2013. november 2., szombat

Égi Édesanyánk 2013. november 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. november 2-án

"Drága gyermekek, édesanyaként újra hívlak benneteket: szeressetek; szüntelenül imádkozzatok a szeretet ajándékáért; mindenek felett szeressétek a Mennyei Atyát. Ha Őt szeretitek, akkor önmagatokat és felebarátaitokat is szeretni fogjátok. Ezt nem lehet szétválasztani. A Mennyei Atya jelen van minden emberben, minden embert szeret és minden embert nevén szólít. Ezért, gyermekeim az imádságban halljátok meg a Mennyei Atya akaratát. Beszélgessetek vele. Legyen személyes kapcsolatotok az Atyával, aki még jobban el fogja mélyíteni gyermekeim közösségének, apostolaimnak egymás közötti kapcsolatát.Édesanyaként azt szeretném, hogy a Mennyei Atya iránti szeretet által emelkedjetek felül e világ ürességén és segítsetek másoknak, hogy fokozatosan ismerjék meg és közeledjenek a Mennyei Atyához. Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a szeretet ajándékáért, mert a szeretetet az én Fiam. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig legyen bennük szeretet irántatok, ahogyan Fiamban is volt, amit azzal mutatott meg, hogy életét adta üdvösségetekért. Köszönöm nektek."

" Soha ne fogadjatok el egy olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem"
beest-kruis4
nieuwkruis
beest-kruis2
beest-kruis3

Soha ne fogadjatok el egy olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem


 
2013. július 30. kedd, 20:06
Drága szeretett leányom, milyen édes azoknak a hangja, akik szeretnek Engem, és azoké, akik a nagy szomorúság ezen idején megvigasztalnak Engem. Ti, szeretett követőim, akik soha nem hagytok el Engem, olyanok vagytok, mint a Méz, édes a Számnak, mely megnyugtatja a Testemet és felemeli a Lelkemet.
Sokan fogják követni a hamisságokat, mert félni fognak attól, hogy felálljanak, és hogy konokul megvédjék Isten Szavát. Eleinte össze lesznek zavarva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új öltözékektől, az oltárok új formájától és az új keresztektől. De aztán el fogják fogadni mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Aztán azok a szegény lelkek lelkesen át fogják karolni ezt az új, modern, úgynevezett egységes megközelítését Isten tiszteletének.

De azok, akik Hozzám tartoznak, minden korosztályt beleértve, hűségesek fognak maradni Szavamhoz. Ők alkotják Földi Egyházam gerincét, és soha nem fognak megtorpanni.
Az a Vágyam, hogy ti, hűséges Keresztényeim – minden felekezetből – gyűljetek össze és harcoljatok a démonok ellen, akik kiszabadultak a Pokolból, és köztetek kóborolnak. Sohase mentegetőzzetek, csak mert szerettek Engem. Soha ne fogadjatok el egy olyan keresztet, amely nem hasonlít arra a Keresztre, amelyen megfeszítettek Engem. Amikor mellőznek, vagy meg sem említenek Engem, akkor tudni fogjátok, hogy terjed a fertőzés minden ilyen Egyházban, melyet ellenségeim a háttérből irányítottak. Ha elfogadjátok sátáni rituáléjukat és szimbólumaikat, akkor védtelenül kiszolgáltatjátok magatokat a gonosznak.
Maradjatok hűek Hozzám. Tartsátok egyszerűnek napi imáitokat. Tartsatok Szenteltvizet és az Én Keresztemet otthonaitokban. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azokhoz a felszentelt szolgáimhoz, akik szenvedélyesen hűségesek maradnak Hozzám, és nem hajlandók elárulni Engem. Aztán a maradék időtöket fordítsátok arra, hogy imádkozzatok az ateisták lelkéért, akik pogány istenekben hisznek, és azokért, akik vakon követik Egyházam ellenségeit a vadonba.
Maradjatok szoros egységben Velem, és mindennap hívjatok Engem az erőért. Én az előtettek álló keserű megpróbáltatások ideje alatt mellettetek leszek, és sohasem fogom elhagyni azokat, akik keresnek Engem.
Jézusotok

http://valseprofeet.wordpress.com/2013/11/02/nieuwe-ferula-bisschopsstaf-van-de-paus/

Holokauszt, a halálkultusz

A holokauszttal kapcsolatos állásfoglalások az igazságot valló és követő embert érzékenyen érintik. Érzékenyen érintik azért, mert az Istenbe vetett hit nem enged meg kompromisszumot, nem enged meg semmiféle behódolást vagy tiszteletet más eszmeiség felé. Nem hajolhatunk meg a huszadik század egyetlen újpogány (legyen az szcientológia vagy a holokauszt-vallás) eszmeisége előtt sem, nem fogadhatunk el semmiféle olyan eszmeiséget, amelyben az Isten tisztelete nincs benne.
Európában börtönbüntetéssel sújtják a holokauszt-tagadást, az Isten káromlását viszont semmi sem tiltja, nincs érte büntetés, sőt, beteg módon széles néprétegek számára vicc és divat. Az ostobák számára a vagányság és az életrevalóság szimbóluma valamilyen formában, alpári vagy kifinomult, intellektuális módon. Nyilvánvaló jele ez annak, hogy a társadalmi értékek kifordultak magukból. A korcs és eltorzult vallásosság mellett, amelyben tényleges értékek, ismeretek nincsenek, mindezek a haldokló szellemiség képét mutatják. A mai közember hitében sem egészséges érzés, sem egészséges gondolat nincs. Az egészséges érzés a helyes és nemzeti hagyományok ápolásával kapcsolódik egybe, az egészséges gondolat pedig a szent iratok ismeretével. A nemzeti hagyomány pedig az, ami a nemzetet eddig fenntartotta, és ezután is fenntartja: a szent törvény betartatásának ereje, az igazságért folytatott harc megannyi megtestesülése, a fegyverek ismeretében, a test és a lélek folyamatos edzésében. Ez jellemez egy hívő közösséget, de mindehhez a holokausztnak semmiféle köze nincs.
Azzal, hogy megkérdőjelezhetetlen maga a holokauszt, szentté és sérthetetlenné tették. Ez a holtakhoz kapcsolódik, és a negatív érzésekkel keveredik az ünneplése. Kötelező a hamis bűnbánat, kötelező a bocsánatkérés, kötelező a megalázkodás ezelőtt a furcsa hiedelem előtt. Hiedelem, mert vitatkozni róla nem lehet, hiedelem, mert kételkedésnek nincs helye.
A demokratikus világrend Európában és Amerikában mindenütt megköveteli ennek a halálkultusznak az elfogadását, vallását, és mindenkinek hitet kellene tennie mellette. A minimum a hallgatólagos elfogadás. Ahol az Istenbe vetett hitnek kellene lennie, ott a holokauszt sírós és éjsötét halálkultusza rejtőzik. Ez az egyik oka, amiért a cionistáknak minden vallást tönkre kellett tennie Európában, mert ahol erős a hit, ott a halálkultusz sem maradhat fenn. A hívők közönyösségének is van elég ereje, hogy ezt az Isten nélküli álvallást megsemmisítse. Az érdektelenség posványába süllyedve pedig nincs önmarcangoló kesergés, nincs hazug képmutatás, nincs a bűnös és gyilkos nemzet felmagasztalása sem. A munkakerülők sem mutathatják be magukat áldozatként, mivel a munka értékét sem lehet eltakarni.
A világ más kontinensein ez nem sarkalatos kérdés, ez a fehér ember betegsége. Viszont jól mutatja, hogy mit akar a halálthozó cionizmus ráerőszakolni minden nemzetre. Hamis bűntudatot, ok nélküli fájdalmat, szégyent és állandó bocsánatkérést. A lelkiismeretet akarja zsarolni és kínozni mindörökké, egyre erősebben, és nem akar adni szabadulást. A halálkultusz megtűrése egyet jelent annak erősödésével. A halálkultusz az Istenbe vetett hit helyére akar állni, ezért egyértelműen bálványimádás, társítás, az igazságtól való elfordulás. Ravasz és simulékony módon, észrevétlenül. A világ vezetői jól teszik ha figyelnek ennek a járványszerűen terjedő szellemi pestisnek a felbukkanására, és mindent megtesznek a megfékezéséért. Az érdektelen elbukik, a gyenge hitű legyőzetik. Csak a hit tudja megfékezni, és megsemmisíteni. A hit, ami eltörli a bálványimádást, véget vet a sátáni hitetésnek és félrevezetésnek, és tiszta fényével kiégeti a szentségtelen, sötét érzelmeket.
Tamási Attila

Addig, amíg vér nem folyik

Késekkel, baltákkal megvágott nők. Terhesen megütöttek, megrúgottak. Megerőszakoltak. Botokkal, babakocsikkal, vasrudakkal, és vastag kábeldarabokkal brutálisan összevertek. Törött orral, koponyatöréssel, fészerbe ruha nélkül bezártak. Erkélyről kidobottak. A Human Rights Watch olyan nőről is tud, akit egy csecsemőt a karjaiban tartva vertek egy fejsze nyelével. Legutóbbi jelentésében családi erőszakot túlélt magyar nők szólalnak meg. Ebből idézünk eseteket. (index)
Hogyan készült a kutatás?
A jelentés a Human Rigths Watch által Budapesten, Kaposváron és Szolnokon 2012 decembere és 2013 júliusa között végzett terepkutatása. 29 mélyinterjún, telefonos és emailes megkeresésen alapul. A megkérdezett nők Magyarország egész területéről érkeztek, és legtöbbjüknek általános iskolai végzettsége volt. A HRW interjúkat készített parlamenti képviselőkkel, ügyészekkel, bírókkal, rendőrségi nyomozókkal, tudományos munkatársakkal, női szervezetek képviselőivel, menhelyek dolgozóival, és egészségügyi munkásokkal is.

