2012. október 20., szombat

Római Riport - 2012.10.20.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Kedvezményben akkor részesültök, ha magatokhoz veszitek Fiam Testét
 
2012. október 19. péntek, 9: 06
(A Boldogságos Szűz egy húsz perces jelenése során fogadott üzenet, melynek során, az Ő homlokán a Szent Eukarisztia jelent meg.)
Gyermekem, az ostya, melyet a homlokomon látsz egy jelkép, hogy bizonyítsa Isten valamennyi gyermekének Fiam valóságos Jelenlétét az Eukarisztiában.
Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten valamennyi gyermeke mellett mindennap, abban a reményben, hogy érezni fogják Jelenlétét.
Gyermekek, csak a Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, valós testének magatokhoz vétele által lesztek különleges kegyelmekkel megáldva.
Amikor a Fiam meghalt a bűneitekért, hogy Isten valamennyi gyermeke szembeszállhasson a halállal, akkor Ő egy fontos örökséget hagyott maga után.
Krisztus Jelenléte a Szent Eukarisztiában valóságos, és amikor azt magatokhoz veszitek, különleges védelemben részesít benneteket. Közelebb visz benneteket a Vele való egységre.
Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek adott Ajándékot sohasem szabad megkérdőjelezni vagy elutasítani.
Kegyben azok részesülnek, akik magukhoz veszik Testét és Vérét, beleértve a Tisztítótűzből való megszabadulást is, feltéve, ha azt naponta befogadják. Fiam, a halálotok időpontjában a Karjaiba vesz benneteket, távol a Purgatórium tűzétől.
A Szentmise tehát, mely felajánlja Fiam valódi testét, Atyám tiszteletére, sok előnyt hoz magával.
Minél több naponkénti Szentmisén vesztek részt, és minél többször veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eukarisztiában, mentességet fogtok kapni a megtisztulástól a Purgatórium tűzében.
Azok, akik elutasítják Fiam létezését az Eukarisztiában, egy nagy Ajándékot tagadnak meg önmaguktól. Nem lesztek elítélve, amiért a Szentmisén visszautasítjátok Testét, de nem fogjátok megkapni azokat a kegyelmeket, melyet Ő, Isten valamennyi gyermekének szeretne ajándékozni.
A Szent Ostyát, melyet magatokhoz vesztek, megfelelő módon kell megszentelni (átváltoztatni). Amikor a Testét magatokhoz veszitek, Ő, egy mély és alázatos szeretettel tölt el benneteket, mely megerősíti majd a hiteteket és elhozza számotokra az Örök Életet.
A Szent Eukarisztia egy olyan Ajándék, amely az Örök Életet fogja megadni nektek. Soha ne feledjétek a következőket:
Fiam nagyon megszenvedett azért, hogy ezt a nagy Ajándékot a világnak adja, az Útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne vonjátok kétségbe nagylelkűségét. Ne becsüljétek le a Szent Ostya erejét.
Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 81. imáját a Szentáldozás Ajándékáért.
Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a számára szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, hogy teljesítsem Isten Szent Akaratát.
Tölts el Engem békével és nyugalommal, melyek a Te Szent Jelenlétedből származnak.
Soha ne engedd, hogy kételkedjek Jelenlétedben.
Segíts nekem, hogy elfogadjalak Téged, Testben és Lélekben, és hogy a Szent Eukarisztia által a nekem ajándékozott kegyelmek segítsenek hirdetni a Mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg a szívemet.
Nyisd meg a lelkemet és szentelj meg engem, amikor a Szent Eukarisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket és részesíts engem azokban a kedvezményekben, melyekkel Isten minden gyermeke meg van ajándékozva, és mentesíts engem a Purgatórium tűzétől. Ámen.
Gyermekeim, nektek imádkoznotok kell, hogy minden keresztény elfogadja és megértse a Szent Eukarisztia erejét. Ez az a fegyverzet, melyre szükség van, hogy minden gyermekem lelkét megmentse.
Fogadjátok ezt szívetek méltóságával és nagylelkűségével.
Áldott Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja