2012. szeptember 20., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Először a megtérésre kerül sor. Aztán az üldöztetésre, majd az Üdvösségre. Ebben a sorrendben.

2012. szeptember 19. szerda, 20:45
Drága szeretett leányom, nagy változás zajlik most a világban, és Irgalmasságom Fénye egyre közeledik.
Senki se gondolja azt, hogy nem kerül sor arra, amit mondok.
Én csak az Igazságot mondom, ezért bíznotok kell Bennem.
A Szentlélek most gyorsan leereszkedik az emberiségre, hogy felkészítse Nagy Irgalmasságomra.
Ne mulasszátok el, hogy felkészüljetek, vagy, hogy Szent Szavamat terjesszétek, hogy sok lélek megmenekülhessen.
Most minden rendben van, leányom, minden a helyén van Szent Szavam terjesztésére, egy mezei virághoz hasonlóan, mely minden nemzetben gyökeret fog ereszteni.
Ajándékom édes illatát, a Szeretetét még azok is érzékelik majd, akik kevés hittel rendelkeznek. Mert tisztában vannak ugyan az átalakulással és a változással, azonban nem értik, hogy mi történik.
Mondd el nekik, hogy az Úristen, az Irgalmasság Királya visszajönni készül másodjára is, hogy megmentse őket.
Szövetségem ahhoz a Szakaszhoz közeledik, amikor először a megtérésre kerül sor. Aztán az üldöztetésre, majd az Üdvösségre. Ebben a sorrendben.
Bízzatok Bennem és készüljetek fel, mert közeledik az idő az emberiség nagy részének megtérésére.
Sok akadályt helyeznek elétek, Tanítványaim. A Következőket kell tennetek:
Járjátok az egyenes utat. A Felém vezető úton haladjatok, és maradjatok méltóságteljesek, függetlenül attól, hogy mennyi sértést vetnek rátok. Azáltal, hogy ezt teszitek, és ha nem foglalkoztok a fenevaddal, aki mások által azon dolgozik, hogy kételkedjetek a hitetekben, legyőzitek azokat.
Ezért maradtam csendben, és alig válaszoltam vádaskodóimnak és hóhéraimnak. Mert különben hatalmat adtam volna a Sátánnak.
Halálom megsemmisítette hatalmát Isten gyermekei fölött. Akkoriban elvesztette azt a hatalmát, hogy minden lelkeket ellopjon. Most, hogy hamarosan visszatérek, minden hatalmát el fogja veszíteni. De addig továbbra is lelkeket fog lopni.
Legyetek erősek. Legyetek nyugodtak. Legyetek bátrak. Amennyiben átadjátok Nekem szabad akaratotokat és teljesen megbíztok Bennem, biztonságban lesztek.
Jézusotok