Idén júliusig a családon belüli erőszak nem számított még bűncselekménynek sem. A testi sértés egy típusa volt, a sérülések súlya szerint csoportosítva. A jogi lépések kezdeményezését a rendőrség és az ügyészség helyett az áldozatra hagyták. Július óta már szigorúbban büntetik azokat a támadásokat, amelyeket otthoni környezetben követnek el, az eljárás megindításának felelőseként pedig az ügyészt jelölik meg az áldozat helyett.
De továbbra sincsen semmiféle átfogó nemzeti stratégia vagy iránymutatás a családi erőszak kezelésére vonatkozóan, az ügyeket egyedi esetekként kezelik. Egyedül a rendőrségnél vannak valamiféle utasítások, az ügyészek, a bírák, az egészségügyi és szociális munkások számára nincsenek. Nekik így nem marad más, mint az, hogy sztereotípiákra támaszkodjanak, ráadásul a meglévő rendelkezéseket sem alkalmazzák megfelelően.
A bántalmazott nők vonakodnak bejelentést tenni, mert félnek, hogy elveszíthetik a gyermeküket. Ráadásul a bántalmazók gyakran jól ismerik a rendőröket, ezért a családi erőszak kezelése kimerül abban, hogy a rendőr „a helyszínre érkezve megveregeti a bántalmazó hátát, miközben a

nőt arra szólítja fel, hogy ne provokáljon,

és tegyen többet a háztartásért”. Ez alássa a bizalmat.
A HRW több olyan ügyet is dokumentált, amikor a rendőrök hanyagok, vagy éppen ellenségesek voltak. Figyelmen kívül hagytak vagy elbagatellizáltak sérülésket, és az áldozatokat hibáztatták akkor is, amikor a bántalmazások a szemük láttára történtek. Volt olyan, hogy maga rendőrség fenyegette meg az áldozatot, hogy elveszi a gyermekeit, ha „hagyja magát" bántalmazni, és nem oldja meg a helyzetet. „Ezt követően a férjem tudta, hogy bármit megtehet velem, mert nem fogom a rendőrséget hívni a hatóságoktól való félelmem miatt".
A sérülések súlyosságát orvosi vélemény állapítja meg, ami a gyakorlatban meglehetősen önkényes, pedig a rendőrség és az ügyészség is erre támaszkodik. Az orvosok tört csontok hiányában általában könnyű sérüléseket állapítanak meg, és az áldozatra hárítják a jogi lépések kezdeményezését.
A 34 éves Júlia négyhetes terhes volt, amikor a férje megverte:
A férjem az udvarra vitt, és a fejemet kezdte ököllel verni a szomszédok előtt. Senki nem avatkozott közbe. Aztán a földön hagyott véresen. Elmenten a kórházba kezelésért, de az orvos nem kérdezett arról, hogy hogyan szereztem a sebeimet, csak felírta a sérüléseket. Egyáltalán nem érdekelte.
A törvény szerint a nyolc napon túl gyógyuló sérülések esetén az egészségügyi dolgozóknak kell feljelentést tenni. Ezzel szemben nemhogy nem dokumentálják részletesen a sérüléseket, de még akkor sem jelentik a bűncselekményt, ha kifejezetten az áldozat kéri azt, írja a szervezet. A jelentés szerint legtöbbször még azt sem kérdezik meg, hogy hogyan szerezték a foltokat és vágásokat.

