét reménységgel tekint a jövőbe, megint tud mosolyogni, visszanyerte lelki békéjét, és tisztelettel, együttműködően, harag nélkül tud beszélni a másik szülővel.
Az új esztendőben új sorozat indul az egyedülálló szülőknek, ezúttal ismét Budapesten, melynek időpontjai: február 4–5; március 3–4; március 31–április 1.
A program szervezői fontosnak érzik, hogy az amúgy is anyagi gondokkal gyakran küzdő elvált szülőknek elérhető legyen a részvétel, ezért mindent megtesznek, hogy a hétvégesorozat ingyenes legyen. A résztvevőknek csak az idejüket kell odaadniuk. Sok apa és anya nem szánna magára három hétvégét, de a gyerekei érdekében megteszi, hiszen látja, hogy boldogtalan szülő mellett a gyerek sem tud boldog lenni.
Ez az egyetlen, kifejezetten elváltaknak, külön élőknek szóló, katolikus szervezésű program, amelyet az Emmánuel Közösség tart, s melyre attól függetlenül várják az egyedülálló szülőket, hogy a keresztény vallásukat gyakorolják-e. A mai kor kihívásaira válaszol ez a hétvégesorozat, és nemcsak az egyházban példa nélküli, de a világi kurzusok, tréningek, tanfolyamok között sem igen találni hasonlót – írja Madocsai Bea szervező.
Kapcsolat: egyedulallo@freemail.hu
Tel.: 06/20-43-6-42-43
www.emmanuel.hu

(Magyar Kurír)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek


2011. december 27. kedd, 2:00

Gyermekem, a szülési fájdalmak elkezdődtek.
Elérkezett az idő egy új világ, egy új kezdet megszületésére.
Sok változás veszi most kezdetét a Földön, melyet még a világ eddig sohasem látott.
Mennyei Atyám elküldi szeretett Fiamat, hogy gonoszságaitól ismét megmentse az emberiséget.
Te, gyermekem, annak az eseménysorozatnak leszel tanúja, mely már ki volt neked nyilatkoztatva.
Nem szabad félned, mert a tisztulási folyamat elengedhetetlen az emberiség felébresztésére, amikor lelkeket kell megmenteni.
A jelek elkezdődnek, amint az meg volt jövendölve. Ezeket a változásokat gyermekeimnek alázattal és bűnbánattal kell elfogadniuk.
Imádkozzatok, imádkozzatok a lelkekért, hogy megszabadulhassanak a büszkeség és gőg bűnétől, és hogy a megbántásokért az Atyaisten bocsánatát kérjék.
Lelkük megmentésének elmulasztása súlyos büntetést fog eredményezni.
Fiam Irgalmassága oly nagy! Ő, gyermekeimnek időt fog adni a bűnbánatra.
De most imádkoznotok kell minden lélekért, hogy méltók lehessenek a Béke Új Korszakába belépni.

Szeretett Édesanyátok,
Mária, a Mennyország Királynéja