Félnek a bosszútól

A rendőri utasítások előírják, hogy a helyszínre érkező rendőrnek külön-külön kell meghallgatnia a feleket, szükség esetén pedig az áldozatot a legközelebbi krízismenhelyre kísérnie. Ez a gyakorlatban szinte sosem történik meg. A legtöbb nő pedig azért nem tesz feljelentést, mert fél a bántalmazója még keményebb bosszújától. Vagy aki tesz is, később félelmében visszavonja a vádakat. Egy nő ezt mesélte a HRW-nak:
Miután a férjem megütött, kijött a rendőrség. Mindkettőnket megkérdeztek hogy mi történt és a férjem mellettem állt, mikor a rendőr megkérdezte, hogy fel akarom-e jelenteni, és hogy akarok-e távoltartó határozatot ellene. Túlságosan féltem ahhoz, hogy igent mondjak, mert tudom, hogy csak egy pár napra jó ez, és mikor visszajön, még jobban megver.
A 35 éves Erika szerint:
Azt mondta a rendőrség, hogy csak 24 órára tudják bevinni a rendőrségre és azután szabadon bocsátják. Mire jó ez nekem? Csak visszajön és összevissza ver megint.
Andreának 30 nap távoltartó határozatot ítélt meg a bíróság:
Persze megkaphatom legfeljebb harminc napra, de míg a férjem nem jöhetett be a házba, nyugodtan meg tudott várni a ház előtt, vagy bárhol máshol, ahol tudta, hogy járok. Nem korlátozta semmi abban, hogy kövessen, amit meg is tett, és állandóan fenyegetőző üzeneteket írt nekem és zaklatta a szüleimet. A rendőrség nem ellenőrzi ezekt a határozatokat és őszintén szólva ez az egész túl sok nyűg, és csak nagyon keveset lehet rajta nyerni.
A törvény lehetővé teszi a bíróságok számára, hogy távoltartó határozatot rendeljenek a bántalmazó ellen az áldozat külön kérelme hiányában is, de HRW nem tud ilyen esetről. A határozatok rövid irőre szólnak és meg nem újíthatóak, a rendőrség pedig nem ellenőrzi a végrehajtást. Arra nincs igazán idő, hogy az áldozat kiszabaduljon, nem tud menedéket találni, ha nincs hová mennie. Viszont pár nap múlva visszajön a férj, mert visszamehet, és a szokásosnál is jobban megveri.
Anna elmondta a HRW-nak, hogy férje megfenyegette, hogy megveri, ha feljelentést tesz. Már az anyját is megverte, amikor a rendőrséghez fordult Anna nevében. Mikor a rendőrség végül a helyszínre érkezett, Anna annyira félt, hogy inkább nem mondott el semmit. A férje tagadott mindent. „Miután a rendőrök elmentek, tovább ütlegelt és rugdosott engem" – mondta .
A 25 éves, két gyermekes kelet-magyarországi Ágnes férjét sikkasztással vádolták meg, amiért Ágnest hibáztatta, rendszeresen verte, és megfenyegette, hogy elvágja a torkát, ha rendőrökhöz fordul.
A rendőrséghez fordulni nem mertem attól való félelmemben, hogy ha rájön, hogy megtettem, megöl. Amikor az utcán vert vagy kizárt a házból egyszál köntösben, még a szomszédaink sem mertek beavatkozni, mert ők is anynira féltek tőle. A férjem egy nagyon erőszakos ember.
Annát még több veréssel fenyegették meg:
Az anyám is ott volt akkor, úgyhogy őt is megverte. Mivel én túlságosan féltem, az anyám hívta végül a rendőrséget. Azzal fenyegetett, hogy még jobban megver, ha bármit is merek mondani a rendőrségnek... Mikor a rendőrség megérkezett, annyira féltem, hogy nem mondtam semmit, ő meg persze tagadott mindent... Miután a rendőrök elmentek, tovább ütött és rúgdosott.
Legtöbbször a a szomszédok sem mernek szólni, mert ők is félnek a bántalmazástól. Kisebb, vidéki közösségekben előfordul az is, hogy a szociális munkások ahelyett, hogy segítséget nyújtanának a bántalmazó elhagyásában, maguk bátorítják az áldozatokat, hogy „beszéljék meg a dolgokat otthon".
A bántalmazott nők attól is félnek, hogyha feljelentést tesznek, a gyermekjóléti szolgálatok elveszik a gyermekeiket, ezért inkább a további megaláztatásokat választják. A 37 éves Virág a rendőrséghez fordult, amikor a férje elkezdte a lakásban lévő bútorokat zúzni:
Behívtak a gyermekjóléti szolgálati irodájába és azt mondták, hogy amennyiben a férjem magatartása nem változik, vagy el nem hagyom, elveszik a gyermekeimet. Ezt követően a férjem tudta, hogy bármit megtehet velem, mert nem fogom a rendőrséget hívni a hatóságoktól való félelmem miatt.

Azt mondta, hogy semmi nem történt

A bántalmazásokat a rendőrök sokszor magánügyként, az „az élet velejárójaként" kezelik, vagy csak egyszerűen lebecsülik a sérülések komolyságát, és az áldozatokat hibáztatják. Pedig ez a legnagyobb segítség, amit a bántalmazónak nyújthatnak. A 35 éves Erika férjének csak annyit mondtak,„hogy legközelebb ne legyen annyira durva", miután az brutálisan bántalmazta, megerőszakolta, eltörte az orrát és kitépte a haját.
A 21 éves budapesti Tünde a következőket mondta:
A szomszédok hallották a sikoltozásomat, miközben a férjem a hasamat verte, és üvöltözve a falhoz nyomott. Valószínűleg ők hívták a rendőrséget. Mikor azok kiértek, semmit nem tettek azért, hogy külön hallgassanak ki minket. Két rendőr megkérdezte a férjem, hogy mi történt, mire a férjem azt válaszolta, hogy csak egy kis vitánk volt. Mondtam, hogy megütött. Azt válaszolták, hogy szerezzek egy orvosi látleletet és tegyek feljelentést, mert ők csak akkor avatkozhatnak be, ha vér folyik.
A 28 éves Borbálát sem vették komolyan:
Kővé dermedtem és nem mondtam semmit, de a férjem azt mondta, hogy ő ugyan kicsit iszogatott, de én voltam az agresszív. Nem is fáradtak azzal, hogy engem is megkérdezzenek arról, hogy mi történt. A rendőr az arcomba mondta, hogy rendben van egy nőnek pár pofont kapni.
A négy gyermekes, 28 éves Elvirának sem hittek:
A bejáratnál álltunk, elkezdett gyanúsítgatni és pofozni. Megragadta a csuklómat, az ajtóhoz vonszolt, és kidobott az erkélyről. Egy szekérre estem a kertben, lejött és elkezdett rugdosni. Sikerült felkelnem, kifutottam kertbe, hogy segítségért kiáltsak. Mikor megtalált, megfogta a csuklómat és visszacipelt a házba... Mikor kiérkezett a rendőrség, azt mondta, hogy semmi nem történt. A rendőrök hittek neki. Még a rendőrök előtt is fenyegetőzött. Mégis hittek neki.
Egy menhelyi dolgozó telefonját is negligálta a rendőrség:
A nőt korábban úgy megverték, hogy a csípőcsontja is eltörött. Mikor kihívtam a rendőröket, épp akkor jött ki a kórházból begipszelt lábbal, mire élettársa szétfeszítte a lábát és megerőszakolta. Mondtam a rendőröknek, hogy segélykiáltásokat hallok, de azt mondták, hogy akkor telefonáljak, ha vér folyik. Mondtam a telefonkezelőnek, hogy nem láttam mi történt, mert én a szomszéd lakásban lakom. A rendőrség azt mondta, hogy ha nem láttam a bántalmazást a lakásomból, akkor az valószínűleg nem is lehet olyan komoly.
A kisebb településeken az is gyakori, hogy a bántalmazó és rendőr ismerik egymást, sőt „ivócimborák". Ilyenkor a rendőr kimegy a helyszínre, és jól megveregeti a bántalmazó vállalát. A 33 éves Veronika így fogalmaz:
Mindenki ismer a városban, és senki nem merte őt kérdőre vonni. Jóban volt a rendőrökkel, úgyhogy olyankor, amikor hívtam a rendőrséget miután brutálisan bántalmazott, azt mondták nekem, hogy "addig, amíg vér nem folyik", nem fognak közbelépni. Aztán már nem telefonáltam. Hát ezek után, te nem veszítenéd el a bizodalmad az emberekben?
A bántalmazás nem pusztán verésből áll. Amikor valakit vernek, azon a szinten már a többi bántalmazás is jellemzően jelen van, a szóbeli abúzus mindig megelőzi a fizikait. A „lelki terrornak" ugyanúgy következményei vannak, mint a testi abúzisnak. Egy igazságügyi pszichológus szakértő, ha ért hozzá, képes a lelki bántalmazást is megállapítani.
Állandóan féltékenykedett és fogságban tartott. Még a testvéremet sem látogathattam meg, mert minden lépésemet ellenőrizte és minden öt percben be kellett számolnom neki a dolgaimról. Sokszor egy vadállattá változott, és olyankor nem mertem neki ellentmondani.
Az észak-kelet magyaroszági 30 éves Annát a férje lelkileg terrorizálta második gyerekük megszületése után:
Folyamatosan azt üvöltötte, hogy milyen ronda és haszontalan vagyok, veréssel fenyegett és megakadályozta, hogy bárki mással találkozzam. Még az anyámat se engedte hozznánk feljönni. Kényszerített minden fajta házimunkára, beleértve a favágást és a vízhordást...Teljesen tönkretett testileg-lelkileg.
Egy bizonyos fokú erőszak elfogadott, de legalábbis megtűrt, gyakran még az áldozatok részéről is. Ezt a menhelyek munkatársai is megerősítették: „Gyakran mondják nekünk, hogy egy-két pofon nem számít. Normálisnak, az élet velejárójának tartják". Mónika, egy ózdi 33 éves nő ezt mondta a HRW-nak:
Egy kemény vita után, amit a férjem iszákossága okozott, a férjem elvesztette az önuralmát, arcon vágott párszor, és haszontalan kurvának nevezett... Csak egy pár pofon volt, nem gondoltam, hogy ezért hívnom kellene a rendőrséget. Csak olyasmi ez, amihez hozzászoksz..
Egy roma származású áldozat így fogalmazott:
Az én közösségemben a nők a családon belüli erőszakot normálisnak tartják. A férfiakon nagy a nyomás családfőként. A férjem szégyenben maradna, ha nem irányítana és fegyelmezne engem.

Mindenütt jelen van

A nők bántalmazása általános probléma. A családon belüli erőszak nem korlátozódik országokra, kultúrákra, osztályokra vagy etnikai csoportokra. Nem függ attól, hogy mekkora a családban a munkanélküliség, vagy milyen az iskolai végezttség. A WHO egy idei tanulmánya szerint a valaha kapcsolatban lévő nőknek 30 százalékát bántalmazta már fizikailag vagy szexuálisan a partnere, akivel bizalmas viszonyban volt. Abban viszont nagyon nagy különbségek vannak, hogy ki milyen eszközöket tud használni, amikor titkolni kell a problémát, és a tehetősebb embereknek ez jellemzően jobban megy.

24 órás telefonszolgálat

Az OKIT-nak van egy 24 órás telefonszolgálata, mely a családon belüli erőszak áldozatait a gyermekjóléti szolgálatokon, vagy gyermek nélküli anyák esetén a családsegítő szolgálatokon keresztül menhelyekre küldi. Ezek a menhelyek szállást, pszichológiai és szociális támogatást nyújtanak.
A nők számára fenntartott menhelyekkel is gond van: léteznek ugyan, de túl kevés a férőhely. Csupán 122 hely van összesen az országban, de ebből mindössze 28 titkosított címen (a nemzetközi normák szerint 1000 krízisközponti hely kéne). Az áldozatokat gyakran hajléktalan családokkal együtt helyezik el, a nők legfeljebb 60 napig maradhatnak, és csak a gyermekes anyák kérhetnek hosszabbítást. Ezért a nőknek legtöbbször nincs más választása, mint visszatérni ahhoz, aki éveken át bántotta őket.
A 28 éves Edit azt mondta, hogy csak egy átmeneti szünetre volt szüksége:
Még mindig telefonkapcsolatban állok vele, és nagyon kedves, tényleg kedves dolgokat mond. Csak én egy kicsit kétkedő vagyok már, és nem akarok megint erőszakoskodást reszkírozni. Ki kellett szakadnom a környezetből egy kicsit, de vissza fogok menni, ahogy letelik a menhelyen az időm.
Arra a kérdésre, hogy miért megy vissza, azt felelte, hogy a 60 nap letelte után nincs hová mennie. A 33 éves Juditnak is el kellett hagynia a menhelyet:
Azért jöttem a menhelyre, mert már túl sok volt odahaza. 14 éve vagyunk együtt, amiben volt jó is, rossz is. Néha tényleg csúnyán beszél velem, de igazán csak januárban kezdett a helyzet rosszabbodni. Beszéltem vele, és azt mondta, hogy meg fog változni. Szeretem, és akkor is, ha félek, bízom benne, hogy megváltozik, úgyhogy holnap hazamegyek. Csak ennyi időre tudtak tartani a menhelyen. Nem maradhatok örökké.
(Molnárfi Kati, index)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám


2013. november 1. péntek 23:17
Drága szeretett leányom, a gonoszság szelleme egyre csak terjed, és ez befolyással van mindazokra, akik gonoszul ellenzik ezeket az Üzeneteket. Ez még további gonoszsághoz, hazugsághoz és rafináltan kidolgozott tervekhez fog vezetni azzal a szándékkal, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Figyelmen kívül kell hagynotok a gonosz nyelveket és azokat, akik felfuvalkodottak lelki féltékenységük miatt, és akik bármit megtennének, csakhogy megpróbálják elpusztítani ezt a Küldetést, melynek célja, hogy mindenki számára üdvösséget hozzon.
Én azt mondom nektek, mindazoknak, akik követnek Engem, hogy ezek az Üzenetek túl fontosak ahhoz, hogy bármilyen figyelmet is szenteljetek azoknak, akik az Én Nevemben gyűlölnek titeket. Mert Én vagyok az, Jézus Krisztus, akiket ők célba vettek. Ezt ne feledjétek. Azonban büszkeségük azt szeretné velük elhitetni, hogy ők azért tesznek így, mert szeretnek Engem. Nekik tudniuk kell, hogy Én nem engedném meg soha senkinek, hogy ilyen hazugságokat beszéljen, vagy másokról gonosz pletykákat terjesszen az Én Nevemben.
Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának van jogom ahhoz, hogy kinyilatkozzam nektek az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és nehéz lesz az Igazságot lenyelni, mivel az olyan óriási horderejű, hogy csak azok lesznek képesek azt elfogadni, akiknek erős az Irántam való szeretetük. Az Igazság – nem számít, hogy milyen nehéz azt nektek megemészteni – szabaddá tesz benneteket. Meg fogja nyitni a szemeteket a gonosszal szemben, amikor az jónak álcázza magát; a gonosz emberekkel szemben, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy az Én Igémet beszélik, meg az ellenséggel szemben, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit.
Sok hamis próféta fog felemelkedni, szétszóródva minden nemzetben, hogy az antikrisztus szájából áradó hazugságokat igazságként hirdessék. Azt is fogják mondani, hogy az antikrisztus nem más, mint Én magam. Ők mindenfélét fognak mondani az Evangéliumokról és idézeteket fognak használni a Szent Bibliából, és Tőlem, hogy igazolják gonosz küldetésüket, mely helyesnek fog tűnni, hogy gonosz küldetésüket igazolják. De azoknak, akik ismernek Engem, azt mondom: ti mindig fel fogjátok fedezni az úgynevezett profetikus szavaik közé beépített hazugságot és az eretnekséget. Ők ellen fognak mondani ezeknek az Üzeneteknek, és azt fogják állítani, hogy Szavam (Igém) eretnekség. Most van itt annak az ideje, hogy kirekesszétek mindazokat a hangokat, amelyek arra biztatnak benneteket, hogy Énhelyettem rájuk hallgassatok. Nektek továbbra is emlékeznetek kell a Szent Evangéliumokban található Igazságra. Rám kell hallgatnotok, ahogyan Én tanítalak benneteket.
Hamarosan mindazok, akik Egyházamat vezették a múltban, mindazok, akik Egyházamban Isten gyermekeit Isten Igaz Szavával táplálták és mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, félre lesznek tolva. A Katolikus Egyház számos aggasztó kijelentést fog tenni, hogy miért kellett megváltoztatni és módosítani szerkezetének minden részét. Az Egyházamban lévők bűneit és azokét, akik elárultak Engem indoklásként fogják felhasználni, csakhogy Egyházamat teljesen kifordítsák. Felszentelt szolgáim közül sokakat kigyomlálnak és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokakat fel fognak kutatni, és hazugnak fogják őket nevezni, valamint jó hírnevük megőrzése ellenében – még mielőtt elbocsátanák őket -, egyéb követelések elé állítják. Ily módon fognak nagyon sok felszentelt szolgát elfordítani Egyházamtól, lehetővé téve így Isten ellenségeinek, hogy teljes mértékben átvegyék Egyházamban a hatalmat. Minden rágalmat, amelyet Isten ellenségei felszentelt szolgáim ellen elkövetnek, nyilvánosan meg fognak tapsolni, és mint jó dolgot fogják azt bemutatni, hogy az Egyház „hírneve” sértetlen maradjon.
Ó, mennyire be fognak csapni benneteket, és mennyire elfedik, elrejtik, és figyelmen kívül hagyják majd az Igazságot. Mindezek a változások a jövőben hamarosan be fognak következni, és mindezen dolgok elterjedése sokakat meg fog döbbenteni. Mindezek közepette zavarodottság, félelem és nagy szorongás lesz. Egyházam annyira szét fog morzsolódni, hogy a falain belül minden bizalom meg fog szűnni. Ez nagy félelmet fog előidézni, majd pedig olyan módon, mely először nem lesz egyértelmű, a Katolikus Egyház az új világvallás vezető erejévé fog válni. Ez az új utálat nagy szeretetet fog mutatni a világ szegényei és éhezői iránt. De ez nem az Én Igémet fogja hirdetni, és Egyházamhoz sem lesz hűséges. Egyházam azonban továbbra is élni fog.
Hűséges tanítványaim, beleértve a papokat és más Keresztény hitvallás szent szolgáit, szorosan közel fognak maradni Hozzám. Maradék Egyházam ki fogja állni az idők próbáját, és nem fog meghalni soha, mert az Egyház Én Vagyok. Engem nem lehet elpusztítani soha.
Jézusotok

A Halloween és az okkult

A Halloween körüli események kezelése nem egyszerű egy hívő számára, főleg, ha gyerekei is vannak.
Ez az időszak kifejezetten veszélyes is lehet, mert a Halloween ünneplésével kapcsolatos, látszólag ártatlan elemek tulajdonképpen az okkult részei és akár tragédiába is torkolhatnak egy tudatlan vagy felkészületlen ember számára.

Pogány háttér

Az ókori Nagy-Britanniában és Írországban október 31-én ünnepelték a kelta Samhaint, ami a nyár végét jelezte. November 1-je volt az újév első napja a kelta és angolszász naptárakban egyaránt és ez volt az egyik legfontosabb, de ugyanakkor legbaljósabb ünnep a kelta évben.
Az észak Franciaországban és a brit szigeteken letelepedett kelta népek mindenféle okkult művészeteket folytattak, természetimádók voltak és különböző természetfeletti, animista tulajdonságokkal ruházták fel a körülöttük lévő világot.
A druidák a kelta vallás tanult papjai voltak. Hitük és szertartásaik sok vonatkozásban hasonlítottak a hinduizmusra. Hittek a reinkarnációban, a lélekvándorlásban, tehát úgy gondolták, hogy egy ember állatként is újjászülethet. A druida hit szerint október 31-én, tehát az újév előtti éjszakán, Samhain, a halál ura összegyűjtötte a gonosz halottak lelkeit, akiket arra ítéltek, hogy az állatok testébe költözzenek.
A druidák abban is hittek, hogy a gonosz halottak büntetését enyhíthetik a halál urának felajánlott áldozatokkal, imákkal és ajándékokkal. (Ez a szokás rávilágít a Halloween és a purgatóriumról alkotott nem igazán biblikus elmélet közötti furcsa kapcsolatra.)
Úgy hitték, hogy a halottak lelkei visszalátogatnak korábbi otthonukhoz ezen a napon, így az ünnep sötét jelentőségét az utcákon ilyenkor kóborló szellemek, boszorkányok, fekete macskák és démonok adták. Az emberek úgy gondolták, hogy az ő feladatuk kibékíteni ezeket a gonosz erőket.
Érdekes megemlíteni, hogy Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi templom kapujára, komoly csapást mérve ezzel sok nem biblikus elméletre.

Modern Halloween szokások

Az Egyesült Államokban eleinte nem volt ismert ez az ünnep. Később, már a XX. században, az ír katolikus bevándorlók tették szokássá, míg végül világi ünneppé nőtte ki magát és sok egyéb hagyomány is kialakult körülötte. A töklámpás például valószínűleg a boszorkányok azon szokásából ered, hogy gyűléseik alkalmával egy koponyában gyújtottak gyertyát.
1965-ben az UNICEF, az ENSZ egyik szervezete, megpróbálta az ünnep részévé tenni az ENSZ gyerek pénzalapja számára történő pénzgyűjtést is.

Az okkult növekvő népszerűsége

A Halloween sokak számára olyan elfoglaltságot jelent, ahol az „ártatlan” játékok az igazi boszorkánysággal, New Age-el és az okkulttal keverednek. Egyre gyakoribb időtöltés ilyenkor a Quija tábla használata, hogy segítségével kapcsolatot létesítsenek az arra járó szellemekkel. Ennek azonban komoly következményei lehetnek, beleértve a démon általi megszállást is. A sötét erők számára a Halloween egy remek alkalom arra, hogy befolyásolják a fogékony embereket, hiszen ez az időszak eleve okkult háttérrel rendelkezik.
Az okkultizmus része a sátánizmus, az asztrológia, a kabbala, a gnoszticizmus, a teozófia, a boszorkányság és a varázslás is.

A bibliai nézőpont

A Halloween szokások utat nyithatnak az okkult számára és olyan erőket hozhatnak az ember életébe, aminek kezelésére nincs felkészülve. Az okkultban fizikai, démoni eredetű erő rejlik.
A Bibliát tanulmányozva egyértelműen megtudhatjuk, hogy minden hamis vallás, a boszorkányság vagy az okkult mögött is a sátán ereje rejlik. Isten Igéje egyértelműen arra szólít fel, hogy ezeket kerüljük, mert veszélyesek. Az ókori Izraelben sok különböző babona és hamis elképzelés létezett, amikről a Biblia nem beszél, az okkultizmusban való részvételt, azonban egyértelműen halállal büntették.

Egy Halloween projekt?

Évről évre sok szülőnek okoz gondot, hogy miként kezelje a Halloween körüli gyerekprogramokat. Egyrészről az ünnep részét képező okkult szokások nyilván kerülendők egy keresztény számára, ugyanakkor nem könnyű építő jellegű alternatívákat találni.
Vannak, akik szüreti fesztivált szerveznek, míg mások, ahol például nagyobb gyerekek vannak, színdarabokat állítanak össze. Jó téma lehet erre Saul és az endori halottidéző asszony története az I. Sámuel 28-ból.

Védelem

A jólinformáltság önmagában nem elég ilyenkor, hiszen sátán „megpróbálja megtéveszteni ha lehet a választottakat is”. Ilyenkor értjük meg, mennyire fontos ismerni és használni Isten fegyverzetét, amiről az Efézus 6-ban olvashatunk.


Forrás: khouse.org

A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.

A Katolikus Egyház a szabadkőművesség fő ellenfele. Ha a mozgalom tagjai azt hirdetik, hogy az ember isten, akkor ebben Egyházunk jelenti a legfőbb akadályt. Bizonyos mértékben hasonló álláspontot képvisel a többi egyház is. Tudni kell azonban, hogy a szabadkőművesség protestáns környezetben született a rózsakeresztesekhez, vagyis valamiféle keresztény kabbala híveihez közelállók között. A rózsakeresztesek, akik a protestáns országokban megalakították a szabadkőművességet, azt tervezték, hogy Luther és Kálvin után megvalósítják a harmadik reformációt, és az egész kereszténységet a kabbala képére alakítják át. A protestantizmus hajlamos az ilyen folyamatok elfogadására, ez is egy oka számbeli gyengülésének. Ha az emberek maguk akarnak dönteni hitigazságok kérdésében lelkiismeretük szava szerint vagy mintegy demokratikus módon ( az anglikán szinódus például határozatot fogadott el, hogy a pokol nem létezik ), nos, ez a legjobb út a szabadkőművesség felé. A mozgalom tagjai hiszik, hogy fokozatos reformációval a kereszténységet elvezetik a rózsakeresztesség s később a kabbala elfogadásához is.


Schwaben